Informacje ogólne

Minister - członek Rady Ministrów

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1974-12-09, Dąbrowa Tarnowska
Zawód: mgr inżynier agroekonomi
Wykształcenie: wyższe
Absolwent agroekonomii na Akademii Rolniczej w Krakowie, ukończył także studia podyplomowe MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. Pracował na stanowiskach związanych ze szkoleniami i zarządzaniem kadrami. W l. 2004-2008 prowadził własną firmę MC Consulting zajmującą się doradztwem ekonomicznym.... Właściciel gospodarstwa rolnego o profilu sadowniczo-szkółkarskim. Od 2008 r. pracował w Krajowej Radzie Izb w Warszawie. W l. 2011-2015 był przewodniczącym rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju. Był powoływany w skład władz regionalnych Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników. W l. 2014-2017 członek partii Polska Razem, został przewodniczącym jej struktur w województwie świętokrzyskim. Następnie w l. 2017-2021 związany z Porozumieniem, a obecnie z partią Republikanie. Poseł od 2015 r. (VIII-X kadencja). W IX kadencji zasiadał w Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W l. 2020-2022 minister-członek Rady Ministrów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kielce, liczba głosów: 12 310
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Kraków, liczba głosów: 11 579
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od listopad 2017
Porozumienie, prezes Zarządu Okręgowego w Kielcach, Kielce
źródło
Oficjalna strona partii Porozumienie polskarazem.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: konta

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: gotówka

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość mieszkania: 80 000 - 100 000 PLN

Powierzchnia: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność akt notarialny
Uwagi: mieszkanie z garażem

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 35 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 728,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 728,36 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 109 562,08 PLN

Opis: dopłaty EFRG ARMiR
Kwota: 4000,00 PLN

Opis: przychód z wynajmu mieszkania
Kwota: 24 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: F10
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność darowizna

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy mBank
Cała kwota: 450 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy Pekao S.A.
Cała kwota: 520 000,00 PLN

Podpis
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 000 PLN
Uwagi: konta

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: gotówka

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość mieszkania: 80 000 - 100 000 PLN

Powierzchnia: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność akt notarialny
Uwagi: mieszkanie z garażem

Powierzchnia: 44 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska przedwstępna

Powierzchnia: 88 m2
Tytuł prawny: umowa deweloperska przedwstępna

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 35 000 PLN
Dochód: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 457,03 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19 457,03 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 60 838,62 PLN

Opis: dopłaty ARMiR
Kwota: 4000,00 PLN

Opis: przychód z wynajmu mieszkania
Kwota: 18 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: F10
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Fiesta
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność darowizna

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy mBank
Cała kwota: 450 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy Pekao S.A.
Cała kwota: 520 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 220 000 PLN
Uwagi: konto

Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: gotówka

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Wartość: 80 000 - 100 000 PLN
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 30 000 PLN
Dochód: 0 PLN
Uwagi: wartość i przychód około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność akt notarialny
Uwagi: mieszkanie z garażem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 109 562,08 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 728,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 728,36 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: dopłaty EFR9 ARMiR
Kwota: 3200 PLN

Opis: przychód - wynajem mieszkania
Kwota: 4000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: BMW
Model: F10
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: konto

Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: gotówka

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Wartość: 80 000 - 100 000 PLN
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 35 000 PLN
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność akt notarialny
Uwagi: mieszkanie z garażem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 117 578,48 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 563,48 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360,00 PLN opodatkowana: 2 203,48 PLN

Opis: dopłaty EFR9 ARMiR
Kwota: 4000 PLN

Opis: Przychód z wynajmu mieszkania
Kwota: 18 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 14 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: BMW
Model: F10
Rok produkcji: 2013

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: konto

Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: gotówka

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Wartość: 80 000 - 100 000 PLN
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 43 900 PLN
Dochód: 9600 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: własność akt notarialny
Uwagi: mieszkanie z garażem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 115 395,16 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 347,20 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 305,76 PLN opodatkowana: 2 041,44 PLN

Opis: dopłaty EFR9 ARMiR
Kwota: 4085 PLN

Opis: Jednorazowy przychód z gospodarstwa za sprzedaż podkładu
Kwota: 43 900 PLN
Uwagi: w tym dochód z gospodarstwa: 9600 PLN

Opis: sprzedaż samochodu BMW
Kwota: 51 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Scenic
Rok produkcji: 2006
Wartość: 14 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 64 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6502 USD

Kwota: 9790 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: własność, umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Wartość: 80 000 - 100 000 PLN
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: murowany
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 7000 PLN
Dochód: 1000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska - przedwstępna umowa sprzedaży - akt notarialny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Organ rentowy
Kwota: 13 375,66 PLN

Opis: Świętokrzyska Izba Rolnicza
Kwota: 1830 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym 3846,28 PLN nieopodatkowana i 193,08 PLN opodatkowana

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: E60
Rok produkcji: 2008
Wartość: 75 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 1974-12-09
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6500 USD

Kwota: 10 000 EUR

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 90 m2
Wartość domu: 120 000 PLN
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 31 m2
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: umowa sprzedaży, akt notarialny
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,96 ha
Wartość: 120 000 PLN
Rodzaj zabudowy: muraowana
Tytuł prawny: umowa darowizny, akt notarialny
Dochód / Przychód
Przychód: 7000 PLN
Dochód: 1000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 43 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska - przedwstępna umowa sprzedaży akt notarialny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: C60
Rok produkcji: 2008
Wartość: 75 000 PLN
Podpis
Data: 2015-11-02