Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Koło Poselskie Unia Polityki Realnej
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1962-02-12, Kalisz
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: średnie policelane/pomaturalne
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Kukiz'15
Okręg: 36 Kalisz
Liczba głosów: 10 587 (2,92%)
Ukończył policealne studium zawodowe. W l. 80. działacz lokalnych struktur „Solidarności Walczącej”, obecnie działacz ruchu Zmieleni.pl. Przedsiębiorca. Do 2014 r. prowadził biuro podróży Yerco w Kaliszu. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: kultury fizycznej, sportu i turystyki...; ustawodawczej oraz zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.08.2019
Sejm RP VIII kadencji, przewodniczący, Koło Poselskie Unia Polityki Realnej, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis rp.pl www.rp.pl
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, Poznań, liczba głosów: 2986, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
4.10.2018 – 7.11.2018
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 2829), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.5%
Nieobecność
1.5%
Zgodność
z linią klubu
93.9%

Oddane głosy

Za
69.5%
Przeciw
20.6%
Wstrzymał się
8.3%
Nieobecny
1.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Wstrzymany Niezgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: prawo własności, współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna wraz z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: prawo własności, współwłasność 1/2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 122 121,52 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 623,71 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: prawo własności, współwłasność 1/2 - wartość udziału 80000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna wraz z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: prawo własności - współwłasność 1/2 udziału o wartości 35000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 130 578,36 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: dieta poselska opodatkowana: 2316,96 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: prawo własności , współwłasnościciel 1/2 - wartość udziału 80000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka rekreacyjna wraz z domkiem letniskowym
Tytuł prawny: prawo własności- współwłasność 1/2 udziału o wartości 35000 PLN
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Biuro podróży" Yerco" S.C.
Uwagi: Wspólnik. Udział 50 % Od 1 lutego 2015 do 9.11.2015, wkład:27150 PLN przychód i dochód za okres 01.02-09.11.2015
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 21 045,95 PLN

Opis: Dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 3846,28 PLN

Opis: Dieta poselska opodatkowana
Kwota: 193,08 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Wartość
Kwota: 160000 PLN (udział 80000 PLN)
Tytuł prawny: prawo własności , współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka rekreacyjna wraz z domkiem letniskowym
Wartość
Kwota: 70000 PLN (udział 35000 PLN)
Tytuł prawny: prawo własności- współwłasność 1/2 udziału
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: Biuro podróży" Yerco" S.C.
Uwagi: Udział 50 % Od 1 lutego 2015, wysokość udziału :2715 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Biuro Podróży "Yerco"S.C oraz P.W. Yerco
Kwota: 49 707,41 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą
Cała kwota: 17 989 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą
Cała kwota: 11 342 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą
Cała kwota: 29 984 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą
Cała kwota: 30 750 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA Kredyt na działalność gospodarczą
Cała kwota: 24 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Raiffeisen Polbank limit na rachunku bieżącym
Cała kwota: 100 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA limit na rachunku bieżącym
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank zachodni WBK SA limit na rachunku bieżącym
Cała kwota: 20 000 PLN