Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1953-01-24, Poznań
Zawód: lekarz medycyny
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii. Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Członek partii Nowoczesna. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: kultury fizycznej, sportu... i turystyki oraz zdrowia (wiceprzewodniczący).
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Złożenie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która umożliwia pacjentom współpłacenie za ponadstandardowe rzeczowe świadczenia zdrowotne, których jakość jest wyższa od tej oferowanej i finansowanej w ramach NFZ.
2.
Uchwalenie przez Sejm ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która zakłada powołanie samorządu zawodowego, a przy tym gwarantuje jakość świadczonych przez fizjoterapeutów usług oraz szerszy dostęp do tego rodzaju świadczeń, na którym powinni skorzystać m.in seniorzy
3.
Praca w zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopuszczająca stosowanie w celach leczniczych marihuany
2.
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
3.
Implementacja unijnych przepisów w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie, która eliminuje zachowania niepożądane
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Jestem zdeterminowany, by przekonać sejmową większość, że wprowadzenie dobrowolnego współpłacenia za ponadstandardowe świadczenia zdrowotne to pożądany kierunek i bardzo oczekiwany przez pacjentów.
2.
Praca ponad podziałami nad opracowaniem systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia, które będą gwarantowały jakość i dostępność świadczeń, a przy tym zapewnią godne warunki pracy i płacy pracownikom medycznym zrzeszonym w Porozumieniu Zawodów Medycznych oraz pracownikom niemedycznym, ale pracującym w ramach tego systemu.
3.
Rozwój telemedycyny i jej implementacja w innych obszarach medycyny.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
w formie infografiki, która zostanie opublikowana na profilu na Facebooku 12 listopada br. (miną wtedy dwa lata od zaprzysiężenia).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Przebywałem w sali plenarnej, gdzie odbywają się głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.06.2019
Sejm RP VIII kadencji, poseł niezrzeszony, Klub Poselski Nowoczesna
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis Gazety Prawnej www.gazetaprawna.pl
20.02.2019 – 24.04.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
17.01.2019 – 19.02.2019
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106), członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 724 984,02 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.08.2019
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 55 802,04 USD
Uwagi: stan na dzień 31.08.2019

Kwota: 11 458,28 EUR
Uwagi: stan na dzień 31.08.2019

Kwota: 35,53 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.08.2019

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale we wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wykorzystywany jako gabinet lekarski (w ramach prowadzonej działalności)

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 95 m2
Wartość
Kwota: 690 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,90 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie małżeńskiej przejęty przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Grupa Medyczna Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 016
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 800,00 PLN
Uwagi: podano wartość nominalną udziałów
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności: za okres 1.01 - 31.08.2019
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 236 200,01 PLN
Strata: 42 951,57 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 95 547,72 PLN
Uwagi: za okres 1.01 - 31.08.2019

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 8730,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500C
Rok produkcji: 2014
Uwagi: 1,2 l

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji: 1993

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Cherokee
Rok produkcji: 2018
Uwagi: 6,2 l, leasing

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Maserati
Model: GT
Rok produkcji: 2011

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okińczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Master Card 25 000 PLN - wydana przez Bank Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 20 000 PLN - wydana przez Bank Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 5 000 PLN - wydana przez Bank Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu - samochód Jeep Cherokee rok 2018 (umowa nr [ukryte] z dnia 21.06.2018)

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 387 282,18 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 52 787,67 USD

Kwota: 11 458,28 EUR

Kwota: 35,53 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wykorzystywany jako gabinet lekarski (w ramach działalności gospodarczej)

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 95 m2
Wartość
Kwota: 550 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności
Uwagi: w budowie

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,90 m2
Wartość
Kwota: 22 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Grupa Medyczna Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 016
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 800,00 PLN
Uwagi: podano wartość nominalną udziałów
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 492 300 PLN
Strata: 18 930
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 178 710,82 PLN
Uwagi: przychód: 180045,82 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 15 500 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN opodatkowana: 0 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500C
Rok produkcji: 2014
Uwagi: 1,2 l

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji: 1993

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Cherokee
Rok produkcji: 2018
Uwagi: leasing

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Maserati
Model: GT
Rok produkcji: 2011

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Master Card 25 000 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 20 000 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 5 000 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu - samochód Jeep Cherokee rok 2018 (umowa nr [ukryte] z dnia 21.06.2018)

Podpis
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 620 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1392,40 USD

Kwota: 2853,31 EUR

Kwota: 35,53 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,X0 m2
Wartość
Kwota: 22 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wykorzystywany jako gabinet lekarski (w ramach działalności gospodarczej)

Rodzaj: mieszkanie
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 95 m2
Wartość
Kwota: 550 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności
Uwagi: w budowie

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Grupa Medyczna Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 016
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 800,00 PLN
Uwagi: posiada wspólnie, wartość nominalna
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 642 450 PLN
Dochód: 354 254,29 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 143 876,50 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 16 702,44 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2618,89 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500C
Rok produkcji: 2014
Uwagi: 1,2 l

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji: 1993

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Jeep
Model: Cherokee
Rok produkcji: 2014
Uwagi: 6,4 l, wykupiony w leasingu w maju 2017

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Maserati
Model: GT
Rok produkcji: 2011

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Master Card 25 000 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 20 000 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa: Visa 5 000 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Podpis
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 800 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1392,40 USD

Kwota: 10 373,31 EUR

Kwota: 1535,53 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,90 m2
Wartość
Kwota: 22 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 017
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 833,93 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 586 900 PLN
Dochód: 227 118,56 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 114 045 PLN

Opis: Uposażenie
Kwota: 16 471,20 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 347,20 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 1987,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500C
Rok produkcji: 2014
Uwagi: 1,2

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji: 1993

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 3 500 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN
Podpis
Data: 2017-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 800 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 592,40 USD

Kwota: 25,98 EUR

Kwota: 25,53 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,90 m2
Wartość
Kwota: 22 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 017
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 833,93 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 747 980 PLN
Dochód: 257 158,44 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 128 500,93 PLN

Opis: Uposażenie
Kwota: 1953,81 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 PLN opodatkowana - 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500C
Uwagi: 1,2; rok 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji: 1993

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 3 500 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN
Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek
Nazwisko: Ruciński
Data urodzenia: 1953-01-24
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań
Stanowisko lub funkcja: ordynator Oddziału Ortopedii
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 818 779,87 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 592,40 USD

Kwota: 2530,58 EUR

Kwota: 25,53 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 360 m2
Wartość
Wartość domu: 750 000 PLN
Tytuł prawny: nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 46,67 m2
Wartość
Kwota: 165 215,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia: 42 m2
Wartość
Kwota: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia: 38 m2
Wartość
Kwota: 105 000,00 PLN
Tytuł prawny: przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 675 m2
Wartość
Kwota: 391 500,00 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 585 m2
Wartość
Kwota: 180 000 PLN
Tytuł prawny: akt notarialny

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,90 m2
Wartość
Kwota: 22 000 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,45 m2
Wartość
Kwota: 22 000,00 PLN
Tytuł prawny: nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów: 13 017
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 650 833,93 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność prowadzona osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 741 489,01 PLN
Dochód: 83 048,82 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia (za rok 2014)
Kwota: 112 835,87 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500 C 1.2.
Rok produkcji: 2014

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Porsche
Model: 911 Carrera 2 (9640
Rok produkcji: 1993

Inne mienie
Opis: zegarek IWC

Opis: kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 25 000 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN
Podpis
Data: 2015-11-12