Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1984-10-21, Opole
Zawód: nauczyciel akademicki
Absolwent politologii o specjalności europejskiej na Uniwersytecie Opolskim. Pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Studiów Regionalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego i na Politechnice Opolskiej. W 2010 r. wybrany do Rady Miejskiej w Opolu, następnie objął funkcję jej... wiceprzewodniczącego. W tym samym roku współtworzył partię Polska Jest Najważniejsza, a w 2011 r. otwierał jej listę do Sejmu, jednak nie uzyskał mandatu. W 2014 r. w wyborach samorządowych bez powodzenia kandydował na stanowisko prezydenta Opola, uzyskał jednak mandat radnego Rady Miasta Opola i został jej przewodniczącym. Od 2018 r. podsekretarz, a od czerwca 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W listopadzie 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a w grudniu na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Prezes Stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marcin Michał
Nazwisko: Ociepa
Data urodzenia: 1984-10-21
Miejsce urodzenia: Opole
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Stanowisko lub funkcja: sekretarz stanu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 48,25 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (MPiT, Uniwersytet Opolski)
Kwota: 96 625,70 PLN

Opis: dieta radnego miasta Opola
Kwota: 28 702,33 PLN

Opis: rada programowa Radio Opole
Kwota: 2028,00 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 273,00 PLN

Opis: dochód z najmu
Kwota: 7800 PLN

Opis: dieta radnego Sejmiku Województwa Opolskiego
Kwota: 429,46 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy BZWBK
Kwota pozostała do spłacenia: 50 050,36 CHF
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło