Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
Data i miejsce urodzenia: 1954-06-18, Romanowo Dolne
Zawód: inż. geodezji i budownictwa
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Okręg: 90 Poznań
Liczba głosów: 65 749 (42,92%)
Inżynier budownictwa i geodeta, ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie oraz na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej. W 1996 r. odbył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 1998 r. zdał egzamin dla kandydatów na Członków Rad... Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W 2001 r. uzyskał uprawnienia zawodowe i tytuł rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości. Pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Poznaniu, m.in. jako kierownik robót i zastępca kierownika zakładu terenowego w Koninie (1974-1985 i 1988-1990), był starszym inspektorem nadzoru na budowie elektrowni Kemerkóy w Turcji (1985-1988). W latach 1990–98 był współwłaścicielem przedsiębiorstwa geodezyjnego „Geomap” w Koninie, a od 1998 do 2006 r. prezesem spółki „Geomap Sp. z o.o.”. Był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie (2006-2007). W l. 1997-2011 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 r. członek partii Platforma Obywatelska. Członek kilku stowarzyszeń, m.in. Geodetów Polskich, Rzeczoznawców Majątkowych i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Samorządowiec: radny sejmiku woj. wielkopolskiego (1998-2002), radny Konina (2006-2007), następnie wojewoda wielkopolski (2007-2015). Bez sukcesu kandydował do Senatu w wyborach uzupełniających w 2005 r. oraz w wyborach parlamentarnych w 2005 r. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisjach: infrastruktury; samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 18.01.2018
Senat RP IX kadencji, wiceprzewodniczący, Komisja Infrastruktury, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
od 29.08.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Senacki Zespół Monitorowania Praworządności, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Romanów Dolny
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie - od 2018-12-07

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: część działki do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: umowa dzierżawy na czas nieoznaczony od 1998-06-22
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy za okres od 2018-01-01 do 2018-12-06 z tytułu pełnienia mandatu senatora RP wraz z dodatkami z tytułu funkcji senatora w komisji za 2018 r.
Kwota: 120 517,88 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 627,76 PLN
Uwagi: w tym przychód do opodatkowania: 70,56 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 21 200,62 PLN
Uwagi: dochód

Opis: dochód ze stosunku pracy w Wojęwódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie za okres od 2018-12-07 do 2018-12-31
Kwota: 12 236,42 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: część działki do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: umowa dzierżawy na czas nieoznaczony od 22.06.1998 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Do kiedy: 2017-04-07
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód ze stosunku pracy (PIT-11) za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z tytułu pełnienia mandatu senatora RP
Kwota: 118 580,57 PLN

Opis: dochód wynikający w PIT-R za 2017 r.
Kwota: 1283,89 PLN

Opis: dochód żony Małgorzaty Florek z PIT-40 (emerytura) za 2017 r.
Kwota: 20 666,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: W dniu 6.06.2016 spłacono pozostałą do zapłaty część kredytu w kwocie 72520 PLN. Umowa kredytowa wygasła. Zabezpieczenie hipoteką zostało wykreślone z KW w dniu 12.12.2016 w związku ze spłatą wierzytelności
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska - do 11.09.2016 r, Darowizna na rzecz córki Emilii Florek-Guerrero do jej mająku osobistego. Akt notarialny z dnia 12.09.2016 r. Repertorium A numer [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 z tytułu pełnienia mandatu senatora RP
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dochód wynikający w PIT-R
Kwota: 981,96 PLN

Opis: dochód żony Małgorzaty Florek (emerytura)
Kwota: 20 558,72 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: W dniu 6.06.2016 spłacono pozostałą do zapłaty część kredytu w kwocie 72520 PLN. Umowa kredytowa wygasła. Zabezpieczenie hipoteką zostało wykreślone z KW w dniu 12.12.2016 w związku ze spłatą wierzytelności
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: pas zieleni przyległy do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: dzierżawa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód ze stosunku pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim za okres od 1.01.2015 do 11.11.2015 i z tytułu pełnienia mandatu senatora RP (od 12.11.2015)
Kwota: 155 738,62 PLN

Opis: Dochód wynikający w PIT-R (od 12.11.2015)
Kwota: 81,83 PLN

Opis: Dochód żony Małgorzaty Florek (emerytura)
Kwota: 20 445,72 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: saldo rachunku na dzień 31.12.2015
Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Romanów Dolny
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Stanowisko lub funkcja: wojewoda wielkopolski (do 9.11.2015)
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: pas zieleni przyległy do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: dzierżawa od Urzędu Miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Według PIT 11 za rok 2014 (E. poz.1) - dochód ze stosunku pracy
Kwota: 141 091,83 PLN

Opis: Dochód ze stosunku pracy za okres od 01.01.2015 do 09.11.2015
Kwota: 117 771,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia - saldo na rachunku na dzień 11.11.2015 (saldo na rachunku na dzień 31.12.2014 - 107880,00 PLN)