Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny - Grupa Senatorów Platforma Obywatelska

Data i miejsce urodzenia: 1954-06-18, Romanowo Dolne

Zawód: inż. geodezji i budownictwa

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Okręg: 90 Poznań

Liczba głosów: 65 749 (42,92%)

Inżynier budownictwa i geodeta, ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie oraz na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej. W 1996 r. odbył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 1998 r. zdał egzamin dla kandydatów na Członków Rad... Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W 2001 r. uzyskał uprawnienia zawodowe i tytuł rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości. Pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Poznaniu, m.in. jako kierownik robót i zastępca kierownika zakładu terenowego w Koninie (1974-1985 i 1988-1990), był starszym inspektorem nadzoru na budowie elektrowni Kemerkóy w Turcji (1985-1988). W latach 1990–98 był współwłaścicielem przedsiębiorstwa geodezyjnego „Geomap” w Koninie, a od 1998 do 2006 r. prezesem spółki „Geomap Sp. z o.o.”. Był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie (2006-2007). W l. 1997-2011 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2001 r. członek partii Platforma Obywatelska. Członek kilku stowarzyszeń, m.in. Geodetów Polskich, Rzeczoznawców Majątkowych i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Samorządowiec: radny sejmiku woj. wielkopolskiego (1998-2002), radny Konina (2006-2007), następnie wojewoda wielkopolski (2007-2015). Bez sukcesu kandydował do Senatu w wyborach uzupełniających w 2005 r. oraz w wyborach parlamentarnych w 2005 r. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisjach: infrastruktury; samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań tel. 61 842 72 23

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 18.01.2018
Komisja Infrastruktury, wiceprzewodniczący, Senat RP IX kadencji, Polska
od 29.08.2017
Senacki Zespół Monitorowania Praworządności, członek, Senat RP IX kadencji, Polska
od 13.11.2015
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek, Senat RP IX kadencji, Polska
pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: część działki do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: umowa dzierżawy na czas nieoznaczony od 22.06.1998 r.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Do kiedy: 2017-04-07
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód ze stosunku pracy (PIT-11) za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z tytułu pełnienia mandatu senatora RP
Kwota: 118 580,57 PLN

Opis: dochód wynikający w PIT-R za 2017 r.
Kwota: 1283,89 PLN

Opis: dochód żony Małgorzaty Florek z PIT-40 (emerytura) za 2017 r.
Kwota: 20 666,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: W dniu 6.06.2016 spłacono pozostałą do zapłaty część kredytu w kwocie 72520 PLN. Umowa kredytowa wygasła. Zabezpieczenie hipoteką zostało wykreślone z KW w dniu 12.12.2016 w związku ze spłatą wierzytelności
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska - do 11.09.2016 r, Darowizna na rzecz córki Emilii Florek-Guerrero do jej mająku osobistego. Akt notarialny z dnia 12.09.2016 r. Repertorium A numer [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 z tytułu pełnienia mandatu senatora RP
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dochód wynikający w PIT-R
Kwota: 981,96 PLN

Opis: dochód żony Małgorzaty Florek (emerytura)
Kwota: 20 558,72 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: W dniu 6.06.2016 spłacono pozostałą do zapłaty część kredytu w kwocie 72520 PLN. Umowa kredytowa wygasła. Zabezpieczenie hipoteką zostało wykreślone z KW w dniu 12.12.2016 w związku ze spłatą wierzytelności
Oświadczenie
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: pas zieleni przyległy do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: dzierżawa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Uwagi: członek 49 osobowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im gen. Stanisława Taczaka
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dochód ze stosunku pracy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim za okres od 1.01.2015 do 11.11.2015 i z tytułu pełnienia mandatu senatora RP (od 12.11.2015)
Kwota: 155 738,62 PLN

Opis: Dochód wynikający w PIT-R (od 12.11.2015)
Kwota: 81,83 PLN

Opis: Dochód żony Małgorzaty Florek (emerytura)
Kwota: 20 445,72 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: saldo rachunku na dzień 31.12.2015
Oświadczenie
Dane osobowe
Miejsce urodzenia: Romanów Dolny
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Stanowisko lub funkcja: wojewoda wielkopolski (do 9.11.2015)
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,95 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność lokalu mieszkalnego
Uwagi: własność ustawowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: pas zieleni przyległy do budynku mieszkalnego
Tytuł prawny: dzierżawa od Urzędu Miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Według PIT 11 za rok 2014 (E. poz.1) - dochód ze stosunku pracy
Kwota: 141 091,83 PLN

Opis: Dochód ze stosunku pracy za okres od 01.01.2015 do 09.11.2015
Kwota: 117 771,92 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Umowa kredytu bankowego z dnia 10.05.2011 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. na zakup mieszkania wymienionego w części II pkt 2 o pow. 47,95 m2 zawarta przez małżonków Piotra i Małgorzatę Florek. Data całkowitej spłaty kredytu - 10.05.2019
Cała kwota: 189 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia - saldo na rachunku na dzień 11.11.2015 (saldo na rachunku na dzień 31.12.2014 - 107880,00 PLN)