Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1974-09-07, Dyneburg
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2011 r. związana z Uniwersytetem Warszawskim, jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania UW, wcześniej wykładała: na Uniwersytecie Gdańskim, w Wyższej Szkole Finansów i... Rachunkowości w Sopocie i w Sopockiej Szkole Wyższej. W l. 2004-2005 zatrudniona w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Sekretarz Komitetu Nauk o Finansach PAN. W l. 2015-2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w l. 2017-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, a od stycznia 2018 r. minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
9.01.2018 – 4.06.2019
Ministerstwo Finansów (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
7.06.2017 – 8.01.2018
Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
12.2015 – 6.2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podsekretarz stanu, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Nadmierna sprawozdawczość

Obowiązki informacyjne, sprawozdawcze są potrzebne, ale rzeczywiście są też sprawozdania, które nie wnoszą wartości dodanej i nie ma potrzeby kreowania takiego procesu. Trzeba pamiętać, że sprawozdawczość nie jest celem samym w sobie, ma ona czemuś służyć. Dlatego chcę zrobić rzetelny przegląd oraz weryfikację sprawozdań i tam, gdzie to możliwe, wprowadzić uproszczenia. Tak, żeby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń proces ten odbiurokratyzować, uelastycznić i nie produkować zupełnie niepotrzebnych, nadmiarowych, czasochłonnych dokumentów czy sprawozdań. Przy Ministerstwie Finansów zostanie powołany zespół, który dokona przeglądu: weźmiemy pod lupę obowiązki sprawozdawcze i będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, z których sprawozdań można by zrezygnować.

Źródło: samorzad.pap.pl

Data obietnicy: 2018-03-07

System podatkowy

Zdajemy sobie sprawę, że system podatkowy nie jest idealny. Dlatego oprócz działań uszczelniających system podejmujemy też takie, które go zreformują. Stawiamy na politykę trzech „p", czyli przejrzystość, prostotę i przyjazność systemu podatkowego. Wywiad ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" nr 1962, z dnia 27 lutego 2018 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Data obietnicy: 2018-02-27

Budżet na 2018 r.

Chcielibyśmy, by środki i zaproponowana struktura budżetu na rok 2018 umożliwiały partycypację obywateli w efektach wzrostu polskiej gospodarki. Żeby wzrost PKB był odczuwalny w portfelach obywateli, m.in. poprzez programy społeczne, podwyżki dla nauczycieli i innych grup zawodowych. Jednocześnie staramy się dotrzymywać międzynarodowych zobowiązań, np. związanych z wydatkami na obronność. Reasumując, naszym głównym priorytetem jest realizacja ważnych celów społecznych przy jednoczesnym utrzymywaniu dyscypliny finansów publicznych. To jest niezwykle istotne, gdyż budżetu nie można postrzegać poprzez pryzmat jednego roku, ale w dłuższej perspektywie. My musimy tak gospodarować środkami, by podejmowane dzisiaj zobowiązania budżet mógł udźwignąć w kolejnych latach. Wywiad ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" nr 1962, z dnia 27 lutego 2018 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Data obietnicy: 2018-02-27

Pracownicze plany kapitałowe

Jednym z priorytetów na mojej liście jest projekt wprowadzający pracownicze plany kapitałowe. Myślę, że trafi on do konsultacji w połowie lutego. Wywiad ukazał się w "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 1 lutego 2018 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Data obietnicy: 2018-02-01

Wejście do strefy euro

O jakiegoś czasu wraca dyskusja o możliwości wejścia do strefy euro. Czy jako minister finansów widzi pani perspektywy do takiego ruchu? TC: Nie powinniśmy lekkomyślnie wyzbywać się własnych atutów, jak np. prowadzenia własnej polityki pieniężnej. W tej chwili nie widzę presji w tym kierunku czy takiej konieczności. Wywiad ukazał się w "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 1 lutego 2018 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Data obietnicy: 2018-02-01

Obniżenie stawki podatku VAT

Czy można liczyć na obniżkę stawki podatku VAT z 23 do 22 proc.? To przecież obietnica wyborcza PiS. TC: Trzeba powiedzieć, że dochody z podatku VAT to fundamentalne dochody budżetu. Każdy tego typu ruch powinien więc być poprzedzony szczegółową analizą. Na ten moment nie prowadzimy takich prac. Wywiad ukazał się w "Rzeczpospolitej" z 23 stycznia 2018 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

Data obietnicy: 2018-01-23

Rzecznik praw podatnika

Planujemy powołać rzecznika praw podatnika. Zadbam, by szybko przedstawić odpowiednie regulacje.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2018-01-23

Nowa ordynacja podatkowa

Kolejna kwestia to nowa ordynacja podatkowa. Mamy już gotowy projekt opracowany przez zespół kierowany przez profesora Leonarda Etela. To dobry projekt, wymaga on jednak jeszcze pewnych korekt, które zaproponujemy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Będą to głównie właśnie poprawki podnoszące ochronę podatnika.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2018-01-23

Nadregulacje w prawie podatkowym

Robimy też przegląd przepisów w celu wyłapywania „nadregulacji” czyli takich przepisów, które nie są już potrzebne, a stanowią jedynie obciążenie proceduralne (formalne) dla podatnika.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2018-01-22

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Teresa Tatiana
Nazwisko: Czerwińska
Uwagi: oświadczenie - przed objęciem stanowiska Ministra Finansów
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie własnościowe

Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: [nieczytelne] w MNiSW i MF /od 07.06.2017/ osiągnęłam dodatkowe przychody: z tytułu umowy o pracę
Kwota: 104 000 PLN

Opis: przychody z tytułu najmu
Kwota: 22 000 PLN

Opis: przychody z tytułu praw autorskich
Kwota: 6000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP, termin spłaty 10.02.2044
Cała kwota: 320 406 PLN
Uwagi: (stan na 09.01.2018)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP, termin spłaty 10.09.2038
Cała kwota: 99 029 CHF
Uwagi: (stan na 09.01.2018)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa Visa Classic - limit: 12 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): limit hipoteczny PKO BP: 60 000 PLN, termin spłaty 31.10.2018