Informacje ogólne

Prezydent miasta Kalisz

Data i miejsce urodzenia: 1979-07-12, Kalisz
Zawód: architekt
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza
Okręg: Kalisz
Liczba głosów: 8 931 (21,34%)
Liczba głosów (II tura): 21 844 (63,50%)
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadzi Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych oraz firmę Inwestprojekt, zajmującą się inwestycjami. W 2018 r. ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta Kalisza; wygrał głosowanie w drugiej turze, po zdobyciu 21844 (63,5 proc....) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Kalisza, prezydent miasta, Kalisz, Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza, liczba głosów: 21 844
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Serwis calisia.pl www.calisia.pl
2018 – 4.11.2018
kandydat na prezydenta miasta Kalisza, Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko i Samorządny Zgodnie dla Kalisza, Kalisz, liczba głosów: 21 844
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
27.06.2018 – 13.03.2019
Szkoła Jagiellończyk sp. z o.o., członek rady nadzorczej
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska lex.online.wolterskluwer.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystian Wojciech
Nazwisko: Kinastowski
Data urodzenia: 1979-07-12
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Kalisza
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Kalisza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 77 570,45 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 21,25 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142 m2
Powierzchnia działki: 0,0368 ha
Wartość domu: 497 000 PLN
Wartość działki: 92 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własności - majątek odrębny
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych - jednoosobowa działalność gospodarcza działalność zakończona 30.11.2018 r.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność wykonywana osobiście podano przychód i dochód za rok 2018
Dochód / Przychód
Przychód: 201 537,42 PLN
Dochód: 121 405,56 PLN
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: działalność wykonywana osobiście 2018 r.
Kwota: 920 PLN

Opis: należność ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Kalisza
Kwota: 13 804,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Alfa Romeo
Model: Giulia
Rok produkcji: 2017
Uwagi: leasing - majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Leasing operacyjny na samochód marki Alfa Romeo Giulia z dnia 14.11.2017 r. Getin Pleet
Cała kwota: 107 317,07 PLN
Uwagi: płatne w 24 ratach miesięcznych 1515,73 PLN netto do listopada 2019 r. (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Karta kredytowa mBank - limit 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 4336,80 PLN
Uwagi: zobowiązanie na dzień 31.12.2018 (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej)

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krystian Wojciech
Nazwisko: Kinastowski
Data urodzenia: 1979-07-12
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Kalisza
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Kalisza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 84 388,31 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 21,25 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142 m2
Powierzchnia działki: 0,0368 ha
Wartość domu: 497 000 PLN
Wartość działki: 92 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własności - majątek odrębny
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Biuro Analiz Architektonicznych i Budowlanych - jednoosobowa działalność gospodarcza działalność zakończona 30.11.2018 r.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: działalność wykonywana osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 137 687,48 PLN
Dochód: 51 031,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: działalność wykonywana osobiście 2017 r.
Kwota: 4800 PLN

Opis: dochód uzyskany z prowadzonej do dnia 30.11.2018 r. działalności gospodarczej (01.01.2018 - 30.11.2018)
Kwota: 124 674,28 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Alfa Romeo
Model: Giulia
Rok produkcji: 2017
Uwagi: leasing - majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Leasing operacyjny na samochód marki Alfa Romeo Giulia z dnia 14.11.2017 r. Getin Pleet
Cała kwota: 107 317,07 PLN
Uwagi: płatne w 24 ratach miesięcznych 1515,73 PLN netto do listopada 2019 r. (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej)

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Karta kredytowa mBank - limit 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 7402,59 PLN
Uwagi: zobowiązanie na dzień 18.12.2018 (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej)

Podpis
Miejscowość: Kalisz
Data: 2018-12-18
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt
2
rozwój kształcenia zawodowego
3
dokształcanie nauczycieli
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Prezydenci miast o zmianach w edukacji, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/6)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
97%
wspólne pytania
5
zgodność
92%
wspólne pytania
6
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
64%
wspólne pytania
6
zgodność
66%
wspólne pytania
5
zgodność
67%

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Rewitalizacja, inwestycje, rozwój uslug
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Rozpoczęcie procesu rewitalizacji
Przywrócenie rzeki miastu
Polityka senioralna
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Pozyskanie inwestorów
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/40)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
6
zgodność
70%
wspólne pytania
37
zgodność
66%
wspólne pytania
37
zgodność
65%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
31
zgodność
37%
wspólne pytania
33
zgodność
45%
wspólne pytania
35
zgodność
49%