Informacje ogólne

Prezydent miasta Kraków

Data i miejsce urodzenia: 1947-01-13, Sosnowiec
Zawód: prawnik, wykładowca akademicki, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków
Okręg: Kraków
Liczba głosów: 154 830 (45,84%)
Liczba głosów (II tura): 197 019 (61,94%)
Jacek Majchrowski (13.01.1947, Sosonowiec), prawnik, absolwent Uniwersytetu Jageillońskiego, prof. zw. nauk prawnych. Do grudnia 1981 r. w PZPR, w 1999 r. wstąpił do SLD, w 2002 r. zawiesił członkostwo w partii. Pracował naukowo na UJ, w l. 1987-1993 dziekan na Wydziale Prawa i Administracji. W l.... 1996-1997 wojewoda krakowski. Do listopada 2011 r. sędzia Trybunału Stanu (w l. 2001-2005 zastępca przewodniczącego Trybunału). Członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Do 2013 r. zasiadał w Radzie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2002 r. prezydent Krakowa, w 2018 r. został wybrany na piątą kadencję, uzyskując w drugiej turze wynik 197019 głosów (61,94 proc.).
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Stwarzanie warunków dla doskonalenia systemu edukacji ukierunkowanej na uzyskanie najwyższego standardu edukacyjnego w Polsce.
2
Promowanie kształcenia ustawicznego (przez całe życie) jako naturalnego elementu ścieżki zawodowej mieszkańców Krakowa, sprzyjającego mobilności na rynku pracy oraz utrzymaniu jak najdłużej aktywności zawodowej.
3
Rozwijanie oferty możliwości kształcenia w językach obcych przez szkoły samorządowe oraz kształcenia języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.11.2018
Urząd Miasta Krakowa, prezydent miasta, Kraków, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, liczba głosów: 197 019
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Magiczny Kraków krakow.pl
2018 – 4.11.2018
kandydat na prezydenta miasta Krakowa (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego - Obywatelski Kraków, Kraków, liczba głosów: 197 019
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
4.12.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Krakowa, prezydent miasta, Kraków, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego, liczba głosów: 114 705
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
,
źródło
serwis infokrakow24.pl www.infokrakow24.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Zieleń miejska

Utworzenie na wykupionych terenach nowych parków oraz rewitalizację już istniejących.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
Ekologia

Redukcja stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
ekologia i środowisko
wybory samorządowe 2014
Środki na walkę z emisją zanieczyszczeń

Pozyskanie ok. 250 mln zł na dalsze ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom kolejnych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
Szybki tramwaj

Rozbudowa systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (m.in. Górka Narodowa, Trasa Łagiewnicka, dokończenie budowy estakady i odcinka Lipska-Wielicka).

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
transport publiczny
infrastruktura
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
"Pogotowie oczyszczania"

Wprowadzenie usługi „pogotowia oczyszczania” (gotowość interwencyjna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu)

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
Opieka dla chorych

Zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
Centrum Aktywnego Wypoczynku

Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku i ścieżek dla biegaczy wraz z infrastrukturą, w tym turystycznego szlaku sportowego „Błonia”.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
sport i turystyka
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 707 417,22 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 42 926,81 USD

Kwota: 410 GBP

Kwota: 15 412,63 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: certyfikaty Inwestycje Rolne FIZAN seria D34
Pełna kwota: 179 779,93 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 650 m2
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: dom ubezpieczony na 2 500 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod domem i sąsiednia
Tytuł prawny: własność
Uwagi: łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 159 866,18 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 165 068,54 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis: Jacek: KA
Kwota: 41 509,X9 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 98 998,X0 PLN
Uwagi: miesięcznie kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis: Barbara: KA
Kwota: 140991,00
Uwagi: 2019-05-06

Opis: Barbara: ZUS
Kwota: 46498,26
Uwagi: 2019-05-06

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią w 1/3
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis: 13 odznak i odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 714 802,50 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 42 925,21 USD

Kwota: 410 GBP

Kwota: 15 412,27 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: certyfikaty funduszy i inwestycje rolne
Pełna kwota: 179779,9X PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka - łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UJ
Kwota: 47 226,96 PLN
Uwagi: [nieczytelne] 1X nie pracuje w UJ

Opis: UMK
Kwota: 147 727,99 PLN

Opis: ZUS
Kwota: 6809,69 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis: KA
Kwota: 140 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią X0%
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis: 14 odznak i odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2018-12-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 643 015,08 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 42 920,91 USD

Kwota: 410 GBP

Kwota: 5000 EUR

Kwota: 10 411,21 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: certyfikaty funduszu inwestycje rolne
Pełna kwota: 179 779,93 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2 500 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka - łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UJ
Kwota: 47 226,96 PLN

Opis: UMK
Kwota: 111X11,68 PLN

Opis: ZUS
Kwota: 79 894,96 PLN

Opis: KA
Kwota: 120X91,66 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią 33%
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis: 13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2018-09-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 514 500,40 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 42 909,16 USD

Kwota: 15 408,39 EUR

Kwota: 794,10 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: certyfikaty funduszu inwestycje rolne
Pełna kwota: 179 779,93 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka około 31 a, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 210 052,15 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 87 182,92 PLN

Opis: Jacek: Krak. Akademia
Kwota: 159750,72

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 95 047,94 PLN

Opis: Barbara: Krak. Akademia
Kwota: 144 462,00 PLN

Opis: Barbara: ZUS
Uwagi: 45 279,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią 33%
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis: 13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2018-03-12
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 870 682,96 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25,77 USD

Kwota: 15 404,15 EUR

Kwota: 794,10 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: udziały w Fidelity International
Liczba jednostek: 3480,70 tytułu
Pełna kwota: 39 158,33 USD

Nazwa: certyfikaty funduszu i inwestycje rolne
Pełna kwota: 181 401,72 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Powierzchnia działki: 91 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2, powierzchnia około
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
Uwagi: żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 156 960,79 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 102 379,98 PLN

Opis: Jacek: Krak. Aka.
Kwota: 169974,88

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 9X009,06 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 45 096,48 PLN

Opis: Barbara: Krak. Aka.
Kwota: 146 149,00 PLN

Opis: Barbara: ZUS
Uwagi: 45 096,48 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok XX%
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: ilość obrazów: 22

Opis: 1X odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2017-04-10
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2 173 474,96 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 812,17 USD

Kwota: 15 399,89 EUR

Kwota: 794,10 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Powierzchnia działki: 31 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Jacek: UMK
Kwota: 196 069,86 PLN

Opis: Jacek: UJ
Kwota: 167 591,96 PLN

Opis: Jacek: PiW Sp. z o.o.
Kwota: 825 PLN

Opis: Jacek: KiAKAD
Kwota: 173588,43

Opis: Jacek: ZUS
Kwota: 97 858,02 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 44 934,48 PLN

Opis: Barbara
Kwota: 153 687,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok 33%
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 21

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2016-04-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 278 029,20 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 795,43 USD

Kwota: 15 395,65 EUR

Kwota: 794,10 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36 m2
Wartość: 19 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: powierzchnia około, kupiony za ok. 70 000 PLN, obecny szacunek (prezydenta): ok. 19 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Powierzchnia działki: 31 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, druga ma powierzchnię około 31 a, wartość wg rzeczoznawców ~700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: żona posiada 25% udziałów
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: prezydent - Krakowska Akademia
Kwota: 186 425,57 PLN

Opis: prezydent - INP PAN
Kwota: 988 PLN

Opis: prezydent - UJ
Kwota: 94 524,29 PLN

Opis: prezydent - UMK
Kwota: 159 184,87 PLN

Opis: żona - Krakowska Akademia
Kwota: 153 813 PLN

Opis: żona - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Kwota: 3600 PLN

Opis: żona - ZUS
Kwota: 44 457,48 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuje w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii. Wynagrodzenia identyczne jak w latach poprzednich
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność ok. 33% z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2015-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 284 491,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 794,01 USD

Kwota: 15 395,29 EUR

Kwota: 794,10 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36 m2
Wartość: 19 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70 000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Powierzchnia działki: 31 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UMK
Kwota: 146 901,12 PLN

Opis: UJ
Kwota: 123 106,07 PLN

Opis: Krakowska Akademia
Kwota: 166 070,28 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2015-01-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 272 167,08 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 788,47 USD

Kwota: 15 393,53 EUR

Kwota: 794,10 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36 m2
Wartość: 19 000 PLN
Tytuł prawny: własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70 000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwie działki
Powierzchnia działki: 31 a
Tytuł prawny: własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UMK
Kwota: 120 000 PLN

Opis: UJ
Kwota: 70 000 PLN

Opis: Krakowska Akademia
Kwota: 140 000 PLN

Łączny dochód
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane. Obliczenia własne wobec oczywistego braku PIT za rok bieżący, dlatego też podane w przybliżeniu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2014-09-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 357 405,42 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 766,20 USD

Kwota: 15 385,04 EUR

Kwota: 794,10 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: AEGON - fundusz
Pełna kwota: 83 785,66 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 31 a
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Funkcja
Uwagi: Wystąpienie z fundacji

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: UMK
Kwota: 158 512,52 PLN

Opis: UJ
Kwota: 95 009,53 PLN

Opis: Krak Akademia
Kwota: 185 760,93 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 10 900 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 169107PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 49 591,24 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność w 50%
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2014-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 262 831,81 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 733,01 USD

Kwota: 15 372,38 EUR

Kwota: 794,10 GBP

Papiery wartościowe
Nazwa: AEGON - fundusz
Pełna kwota: 74 529,17 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 31 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 192 764,16 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 85 985,19 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 160 131,40 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 17 400 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 169 207 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 42 043,04 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis: 11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 516 720,03 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 699,67 USD

Kwota: 15 359,42 EUR

Kwota: 794,10 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 35 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 212 539,07 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 89 875,48 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 165 329,19 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Działalność wykonywana osobiście
Kwota: 4000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: 350
Rok produkcji: 2011
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis: 11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2012-11-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 666 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 569 USD

Kwota: 15 340 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota: 56 000 PLN

Nazwa: Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota: 120 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 35 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 210 698,35 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 112 625,66 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 164 079,37 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 175 356,57 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 39 795,14 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota: 830 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kwota: 421,20 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kwota: 130,37 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2006
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis: 7 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2011-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 665 782,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 569 USD

Kwota: 15 340 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota: 56 560,72 PLN

Nazwa: Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota: 120 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 35 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: krakowska Akademia
Kwota: 194 795,35 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 128 133,34 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 157 072,42 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 160 510 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 18 000 PLN

Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 14 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota: 1500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2006
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis: VI odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2011-01-11
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 578 769,74 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 642,57 USD

Kwota: 15 334 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota: 50 000 PLN

Nazwa: Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota: 120 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 35 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 89 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 46 130 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 108 801,99 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 72 000 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 20 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2006
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 17

Opis: VI odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2010-09-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Majchrowski
Data urodzenia: 1947-01-13
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 499 655 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 41 605,55 USD

Kwota: 16 313 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota: 50 050 PLN

Nazwa: Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota: 120 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 647 m2
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 140 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działki
Powierzchnia działki: 35 a
Wartość: 550 000 PLN
Tytuł prawny: Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Fundacja
Nazwa i siedziba: Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynajem mieszkań
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota: 207 368 PLN

Opis: Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 91 699 PLN

Opis: Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota: 161 242 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota: 159 398 PLN

Opis: Stosunek pracy żony: Uniwersytet Jagielloński
Kwota: 1641 PLN

Opis: Emerytura żony
Kwota: 33 648 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Peugeot
Model: 206
Rok produkcji: 2006
Inne mienie
Opis: Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 16

Opis: V odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis
Miejscowość: Kraków
Data: 2010-04-26