Informacje ogólne

Prezydent miasta Konin

Data i miejsce urodzenia: 1968-05-26, Kutno
Zawód: przedsiębiorca, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyboczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg: Konin
Liczba głosów: 7 490 (24,53%)
Liczba głosów (II tura): 15 921 (55,81%)
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W l. 1989-1999 zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie. W l. 1997-2007 współwłaściciel firmy informatycznej. W l. 2001-2007 dyrektor przedstawicielstwa Mentor S.A. w Koninie.... Od 2008 r. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Członek PO. Samorządowiec: w l. 2006-2018 radny Konina; szef klubu radnych PO w radzie miasta. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował na prezydenta Konina; wygrał w drugiej turze, zdobywając 15291 (55,81 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Strony www:

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 21.11.2018
Urząd Miasta Konina, prezydent Konina, Konin, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 15 921
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Serwis konin.pl www.konin.pl
2014–2018
Rada Miasta Konina 2014-2018, radny, Konin, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 458
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej samorzad2014.pkw.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta miasta Konina (wybrany), Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Konin, liczba głosów: 15 921
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Karol
Nazwisko: Korytkowski
Data urodzenia: 1968-05-26
Miejsce urodzenia: Kutno
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: prezydent miasta Konina
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 47 200,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 254,96 m2
Powierzchnia działki: 5,05 a
Wartość domu: 460 000,00 PLN
Wartość działki: 50 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 45,83 m2
Wartość: 120 000,00 PLN
Tytuł prawny: 1/6 udziału w spadku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - WORD do 20.11.2018
Kwota: 192 651,02 PLN

Opis: umowa o pracę - Urząd Miejski w Koninie od 21.11.2018
Kwota: 10 940,00 PLN
Uwagi: za listopad 2018 r., propocjonalnie

Opis: dieta radnego - do listopada 2018 r.
Kwota: 14 373,51 PLN

Opis: zwrot kosztów delegacji radnego
Kwota: 860,16 PLN

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 1146,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: Ix35
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Seat
Model: Leon
Rok produkcji: 2009

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu, zaciągnięty w 201 r. w PKO BP S.A. na 20 lat
Cała kwota: 165 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 139 382,71 PLN
Uwagi: plus odsetki
Podpis
Miejscowość: Konin
Data: 2018-12-18
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez nawiązanie współpracy z pracodawcami.
2
Pomoc specjalistyczna uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
3
Organizacja warsztatów i laboratoriów szkolnych.
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Prezydenci miast o zmianach w edukacji, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/6)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
92%
wspólne pytania
5
zgodność
89%
wspólne pytania
6
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
63%
wspólne pytania
5
zgodność
63%
wspólne pytania
6
zgodność
68%

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Pobudzenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez realizację projektu "Konińska Dolina Energii"
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
 1. Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
 2. Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
 3. Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
 4. Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
 5. Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
 6. Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
 7. Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
 8. Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/40)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
6
zgodność
86%
wspólne pytania
9
zgodność
74%
wspólne pytania
27
zgodność
73%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
29
zgodność
43%
wspólne pytania
31
zgodność
50%
wspólne pytania
35
zgodność
58%