Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Okręg: 3 (Olsztyn)

Miejsce na liście: 9

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1962-03-08

Zatrudniona w Banku półdzielczym w Bartoszycach. Od 2018 r. radna sejmiku warmińsko-mazurskiego.