Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

Okręg: 2 (Bydgoszcz)

Miejsce na liście: 8

Informacje ogólne

Zawód: nauczyciel praktycznej nauki zawodu