Informacje ogólne

Minister sportu

Data i miejsce urodzenia: 1982-03-01, Warszawa
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: minister
Dane osobowe
Imię (imiona): Danuta Małgorzata
Nazwisko: Dmowska-Andrzejuk
Data urodzenia: 1982-03-01
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Sportu
Stanowisko lub funkcja: minister sportu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 000 PLN
Uwagi: rozdzielność majątkowa przed ślubem
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR

Kwota: 1000 CHF

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 368,05 m2
Powierzchnia działki: 1895 m2
Tytuł prawny: własność, akt notarialny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 33 m2
Tytuł prawny: własność
Uwagi: mieszkanie spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 131,3 m2
Tytuł prawny: udział we własności 1/2 części
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: darowizna od [ukryte] samochód Skoda Octavia 2019 r.
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: darowizny - przełom 2018/2019
Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: stosunek pracy w Wojsku PiT 2018
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: stypendium wojskowe AZS-AWF Katowice
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: wynajem mieszkania - ryczałt
Kwota: 14 000 PLN
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: 500+ na 1 dziecko od lipca 2019 r.
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: 500+ na 2 dziecko od sierpnia 2019 r.
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Opis: likwidacja polisy na życie AEGON
Kwota: 38 000 PLN
Uwagi: inne dane o stanie majątkowym

Łączny dochód
Kwota: 189 000 PLN
Uwagi: plus 500 +
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Scoda
Model: Octavia
Rok produkcji: 2015
Wartość: 50 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-12-05
Źródło