Wynegocjuj nam Unię

 

Wynegocjuj nam Unię

 

My, Europejczycy, chcieliśmy urządzić lepszy świat, dlatego powołaliśmy Unię. Należymy, jako Polacy do Unii, ale nie rozumiemy procesów podejmowania decyzji w ramach jej administracji, z członków wspólnoty staliśmy się petentami jej instytucji. Tymczasem, mamy przed sobą wyzwania, które powinniśmy podejmować wspólnie, w oparciu o wartości, to odpowiedzialność za środowisko, migracje, rozwój i kolejne pokolenia.

Projekt „Wynegocjuj nam Unię" ma na celu budowanie świadomości i kompetencji do wywierania przez obywateli na wpływu wspólnotę. Dotyczy najważniejszej obecnie polityki – transformacji energetycznej w Unii. Uczestnicy projektu poznają frakcje polityczne w PE oraz warunki, jakie muszą wziąć pod uwagę politycy projektując i negocjując realizację celów klimatycznych, wyznaczonych przez Komisję Europejską.

Brzmi nierealnie? Wypróbowaliśmy grę z naszymi koleżankami i kolegami z organizacji MTÜ Foorumteater z Estonii i IASIS z Grecji, którzy skorzystają z gry w ramach naszej współpracy przy projekcie finansowanym z Europe for Citizens. A w „Wynegocjuj nam Unię” gramy z uczestnikami w swoich krajach!

Chcecie zorganizować warsztat w swojej szkole/ klubie dyskusyjnym/ bibliotece? Z wielką chęcią go dla Was poprowadzimy! Piszcie na adres: 61@art61.pl.

Dlaczego to robimy?

Chcielibyśmy myśleć o Unii Europejskiej, jako o wspólnym wyzwaniu. Nie tylko zachęcać Polaków, Europejczyków do głosowania podczas wyborów co kilka lat, ale do bycia aktywnymi członkami społeczeństwa na co dzień. Uświadamiać, że każdy ma prawo do korzystania ze swoich praw i wyrażania opinii, zarówno w sprawach lokalnych, jak i globalnych. 

Kwestia zmian klimatycznych dotyczy niemal każdego obywatela UE. Włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji jest kluczowe, aby poparli oni zmiany. Jest to kluczowa umiejętność w czasach fake newsów i baniek filtracyjnych, gdzie często wchodzimy w interakcje tylko w obrębie grup podobnych sobie osób. Zależy nam przy tym, na przedstawianiu rzetelnej wiedzy na temat Unii i jej instytucji. 

W projekcie “Wynegocjuj nam Unię” organizujemy warsztaty negocjacyjne. Pracujemy z różnymi grupami odbiorców. W pierwszej części naszych spotkań porzedstawiamy informacje i przeprowadzamy dyskusję na temat celów i podstaw UE. Następnie nasi trenerzy prowadzą grę "Wynegocjuj nam UE". Cztery grupy mają za zadanie zredukować poziom CO2 i być istotną częścią symulacji – procesu negocjacji. 

W rozbudowanej części warsztatu obejmuje projektujemy wspólnie działanie społeczne, które mogliby wykonać uczestnicy. Na początku omawiamy wady i zalety zaangażowania społecznego oraz dzielimy się przykładami projektów społecznych, które miały pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo. Następnie tworzymy zarys projektu społecznego, który chociaż minimalnie rozwiązuje problem zmian klimatycznych. Projekt musi angażować innych i być realizowany na zasadzie dobrowolności.

English

Participation: The project involved 219 citizens, notably 35 participants from Ostrołęka (Poland), 127 from the city of Warsaw (Poland), 33 participants from the city of Athens (IASIS, Greece), 2 participants from the city of Tallinn (MTÜ Foorumteater, Estonia), 22 from the city around UE (Schuman Foundation european volunteers).


prezentacja warsztatowa 2020-2021

Short report: The project “Negotiate our EU”

 

The project “Negotiate our EU” was funded with the support of the 
European Union under the Programme “Europe for Citizens” 

Europe for Citizens

The project « Negotiate our EU  » was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens"