Nowe prawa: dodatkowe pieniądze dla kombatantów

Dodatki finansowe dla inwalidów wojennych i zmiany dotyczące sieci 5G.

#weszło w poniedziałek, 6 maja

  • Inwalidzi wojenni dostaną raz w miesiącu dodatek 850 zł (do przysługującej im już renty inwalidzkiej).
  • Żołnierze przymusowo zatrudniani (np. w kopalniach węgla, kamieniołomach) w okresie stalinowskim będą otrzymywać świadczenie w kwocie 215,84 zł.
  • Niewidome ofiary działań wojennych uzyskały prawo do ryczałtu energetycznego (zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej) w wysokości 171,41 zł.
  • Żołnierze przymusowo zatrudniani, niewidome ofiary cywilne działań wojennych oraz osoby deportowane i wywiezione do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR mogą ubiegać się o jednorazową lub okresową pomoc finansową z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 10 maja

  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) otrzymał nowe uprawnienia, które mają usprawnić wdrażanie sieci 5G w Polsce. Może zmieniać przydzielone spółkom rezerwacje częstotliwości na stworzenie sieci bezprzewodowego internetu oraz ogłaszać samodzielnie z wyprzedzeniem przetargi, aukcje albo konkursy na rezerwację częstotliwości, która ma być w przyszłości dostępna dla spółek.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie