Komisja kultury i środków przekazu: redaktorzy i lokalni działacze kultury

76 proc. z 25 członków komisji kultury i środków przekazu ma doświadczenie zawodowe powiązane z kulturą lub mediami.

12 spośród nich zajmowało się zarządzaniem:  w biznesie, administracji publicznej lub instytucji kultury. Wkrótce, pod ich obrady komisji ma trafić zapowiadany przez rząd projekt ustawy o podatku audiowizualnym.
 
Komisja kultury i środków przekazu zajmuje się ustawodawstwem w zakresie finansowania instytucji kultury i muzeów, prawa prasowego i funkcjonowania środków przekazu, polityki historycznej, promowania kultury polskiej za granicą oraz opiniowaniem prac Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W obecnej kadencji obradowała nad zmianami w prawie prasowym, ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawach dotyczących polityki historycznej i dziedzictwa narodowego.
 
W komisji zasiada dwunastu posłów PO, dziewięciu – PiS, dwóch – TR oraz po jednym pośle z SLD i PSL. Solidarna Polska nie ma reprezentantów w komisji. Przewodniczącą komisji jest posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska, która zasiada w niej od 1991 r., czyli od I kadencji Sejmu. Weteranami w komisji są również Anna Sobecka (PiS), członkini komisji niemal nieprzerwanie od 1997 r. oraz Jerzy Fedorowicz (PO), Robert Kołakowski (PiS) i Jarosław Rusiecki (PiS) – od 2005 r. 
 
16 członków komisji ma za sobą doświadczenie pracy w mediach – telewizji, radiu, prasie, wydawnictwach oraz serwisach internetowych. Połowę z nich stanowią deputowani PO, sześciu – PiS, a dwóch – TR. Największą grupę stanowią posłowie, którzy zdobywali doświadczenie w redakcjach prasowych (11 osób). 
 
Dziennikarze i redaktorzy: Urszula Augustyn (PO), Maciej Łopiński (PiS), Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO), Jacek Świat (PO). Wszyscy pracowali w redakcjach czasopism lokalnych i ogólnopolskich jeszcze w latach 80. lub wcześniej. Świat współpracował z wydawanymi przez Komitet Obywatelski we Wrocławiu „Gazetą Wyborczą” i „Gazetą Obywatelską” oraz „Heroldem Dolnośląskim”, „Solidarnością Dolnośląską”. Augustyn, jako dziennikarka współpracowała z redakcjami katolickimi: „Gościem Niedzielnym” i portalem internetowym „Opoka”. Posłanka ma również wieloletnie doświadczenie pracy w redakcji radiowej (Radio RDN Małopolska i Radio Plus Tarnów jako dziennikarz i prezenter). Łopiński i Śledzińska-Katarasińska pełnili funkcje redaktorów naczelnych. Śledzińska-Katarasińska w latach 70. była także szefem Telewizji Łódź, w 2006 r. była członkinią Rady Programowej TVP. 

 

Rafał Grupiński (PO), Robert Tyszkiewicz (PO) oraz Anna Grodzka (TR) mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wydawnictwami. Grupiński zasiadał w zarządach wydawnictw: Obserwator, Prószyński i S-ka, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Księgarni Krajowej. W latach 90. pracował w TVP, m.in. jako redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Pegaz”. Współprowadzi również czasopismo kulturalne „Czas kultury”. Tyszkiewicz był wspólnikiem i współwłaścicielem spółki Publikator i redaktorem naczelnym wydawnictwa Versus. Pracował jako redaktor prasowy, m.in. w Tygodniku Białostockim. Grodzka była dyrektorem i pełniła funkcję redaktora w wydawnictwie Alma-Press.
 
14 posłów z komisji ma doświadczenie w obszarach związanych z kulturą – filmem, teatrem i muzyką, muzealnictwem i dziedzictwem narodowym oraz w prowadzeniu lokalnych działań kulturalnych. Wśród nich sześć osób stanowią posłowie PO, siedem – PiSu, a dwie – posłowie TR. 
 
W działalności kulturalnej najwięcej posłów (8 osób) zdobyło doświadczenie w organizacjach lokalnych, zajmujących się kulturą – stowarzyszeniach, domach kultury i bibliotekach oraz w muzealnictwie (4 osoby). W przypadku muzeów posłowie mają krótkotrwałe doświadczenie na stanowiskach pracowniczych. Jedynie Zofia Ławrynowicz (PO) pełniła funkcję kierownika działu na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Robert Kołakowski (PiS) i Elżbieta Kruk (PiS) w latach 80. pracowali jako przewodnicy grup w muzeach regionalnych. 
 
Jedna posłanka, Anna Grodzka (TR) jest zawodowo związana z branżą filmową, m.in. jako wspólniczka i prezeska w spółce Multicolor Film Agency. Jerzy Fedorowicz (PO) w latach 70. i 80. pracował jako aktor. Był także dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Ludowego w Krakowie. Zofia Ławrynowicz (PO) prowadzi Zespół Piosenki Literackiej Poetica. 
 
Posłowie częściej pełnili funkcję, zajmowali stanowiska i zdobywali doświadczenie w branżach związanych z mediami – badacze MamPrawoWiedziec.pl odnotowali 72 rodzaje aktywności dla 24 członków komisji (głównie stanowiska w redakcjach i wydawnictwach). W przypadku działalności kulturalnej jest to 49 rodzajów aktywności (przede wszystkim praca w organizacjach lokalnych i muzeach). 

 

 
Wykres 1. Liczba posłów-członków komisji kultury i środków przekazu z doświadczeniem pracy w danej branży. Niektórzy posłowie mogą posiadać doświadczenie w więcej niż jednej branży. 
 
Członkowie komisji pracowali i działali również w innych niż kultura branżach, np.: samorząd i administracja lokalna (13 posłów), NGO-sy, zarówno lokalne, jak i fundacje czy ogólnopolskie stowarzyszenia (12 posłów), edukacja (11 posłów) oraz działalność biznesowa, w tym też doświadczenie pracy w przedsiębiorstwie (8 posłów). 
 
6 posłów nie posiada doświadczenia w obszarach mediów i kultury. Są to: Andrzej Dąbrowski (PSL), Elżbieta Gapińska (PO), Tadeusz Iwiński (SLD), Jarosław Katulski (PO), Beata Małecka-Libera (PO) oraz Zbigniew Pacelt (PO). Dąbrowski jest politykiem, Gapińska – pedagogiem, Iwiński wykłada na uczelni, Katulski i Małecka-Libera są lekarzami, a Pacelt – byłym sportowcem i działaczem sportowym. 
 
Większość posłów z sejmowej komisji kultury i środków przekazu ma przygotowanie zawodowe do decydowania o sprawach będących przedmiotem obrad komisji. Bogate doświadczenie posłów w branży mediowej i wydawniczej jest przydatne w głównych pracach legislacyjnych komisji, dotyczących Prawa prasowego oraz ustaw o mediach. 
 

Źródła:
MamPrawoWiedziec.pl
sejm.gov.pl – dane z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zobacz najnowsze