Co o emeryturach mówią Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Analizujemy i oddajemy głos kandydatom

Społeczna gospodarka rynkowa Andrzeja Dudy vs Plan dla Srebrnej gospodarki 60+ Rafała Trzaskowskiego.

Urzędujący prezydent swoje propozycje emerytalne przedstawia jako realizację zapisanej w konstytucji społecznej gospodarki rynkowej (podobnie jak np. 500+ i 300+) w oparciu o uczciwie zbierane podatki i sprawiedliwą dystrybucję dochodu narodowego. Natomiast Rafał Trzaskowski, deklarując, że wszystko, co zostało zagwarantowane, na sto procent będzie podtrzymane, stawia na zachęty do dłuższej aktywności zawodowej emerytów. 

Andrzej Duda: Chcę, żeby było budowane uczciwe państwo, które pamięta o każdym obywatelu. Także właśnie o emerycie i renciście. Państwo, w którym jest prawdziwa, społeczna gospodarka rynkowa, bo wcześniej to była tylko deklaracja w polskiej Konstytucji. Nie było prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej, dzięki 500+, dzięki 13 emeryturze, dzięki mam nadzieję też 14 emeryturze, dzięki wszystkim świadczeniom, które dzisiaj są realizowane dla polskiej rodziny

Rafał Trzaskowski: Będę dążył do zmiany polityki państwa wobec osób 60+ i wywierał nacisk na rząd, aby stworzył program „dla srebrnej gospodarki” – wspierający ich aktywność zawodową i społeczną, rozwijający sektor usług dla seniorów (biorąc pod uwagę ich ogromny potencjał). Koncepcja „srebrnej gospodarki” musi skupiać różnorodnych interesariuszy – pracodawców, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje pozarządowe.

Wiek emerytalny, trzynasta emerytura

W kwestii wieku emerytalnego i trzynastej emerytury kandydaci są zgodni, obaj deklarują, że każda ewentualna propozycja podwyższenia wieku emerytalnego spotkałaby się z ich wetem. Deklarują też pełne poparcie dla trzynastej emerytury wprowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Rafał Trzaskowski obiecuje jednocześnie wsparcie dla programów aktywizacji seniorów i wprowadzania zachęt do pozostania na rynku pracy. 

Rafał Trzaskowski: Obywatele jasno mówią, że chcą zachęt do tego, żeby ewentualnie dłużej pracować, jeżeli podejmą taką decyzję. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podnosić wiek emerytalny, dlatego, że to obywatele powinni decydować.

Andrzej Duda: Ja wniosłem ustawę, która doprowadziła do obniżenia tego wieku emerytalnego i mogę powiedzieć wszystkim moim rodakom, którzy się tą sprawą niepokoją, że dopóki ja jestem prezydentem, to na pewno się nie zgodzę na jego podwyższenie.

Rafał Trzaskowski: Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was. Rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeśli mamy inne zdanie, to co do niektórych spraw absolutnie się zgadzamy. Zgadzamy się co do 500+, wieku emerytalnego, trzynastej emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na sto procent będzie podtrzymane.

Andrzej Duda: Inne programy społeczne także zostaną utrzymane. Czy będzie wypłacana 13 emerytura? Tak, będzie albowiem ustaliliśmy ją ustawowo. Emeryci mogą być spokojni. 13 emerytura została wypłacona w tym roku i będzie wypłacona także w roku przyszłym.

Emerytury stażowe

Prezydent Duda jest zwolennikiem emerytur stażowych i mówi o toczących się nad nimi pracach. Jest to jego obietnica wyborcza jeszcze z kampanii prezydenckiej w 2015 r. Świadczenie takie oznaczałoby osiąganie emerytury po przepracowaniu konkretnej liczby lat, a nie wieku. Ale tu znaków zapytania jest dużo – o liczbę wypracowanych lat, zróżnicowanie w zależności od płci, wykonywany zawód, etc. Wprowadzenie emerytur stażowych popiera też Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda: Jestem zwolennikiem wprowadzenia emerytur stażowych, ale wszystko zależy od możliwości finansowych. I też trzeba zadać sobie pytanie, czy emerytura stażowa powinna być dla wszystkich, czy też nie. Czy to nie powinno zależeć od tego, jaki ktoś wykonuje zawód. Trzeba się pochylić nad listą zawodów i w ten sposób popatrzeć. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z prezes ZUS. Pracujemy nad tym.

Rafał Trzaskowski: - Jakie jest Pana stanowiska w sprawie emerytur stażowych? (...) [dla kobiet po 35 latach pracy, dla mężczyzn po 40]  - Może najpierw wyjaśnijmy, o co chodzi. To nie jestem system w pełni sprawiedliwy w momencie gdy ktoś pracował znacznie dłużej, bo zaczął pracować np. na stażu w wieku 16 lat i pracuje lat 46, a ma lat dopiero 63. (...) Jeśli dostałbym taką ustawę do podpisu, to bym ją podpisał. Natomiast koszty w zależności od tego jak ona jest skalkulowana dochodzić do dwudziestu kilku miliardów złotych. (...) - Pan mówi, że by to podpisał, państwo byłoby stać na to? - Jeżeli rząd skierowałby taką ustawę, to byłoby to idealnie skalkulowane, wiadomo byłoby ile to kosztuje. Jeśli sam miałbym przygotować taki projekt ustawy, to musiałbym dokładnie wiedzieć na co stać skarb państwa, czy jesteśmy w stanie wydać na to 8-9 miliardów, czy 29.

Czternasta emerytura i waloryzacja emerytur

Wśród obietnic wyborczych Andrzeja Dudy jest czternasta emerytura w 2021 r., „na próbę”. Prezydent deklaruje, że chciałby, by wypłacana była co roku. Urzędujący prezydent obiecuje też kontynuację dotychczasowych waloryzacji emerytur, chwaląc zmiany wprowadzone za rządów Zjednoczonej Prawicy. 

Andrzej Duda: Najniższa emerytura w 2015 r. to było 880 zł, dzisiaj jest 1200 zł, więc zmiana jest tutaj zasadnicza. Pewnie, to nie jest 2000 zł ktoś powie, to nie jest 3000 zł, które powinno być, ale proszę państwa spokojnie i konsekwentnie, ale z pamięcią, żeby rzeczywiście co roku było to podniesienie, żeby było to widoczne podniesienie, odczuwalne w portfelu, a przede wszystkim żeby było to świadczenie dodatkowe.

Zobacz najnowsze

Szczegółowe rozwiązania emerytalne

Rafał Trzaskowski proponuje parę szczegółowych rozwiązań emerytalnych, w tym dodatek 5 proc. do emerytury dla strażaków OSP, którzy wysłużyli 10 lat. Andrzej Duda deklaruje podobne wsparcie, ale o konkretnych liczbach nie mówi. Wśród innych propozycji kandydat Koalicji Obywatelskiej wymienia gwarantowane przez państwo emerytury dla artystów i zaliczanie kobietom ubezpieczonym w KRUS urlopów wychowawczych do obliczenia wysokości emerytury, co podwyższyłoby ich świadczenia emerytalne o kilkaset złotych. Z kolei prezydent Duda chwali odebranie przywilejów tym, którzy „służyli poprzedniemu ustrojowi a często znęcali się nad swoimi rodakami”. 

Rafał Trzaskowski:  Trzeba docenić szczególną rolę, jaką odgrywają strażacy – ochotnicy OSP, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Zaproponuję 5 procent dodatku emerytalnego dla strażaków z dziesięcioletnim stażem w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Duda: Czas jest rzeczywiście, żeby rozwijająca się Polska pomyślała także o jakimś dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w ochotniczej straży pożarnej, a o czym po cichu do mnie mówią.

Rafał Trzaskowski: Zaproponuję wprowadzenie zasady, że kobiety ubezpieczone w KRUS do obliczenia wysokości emerytury będą mogły zaliczyć także okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dzięki temu ich emerytury będą wyższe o kilkaset złotych. Taką zasadę wprowadzono w 2015 roku w ZUS.

Rafał Trzaskowski: Będę wywierał nacisk na rząd, aby zakończył prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty. Proponowane tam rozwiązania – postulowane od lat przez środowisko twórców – pozwolą na zbudowanie systemu ochrony socjalnej i bytowej artystów. Osobom o statusie artysty państwo gwarantowałoby świadczenia społeczne i emeryturę. 

Duda: Stracili niektórzy swoje przywileje, zwłaszcza te emerytalne przez to, że służyli poprzedniemu ustrojowi, a często znęcali się nad swoimi rodakami. Stracili swoje przywileje emerytalne. Przywileje, bo nie odebrano im emerytur. Mają średnią, przeciętną emeryturę, taką jak ma zwykły Polak. (…) Czas nieusprawiedliwionych przywilejów w uczciwym państwie musi przeminąć.

Wsparcie dla emerytów

Ponadto obaj kandydaci deklarują szersze rozwiązania dla emerytów. Rafał Trzaskowski mówi o wspieraniu uniwersytetów trzeciego wieku, programów edukacyjnych, klubów seniora i zapowiada promocję programów cohousingowych  jako alternatywy dla domów pomocy społecznej. Andrzej  Duda natomiast chce stworzenia specjalnej formuły ochrony zdrowia dla seniorów 75+, w tym centrów usług społecznych.

Rafał Trzaskowski: Chcę aktywnie wspierać uniwersytety trzeciego wieku, programy edukacyjne klubów seniorów oraz wszelkie inne inicjatywy angażujące osoby starsze w aktywne budowanie gospodarki, życia społecznego i kulturalnego, a także wykorzystujące i doceniające ich wiedzę i życiowe doświadczenie.(...) Będę promował programy cohousingowe ze wsparciem pielęgniarki środowiskowej jako alternatywę dla domów pomocy społecznej. 

Andrzej Duda: Kierujemy wiele ofert dla seniorów. Jest wielki program opieki nad seniorami 75 plus, który jest obecnie przygotowywany pod kierunkiem prof. Marka Balickiego z Narodowej Rady Rozwoju. Temu ma służyć ustawa o centrach usług społecznych, które są skierowane głównie dla emerytów.

Jeżeli jesteś ciekawy jakie inne poglądy deklarują kandydaci, poczytaj naszą bazę cytatów. Druga tura wyborów już 12 lipca!

 

.