PE: Pilne decyzje w sprawie uchodźców

Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej wezwał do „śmiałego, skoordynowanego działania” w sprawie uchodźców przybywających do Europy. Dzisiejsza debata w europarlamencie ma być odpowiedzią na to wezwanie.

Dwa dni temu Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw członkowskich Unii) zdecydowała o przeniesieniu w ciągu dwóch lat 40 tys. uchodźców przebywających obecnie w Grecji i Włoszech do innych krajów członkowskich Unii.

Komisja ds. wolności obywatelskich PE wnioskuje, by liczba ta uległa powiększeniu. Jutro ma się odbyć głosowanie na temat zasad relokacji kolejnych 120 tys. uchodźców. Będą oni przenoszeni z Węgier, Włoch i Grecji, czyli z państw członkowskich, do których przez ostatnie miesiące dociera ich najwięcej. Głosowanie poprzedzi dzisiejsza debata w europarlamencie. Los dalszych setek tysięcy uchodźców nie jest jeszcze znany.

W trakcie debaty przewodniczący PE Martin Schulz będzie wnioskował, aby parlament zajął się konsultacją projektu dotyczącego relokacji uchodźców w trybie pilnym (temat uchodźców otrzymałby pierwszeństwo w porządku obrad). Europosłowie mają przedyskutować propozycje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które zakładają przede wszystkim zwiększenie funduszy na pomoc dla uchodźców i zwiększenie kontroli granic (w porozumieniu z odpowiednimi państwami członkowskimi) w celu skuteczniejszego zarządzania przemieszczaniem się osób. Szczególna pomoc ma być udzielona Grecji, która zmaga się z wyjątkowo dużą liczbą uciekinierów z Syrii.

Rada proponuje ścisłą współpracę z Turcją, która z powodu swojego położenia znajduje się na szlaku uchodźców zmierzających do Europy. Wskazuje się także na konieczność stworzenia odpowiednich procedur, umożliwiających w przyszłości powrót uchodźcom do krajów ich pochodzenia. Rada sprzeciwia się propozycji niektórych krajów członkowskich, aby przywrócić kontrole graniczne wewnątrz Unii.

Podczas debaty obecni będą m.in. wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans oraz luksemburski minister ds. imigracji i azylu Jean Asselborn.

Po debacie i głosowaniu planowane jest kolejne specjalne posiedzenie Rady.

Od początku roku do Europy wyemigrowało około pół miliona osób uciekających przed dyktaturą w Erytrei, z państw ogarniętych wojną oraz z terrorem Państwa Islamskiego.

Początek debaty o g. 15. Oglądaj na żywo

 

Dziś setne posiedzenie Sejmu. Będzie poświęcone kryzysowi migracyjnemu w Europie. Dane z działalności posłów – ze stron...

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 16 września 2015
 

Zobacz najnowsze