Sejm: Kolejne zmiany w sądownictwie

Zaległe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw, prezydent mianuje asesorów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uzyska autonomię budżetową – PiS złożył trzy kolejne projekty zmian w sądownictwie.

Pierwszy projekt PiS, który przedstawi posłanka Anna Milczanowska, zmienia przepisy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Sędziowie mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat. Kobiety będą mogły to zrobić już w wieku 60 lat. Jeżeli prezydent wyrazi na to zgodę, sędzia będzie mógł orzekać do 70. roku życia.

Aby minister sprawiedliwości mógł odwołać prezesów i wiceprezesów sądów, będzie musiał zasięgnąć opinii kolegium sądu. Jeśli kolegium będzie przeciwne odwołaniu sędziego ze stanowiska, w następnym kroku minister może zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS może zablokować odwołanie prezesa sądu dwoma trzecimi głosów. Na podjęcie decyzji będzie miała 30 dni. Jeśli w tym czasie nie zagłosuje, minister będzie mógł odwołać prezesa sądu. KRS liczy 25 członków, jej skład od stycznia wybiera Sejm.

Asesorów, którzy zdali egzamin sędziowski będzie mianował prezydent, a nie, jak dotychczas, minister sprawiedliwości.

W drugim sądowym projekcie posłów PiS chodzi o zagwarantowanie  autonomii finansowej utworzonej w kwietniu Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (więcej na jej temat tutaj). Prezes Izby będzie rozporządzał budżetem SN bez udziału Pierwszego Prezesa (obecnie jest nim Małgorzata Gersdorf). Będzie mógł także wyrazić zgodę na wszystkie zmiany w budżecie, skutkujące zmniejszeniem pieniędzy dla Izby oraz cofnąć zmniejszenie budżetu Izby przyjęte przed wejściem w życie ustawy.

Trzeci projekt PiS zakłada opublikowanie trzech zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r., których rząd Beaty Szydło nie przesłał do Dziennika Ustaw. Orzeczenia z marca i sierpnia uznawały za niekonstytucyjne lub częściowo niekonstytucyjne dwie ustawy PiS o TK.

O opublikowanie orzeczeń apelowały środowiska sędziowskie, opozycja oraz Komisja Europejska.

Zachęty do inwestowania w usługi publiczne

Ministerstwo Rozwoju zaproponowało ustawę, która ma zachęcić prywatnych przedsiębiorców do współpracy z administracją publiczną przy realizowaniu usług publicznych (partnerstwo prywatno-publiczne).

Przed wyborem partnera prywatnego podmioty publiczne musiałyby oszacować koszty, czas niezbędny do realizacji i potencjalne ryzyka. Taka analiza ma podnieść jakość przygotowywanych projektów i wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców.

Samorządy mają otrzymać możliwość udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z realizacją zadań samorządowych. Obecnie mogą je przyznawać tylko wąskiej grupie partnerów non-profit.

Przepisy dopuszczają też zawieranie umów bezpośrednich między podmiotem publicznym, prywatnym i bankiem (obecnie brakuje przepisów w tym zakresie, chociaż takie umowy są zawierane).

Projekt znosi obowiązek zakładania nowej spółki do realizacji konkretnego projektu w ramach PPP. Prywatny inwestor mógłby dołączyć do spółki publicznej np. przez wykupienie jej akcji.

Według danych Ministerstwa jedynie 26 proc. postępowań PPP kończy się podpisaniem umowy (w okresie od 2009 r. do końca czerwca 2017 r.). W sumie w tym czasie zawarto 116 takich umów o wartości 5,8 mld zł.

Projekt ustawy uzasadni minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Autorzy gier komputerowych dostaną ulgę podatkową dla twórców

Ministerstwo finansów chce, żeby więcej zawodów mogło korzystać z ulgi podatkowej dla twórców. Listę osób, które mogą korzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (czyli mogą płacić podatek tylko od połowy przychodów), uzupełniono o autorów gier komputerowych, tłumaczy i inżynierów budowlanych.

Oprócz tego projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodowego osoby, które wygrały pieniądze lub fanty podczas legalnych gier na automatach, gier w karty, gier w kości oraz gier cylindrycznych. Do tej pory wolne od podatku były tylko wygrane w kasynach i grach bingo. Nadal będzie jednak obowiązywać zasada, zgodnie z którą wygrane w grach hazardowych podlegają 10% opodatkowaniu PIT, jeżeli ich wartość przekracza 2280 zł.  

Projekt uzasadni minister finansów Teresa Czerwińska.

PO ma pomysł na zmniejszenie smogu

Platforma Obywatelska proponuje nowe sposoby walki ze smogiem. Złożony przez PO projekt zakłada, że państwo będzie przeznaczać nie mniej niż 0,5 procent PKB na walkę ze smogiem. Środki mają być finansowane m.in. z dochodów z handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

PO chce także podnieść rangę gminnych planów zaopatrzenia w energię. – Do tej pory te plany kurzyły się w szafach urzędów. Niech staną się prawem miejscowym, które powszechnie obowiązuje w danej gminie. Będzie je uchwalać rada gminy, a zatem za jakość powietrza będzie odpowiadać społeczność lokalna i ją egzekwować – mówiła w wywiadzie dla BiznesAlert.pl posłanka Gabierla Lenartowicz (PO), sprawozdawczyni projektu. Oprócz tego rekomendacje (dotyczące np. wymiany sieci ciepłowniczych, stosowania OZE) funkcjonującego od 2015 r. Krajowego Programu Ochrony Powietrza miałyby stać się obowiązkowymi zadaniami realizowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w skali kraju i regionalnie przez wojewódzkie fundusze.

Oprócz tego na posiedzeniu Sejmu:

  • Projekt ustawy, która umożliwi osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym uzyskanie prawa jazdy kategorii C lub C1, czyli dotyczącej pojazdów ciężarowych. Ograniczenie nadal będzie dotyczyć prawa jazdy kategorii D, czyli prowadzenia autobusów. Na wniosek osoby niesłyszącej przystępującej do egzaminu wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Sprawozdanie komisji infrastruktury przedstawi poseł Jerzy Paul (PiS).

  • Projekt ustawy skracający termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Więcej na ten temat tutaj.

  • Projekt ustawy zakładający utworzenie uczelni wyższej dla służby więziennej. Więcej na ten temat tutaj.


 

Zobacz najnowsze