Obietnice prezydentów miast

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

ekologia i środowisko

Ekologia i środowisko

kontynuacja porządkowania gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzenie remontów wraz z termomodernizacją i likwidacją niskiej emisji na osiedlu III Kolonii wspieranie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego (Krywałd, ul. Wilsona, os. Farskie Pola, obszar III Kolonii) budowa nowego oświetlenia w dzielnicy domów jednorodzinnych przy ul. Jęczmiennej współpraca z kopalnią w celu ochrony terenów zurbanizowanych miasta przed skutkami eksploatacji górniczej Dodane przez Laura 

Źródło: adamrams.pl

Knurów
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
śląskie
ekologia i środowisko
Ekologia

 wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wspieranie termomodernizacji budynków publicznych. Dodane przez Joanna

Źródło: www.krosnocity.pl

ekologia i środowisko
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Krosno
"Lex Szyszko"

Uważam, że jeżeli (ktoś) ma (wyciąć- przyp.) stuletnie drzewo to dobrze by było, żeby jednak był papierek. Kłóciłem się o to z członkami własnej rodziny, którzy mówili, że "wolnoć Tomku w swoim domku". Ja uważam, że jeżeli chodzi o sprawy ekologii - smog właśnie, wycinka drzew - to tutaj jednak musimy trochę obywateli edukować. Nie lubię, jak państwo wtrąca się w nasze życie, ale jeżeli chodzi o smog, ja bym zakazał palenia flotem. Jeżeli chodzi o drzewa - też jakiegoś podstawowego zezwolenia od gminy bym oczekiwał w momencie, gdy mamy do czynienia z naprawdę starym drzewem.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 4.05.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
PO
13 Kraków
Gabinet Cieni
Parki miejskie

Rewitalizacja parków miejskich: kompleksowy remont alejek, ławek i oświetlenia oraz zadbanie o parkowe trawniki i drzewa

Źródło: arkadiuszchecinski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
przestrzeń miejska
ekologia i środowisko
Autobusy ekologiczne

Uruchomienie linii autobusowej obsługiwanej przez małe autobusy ekologiczne na wzór dawne linii tramwajowej od dworca PKP przez ulice Wałową aż do urzędu skarbowego przy ul. Lwowskiej. Lokalizacja przystanków autobusowych bliżej dużych osiedli mieszkaniowych i systematyczna wymiana taboru.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
transport publiczny
infrastruktura
ekologia i środowisko
prezydent Tarnowa
Ekologia

Redukcja stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
ekologia i środowisko
wybory samorządowe 2014
Środki na walkę z emisją zanieczyszczeń

Pozyskanie ok. 250 mln zł na dalsze ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom kolejnych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
Zieleń miejska

Utworzenie na wykupionych terenach nowych parków oraz rewitalizację już istniejących.

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
"Pogotowie oczyszczania"

Wprowadzenie usługi „pogotowia oczyszczania” (gotowość interwencyjna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu)

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Krakowa
wybory samorządowe 2014
ekologia i środowisko
przestrzeń miejska
O budowie ciepłociągu

Kolejnym moim priorytetem inwestycyjnym będzie budowa ciepłociągu do budynków komunalnych oraz wykorzystywanie wszelkich szans i możliwości na prowadzenie inwestycji w obrębie ekologii i ograniczania niskiej emisji. Obecnie zbyt mało środków przeznaczamy na alternatywne źródła energii. Ponadto, prezydent miasta powinien prowadzić aktywną politykę w zakresie ograniczania niskiej emisji. Musimy zainwestować we wspomniany ciepłociąg, usprawnienia technologii spalania węgla, alternatywne źródła energii, analizę planów zagospodarowania przestrzennego, by miasto było uzbrojone w tak zwane naturalne strefy przewietrzania.

Źródło: www.nowiny.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
ekologia i środowisko
prezydent Rybnika
wybory samorządowe 2014
Przyszłe rewitalizacje

Rewitalizacja brzegów Łyny i Lasu Miejskiego.

Źródło: www.olsztyn24.com

Data obietnicy: 12.10.2014

sprawy lokalne
prezydent Olsztyna
ekologia i środowisko
infrastruktura
Schronisko dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt.

Źródło: www.beataslaniewska.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
ekologia i środowisko
prezydent Świdnicy
wybory samorządowe 2014