Obietnice prezydentów miast

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

gospodarka i energetyka

Rynek pracy

I jasno mówię o tym, że również tematem Rady Gabinetowej, którą zapowiadałem od razu po zaprzysiężeniu, musi być również temat oszczędności, temat ewentualnych zwolnień, bo dzisiaj trzeba ratować każde miejsce pracy, no chyba że to miejsce pracy jest obsadzone przez partyjnego, pisowskiego nominata.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
200 zł dodatku dla emerytur dla kobiet

(...) Uważam, że to jest dobry pomysł [200 zł dodatku do emerytur dla matek - przyp. MPW], uważam że rzeczywiście trzeba docenić wszystkie kobiety, które nie były traktowane równo, dlatego, że ten czas, który spędzały z dziećmi tak na prawdę nie był wliczany w emerytury i należą im się te dodatki. Natomiast dokładnie w tej chwili będę badał sytuację finansową, bo to nie była, tak jak wszystkie inne moje propozycje są skalkulowane, gdyby chcieć ten projekt wprowadzić już od dziś, on był by bardzo bardzo kosztowny, ja tego nie wykluczam, natomiast projekt, który składała moja żona miał przede wszystkim dotyczyć przyszłości, również po to, żeby pobudzić dzietność i odpowiedzieć na duży problem demograficzny, żeby docenić kobiety (...) Natomiast, jaki będzie on miał kształt, o tym zadecyduje po poznaniu dokładnych danych, jeżeli chodzi o finanse państwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nord Stream

(...) Jasno mówię, panie redaktorze, jestem przeciwny Nord Streamowi. Uważam, że te głosy, które dochodzą z administracji amerykańskiej, które krytykują ten pomysł i ten projekt, są słuszne, dlatego że to jest projekt, który po prostu nie służy bezpieczeństwu i powiem Panu więcej, nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale ten projekt nie służy bezpieczeństwu Unii Europejskiej

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Macierzyństwo to cudowne doświadczenie, misja, a przede wszystkim - ogromna odpowiedzialność. Powinno zostać wreszcie docenione. Również w wymiarze finansowym. Godność kobiety to także możliwość wyboru drogi życiowej. Czy ta praca jest mniej wartościowa? Oczywiście, że nie. I państwo w końcu musi wziąć to pod uwagę. Rozwiązaniem jest 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko. To pozwoli matkom mieć godne i sprawiedliwe emerytury za ogromną pracę, której do tej pory system emerytalny nie dostrzegał. Zmienimy to!

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

‪Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic Andrzeja Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT.‬

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Weto podatkowe

Ja dzisiaj mówię o wolności dla przedsiębiorców, o tym, żeby państwo nie było zbyt opresyjne. Stąd właśnie weto podatkowe.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 30.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka społeczna

Spory przeszłości zostały rozstrzygnięte, a mianowicie: 500+, wiek emerytalny, trzynasta emerytura. (...) Nie ma po co wracać do starych podziałów, do starych dyskusji, których wszyscy mają dosyć. Nie ma co wracać do walki z cieniem. Dzisiaj trzeba patrzeć na dzień jutrzejszy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Frankowicze

Wymusimy na rządzących inicjatywy, które mają pomóc frankowiczom.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

Jeżeli trzeba będzie wesprzeć inicjatywy zmierzające do tego, aby podwyższyć kwotę wolną od podatku, to będzie na to moja zgoda. I tego będziemy żądać od rządących.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kryzys gospodarczy

Dzisiaj przed nami bardzo trudne decyzje. Potrzebne są racjonalne decyzje, jak wychodzić z epidemii, ale przede wszystkim jak poradzić sobie z jednym z największych kryzysów, który jest przed nami. Niestety, jeśli patrzymy, jakie ta władza ostatnio podejmowała decyzje dotyczące epidemii to trudno o optymizm, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy. Dlatego potrzebny jest silny, niezależny od partii prezydent, który będzię patrzył władzy na ręce, będzie proponował jasne rozwiązania, bo inaczej ta władza poprowadzi nas nie tylko w złym kierunku, ale poprowadzi nas do Polski, która nie będzie w stanie przez lata wyjść z kryzysu gospodarczego. Dlatego dzisiaj potrzebna jest równowaga, a nie monopol jednej władzy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

(...) Nie ma zgody na podwyższenie podatków, nie ma zgody na nowe podatki (...)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Programy socjalne

Wiele lat temu powiedzieliśmy, że popieramy program 500+, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, że szanujemy trzynastą emeryturę. Te sprawy są już po prostu zamknięte. W związku z czym nie po co do nich wracać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka społeczna

Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was. Rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeśli mamy inne zdanie, to co do niektórych spraw absolutnie się zgadzamy. Zgadzamy się co do 500+, wieku emerytalnego, trzynastej emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na sto procent będzie podtrzymane.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Programy społeczne

(...) I dlatego chcę wam powiedzieć, że utrzymamy 500+, że nie podwyższymy wieku emerytalnego, że 13 emerytura jest bezpieczna.(...) Można mieć to wszystko, ale można mieć też jeszcze więcej. Można mieć wspólnotę.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Nie poprę inicjatyw podnoszenia wieku emerytalnego, ale będę wspierał programy aktywizacji seniorów i wprowadzania zachęt do pozostania na rynku pracy.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje lokalne

Inwestycje za rogiem - zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi. W ramach funduszu, częściowo finansowanego ze środków Unii Europejskiej, samorządy, bo to one mają najlepszą wiedzę na temat potrzeb lokalnych społeczności i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe. Będą z nich mogły zrealizować wybrane przez siebie inwestycje, w tym: -Centrum Rozwoju Lokalnego, -„Bazarek za rogiem”, czyli miejskie, zadaszone targowisko z potrzebną infrastrukturą, które zapewni lokalnym producentom żywności rynek zbytu, a mieszkańcom da dostęp do zdrowej i taniej żywności, -„Nowa Dzielnica” – nowa przestrzeń wypoczynku i kultury, -urządzenia zatrzymujące wodę, -modułowe żłobki i przedszkola, -lokalne centra przesiadkowe.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ekoremonty

Zaproponuję utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania – wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itp. Finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat. Fundusz nie tylko pomoże osiągnąć strategiczne cele polityki klimatycznej, ale także pobudzi koniunkturę rynkową.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Podatek od dochodów od osób prawnych powinien być płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy i zostawać w firmie, gdy dochód jest reinwestowany. Dodatkowo zaproponuję przyspieszoną amortyzację na czas odbudowy gospodarki po COVID-19.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Płatności VAT

W celu wsparcia utrzymania płynności w przedsiębiorstwach dotkniętych recesją i problemem zatorów płatniczych zaproponuję rządowi następujące zmiany: po pierwsze, szybsze zwroty VAT (do 30 dni); po drugie, uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do środków leżących na ich VAT-owskich kontach bankowych. Będzie preferencja dla uczciwych, zweryfikowanych podatników (zgodnie z tak zwaną białą listą podatników VAT), nie zaś nieznanych fiskusowi podatników VAT.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bank Gospodarstwa Krajowego

Polskie banki wsparciem dla polskich firm - będę domagał się od rządu takich działań, które przy wykorzystaniu Banku Gospodarstwa Krajowego jako narzędzia państwa do finansowania inwestycji wspomagać będą finansowanie przedsiębiorców.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kwota wolna od podatku

Dziś w Polsce najbardziej obciążone podatkami i obowiązkowymi składkami są te osoby, które zarabiają najmniej. Dlatego zaproponuję podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Trzeba dążyć do tego, żeby osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie płaciły PIT-u w ogóle. Dla osoby zarabiającej między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniesie 8 tys. zł. Dla osób z najwyższymi pensjami wysokość PIT i obowiązkowych składek jest relatywnie mniejszym obciążeniem, w ich przypadku obecne zasady nie uległyby zmianie. Rozliczaniem kwoty i podatku zajęłaby się administracja podatkowa (a nie pracownik i nie pracodawca).

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla sektora kreatywnego

Wyjdę z inicjatywą stworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który wspierałby kapitałowo polskie firmy tworzące gry i świadczące usługi producenckie, w tym produkcję międzynarodowych filmów i seriali.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Prawa pracowników

Wszyscy – bez względu na formę umowy – powinni mieć dostęp do adekwatnej ochrony socjalnej, szczególnie w przypadku ryzyka utraty pracy. Oznacza to szybsze i prostsze procedury dostępu do świadczeń i programów aktywizujących oraz programów dla bezrobotnych, a także podniesienie wysokości zasiłków.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy

Będę dążył do opracowania programu odpowiadającego na wyzwania związane z rewolucją cyfrową. Każda osoba, której stanowisko pracy jest zagrożone bezrobociem cyfrowym, powinna mieć szansę na zdobycie kompetencji pozwalających na zmianę pracy lub dostosowanie do zmian związanych z cyfryzacją. Szkoły i uczelnie powinny przygotowywać swoich absolwentów do pracy w warunkach gospodarki 4.0.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Zaproponuję rozszerzenie stosowania oświadczeń składanych przez obywateli w miejsce urzędowych zaświadczeń. W ten sposób chcę uwolnić pracodawców i pracowników od nadmiaru biurokracji i zakończyć reformy systemu.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Branżowe tarcze antykryzysowe

Będę mobilizował rząd do rozwiązania problemów branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i które szczególnie potrzebują przewidywalnych warunków działania, w tym jasnych planów postępowania w przypadku drugiej fali pandemii (branża transportowa i turystyczna).

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Równość wynagrodzeń

Złożę projekt ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości; zainicjuję kampanie na rzecz przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej kobiet.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Mieszkanie dla młodych

Nowe MDM: złożę projekt ustawy przywracającej dobrze sprawdzony program „Mieszkanie dla młodych”, na mocy którego młodzi będą mogli liczyć na pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rynek pracy

Program „Praca dla młodych”: poprzez mobilne biura pracy służby zatrudnienia powinny docierać z ofertą pracy do wszystkich młodych osób, nie tylko zarejestrowanych w urzędach pracy, szczególnie mieszkańców wsi i małych miast.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500 plus

Jako prezydent zawetuję każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Mieszkania gminne

Jako prezydent zaproponuję narzędzie, które pomoże samorządom rozwiązać problem zasobów mieszkaniowych. Dziś samorządy dysponują gruntami pod budowę, ale brakuje im środków finansowych. Dlatego przedstawię pomysł stworzenia Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zasilonego także pieniędzmi unijnymi. Podstawową zmianą, którą zaproponuję w swojej inicjatywie legislacyjnej, będzie zmniejszenie wkładu własnego samorządów. W perspektywie pięciu lat samorządy mogłyby zbudować wiele tysięcy mieszkań. Im więcej mieszkań samorządowych, tym niższe ceny najmu na rynku.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Aktywizacja seniorów

Chcę aktywnie wspierać uniwersytety trzeciego wieku, programy edukacyjne klubów seniorów oraz wszelkie inne inicjatywy angażujące osoby starsze w aktywne budowanie gospodarki, życia społecznego i kulturalnego, a także wykorzystujące i doceniające ich wiedzę i życiowe doświadczenie. W ten sposób zapewnimy osobom starszym dostęp do odpowiednich kwalifikacji i umożliwimy im rozwinięcie umiejętności i wiedzy niezbędnych do pomyślnej kontynuacji ścieżki zawodowej.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Domy opieki dla seniorów

Domy godnej starości: zaproponuję rządowi plan rozbudowy infrastruktury świadczeń długoterminowych, w tym opiekuńczo-leczniczych, tak aby odpowiadała potrzebom zwiększającej się grupy seniorów.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Mieszkanie wspomagane

Będę promował programy cohousingowe ze wsparciem pielęgniarki środowiskowej jako alternatywę dla domów pomocy społecznej. Takie programy zapewniają niezależność własnego mieszkania, gwarantując jednocześnie opiekę i zapobiegając samotności.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nakłady z budżetu na rolnictwo

Będę domagał się od rządu znaczącego zwiększenia wydatków na rolnictwo ze środków krajowych oraz wstrzymania decyzji, które mogą pogrążyć rolników produkujących na rynek. Zadbam, aby w przyszłości wydatki krajowe na rolnictwo wzrosły do poziomu 3% PKB.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Odszkodowania dla rolników

Będę upominał się o natychmiastową wypłatę rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski. Rolnicy za długo czekają na te pieniądze.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wypłaty dopłat unijnych dla rolników

Rząd powinien też przyspieszyć wypłaty dopłat unijnych – w całości powinny być wypłacane do końca roku budżetowego. W obecnej, trudnej sytuacji rolników – do końca 2020 roku.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Fundusz klęskowy

We współpracy z rządem wystąpię na forum Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, który będzie pomagał rolnikom w trudnych sytuacjach, na przykład klęski żywiołowej.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bezpieczeństwo żywnościowe

W ramach walki ze skutkami koronawirusa – we współpracy z rządem i Komisją Europejską – podejmę działania w sprawie zwiększenia skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, między innymi masła, serów, mleka w proszku i wołowiny.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Zaproponuję wprowadzenie zasady, że kobiety ubezpieczone w KRUS do obliczenia wysokości emerytury będą mogły zaliczyć także okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dzięki temu ich emerytury będą wyższe o kilkaset złotych. Taką zasadę wprowadzono w 2015 roku w ZUS.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ochotnicze Straże Pożarne

Trzeba docenić szczególną rolę, jaką odgrywają strażacy – ochotnicy OSP, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Zaproponuję 5 procent dodatku emerytalnego dla strażaków z dziesięcioletnim stażem w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Formy zatrudnienia w NGO-sach

Jako prezydent będę dążył do stabilizacji pracy w sektorze pozarządowym, tak aby pracownicy trzeciego sektora byli zatrudniani na umowy o pracę lub elastyczny kontrakt. Zadecyduję, aby Kancelaria Prezydenta współpracowała przede wszystkim z organizacjami, które oferują swoim pracownikom takie formy zatrudnienia.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Prawo spółdzielcze

Będę dążył do zmiany ustawy ,,Prawo spółdzielcze’’, ułatwiając zakładanie i funkcjonowanie lokalnych kooperatyw, spółdzielni socjalnych i dużych spółdzielni spożywców. Ten ważny element trzeciego sektora zapewnia zaopatrzenie w żywność i inne podstawowe produkty w sytuacjach, gdy zawodzą podmioty kierujące się zasadą zysku. Doświadczenie epidemii COVID-19 dowodzi, jak niezbędne są takie instytucje.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Trasnformacja regionów górniczych

Fundusze europejskie na transformację energetyczną i odejście od węgla powinny zostać wydane przede wszystkim w tych regionach Polski, które dziś są powiązane z przemysłem węglowym.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje lokalne

Będę promował platformy inwestycyjne, dzięki którym małe miasta i miejscowości będą mogły wspólnie pozyskiwać fundusze na zielone inwestycje (na przykład w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej budynków). Platformy pozwolą mniejszym miejscowościom osiągnąć efekt skali, której szukają inwestorzy. Umożliwią także właściwe wydawanie pieniędzy z UE, poprzez łączenie ich ze środkami prywatnymi. Mieszkanki i mieszkańcy mniejszych miejscowości w Polsce zasługują na tańszy prąd i lepsze powietrze.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kopciuchy i walka ze smogiem

W ramach programu ekoremontów doprowadzę do zwiększenia wydatków państwa na wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, termomodernizację budynków, instalacje OZE oraz do zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie – ze 103 mld zł (planowanych obecnie) do 120 mld zł w perspektywie do 2030 roku. Będę domagał się od rządu zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi. Likwidacja smogu powinna być naszym priorytetem.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Recykling plastiku

Zaproponuję sprawiedliwe rozwiązanie, czyli przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych na ich producentów. Przedstawię projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy – system kaucyjny oraz sprawiedliwą i adekwatną opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek. Zastosowane kaucji i opłaty opakowaniowej skłoni wszystkie strony – producentów i konsumentów – do bardziej racjonalnych zachowań. Firmy wreszcie zaczną ponosić odpowiedzialność finansową za koszty recyklingu bądź utylizacji gór śmieci. Ustawa będzie premiować te firmy, które wprowadzają na rynek opakowania wielokrotnego użytku.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ustawa śmieciowa

Przedstawię projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy słusznie wskazują, że błędne zapisy tej ustawy wymusiły podwyżki cen zagospodarowania odpadów w całej Polsce. Nowelizacja pozwoliłaby ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o 1/3.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Import śmieci

Rząd musi zagwarantować, że w Polsce zacznie obowiązywać zakaz sprowadzania odpadków z całego świata.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rola kultury

Czas pandemii jasno pokazał, jak ważny w życiu człowieka jest dostęp do kultury. Ona jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale odgrywa ważną społeczną rolę – tłumaczy otaczający nas świat i pomaga budować więzi między nami. Kultura ma niebagatelny wpływ na gospodarkę – przemysły kultury przynoszą Polsce około 3,5% PKB rocznie, czyli więcej niż górnictwo, rolnictwo czy turystyka. Kultura to także wspólna przestrzeń i debata publiczna. Musimy dbać o jej ciągły rozwój i wzmacniać jej rolę.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020