Obietnice prezydentów miast

Od 2011 r. zbieramy obietnice polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecują, rozliczaj polityków.

Buduj z nami obywatelskie archiwum obietnic. Znajdź wypowiedź polityka, wejdź w jego profil w serwisie i dodaj obietnicę przez formularz. Chcesz regularnie monitorować obietnice wyborcze? Napisz na adres 61@art61.pl i zostań e-wolontariuszem.

Wybrany tag:

ochrona zdrowia

Zdrowie

dalsza modernizacja Szpitala Miejskiego i sieci przychodni, wdrażanie społecznych programów profilaktycznych, utworzenie Innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego „KardioMed Silesia”. Dodane przez Martyna

Źródło: mszulik.pl

ochrona zdrowia
Zabrze
śląskie
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
Zdrowie

Szpital Miejski będzie stale unowocześniany Zwiększenie miejsc w placówkach opieki długoterminowej Zwiększymy zakres opieki medycznej w szkołach Dodane przez Laura

Źródło: michalzaleski.pl

wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
kujawsko-pomorskie
ochrona zdrowia
Toruń
Psychiatria dziecięca

(...) Musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby specjalistów i od psychiatrii i od psychologii dziecięcej było w Polsce jak najwięcej. Ja mówię jasno, że trzeba zwiększyć nakłady na polską służbę zdrowia do 6 proc. PKB rocznie i przede wszystkim zrobić wszystko, żeby stworzyć zachęty do wybierania przez młodych lekarzy tej specjalizacji. (...) Musimy postawić na to, żeby dofinansowywać te specjalizacje, żeby stworzyć konkretne finansowe zachęty, tak żeby studenci mogli wybierać czy chcieli wybierać chętniej właśnie taką specjalizację.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 6.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Służba zdrowia

(...) będziemy rozmawiali o służbie zdrowia, ponieważ to dzisiaj największy problem. Musimy przedstawić raport z COVID, z epidemii. Musimy dokładnie wiedzieć jakie wnioski wysnuć z tego, co się działo, aby być przygotowanym na ewentualną drugą fazę epidemii.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Koronawirus - druga fala zarażeń

Już dziś musimy szykować strategię na jesienną walkę z pandemią, wiedzieć, ile potrzebujemy respiratorów, leków i szpitalnych łóżek.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia

Szpitale powiatowe powinny działać jak centra szybkiej diagnostyki, w których każdy ma właściwy dostęp do podstawowego leczenia ostrego, w tym do szpitalnych oddziałów ratunkowych, oraz leczenia chorób przewlekłych. Leczenie bardziej zaawansowane powinno być oferowane w strategicznie rozmieszczonych w Polsce placówkach.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
PKB na ochronę zdrowia

Zwiększenie środków na służbę zdrowia - będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki te wzrosną do co najmniej 6% PKB. Tylko realne zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, między innymi na onkologię, przełoży się na skrócenie kolejek i szybszy dostęp do leczenia. Przeliczając to na głowę każdego Polaka, z obecnych 2757 zł wydatki wzrosną do 3676 zł.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
E-medycyna

Rozwój e-medycyny - będę domagał się od rządu nowoczesnego zarządzania w służbie zdrowia, które poprawi dostęp do lekarzy. Za pomocą nowoczesnych technologii, a zwłaszcza elektronicznego systemu rezerwacji oraz e-karty pacjenta, można znacząco skrócić kolejki i poprawić dostęp do lekarzy. Dzięki informatyzacji lekarze będą̨ mogli koordynować́ opiekę nad pacjentem prowadzoną przez wielu specjalistów. Informatyzacja zredukuje też biurokratyczne obciążenia lekarzy.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Profilaktyka

Podstawą powinna być profilaktyka zdrowia nauczana od najmłodszych lat, przede wszystkim w szkole. Lokalne programy profilaktyczne, prowadzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z samorządami, a także regularne badania przesiewowe w kierunku najgroźniejszych chorób, pozwolą zawczasu diagnozować ryzyko.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Psychiatria dziecięca

Stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest tragiczny – dzieci pozbawione są realnej pomocy. Zażądam natychmiastowego podwyższenia wydatków na tę część służby zdrowia.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Telemedycyna

Rośnie liczba osób starszych potrzebujących opieki. Program medycyny cyfrowej przeniesie lekarza bliżej pacjenta i zagwarantuje mu częstszy z nim kontakt. Podniesie też efektywność leczenia dzięki dostępności do diagnozy lekarskiej w krótkim czasie.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Liczba lekarzy i pielęgniarek

Wspólnie z rektorami uczelni medycznych i izbami lekarskimi zadbam o to, aby na studiach medycznych było więcej studentów, a ich liczba na specjalizacjach odpowiadała zapotrzebowaniu w kraju.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Lekarze rezydenci

Będę dążył do tego, aby spełnić obietnice złożone rezydentom: podwyższenie wydatków na ochronę zdrowia, poprawę warunków pracy i płacy personelu medycznego.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Biała księga COVID-19

W pierwszych dniach urzędowania powołam zespół ekspertów, którzy przygotują „Białą księgę walki z epidemią”. Musimy uczyć się na własnych błędach i na doświadczeniach innych. Musimy zbadać, jakie błędy zostały popełnione w trakcie walki z epidemią i jak przygotować się na ewentualną kolejną falę.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia kobiet

Zaproponuję narodowy program zdrowia kobiety, odpowiadający europejskim standardom i potrzebom pacjentek w całym kraju. Jego celem będzie zapewnienie równego dostępu do lekarzy ginekologów i do badań, przygotowanie rozwiązań gwarantujących pakiety darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży i dwa lata po urodzeniu dziecka, stworzenie systemu wczesnej wykrywalności nowotworów kobiecych i zapobiegania im poprzez wprowadzenie programu powszechnych badań USG piersi/mammograficznych i cytologicznych oraz profilaktycznych szczepień HPV także dla chłopców i młodych mężczyzn.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Aborcja

Zawetuję każdą próbę zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Osoby z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami: będę postulował zwiększenie wsparcia w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych i w edukacji oraz utrzymanie świadczenia w przypadku podejmowania pracy przez opiekuna (najczęściej matkę).

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
In vitro

Bezpłatny program zapłodnienia in vitro: będę domagał się od rządu przywrócenia dostępu do finansowanych przez państwo programów leczenia niepłodności, zwłaszcza do in vitro. Przywróceniu publicznego finansowania in vitro musi towarzyszyć lepsza niż obecnie opieka nad kobietami w ciąży. Będę domagał się zwiększenia finansowania NFZ w tym obszarze.

Źródło: trzaskowski2020.pl

Data obietnicy: 25.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
In vitro

Dziś dzień ojca – właściwy dzień, by powiedzieć jasno: Mamy dość polityków powtarzających wciąż słowo "rodzina", a odmawiających wielu rodzinom prawa do szczęścia! Jeśli zostanę prezydentem, zrobię wszystko, aby przywrócić rządowy program In vitro.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Koronawirus

Czas epidemii pokazał, jak pilnej naprawy wymaga polska ochrona zdrowia. Potrzeba dobrze wyposażonych placówek i wykwalifikowanego, godnie opłacanego personelu - tu i teraz! Proponuję przeznaczanie 6% PKB na ochronę zdrowia

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 21.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia

Czas epidemii pokazał, jak pilnej naprawy wymaga polska ochrona zdrowia. Potrzeba dobrze wyposażonych placówek i wykwalifikowanego, godnie opłacanego personelu - tu i teraz! Proponuję przeznaczanie 6% PKB na ochronę zdrowia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 21.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Służba zdrowia: fundusze

Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, będę proponował podnoszenie wydatków do 6% PKB i nawet wiem skąd znaleźć do tego pieniądze – właśnie z tych wielkich inwestycji, które są planowane, a na razie nie widać, żeby miały być realizowane, czy w końcu z likwidacji TVP Info, gdzie też spore pieniądze można znaleźć i przeznaczyć je służbę zdrowia.

Źródło: tvn24.pl

Data obietnicy: 20.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia

Po drugie - zdrowie. Nowoczesne państwo musi być w stanie zapewnić swoim obywatelkom dostęp do nowoczesnej opieki medycznej. Dlatego wprowadzimy Narodowy Program Zdrowia Kobiety, który będzie odpowiadał na potrzeby pacjentek w całym kraju. Program zapewni Polkom lepszy dostęp do ginekologów i badań, co niejednokrotnie jest problemem w mniejszych miejscowościach. Do tego pakiety darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży i matek - aż do dwóch lat po urodzeniu dziecka. Ale to nie wszystko. Bardzo ważna jest również profilaktyka. Postawimy na powszechne badania, tak ważne dla zdrowia kobiet: USG piersi, mammografia, cytologia, a także szczepienia przeciwko HPV - tak jak to zrobiliśmy w Warszawie. I tak, także dla młodych chłopców - co było przedmiotem żartów i kpin pewnej części Internetu. Niesłusznie, bo również oni mogą być nosicielami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 18.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Polki i Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki, natomiast dzisiaj chcemy wiedzieć przede wszystkim - i to są pytania do pana prezydenta, do rządu - czy epidemia się już skończyła, czy epidemia się nie skończyła? Czy te decyzje, które były podejmowane przez te ostatnie tygodnie, były na pewno racjonalne?

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Koronawirus

Gdzie jest program onkologiczny, jeżeli mówimy o służbie zdrowia? Mówiłem jasno o tym, że choćby pieniądze z likwidacji TVP Info można przeznaczyć na ten cel, jakieś pieniądze przynajmniej na ten cel by były. Ja nie wiem, czy panu prezydentowi się Jacek Kurski nagle spodobał, ale tam można znaleźć te pieniądze. Mamy prawo wiedzieć, czy wreszcie będą normalne operacje terminowe i kiedy w polskich szpitalach. Mamy prawo wiedzieć, czy dzieci wrócą do szkół i kiedy. Dzisiaj trzeba zadawać trudne pytania rządzącym i do tego jest potrzebny silny prezydent. Żeby się zaopiekował wszystkimi tymi, którzy dzisiaj zostali pozostawieni sami sobie. Żeby się zajął bezrobociem. Żeby się zajął ratowaniem miejsc pracy. I takie trudne pytania trzeba w tej chwili zadawać rządowi.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia

100 mln zł na Fundusz Pomocy Szpitalom zamiast na Polską Fundację Narodową

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 27.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Ochrona zdrowia

2 mld zł na premie dla lekarzy i pielęgniarek zamiast na przekop Mierzei Wiślanej

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 27.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

Jeśli chodzi o zdrowie chcemy żeby pieniędzy na zdrowie było więcej i jednym ze źródeł poszukiwania tych funduszy będzie kwestia właśnie dotacji dla telewizji polskiej. To skandal, wszyscy byliśmy wtedy oburzeni, kiedy rząd zamiast przekazać miliardy złotych na onkologię, przeznaczył te pieniądze na tubę swojej propagandy. I stąd mój wniosek likwidacja TVP Info i budowa zupełnie nowych niezależnych mediów publicznych ma służyć również temu, żeby znalazły się pieniądze na zdrowie

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Biała księga COVID

Jedną z moich pierwszych decyzji jako prezydenta Rzeczypospolitej będzie przygotowanie białej księgi epidemii COVID, przygotowanej przez niezależną firmę audytorską i przez ekspertów, tak żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co robił rząd, ale również z tego co robiły samorządy, i żebyśmy byli przygotowani na ewentualny nawrót epidemii. Nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby ludzie zostawieni byli sami sobie, nie możemy być przygotowani na to, żeby nasze bezpieczeństwo i zdrowie było narażane na szwank.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Onkologia

Muszą być priorytety. Onkologia jest takim priorytetem, zarówno moim, jak i Koalicji Obywatelskiej. Jest priorytetem w Unii Europejskiej, gdzie moi bliscy znajomi, którzy zostali wybrani na czołowe stanowiska UE i dowodzą unijnymi instytucjami, mówią, że Unia Europejska musi jako cel numer jeden postawić przed sobą walkę z rakiem. I my to możemy robić, na to będą też pieniądze unijne, tylko musimy je dobrze wykorzystać. Ale coś co mnie najbardziej poraziło, to to, że w momencie kiedy pojawiła się poprawka w Sejmie, żeby nie dawać pieniędzy na propagandę, 2 mld zł, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na walkę z rakiem, to wtedy politycy PiS-u wybrali jednak propagandę. Również podobnie zachował się pan prezydent RP.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 19.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

Musimy przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby Polska była zdrowa. I moją pierwszą decyzją - właśnie dlatego - moją pierwszą inicjatywą ustawodawczą jako prezydenta będzie ustawa o zwiększeniu finansowania służby zdrowia do 6% PKB.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 7.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Refundacja szczepionki przeciwko wirusowi HPV

Polska jest w niechlubnej europejskiej czołówce zachorowań na raka szyjki macicy wywoływanego przez HPV. Uważam, że Warszawa powinna uruchomić program profilaktyczny szczepień przeciwko HPV dla dziewczynek

Źródło: warszawa.wyborcza.pl

Data obietnicy: 19.04.2018

PO
wybory samorządowe 2018
Warszawa
sprawy lokalne
ochrona zdrowia
Realizacja praw kobiet w miejskich placówkach ochrony zdrowia

Prezydent miasta może wysłać do podległych mu jednostek sygnał, że pewne zachowania nie będą tolerowane. I za tym muszą pójść konkretne działania. Nie wyobrażam sobie, żeby miejska przychodnia mogła odmówić kobiecie pomocy np. w uzyskaniu dostępu do antykoncepcji awaryjnej, pojedynczy lekarz tak, ale nie cała placówka, a wiem, że obecnie tak niestety bywa (...) A co do klauzuli sumienia – jeśli w miejskiej placówce zdrowia jakiś lekarz ją podpisał, to obowiązkiem takiego szpitala czy przychodni jest tak poukładać pracę całego zespołu, żeby każda pacjentka mogła liczyć na pomoc we wszystkich kwestiach wypisanych w obowiązkach tej placówki w kontrakcie z NFZ, bo nierealizowanie części kontraktu to łamanie prawa. W Warszawie nie może być przyzwolenia na takie praktyki. Mój pomysł na tę sytuację to pozytywny znak jakości, który otrzymają te wszystkie przychodnie i szpitale, które w pełni realizują kontrakt z NFZ. Kobiety, widząc ten znak na drzwiach, będą wiedziały, że w tej placówce nie spotkają ich żadne szykany.

Źródło: warszawa.wyborcza.pl

Data obietnicy: 10.02.2018

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
światopogląd
administracja państwowa i samorząd
13 Kraków
prezydent Warszawy
wybory samorządowe 2018
PO
Budowa szpitala

Potrzeba kontraktu dobrego kontraktu z NFZ, jest miejsce, jest pomysł, wszystko jest, nie ma tylko i wyłącznie tego, co jest najważniejsze, żeby NFZ zgodził się, żeby ten szpital powstał. (...)

Źródło: hobby.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
prezydent Legionowa
Szpital

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w naszym mieście nie ma dobrze funkcjonującego szpitala. Nasz szpital do końca 2016 roku musi wykonać szereg prac, by dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. Potrzeba na to ok. 20 mln złotych. Zamierzam w najbliższych dniach spotkać się z prezesem szpitala, który ma przedstawić dwa, trzy scenariusze rozwiązania tego impasu – powiedział Piech.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 16.12.2014

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
prezydent Siemianowic Śląskich
Opieka dla chorych

Zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

Źródło: www.majchrowski.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
wybory samorządowe 2014
prezydent Krakowa
Poszerzenie dostępu do służby zdrowia

Poszerzenie dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia, opieką nad dziećmi czy osobami starszymi i nieporadnymi życiowo jest jednak nieustającym wyzwaniem dla samorządu.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
wybory samorządowe 2014
prezydent Gdyni
polityka społeczna
Oddział geriatryczny

Utworzenie oddziału geriatrycznego w Szpitalu miejskim

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 18.10.2014

sprawy lokalne
prezydent Rudy Śląskiej
ochrona zdrowia
seniorzy
Ulepszenia w zakresie zdrowia

Opracowanie wspólnej strategii dla szpitali w mieście: powiatowego i wojewódzkiego, w celu poprawy dostępności do usług medycznych. Utworzenie nowego bloku operacyjnego w nowej - dobudowanej części szpitala przy ul. Jeleniogórskiej. Poczynimy starania w celu zwiększenia liczby miejsc w szpital. Będziemy zabiegać o odzyskanie neurologii dla szpitala wojewódzkiego.

Źródło: kwwpiotraromana.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
ochrona zdrowia
prezydent Bolesławca
wybory samorządowe 2014
Zdrowie i pomoc społeczna

Wdrażanie programów związanych z chorobami cywilizacyjnymi i onkologicznymi, a także kontynuowanie szczepienia dziewczynek przeciw wirusowi HPV; Rozwój systemu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ; Wspieranie powstawania podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie osobom mającym trudności w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy; Tworzenie mieszkań chronionych, dających szanse na funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym;   Dodane przez Laura

Źródło: forsal.pl

Data obietnicy: 25.11.2010

Gdynia
wybory samorządowe 2014
prezydent Gdyni
ochrona zdrowia
pomorskie