Zieloni

Informacje ogólne

Adres:
ul. Marszałkowska 1, lok. 160 00-624 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Jacek Bożek wrzesień 2003 – listopad 2004
2 Magdalena Mosiewicz wrzesień 2003 – marzec 2008
3 Dariusz Szwed listopad 2004 – grudzień 2011
4 Agnieszka Grzybek marzec 2008 – kwiecień 2010
5 Małgorzata Tkacz-Janik kwiecień 2010 – grudzień 2011
6 Radosław Gawlik grudzień 2011 – marzec 2013
7 Agnieszka Grzybek grudzień 2011 – maj 2015
8 Adam Ostolski od marzec 2013
9 Marek Kossakowski luty 2016 – styczeń 2020
10 Małgorzata Tracz maj 2015 – styczeń 2022
11 Wojciech Kubalewski styczeń 2020 – styczeń 2022
12 Urszula Zielińska od styczeń 2022
13 Przemysław Słowik od styczeń 2022
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Miłosława Stępień sekretarz
2 Mariusz Rusinek skarbnik
3 Maciej Józefowicz rzecznik prasowy
4 Robert Sucharzewski koordynator prac rady krajowej
5 Wanda Majewska członkini zarządu
6 Urszula Zielińska członkini zarządu
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Zieloni
Adres siedziby partii: ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marek Kossakowski - przewodniczący partii
Maciej Józefowicz - członek zarządu partii
Pełnomocnik finansowy
Magdalena Wielgołaska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 183 500,55 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 183 500,55 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 60 104,95 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 16 241 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 43 863,95 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 123 395,60 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 99 601,11 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 99 601,11 PLN
od osób fizycznych
Kwota: 73 601,11 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 73 601,11 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 12 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 14 000 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 96 697,30 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 96 697,30 PLN
Inne
Kwota: 96 567,10 PLN
Opis: środki przekazane na komitet wyborczy

Kwota: 130,20 PLN
Opis: płaty i prowizje bankowe

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 123 395,60 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 132 633,37 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 6169,80 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 14 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 41 781,58 PLN
Zużycie materiałów i energii: 2555,14 PLN
Usługi obce: 49 330,97 PLN
Pozostałe cele: 18 795,88 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 10 234,90 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 1700 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 1400 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 300 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 14 861,15 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Zieloni
Adres siedziby partii: ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marek Kossakowski
Maciej Józefowicz
Pełnomocnik finansowy
Maciej Józefowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 207 087,14 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 206 367,14 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 82 971,52 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 13 869,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 69 102,52 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,02 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 123 395,60 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 720,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 150,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 150,00 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 123 395,60 PLN
Opis: nr konta: 22 1020 5226 0000 6102 0537 4931
Inne
Kwota: 0,52 PLN
Opis: odsetki bankowe
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 146 064,88 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 7287,99 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 59 886,21 PLN
Zużycie materiałów i energii: 4929,56 PLN
Usługi obce: 53 433,13 PLN
Pozostałe cele: 20 527,99 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 138 776,89 PLN "usługi obce: 5.597,13"
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 19 472,67 PLN
Opis: środki na rachunku bankowym subwencji na dzień 2017-01-01: 42 141,43 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 300,00 PLN
Opis: nr konta: 45 1020 5226 0000 6702 0550 3869
Prowizje i opłaty bankowe: 300,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 10 391,35 PLN
Opis: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dzień 2017-01-01: 3403,30 PLN
Inne
Kwota: 0,06 PLN
Opis: odsetki bankowe (przychody)
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Zieloni
Adres siedziby partii: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marek Kossakowski
Pełnomocnik finansowy
Maciej Józefowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 106 764,84 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 106 764,84 PLN
Opis: środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 14 218,14 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 10 525,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 3693,00 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,14 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 92 546,70 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 2402,93 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 863,53 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 1539,40 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 2461,49 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 147,35 PLN
Opis: zwrot nadwyżki

Kwota: 303,14 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 1188,40 PLN
Opis: zobowiązania Komitetu Wyborczego

Kwota: 822,60 PLN
Opis: przepadek na rzecz skarbu Państwa (decyzja PKW)

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 92 546,70 PLN
Opis: 25 1020 5226 0000 6102 0537 4931
Inne
Kwota: 2,58 PLN
Opis: odsetki bankowe
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 50 407,85 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 3513,81 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 1539,40 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5933,67 PLN
Zużycie materiałów i energii: 35,79 PLN
Usługi obce: 29 231,62 PLN
Podatki i opłaty: 0,00 PLN
Pozostałe cele: 10 063,56 PLN
Uwagi: suma wydatków na cele statutowe: 45 354,64 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 42 141,43 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 110,60 PLN
Opis: nr konta Funduszu Eksperckiego: 45 1020 5226 0000 6702 0550 3869
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 110,60 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 3403,30 PLN
Inne
Kwota: 0,09 PLN
Opis: odsetki bankowe (przychody)
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Zieloni
Adres siedziby partii: ul. E. Schroegera 28 01-822 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Maciej Józefowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Partii Zieloni
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 53 386,63 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 51 190,49 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 17 620,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 33 570,49 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,12 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Opis działalności: noty obciążające, wystawione dla Komitetu Wyborczego Partii Zieloni
Kwota: 436,02 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 1760,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 1760,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 1103,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 91 662,41 PLN
Opis: Bank PKO BP Nr: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873
od osób fizycznych
Kwota: 91 290,75 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 91 290,75 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,14 PLN
Inne
Kwota: 371,52 PLN
Opis: wpłaty z zamkniętego rachunku bankowego Komitetu Wyborczego
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 91 435,55 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 82 820,75 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 8300 PLN
Inne
Kwota: 314,80 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 1320 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl