Nowoczesna

Informacje ogólne

Adres:
ul. Nowogrodzka 12 lok. 4, 00-511 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Ryszard Petru 31.05.2015 – 24.11.2017
2 Katarzyna Lubnauer 24.11.2017 – 24.11.2019
3 Adam Szłapka od 24.11.2019
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Ryszard Petru
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
 • Zmiany w urzędach

  Zreorganizujemy urzędy według najlepszych wzorów zachodnich, stawiając na urzędników, którzy pomagają, a nie dokuczają. Urzędnicy z efektami będą lepiej wynagradzani.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Finansowanie partii

  Chcemy modyfikacji sposobu finansowania partii politycznych z budżetu. Partie powinny bardziej zabiegać o poparcie obywateli i pieniądze od indywidualnych wyborców. Powinno to ograniczyć nadmierne wydatki partii na ulotki, billboardy i inne działania promocyjne.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  budżet państwa i podatki
  finansowanie partii
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jesteśmy za zmianami ordynacji wyborczej i wprowadzeniem rozwiązań, które polepszą kontakt posłów z wyborcami i uwzględnią głos większości obywateli (model niemiecki).

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  ordynacja wyborcza
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Głosowanie przez internet

  Chcemy wprowadzenia głosowania przez Internet i prowadzenia przez rząd i parlament szerszego dialogu społecznego wokół głównych dla polityki kwestii. Takie konsultacje powinny być także prowadzone przez Internet.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  kodeks wyborczy
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  prawo
 • Decentralizacja samorządów

  Chcemy zwiększenia decentralizacji finansów samorządów, poszerzenia źródeł finansowania samorządów i oparcia ich na stabilnym dochodzie PIT, z możliwością kształtowania ograniczonej części stawki przez samorządy, swobody w formie realizacji zadań lokalnych, a także rozwijania idei „smart cities”, czyli miast które stawiają w centrum zaspokajanie potrzeb obywateli.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  budżet państwa i podatki
 • Kadencyjność posłów

  Chcemy ograniczenia kadencyjności posłów. Po dwóch kadencjach powinni opuścić na kolejną kadencję Sejm, by nie zapomnieć o rzeczywistości. Rozwiązanie to powinno sprzyjać pojawieniu się nowej generacji polityków, o wyższych kompetencjach i kulturze. Postulujemy zmniejszenie liczby posłów i likwidację Senatu.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  kadencyjność posłów
 • Reorganizacja struktur centralnych

  Rząd musi zyskać możliwość sprawniejszego rządzenia: przeprowadzimy głęboką reorganizację struktur centralnych, by móc sprawnie podejmować i wdrażać decyzje. Wprowadzimy również rozwiązania outsourcingowe i centralizację zakupów, by obniżyć koszty działania administracji.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zmniejszenie liczby radnych

  Będziemy dążyć do ograniczenia liczby radnych gmin, a zarazem ich profesjonalizacji i wzmocnienia.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zwiększenie jawności wspólnot lokalnych

  Będziemy zwiększać jawność i przejrzystość działań wspólnot lokalnych, bo zachęci to większą liczbę mieszkańców do partycypacji społecznej.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Ustawa metropolitarna

  Zaproponujemy ustawę metropolitarną regulującą funkcjonowanie dużych miast z gminami ościennymi, co pozwoli sprawniej zarządzać dużymi miastami.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  projekt ustawy
 • Wartości liberalne

  Będziemy bronić w życiu publicznym państwa działającego racjonalnie, a także takich wartości, jak wolny rynek, odpowiedzialność, solidarność społeczna, efektywność i skromność. Poprawimy mechanizmy działania państwa, by mogło się w nim żyć lepiej.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  administracja państwowa i samorząd
 • Zmniejszenie liczby przepisów

  Zmniejszenie liczby przepisów i regulacji, eliminację tych, które są niepotrzebne – co powinno dać wzrost PKB na poziomie 1-2 procent PKB m.in. przez oszczędność czasu i procedur w firmach. Likwidacja niepotrzebnych koncesji, zezwoleń czy licencji. Prostota przepisów jest wartością.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  administracja państwowa i samorząd
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Nowoczesna
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 086 582,70 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 116 433,55 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 023 658,36 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 57 183,26 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 966 475,10 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 4,34 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 60 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 92 710,85 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 62 860 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 62 860 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 3600,06 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 3600,06 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 3600 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 3600 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,06 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 3220,51 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 3220,51 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Nowoczesna
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 925 397,34 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 873 635,15 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 796 869,32 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 53 248,05 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 743 621,27 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1681,02 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 660,00 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 74 424,81 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 126 187,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 118 180,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 7607,00 PLN
Z działalności własnej: 400,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 10 054,40 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 28 800,12 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 28 800,12 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 900,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 900,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 27 900,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,12 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 27 495,75 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 27 495,75 PLN
Inne
Kwota: 2495,75 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 25 000,00 PLN
Opis: zobowiązania Komitetu Wyborczego

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Nowoczesna Ryszarda Petru
Adres siedziby partii: ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 5 769 625,76 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 5 618 352,58 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15 02-515 Warszawa 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 858 319,25 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 27 530 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 2 801 127,02 PLN
Opis: darowizny wątpliwe przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 29 662,23 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1568,93 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 2000 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Opis działalności: noty obciążające Komitet Wyborczy
Kwota: 6369,99 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 1 088 516,71 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 1 551 973,88 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 109 603,82 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 260 877,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 228 331,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 13 206 PLN
Z działalności własnej: 19 340 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 62 415,71 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 16 860 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 16 860 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 32 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 3,46 PLN
Inne
Kwota: 11 922,47 PLN
Opis: należności Komitetu Wyborczego

Kwota: 1629,03 PLN
Opis: środki z zamkniętego rachunku bankowego Komitetu Wyborczego

Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 144 230,64 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 9849,11 PLN
Opis: środki przekazane na Komitet Wyborczy

Kwota: 3203,50 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 7071,00 PLN
Opis: przepadek na rzecz Skarbu Państwa (decyzja PKW)

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 1 551 973,78 PLN
Opis: 38 1140 1010 0000 5570 3100 1001
Inne
Kwota: 2341,99 PLN
Opis: odsetki bankowe
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 1 549 734,51 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 77 600 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 662 464,58 PLN
Zużycie materiałów i energii: 66 560,96 PLN
Usługi obce: 742 451,00 PLN
Podatki i opłaty: 40 PLN
Pozostałe cele: 617,97 PLN
Uwagi: łączna kwota wydatków na cele statutowe: 1 472 134,51 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 4851,26 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Opis: nr konta: 81 1140 1010 0000 5570 3100 1003
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 77 825,29 PLN
Inne
Kwota: 225,29 PLN
Opis: odsetki bankowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Nowoczesna Ryszarda Petru
Adres siedziby partii: ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Tytus Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 3 173 022,21 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 164 728,04 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 161 215,56 PLN
Uwagi: Darowizny nieprawidłowe przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 3512,48 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1444,17 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 3 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Kwota: 3 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 3180,00 PLN
Inne
Kwota: 750 PLN
Opis: noty obciążające, wystawione dla Komitetu Wyborczego Partii Nowoczesna - wg załącznika nr 3
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 6100,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 3180,00 PLN
Z działalności własnej: 2920,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 8 676 924,51 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 8 642 419,95 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 8 642 419,95 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 355,80 PLN
Inne
Kwota: 3270,11 PLN
Opis: nadpłaty

Kwota: 30 878,65 PLN
Opis: nieprawidłowe wpłaty - przepadek na rzecz Skarbu Państwa

Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 8 594 204,18 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 8 589 898,30 PLN
Opis: z dnia 25.10.2015 roku
Inne
Kwota: 3270,11 PLN
Opis: zwroty nadpłat - załącznik nr 4

Kwota: 1035,77 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl