Nowoczesna

Informacje ogólne

Adres:
ul. Urbanistów 3, 02-397, Warszawa.

Reprezentacja

Sejm: 8 posłów
Senat: 0 senatorów
Parlament Europejski: 0 europosłów

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Ryszard Petru 31.05.2015 – 24.11.2017
2 Katarzyna Lubnauer 24.11.2017 – 24.11.2019
3 Adam Szłapka od 24.11.2019
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Adam Szłapka przewodniczący
2 Jerzy Meysztowicz wiceprzewodniczący
3 Tadeusz Grabarek wiceprzewodniczący
4 Witold Zembaczyński wiceprzewodniczący
5 Mirosław Pampuch członek zarządu
6 Sławomir Potapowicz sekretarz generalny
7 Barbara Dolniak członkini zarzadu
8 Paulina Hennig-Kloska członkini zarządu
9 Ewa Lieder członkini zarządu
10 Katarzyna Lubnauer członkini zarządu
11 Krzysztof Mieszkowski członek zarządu
12 Andrzej Prendke członek zarządu
13 Rafał Rabiej członek zarządu
14 Monika Rosa członkini zarządu
15 Mirosław Suchoń członek zarządu
16 Joanna Czerska-Thomas członkini zarządu
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Ryszard Petru
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Przefiltrowane przez:
 • Zmiany w urzędach

  Zreorganizujemy urzędy według najlepszych wzorów zachodnich, stawiając na urzędników, którzy pomagają, a nie dokuczają. Urzędnicy z efektami będą lepiej wynagradzani.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Finansowanie partii

  Chcemy modyfikacji sposobu finansowania partii politycznych z budżetu. Partie powinny bardziej zabiegać o poparcie obywateli i pieniądze od indywidualnych wyborców. Powinno to ograniczyć nadmierne wydatki partii na ulotki, billboardy i inne działania promocyjne.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  budżet państwa i podatki
  finansowanie partii
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jesteśmy za zmianami ordynacji wyborczej i wprowadzeniem rozwiązań, które polepszą kontakt posłów z wyborcami i uwzględnią głos większości obywateli (model niemiecki).

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  ordynacja wyborcza
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Głosowanie przez internet

  Chcemy wprowadzenia głosowania przez Internet i prowadzenia przez rząd i parlament szerszego dialogu społecznego wokół głównych dla polityki kwestii. Takie konsultacje powinny być także prowadzone przez Internet.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  kodeks wyborczy
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  prawo
 • Decentralizacja samorządów

  Chcemy zwiększenia decentralizacji finansów samorządów, poszerzenia źródeł finansowania samorządów i oparcia ich na stabilnym dochodzie PIT, z możliwością kształtowania ograniczonej części stawki przez samorządy, swobody w formie realizacji zadań lokalnych, a także rozwijania idei „smart cities”, czyli miast które stawiają w centrum zaspokajanie potrzeb obywateli.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  budżet państwa i podatki
 • Kadencyjność posłów

  Chcemy ograniczenia kadencyjności posłów. Po dwóch kadencjach powinni opuścić na kolejną kadencję Sejm, by nie zapomnieć o rzeczywistości. Rozwiązanie to powinno sprzyjać pojawieniu się nowej generacji polityków, o wyższych kompetencjach i kulturze. Postulujemy zmniejszenie liczby posłów i likwidację Senatu.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  ustrój państwa
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  kadencyjność posłów
 • Reorganizacja struktur centralnych

  Rząd musi zyskać możliwość sprawniejszego rządzenia: przeprowadzimy głęboką reorganizację struktur centralnych, by móc sprawnie podejmować i wdrażać decyzje. Wprowadzimy również rozwiązania outsourcingowe i centralizację zakupów, by obniżyć koszty działania administracji.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zmniejszenie liczby radnych

  Będziemy dążyć do ograniczenia liczby radnych gmin, a zarazem ich profesjonalizacji i wzmocnienia.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Zwiększenie jawności wspólnot lokalnych

  Będziemy zwiększać jawność i przejrzystość działań wspólnot lokalnych, bo zachęci to większą liczbę mieszkańców do partycypacji społecznej.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
 • Ustawa metropolitarna

  Zaproponujemy ustawę metropolitarną regulującą funkcjonowanie dużych miast z gminami ościennymi, co pozwoli sprawniej zarządzać dużymi miastami.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  administracja państwowa i samorząd
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  projekt ustawy
 • Wartości liberalne

  Będziemy bronić w życiu publicznym państwa działającego racjonalnie, a także takich wartości, jak wolny rynek, odpowiedzialność, solidarność społeczna, efektywność i skromność. Poprawimy mechanizmy działania państwa, by mogło się w nim żyć lepiej.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  administracja państwowa i samorząd
 • Zmniejszenie liczby przepisów

  Zmniejszenie liczby przepisów i regulacji, eliminację tych, które są niepotrzebne – co powinno dać wzrost PKB na poziomie 1-2 procent PKB m.in. przez oszczędność czasu i procedur w firmach. Likwidacja niepotrzebnych koncesji, zezwoleń czy licencji. Prostota przepisów jest wartością.

  Źródło: nowoczesna.org

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  Nowoczesna
  wybory parlamentarne 2015
  administracja państwowa i samorząd
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Nowoczesna
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 086 582,70 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 116 433,55 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 023 658,36 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 57 183,26 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 966 475,10 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 4,34 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 60 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 92 710,85 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 62 860 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 62 860 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 3600,06 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 3600,06 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 3600 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 3600 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,06 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 3220,51 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 3220,51 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Nowoczesna
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 925 397,34 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 873 635,15 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 796 869,32 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 53 248,05 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 1 743 621,27 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1681,02 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 660,00 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 74 424,81 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 126 187,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 118 180,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 7607,00 PLN
Z działalności własnej: 400,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 10 054,40 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 28 800,12 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 28 800,12 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 900,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 900,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 27 900,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,12 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 27 495,75 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 27 495,75 PLN
Inne
Kwota: 2495,75 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 25 000,00 PLN
Opis: zobowiązania Komitetu Wyborczego

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Nowoczesna Ryszarda Petru
Adres siedziby partii: ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 5 769 625,76 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 5 618 352,58 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15 02-515 Warszawa 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 858 319,25 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 27 530 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 2 801 127,02 PLN
Opis: darowizny wątpliwe przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 29 662,23 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1568,93 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 2000 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Opis działalności: noty obciążające Komitet Wyborczy
Kwota: 6369,99 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 1 088 516,71 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 1 551 973,88 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 109 603,82 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 260 877,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 228 331,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 13 206 PLN
Z działalności własnej: 19 340 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 62 415,71 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 16 860 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 16 860 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 32 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 3,46 PLN
Inne
Kwota: 11 922,47 PLN
Opis: należności Komitetu Wyborczego

Kwota: 1629,03 PLN
Opis: środki z zamkniętego rachunku bankowego Komitetu Wyborczego

Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 144 230,64 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 9849,11 PLN
Opis: środki przekazane na Komitet Wyborczy

Kwota: 3203,50 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 7071,00 PLN
Opis: przepadek na rzecz Skarbu Państwa (decyzja PKW)

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 1 551 973,78 PLN
Opis: 38 1140 1010 0000 5570 3100 1001
Inne
Kwota: 2341,99 PLN
Opis: odsetki bankowe
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 1 549 734,51 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 77 600 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 662 464,58 PLN
Zużycie materiałów i energii: 66 560,96 PLN
Usługi obce: 742 451,00 PLN
Podatki i opłaty: 40 PLN
Pozostałe cele: 617,97 PLN
Uwagi: łączna kwota wydatków na cele statutowe: 1 472 134,51 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 4851,26 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Opis: nr konta: 81 1140 1010 0000 5570 3100 1003
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 77 825,29 PLN
Inne
Kwota: 225,29 PLN
Opis: odsetki bankowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Nowoczesna Ryszarda Petru
Adres siedziby partii: ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Michał Tytus Pihowicz
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 3 173 022,21 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 164 728,04 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 161 215,56 PLN
Uwagi: Darowizny nieprawidłowe przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 3512,48 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1444,17 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 3 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Kwota: 3 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 3180,00 PLN
Inne
Kwota: 750 PLN
Opis: noty obciążające, wystawione dla Komitetu Wyborczego Partii Nowoczesna - wg załącznika nr 3
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 6100,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 3180,00 PLN
Z działalności własnej: 2920,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 8 676 924,51 PLN
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974
od osób fizycznych
Kwota: 8 642 419,95 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 8 642 419,95 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 355,80 PLN
Inne
Kwota: 3270,11 PLN
Opis: nadpłaty

Kwota: 30 878,65 PLN
Opis: nieprawidłowe wpłaty - przepadek na rzecz Skarbu Państwa

Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 8 594 204,18 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 8 589 898,30 PLN
Opis: z dnia 25.10.2015 roku
Inne
Kwota: 3270,11 PLN
Opis: zwroty nadpłat - załącznik nr 4

Kwota: 1035,77 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl