Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1952-06-04, Oborniki Śląskie
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Zanim został głową państwa w 2010 r., sześć razy sprawował mandat poselski, pełnił funkcje ministra obrony narodowej i marszałka Sejmu. Wcześniej, w latach 70. i 80., Komorowski działał w opozycji demokratycznej – kolportował prasę podziemną wydawaną przez Komitet Obrony Robotników, współzałoży...ł wydawnictwo podziemne Biblioteka Historyczna i Literacka. Był kilkakrotnie aresztowany, a w stanie wojennym internowany. Jest absolwentem Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 80. uczył historii, m.in. w seminarium duchownym w Niepokalanowie. W latach 1989–1990 pełnił funkcję dyrektora gabinetu Aleksandra Halla, ministra ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami. W 1991 r. z powodzeniem kandydował do Sejmu z list Unii Demokratycznej. Jednocześnie z mandatem posła I kadencji sprawował urząd wiceministra ds. wychowawczo-społecznych w Ministerstwie Obrony Narodowej (1990–1993). W latach 90. był członkiem Unii Wolności (1993–1997) oraz stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1995–2001). W kolejnych latach kandydował do Sejmu z list UD (1993), AWS (1997), PO (2001, 2005 i 2007). Do Platformy wstąpił w 2001 r. Po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął urzędujący prezydent Lech Kaczyński, jego obowiązki przejął Komorowski jako ówczesny marszałek Sejmu. Potem, 4 lipca 2010 r., w II turze wygrał wybory prezydenckie z Jarosławem Kaczyńskim z wynikiem 8 933 887 do 7 919 134 głosów. Kontrowersje budziło zamiłowanie Komorowskiego do polowań. – Mąż uznał, że wielu wyborcom to jednak przeszkadza, więc powiedział, że postara się ograniczyć polowanie do łowów z aparatem fotograficznym – powiedziała w końcu w jednym z wywiadów pierwsza dama Anna Komorowska.
Czytaj więcej
Zwiń
Aktualny Prezydent RP: Andrzej Duda

Artykuły

Wyniki 1–3 z 35
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Znalezione artykuły

28.07.2020, Dlaczego mielibyśmy wypowiedzieć Konwencję Stambulską?

…antyprzemocowa? Konwencja antyprzemocowa, sporządzona przez Radę Europy 11 maja 2011 r. w Stambule, została ratyfikowana przez Bronisława Komorowskiego 13 kwietnia 2015 r. za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie z dnia 6 lutego…

5.02.2020, Skąd wziąć 19 milionów na kampanię?

…To wielokrotnie mniejsze budżety, niż kandydatów, którym udało się wejść do II tury (z partyjnym wsparciem): Bronisław Komorowski zgromadził 18,1 mln zł, a Andrzej Duda 13,6 mln zł. Zdarzają się też bardziej…

9.11.2016, Obywatele piszą lokalne prawo? Dlaczego nie!

…projektów uchwał. Samorządy mogłyby jedynie ustalić zasady realizacji tego uprawnienia. Takie rozwiązanie zawierał m.in. projekt prezydenta Bronisława Komorowskiego, złożony w 2013 r. Sejm poprzedniej kadencji nie podjął jednak żadnej decyzji w tej sprawie – odbyło…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kadencja 2010-2015

2010-06-09
Zamówienia publiczne
projekt prezydencki (uchwalona)
Ustawa ujednolica zasady udzielania przez rząd zamówień publicznych instytucjom gospodarki budżetowej (IGB). Celem IGB jest realizacja odpłatnych zadań na rzecz instytucji publicznych. Projekt zmian Bronisław Komorowski wniósł jeszcze jako marszałek Sejmu w czerwcu 2010 r. W III czytaniu projekt ustawy poparli wszyscy obecni na głosowaniu posłowie. Ustawa weszła w życie 16 września 2010 r.
Więcej
Pokaż mniej
2010-06-10
Ochrona przeciwpowodziowa
projekt prezydencki (uchwalona)
Ustawa rozszerza kompetencje wojewodów w zakresie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz wskazuje instytucje, które mogą realizować te inwestycje. Określa rownież zasady przejmowania działek i budynków, na których planowana jest budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Projekt zmian do ustawy Bronisław Komorowski wniósł jeszcze jako marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta, ale podpisał ją już jako prezydent. Projekt uzyskał poparcie Sejmu, ale w trakcie prac w komisjach otrzymał sześć poprawek. Ustawa weszła w życie 26 sierpnia 2010 r.
Więcej
Pokaż mniej
2010-11-12
Zmiany w Konstytucji RP
projekt prezydencki (nieuchwalona)
Projekt ustawy dostosowuje Konstytucję RP do wymogów prawnych wynikających z członkostwa w UE, w tym, zmian wynikających z traktatu akcesyjnego, jak np. przyjęcie euro. Określa również tryb wystąpienia ze wspólnoty.Doczekał się II czytania w VI kadencji Sejmu. Prace nad projektem zostały zawieszone.
Więcej
Pokaż mniej
2010-11-26
Ordery i odznaczenia
projekt prezydencki (uchwalona)
Ustawa przedłużyła do 31 grudnia 2012 r. termin nadawania orderów: Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz Lotniczego Krzyża Zasługi z Mieczami, a głównie wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym tzw. "Gwiazdą" za czyny dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w latach 2002-2007. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-02-24
Zasady naliczania emerytur
projekt prezydencki (uchwalona)
Zmiany w ustawie o finansach publicznych ze stycznia 2011 r. zobowiązały osoby zatrudnione i jednocześnie na emeryturze do rezygnacji z pobierania świadczenia lub rozwiązania umowy z pracodawcą. Projekt prezydenta odpowiedział na potrzeby tych osób, które zdecydowały się kontynuować pracę. Otrzymały one prawo do naliczenia wysokości świadczenia od momentu ponownego przejścia na emeryturę. Projekt został przyjęty głosami posłów PO, PSL i SLD. Ustawa weszła w życie 16 października 2011 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-03-18
Utworzenie Akademii Lotniczej w Dęblinie
weto (podtrzymane)
Ustawa miała na celu powołanie Akademii Lotniczej z połączenia dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Połączenie dwóch placówek miało służyć dalszemu otwieraniu się instytucji wojskowych na rynek cywilny i przynieść korzyść lotnictwu cywilnemu. Za połączeniem opowiedziały się władze obu instytucji. Ustawa została zawetowana przez Broniława Komorowskiego, ktory uznał powołanie kolejnej uczelni wojskowej za niepotrzebne. Ustawa nie weszła w życie.
Więcej
Pokaż mniej
2011-05-27
Ordery i odznaczenia
projekt prezydencki (uchwalona)
Na mocy zmian w ustawie funkcjonariusze BOR, żołnierze pełniący służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi w ramach międzynarodowych struktur wojskowych i wykonujący zadania w rejonie działania kontyngentu lub operacji wojskowej, członkowie załóg statków powietrznych oraz osoby cywilne, wykonujące określone zadania w rejonie działania kontyngentu lub operacji wojskowej zostali uhonorowani nagrodą za nienaganną służbę tzw. "Gwiazdą". Ustawa weszła w życie 14 stycznia 2011 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-06-10
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
projekt prezydencki (uchwalona)
Na mocy zmian w ustawie prezydent, na wniosek rządu, może wprowadzić stan wojenny, wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej w sytuacji zagrożenia w cyberprzestrzeni, którą ustawa definiuje jako "przestrzeń wytwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne". Zmiany poparli posłowie PO, PSL, SLD, SP, PJN. Przeciw był PiS. Ustawa weszła w życie 2 listopada 2011 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-08-24
Handel GMO
weto (podtrzymane)
Projekt miał na celu realizację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie obrotu nasionami roślin genetycznie zmodyfikowanych. 24 sierpnia 2011 r. prezydent nie podpisał ustawy, zarzucając, że nie przeprowadzono debaty publicznej na temat projektowanych zmian. Projekt wrócił do komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która zdecydowała nie uchwalać ustawy w tej formie. 5 stycznia 2012 r. prezydent przedstawił własny projekt zmian w tej ustawie, który został przyjęty przez Sejm 9 listopada 2012 r. i wszedł w życie 28 stycznia 2013 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-09-29
Zakres dostępu do informacji publicznej
wniosek do TK (rozpatrzony)
Rządowy projekt zmian w ustawie miał na celu dostosowanie jej do przepisów prawa unijnego w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej. W toku procesu legislacyjnego Senat dodał poprawkę ograniczającą dostęp do informacji publicznej ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa”. 24 września prezydent podpisał ustawę, ale pięć dni później skierował ja do TK. Powodem było nieprawne uzupełnienie przez Senat projektu ustawy, wykraczające poza zakres tematyczny zmian zaproponowanych przez rząd. Trybunał zgodził się z wnioskiem prezydenckim i sformułowanie zostało usunięte z ustawy.
Więcej
Pokaż mniej
2011-11-07
Zatrudnienie w administracji państwowej
wniosek do TK (rozpatrzony)
Projekt miał wprowadzić przepisy, ograniczające zatrudnienie w administracji publicznej, obniżyć koszty jej funkcjonowania oraz poprawić efektywność. Ustawa zakładała 10-procentowe zmniejszenie zatrudnienia w sektorze administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnienia pod koniec drugiego kwartału 2010 r. Utrzymanie zatrudnienia na zmniejszonym poziomie ma obowiązywać do końca grudnia 2013 r. Prezydent skierował ustawę do TK, wskazując na niebezpieczeństwo złamania praw pracowniczych. 14 czerwca 2011 r. Trybunał orzekł niezgodność ustawy z konstytucją.
Więcej
Pokaż mniej
2011-11-24
Wolność zgromadzeń
projekt prezydencki (uchwalona)
Organizator został zobowiązany do poinformowania urzędu, że w planowanym zgromadzeniu wezmą udział osoby, których rozpoznanie nie będzie możliwe z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany wyglądu. Projekt zmian był odpowiedzią na zamieszki podczas marszu niepodległości w Warszawie w listopadzie 2011 r. Projekt przeszedł głosami koalicji. Przeciwko zmianom głosowali posłowie PiS, RP, SLD i SP. Ustawa weszła w życie 9 listopada 2012 r.
Więcej
Pokaż mniej
2011-12-07
Godło na strojach kadry narodowej
projekt prezydencki (uchwalona)
Według zmian w ustawach na strojach kadry narodowej musi zostać użyty symbol polskiego godła. Projekt został wniesiony do Sejmu w wyniku tzw. afery orzełkowej – polscy piłkarze wystąpili podczas turnieju UEFA w strojach bez godła. Projekt poparli posłowie koalicji, SLD, RP i SP. Posłowie PiS wstrzymali się od głosu. Zmiany weszły w życie 9 czerwca 2012 r.
Więcej
Pokaż mniej
2012-01-05
Handel nasionami GMO
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt był doraźną inicjatywą dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Utrzymał przepisy zezwalające w Polsce na rejestrację i obrót nasionami zmodyfikowanymi genetycznie. Wprowadzenie konkretnych odmian GMO do obiegu zostało zakazane w rozporządzeniach. Zmiany w ustawie o nasiennictwie zostały przegłosowane głosami koalicji i weszły w życie 28 stycznia 2013 r. Kwestia GMO została ostatecznie uregulowana w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych podpisanej przez prezydenta 6 lutego 2015 r.
Więcej
Pokaż mniej
2012-02-10
Podwyższenie rent i emerytur
wniosek do TK (rozpatrzony)
Projekt ustawy wprowadzał waloryzację rent i ermerytur ubezbieczonych w FUS, KRUS oraz emerytur służb mundurowych. Każdy uprawniony otrzymuje podwyżkę emerytury o 71 zł. Prezydent skierował ustawę do TK uznając, że narusza zasadę równości, ponieważ sprzyja ona jedynie osobom, które pobierają emerytury lub renty w wysokości niższej niż 1480 zł. Trybunał odrzucił wniosek prezydenta, uznając projekt za zgodny z konstytucją. Ustawa weszła w życie 1 marca 2012 r.
Więcej
Pokaż mniej
2012-08-07
Zamówienia publiczne na budowę dróg
wniosek do TK (rozpatrzony)
Ustawa określa zasady spłaty przez GDDKiA należności na rzecz każdego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z generalnym wykonawcą w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane przed 3 sieprnia 2012 r. Przepis dotyczy podwykonawców robót budowlanych, dostawców materiałów i usługodawców. Prezydent po podpisaniu ustawy 31 lipca 2012 r. skierował projekt do TK, wskazując że ustawa mówi o małych i średnich przedsiębiorcach i pomija duże firmy, które także są podwykonawcami. Trybunał uznał niezgodność projektu ustawy z konstytucją w tym zakresie.
Więcej
Pokaż mniej
2012-09-24
Tarcza antyrakietowa
projekt prezydencki (uchwalona)
Zgodnie ze zmianami w ustawie w latach 2014-2013 co roku z budżetu MON będzie przeznaczana kwota na tworzenie tarczy antyrakietowej. Przeciwko projektowi zagłosowało 20 posłów SLD. Ustawa weszła w życie 9 maja 2013 r.
Więcej
Pokaż mniej
2012-09-25
Przedłużenie specustawy o EURO 2012
wniosek do TK (rozpatrzony)
Nowelizacja miała wydłużyć czas stosowania ustawy z 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Ustawa z 2007 r. przewidywała szczególną procedurę realizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012, w tym uproszczenie procedury wywłaszczenia terenów pod budowę inwestycji związanych z turniejem. Prezydent skierował projekt do TK, wskazując na niezuzasadnione przedłużenie tych specjalnych zapisów. Trybunał zgodził się z wnioskiem. Ustawa nie weszła w życie.
Więcej
Pokaż mniej
2013-01-31
Funkcjonowanie izb wytrzeźwień
wniosek do TK (rozpatrzony)
Ustawa określa i opisuje katalog zadań izb wytrzeźwień, opisany do tej pory w rozporządzeniu z 2004 r. Prezydent skierował projekt do TK z powodu kontrowersyjnego i niejasnego zapisu, dopuszczającego stosowanie "innych środków technicznych". TK uznał ten zapis za niekonstytucyjny i nałożyl na ustawodawcę obowiązek dokładnego określenia, jakie środki obezwładniające zostaną użyte. Ustawa po odpowiednich zmianach weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-06-20
Działalność SKOKów
wniosek do TK (w toku)
Ustawa wzmacnia bezpieczeństwo depozytów złożonych w SKOK-ach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym celu SKOK-i będą wnosić na rzecz BFG obowiązkowe opłaty roczne. Zwiększa kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów, a także zawiera przepisy regulujące zasady likwidacji lub przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Prezydent podpisał ustawę 15 maja 2013 r., ale potem 20 czerwca 2013 r. skierowal ją do TK. Jako powód podał brak zapisu umożliwiającego SKOK-om odwołanie się od decyzji KNF. Trybunał wciąż rozpatruje ustawę.
Więcej
Pokaż mniej
2013-06-26
Zasady tworzenia sądów rejonowych
projekt prezydencki (uchwalona)
Zmiany w ustawie wprowadzają zasadę, że sąd rejonowy tworzy się dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 50 tys. mieszkańców, a w rejonie o mniejszym zaludnieniu - jeśli liczba spraw wpływająca rocznie do sądu wynosi co najmniej 5 tys. Ustawa została przegłosowana przy 99-procentowym poparciu posłów i weszła w życie 15 lipca 2014 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-06-26
Przywrócenie zlikwidowanych sądów rejonowych
weto (podtrzymane)
Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych miał na celu przywrócenie 79 sądów rejonowych włączonych przez tzw. reformę Gowina jako zamiejscowe wydziały do większych jednostek sądowniczych. Uniemożliwiał powoływanie i znoszenie sądów przez rozporządzenia resortu sprawiedliwości, przekazując te kompetencje parlamentowi. Ustawę zawetował Bronisław Komorowski 26 czerwca 2013 r. i Sejm nie uchwalił jej ponownie. Tego samego dnia prezydent wniósł własny projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych, który również był odpowiedzią na reformę Gowina. Ustawa ze zmianami obowiązuje od 15 lipca 2014 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-07-01
Ochrona krajobrazu
projekt prezydencki (w Sejmie)
Ustawa ma umożliwić gminom określenie zasad umieszczania na ich terenie obiektów małej architektury, nośników reklamowych oraz ogrodzeń. Projekt dotyczy też takich spraw jak: weryfikacja istniejących parków krajobrazowych i innych obszarów chronionych. 20 marca 2015 r. projekt głosami koalicji i posłów niezrzeszonych został uchwalony w Sejmie. Prezydent 15 maja 2015 r. podpisał ustawę.
Więcej
Pokaż mniej
2013-07-11
Przepisy o Trybunale Konstytucyjnym
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt skraca maksymalny tryb rozpatrywania skarg przez Trybunał Konstytucyjny. Mniej skomplikowane sprawy nie będą rozpatrywane na rozprawach tylko na posiedzeniach. Kandydatury sędziów będą mogły zgłaszać również środowiska prawnicze. Projekt wpłynął do Sejmu 11 lipca 2013 r. i po pierwszym czytaniu został skierowany do komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
Więcej
Pokaż mniej
2013-07-11
Przepisy o Sądzie Najwyższym
projekt prezydencki (uchwalona)
Na mocy zmian w ustawie został podniesiony wiek, w którym sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku z dotychczasowych 70 do 75 lat. Zmiany poparli posłowie PO, PSL, TR i SLD. Ustawa weszła w życie 29 sieprnia 2014 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-07-11
Przepisy o Sądzie Administracyjnym
projekt prezydencki (w Sejmie)
Celem zmian w ustawie jest usprawnienie i przyspieszenie postępowania przed sądem administracyjnym. Referendarze sądowi przejmą część uprawnień sędziów. Wojewódzkie sądy administracyjne otrzymają uprawnienia do merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych, sądy pierwszej instancji otrzymają uprawnienia do uwzględniania skarg kasacyjnych. Ustawa uprości wyznaczanie pełnomocników z urzędu i rozszerzy zakres zwolnień z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Uchwalona 20 lutego 2015 r. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2013-08-14
Ścieżki rowerowe na wałach przeciwpowodziowych
projekt prezydencki (uchwalona)
Zmiany w ustawie dopuszczają poruszanie się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Ułatwiają wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnie zagrożenych powodzią. Projekt poparła znacząca większość posłów. Przeciwko głosowali posłowie SP. Ustawa weszła w życie 21 czerwca 2014 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-08-30
Uczestnictwo obywateli we władzy lokalnej
projekt prezydencki (w Sejmie)
Celem projektu jest stworzenie dwóch nowych form zrzeszania się obywateli na rzecz lokalnej wspólnoty. Mieszkańcy otrzymają możliwość złożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zostanie zniesiony 30- procentowy próg frekwencyjny dla referendów oprócz odwoławczych dla władz samorządowych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 27 września 2013 r. Po wysłuchaniu publicznym 10 grudnia 2013 r. trafił do zamrażarki sejmowej.
Więcej
Pokaż mniej
2013-10-25
Zarządzanie drogami krajowymi
wniosek do TK (w toku)
Na mocy zmian w ustawie o drogach publicznych dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi ekspresowe lub obwodnice otrzymują kategorię drogi wojewódzkiej, a nie jak dotychczas gminnej. Zarządcą sieci drogowej w regionie jest marszałek województwa, ktory może przekazać utrzymanie niektórych odcinków samorządom innych szczebli. Właśnie ten zapis w ustawie wzbudził kontrowersje prezydenta, ponieważ do tej pory to państwo w drodze ustawy określało zakres uprawnień poszczególnych samorządów. TK rozpatruje sprawę od 25 października 2013 r.
Więcej
Pokaż mniej
2013-11-18
Zasłanianie twarzy na zgromadzeniach
projekt prezydencki (w Sejmie)
Na mocy zmian w ustawie osoby zasłaniające twarz nie będą mogły wziąć udziału w demonstracjach. Projekt jest zaostrzeniem przepisu wprowadzonego dwa lata wcześniej, który zobowiązuje organizatorów do poinformowania odpowiedniego urzędu, że w zgromadzeniu będą uczestniczyć zamaskowane osoby. Po pierwszym czytaniu 24 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do komisji spraw wewnętrznych i komisji sprawiedliwości i praw człowieka.
Więcej
Pokaż mniej
2014-01-31
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych
wniosek do TK (w toku)
Na mocy ustawy ubezpieczeni otrzymali prawo wyboru, czy odprowadzać część ich składki do OFE, czy przekazywać ją na subkonto w ZUS. Od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję. Osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92 proc. pensji brutto. Ustawa obniża o połowę opłaty pobierane przez OFE od składek (z 3,5 proc. do 1,75 proc.) oraz przez ZUS za ich przekazywanie (z 0,8 proc. do 0,4 proc.). Zakazuje także inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Prezydent poddał w wątpliwość konstytucyjność przepisu ograniczającego inwestycje OFE wyłącznie do akcji. Komorowski podpisał ustawę 27 grudnia 2013 r. z uwagi na konieczność wdrożenia nowych przepisów. 31 stycznia 2014 r. zdecydowal się na skierowanie jej do TK. Jeszcze nie zapadł wyrok w tej sprawie.
Więcej
Pokaż mniej
2014-03-04
Przymusowe leczenie psychiatryczne dla groźnych przestępców
wniosek do TK (w toku)
Na mocy ustawy osoby po odbyciu kary za ciężkie przestępstwo będą na wniosek dyrektora więzienia podlegać dodatkowo przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu, jeśli istnieje podejrzenie, że mogą stworzyć zagrożenie dla otoczenia. Prezydent podpisał ustawę 13 grudnia 2013 r., ale 4 marca 2014 r. zdecydował się skierować ją do TK. Powodem był zarzut, że ustawa ogranicza konstytucyjną wolność osobistą jednostki. Trybunał nadal rozpatruje sprawę.
Więcej
Pokaż mniej
2014-04-01
Przywrócenie asesorów sądowych
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ma celu przywrócenie do sądów powszechnych funkcji asesora sądowego, który będzie niezawisły i mianowany przez prezydenta. Zadaniem asesorów będzie orzekanie w niektórych sprawach, co ma przyspieszyć i usprawnić działanie sądów. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę 10 lipca 2015 r. Czeka teraz na opinię Senatu i podpis prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2014-07-30
Pozarolnicze wykorzystanie gruntów rolnych
weto (podtrzymane)
Posłowie PSL zaproponowali zmiany, które umożliwiłyby rolnikom przeznaczenie niewielkich (poniżej 0,5 ha) obszarów rolniczych na inne cele niż rolnictwo lub zalesienie bez zgłaszania tego ministerstwu. Za projektem zagłosowały PO, SLD i TR, przeciwni byli posłowie PiSu. Prezydent nie podpisał ustawy, ponieważ jego zdaniem prowadziłaby do niekontrolowanych zmian w krajobrazie i jego degradacji. Posłowie PO poparli weto i ustawa nie została ponownie uchwalona.
Więcej
Pokaż mniej
2014-07-10
Ustawa na czas wojny
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ma na celu uzgodnienie regulacji dotyczących funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia wojennego z przyjętą przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. zasadniczą reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, m. in. w zakresie obowiązywania "czasu wojny" na terytorium RP, zasad funkcjonowania organu doradzającego Prezydentowi w procesie obroną państwa, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Projekt został uchwalony 5 marca 2015 r. przy sprzeciwie posłów PiS i Sprawiedliwej Polski. Prezydent podpisał ustawę 1 kwietnia 2015 r.
Więcej
Pokaż mniej
2014-12-09
Prawo podatkowe na korzyść podatnika
projekt prezydencki (uchwalona)
Celem projektu jest wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw podatkowych na korzyść podatnika. Zmiany doprecyzowują regulacje dotyczące zawieszania i przerywania okresu przedawnienia. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 14 stycznia 2015 r. Ustawa została uchwalona na posiedzeniu 10 lipca 2015 r. Czeka obecnie na podpis prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2014-12-11
Ekshumacja szczątków ofiar komunizmu
projekt prezydencki (uchwalona)
Zmiana przepisów ma umożliwić ekshumację grobów, jeśli istnieje podejrzenie, że pod nimi znajdują się szczątki ofiar komunizmu z lat 40. i 50. Sejm uchwalił ustawę 15 maja 2015 r. przy sprzeciwie KP SLD. 19 czerwca 2015 r. Bronisław Komorowski podpisał ustawę.
Więcej
Pokaż mniej
2014-12-12
Pozarolnicze wykorzystanie gruntów rolnych
projekt prezydencki (uchwalona)
Na mocy projektu rolnicy zostaną w określonych przypadkach zwolnieni z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, które stanowią użytki rolne klas I-III. Sejm uchwalił ustawę 10 lipca 2015 r. Czeka teraz na opinię Senatu i podpis prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2014-12-17
Uproszczenie przepisów o stowarzyszeniach
projekt prezydencki (uchwalona)
Zmiany w ustawie upraszczają przepisy dotyczące prowadzenia stowarzyszenia. Projekt proponuje zmniejszenie liczby osób wymaganych do rozpoczęcia działalności z 15 do 7, ułatwia wprowadzanie zmian w statucie oraz nadaje większe prawa stowarzyszeniom bez osobowości prawnej. Wpieranie organizacji pozarządowych jest elementem obywatelskiej polityki prezydenta i zwiększania uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 26 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.
Więcej
Pokaż mniej
2015-01-08
Zwiększenie przejrzystości procedur wyborczych
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ustawy ma na celu popularyzację wiedzy o wyborach, zwiększenie ich transparentności, a w konsekwencji poprawę frekwencji. Powstał w odpowiedzi na nieprawidłowosci podczas wyborow samorządowych w 2014 r. Wprowadza przezroczyste urny, 9-letnią kadencję sędziów oraz obowiązek odnotowania i zaklasyfikowania głosów nieważnych. Zobowiązuje wójtów do dokładnego poinformowania wyborców o przebiegu wyborów najpóźniej na 10 dni wcześniej. Po pierwszym czytaniu 6 lutego 2015 r. projekt został skierowany do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 15 maja Sejm uchwalił ustawę, która czeka teraz na opinię Senatu i podpis prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2015-03-16
Zwiększenie nadzoru ministra nad sędziami
wniosek do TK (w toku)
Nowelizacja zwiększa nadzór ministerstwa sprawiedliwości nad sędziami. Minister będzie mógł wystąpić o przyznanie akt sprawy sądowej, jeśli uzna to za celowe w trakcie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów. Ustawa została uchwalona w Sejmie 20 lutego, ale prezydent nie podpisał jej, tylko 16 marca skierował ją do Trybunału, uzasadniając to niedostateczną ochroną danych osobowych zawartych w aktach sądowych.
Więcej
Pokaż mniej
2015-03-16
Wspieranie innowacyjności
projekt prezydencki (uchwalona)
Nowelizacja ma na celu zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 22 kwietnia 2015 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 16 października 2015 r.
Więcej
Pokaż mniej
2015-03-30
Ochrona praw pracowniczych rodziców
projekt prezydencki (uchwalona)
Tzw. ustawa rodzinna, czyli zmiany w kodeksie pracy, ma na celu ochronę praw pracowników ze względu na ich obowiązki rodzinne. Projekt m.in. ułatwia wystąpienie o uelastycznienie czasu pracy i przedłuża czas na wykorzystanie urlopu wychowawczego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło sześć lat. 5 sierpnia 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.
Więcej
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
26.03.2015 – 25.05.2015
kandydat na Prezydenta RP
źródło
Oficjalna strona Kancelarii Prezydenta RP www.prezydent.pl
6.08.2010 – 6.08.2015
Kancelaria Prezydenta RP, prezydent, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej prezydent2010.pkw.gov.pl
2010
kandydat na Urząd Prezydenta RP, liczba głosów: 8 933 887
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej prezydent2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Wsparcie dla młodego pokolenia

Wsparcie dla młodego pokolenia startującego w dorosłe życie społeczne i zawodowe. To wsparcie młodego pokolenia, które samo w sobie jest dorobkiem 25-lecia Polski wolnej. Konferencja prasowa, 5 luty 2015

Źródło: www.euractiv.pl

PO
Warszawa
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
młodzi
Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz roli Polski w świecie

Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz roli Polski w świecie, a szczególnie w integrującej się Europie. Konferencja prasowa, 5 luty 2015.

Źródło: www.euractiv.pl

PO
Warszawa
bezpieczeństwo i obronność
sprawy ogólnopolskie
Działanie na rzecz przełamania kryzysu demograficznego

Działanie na rzecz przełamania kryzysu demograficznego m.in. poprzez kontynuowanie aktywnej, ale i racjonalnej polityki prorodzinnej. Konferencja prasowa, 5 luty 2015.

Źródło: www.euractiv.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
Utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki

Utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki jako szansy na rozwój i na dogonienie krajów zamożniejszych od nas.

Źródło: www.euractiv.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Kontrakty na następne 1000 km budowy dróg w Polsce

Zrobimy wiele, zbudujemy naprawdę wiele. To będzie rozpoczęcie budowy już na wszystkich odcinkach przewidywanych, planowanych autostrad w Polsce, to będą kontrakty podpisane na następne 1000 km budowy dróg w Polsce. To będzie dokończenie dzieła podwyżek dla nauczycieli.Włocławek, 25 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
Przygotowanie narodowej strategii wyjścia z Afganistanu najpóźniej do 2012 roku

Konkluzją tej dyskusji jest mój wniosek do rządu o opracowanie stanowiska dla głowy państwa na listopadowy szczyt NATO w Lizbonie i przygotowanie narodowej strategii wyjścia z Afganistanu najpóźniej do 2012 roku.Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 24 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
polityka zagraniczna
sprawy ogólnopolskie
50-procentowa zniżka dla studentów

Chcę przekazać informację, chcę powiedzieć głośno w imieniu tych, którzy dziś rządzą w Polsce, że studenci, także ci, którzy często z Sosnowca, z Zagłębia, że Śląska jadą na uczelnie w różnych miastach Polski, będą korzystali z 50-procentowej zniżki.Wiec wyborczy studentów, 29 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
sprawy ogólnopolskie
sprawy lokalne
Zachowanie systemu dopłat unijnych dla rolników

Dopłaty UE dla rolników: - Tak jak w tej chwili w ramach debaty wyborczej bronię dopłat dla polskich rolników, tak samo jako prezydent będę zabiegał o to, aby ten system korzystny dla rolnictwa polskiego na etapie jego wolnej, ale jednak dokonującej się w sposób istotny modernizacji, był zachowany. Na spotkaniu Krajowego Zjazdu Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, 29 czerwca

Bezpośrednie wybory radnych

Bezpośrednie wybory radnych - Będę proponował, aby zacząć to od samorządu. Wydaje mi się, że doświadczenie wszystkich ugrupowań politycznych, które przecież w skali kraju mają wójtów, burmistrzów, prezydentów, powinno skłonić te partie do tego, aby też zdecydować się na wybory radnych nie na zasadzie konkurencji list partyjnych, ale na zasadzie konkurencji człowiek-człowiek.Koszalin, 01 lipca

Źródło: www.tvn24.pl

wybory
PO
sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
Zmiany systemu emerytalnego mundurowych - tylko za akceptacją nowo wstępujących

Emerytury służb mundurowychTen system może być zmieniany ze względu na profesjonalizację sił zbrojnych, ale tylko i wyłącznie na tych zasadach, że nowo wstępujący do służby akceptują nowe reguły.Debata prezydencka, 27 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
polityka społeczna
bezpieczeństwo i obronność
Nie wolno nakazać stosowania metody in vitro

nie wolno nakazać stosowania metody in vitro, jeśli ktoś ma zastrzeżenia natury etyczno-religijnej, ale nie wolno innym zabierać tej nadziei.

Źródło: m.wyborcza.pl

PO
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywatelskie
Nie prywatyzacji lasów

Jako żywo nigdy nie byłem, nie jestem, nie będę zwolennikiem prywatyzacji lasów.Krajowy Zjazd Leśników w Jabłonnie, 16 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
Poparcie dla parytetów na listach wyborczych

Będę namawiał swoje środowisko polityczne, by przyjąć 35-proc. parytet, a jeśli Sejm uchwali 50 proc., to jako prezydent też taką ustawę podpiszę. Można uczciwie powiedzieć, że rolą prezydenta jest wspieranie i wyrównywanie szans. Wszyscy czujemy, że ten szklany sufit ogranicza kobiety i usiłujemy wspólnymi siłami ten sufit stłuc - podkreślał.Na Kongresie Kobiet, 18 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
prawa i wolności obywatelskie
sprawy ogólnopolskie
wybory
Powołanie Forum Środowisk Wiejskich

- Jeżeli wygram wybory prezydenckie, chciałbym bardzo powołać takie forum reprezentujące różne instytucje, organizacje zajmujące się problematyką wiejską - Forum Środowisk Wiejskich przy prezydencie Polski.Spotkanie Krajowego Zjazdu Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, 29 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
rolnictwo
sprawy ogólnopolskie
Nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego

Nie ma potrzeby podnoszenia wieku (emerytalnego), można stworzyć możliwość wyboru, na przykład łącznie z wyższą emeryturą.Debata prezydencka, 27 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
polityka społeczna
sprawy ogólnopolskie
Powołanie Rady Zdrowia Publicznego

Jeśli zostanę wybrany na prezydenta, to chciałem zapowiedzieć powołanie Rady Zdrowia Publicznego, do której zapraszam pana prezesa Kaczyńskiego i pana Napieralskiego, żebyśmy w końcu przeszli od fazy gadania wyborczego do fazy przyspieszania procesów modernizacji tego ważnego obszaru życia społecznego, jakim jest służba zdrowia.Wizyta w Płocku, 23 czerwca

Źródło: www.tvn24.pl

PO
ochrona zdrowia
sprawy ogólnopolskie
Muzeum ofiar komunizmu

W rozmowie z dziennikarzami prezydent przyznał, że ma pewne “poczucie niedosytu”, że te prace mają miejsce dopiero teraz. Przypomniał też, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które odzyskały wolność po 1989 r. w wyniku upadku komunizmu, gdzie nie ma do dziś żadnego muzeum przypominającego zbrodnie powojennego terroru komunistycznego. "I jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że będę usilnie starał się o to, aby w wyniku współdziałania z panem ministrem Gowinem i z całym rządem, z władzami m.st. Warszawy, takie miejsce powstało.

Źródło: www.pap.pl

PO
Warszawa
infrastruktura
polityka historyczna
Ulgi podatkowe dla rodzin

Zadeklarował również, że będzie dążyć do zmiany ulg podatkowych - tak, aby wspomóc rodziny, które płacą podatki, ale radzą sobie z trudem.

Źródło: www.prezydent.pl

Program "Pierwsza praca"

Program ma wejść w życie od początku 2016 roku, jest adresowany do ponad 100 tysięcy ludzi, absolwentów różnego rodzaju szkół, różnego poziomu. Jest adresowany i do młodych ludzi, i do pracodawców (...). Jest także świetną odpowiedzią na zjawisko tzw. umów śmieciowych. To jest realne ograniczenie tego zjawiska, dlatego że będzie możliwe przechodzenie z tego rodzaju umów na stałe, na których zatrudnienie będzie finansowane z budżetu państwa. Program dotyczy zatrudnienia na umowach stałych na 2 lata, a więc na moment decydujący o dalszej karierze człowieka.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.05.2015

sprawy ogólnopolskie
PO
2 tura
młodzi
rynek pracy
O finansowaniu partii

Chcę, aby w referendum obywatele się w tej sprawie wypowiedzieli, czy akceptują obecny model finansowania partii z budżetu państwa, czy nie. On jest wart co najmniej głębokiej zmiany. I będą padały argumenty, że to katastrofa dla partii - nieprawda. To naprawdę nie jest katastrofa. (...) To jest stare hasło PO - zniesienie finansowania partii z budżetu państwa.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 12.05.2015

PO
sprawy ogólnopolskie
finansowanie partii
budżet państwa i podatki
finanse publiczne
Związki partnerskie

Nie należy robić ludziom przesadnych nadziei. W konstytucji zapisano, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, można jednak wprowadzać rozwiązania prawne, które ułatwią sytuację osób pozostających w związkach nieformalnych. Nie podejmuję się jednak działać wbrew konstytucji

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 8.05.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
związki partnerskie
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Całe moje życie polityczne wspierałem JOWy. Idę tą drogą konsekwentnie od lat.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 8.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ordynacja wyborcza
kodeks wyborczy
oficjalne materiały wyborcze
Zgoda w polityce

Zgoda musi oznaczać wole szukania współpracy w sprawach najważniejszych. Musi oznaczać gotowość do budowania choćby enklaw tej współpracy i porozumienia w sprawach najważniejszych. To rozumiem pod pojęciem zgody w polityce i to staram się konsekwentnie uprawiać. To proponuję w dalszym ciągu. Zgodę przy rozwiązywaniu najważniejszych zadań z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa energetycznego, czy bezpieczeństwa rozumianego, jako bezpieczeństwo w obronie naszego kraju. Polska potrzebuje prezydenta zgody.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2015

sprawy ogólnopolskie
oficjalne materiały wyborcze
prerogatywy i rola prezydenta
Państwo jest dla obywateli

Trzeba położyć mocniejszy akcent na to, by państwo było dla obywateli, nie obywatele dla państwa. W wielu sprawach muszą się zmienić relacje na linii obywatel-państwo, w taki sposób, by w tej relacji obywatel był najważniejszy, a państwo pełniło rolę służebną. Krokiem do tej zmiany ma być zaproponowana przeze mnie nowelizacja ordynacji podatkowej, dzięki której wątpliwości podatkowe będą rozstrzygane na korzyść obywatela, a nie urzędnika.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
budżet państwa i podatki
oficjalne materiały wyborcze
Ochrona krajobrazu

Wyzwaniem będą też ustawowe uregulowania dotyczące ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu. Krajobraz to własność wspólna, należy dbać o to, by architektura tworzyła razem z nim harmonię. Musimy ograniczyć przykłady nadwerężania ładu w przestrzeni i zachęcać samorządy do dbania o krajobraz. Ustawa krajobrazowa jest dobrym krokiem w tym kierunku.

Źródło: serwis.mamprawowiedziec.pl

Data obietnicy: 6.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
administracja państwowa i samorząd
Wsparcie przedsiębiorców

Państwo powinno bardziej wspierać przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w badania i nowe technologie, częstokroć obarczone ryzykiem. I dlatego już zgłosiłem projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności. To jednak tylko pierwszy krok, powinny nastąpić dalsze.

Źródło: serwis.mamprawowiedziec.pl

Data obietnicy: 6.05.2015

sprawy ogólnopolskie
innowacje i nowe technologie
przedsiębiorczość
Współpraca na poziomie lokalnym

Wielka polityka nie musi przekreślać współpracy na poziomie lokalnym. Dobre relacje lokalne to zawsze inwestycja w przyszłość.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 6.05.2015

sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
oficjalne materiały wyborcze
Referendum nie powinno być nadużywane

Referendum jest bardzo ważnym narzędziem stanowienia prawa, jest jednak narzędziem specjalnym – nie powinno być nadużywane. Są sytuacje, kiedy wszyscy uprawnieni do głosowania powinni podjąć decyzję. Może to np. dotyczyć wejścia Polski do strefy euro.

Źródło: serwis.mamprawowiedziec.pl

Data obietnicy: 6.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
referendum
Trzeba ratować współpracę z Rosją

Trzeba wspierać Ukrainę, modernizować naszą armię, ale i ratować enklawy współpracy z Rosją.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 6.05.2015

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
polityka zagraniczna
Ukraina
Rosja
oficjalne materiały wyborcze
Zmiany w konstytucji - tak, zmiany ustroju - nie

Jestem pierwszy do szukania możliwości zmian w konstytucji w niektórych miejscach, ale wywoływanie dyskusji na temat fundamentów ustroju państwa polskiego wydaje mi się dzisiaj zadaniem dosyć karkołomnym i mało służącym Polsce. (...) Przy poszanowaniu Konstytucji i dobrej woli można w ramach tego ustroju, który jest ustrojem dzielącym władzę (...) przyzwoicie dźwigać odpowiedzialność za Polskę.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 5.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prawo
konstytucja
ustrój państwa
Wzmacnianie potencjału straży granicznej

Jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest wzmacnianie potencjału straży granicznej.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 5.05.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
oficjalne materiały wyborcze
Moment przejścia na emeryturę zależny od stażu pracy

Trzeba doskonalić obecny system. (...) Szukamy rozwiązania, które by pozwoliło stworzyć bardziej elastyczne rozwiązanie tzn, żeby nie tylko wiek emerytalny był jednym wyznacznikiem momentu przejścia na emeryturę, ale także staż pracy. (...) Kolejnym elementem jest tzw. trzeci filar

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 5.05.2015

sprawy ogólnopolskie
reforma emerytalna
wiek emerytalny
polityka społeczna
Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach parlamentarnych

W Konstytucji ja widzę cały szereg spraw, które warto zmienić. Do nich należy np. kwestia stworzenia możliwości, żeby w wyborach parlamentarnych były okręgi jednomandatowe, przynajmniej 50 procent, tak jak w Niemczech. To wymaga zmiany w Konstytucji. Tylko nie na zasadzie czynienia z tego sztandaru w wojnie z innymi, tylko trzeba się dogadać z innymi, bo w Konstytucji, żeby zmienić choć literkę, trzeba mieć dwie trzecie głosów w Sejmie.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 5.05.2015

sprawy ogólnopolskie
konstytucja
ordynacja wyborcza
kodeks wyborczy
Strefa euro

Bez zniesienia blokady konstytucyjnej nie ma o czym gadać. Poza jednym, warto uzyskać kryteria, które w ogóle pozwoliłyby Polsce dążyć do uzyskania członkostwa w strefie euro. Dzisiaj tych kryteriów nie spełniamy. Dlaczego watro? Dlatego, że spełnienie tych kryteriów, a są to głównie kryteria ekonomiczne, finansowe i tak by służyło polskiej gospodarce. (...) Warunkiem jakichkolwiek działań będzie ocena sytuacji w strefie euro, czy jest uzdrowiona w pełni i czy daje to korzyści ekonomiczne Polsce

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 5.05.2015

sprawy ogólnopolskie
integracja europejska
euro
Dobre wzory w poszczególnych samorządach wykorzystywane w rozwiązaniach ogólnopolskich

Program "Dobry start młodych" w aspekcie mieszkań ma się opierać m.in. na już wdrażanych w życie rozwiązaniach w poszczególnych samorządach. (...) Są wzory i doświadczenia już funkcjonujące, tylko trzeba to zebrać i spróbować zamienić w system ogólnokrajowy. Tak zrobiliśmy z kartą dużej rodziny.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 4.05.2015

sprawy ogólnopolskie
młodzi
polityka społeczna
polityka mieszkaniowa
Stworzyłem model prezydentury otwartej

Pałac Prezydencki i Belweder stały się miejscem merytorycznej dyskusji o wyzwaniach dla Polski i Polaków a nie politycznych rozgrywek. Gościłem ekspertów, działaczy społecznych i artystów. W forach debaty publicznej wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, a za pośrednictwem internetu około ćwierć miliona osób. Zaproponowałem nowy model funkcjonowania RBN. Po raz pierwszy w jej pracach uczestniczą nie tylko przedstawiciele rządu, lecz także szefowie partii opozycyjnych. RBN stwarza dzięki temu możliwość wspólnej, ponadpartyjnej dyskusji o najbardziej fundamentalnych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem państwa. Zapraszałem na konsultacje przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Przedstawiciele PiS prawie zawsze odrzucali zaproszenia prezydenta, także w kwestiach tak kluczowych jak obronność. Jarosław Kaczyński pojawił się raz na RBN.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Narodowy Program Zdrowia

Trzeba postawić na zapobieganie chorobom – profilaktyka zdrowotna, wczesne wykrywanie schorzeń, edukacja prozdrowotna. Temu powinna służyć ustawa o zdrowiu publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia, którego realizacja powinna być wsparta środkami budżetu państwa

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
Reformy służby zdrowia

Głównym celem reform powinna być poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez między innymi obiektywną, niezależną od płatnika (obecnie NFZ) wycenę usług medycznych, zabezpieczenie odpowiedniej ilości usług medycznych w regionie (w oparciu o wojewódzką mapę potrzeb zdrowotnych), oraz zwiększanie liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
Likwidacja NFZ

Trzeba zlikwidować NFZ i wrócić do systemu kas regionalnych oraz wprowadzić konkurencję między kasami

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
NFZ
Ustawa o innowacyjności

Kończy się etap rozwoju gospodarczego w oparciu o niskie koszty pracy. W celu nadania nowego impulsu do rozwoju Polski skierowałem do Sejmu ustawę o innowacyjności. Po jej wejściu w życie mali i średni przedsiębiorcy, którzy wydadzą na badania i rozwój np. 100.000 zł, odliczą od swoich przychodów kwotę 150.000zł! Duże przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć od przychodu 120 % wydatków na badania i rozwój. Innowacyjność jest fundamentem gospodarki konkurencyjnej, gwarantuje wysokie place, przekłada się na poziom kształcenia, motywuje i daje możliwość ciągłego rozwoju.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
przedsiębiorczość
innowacje i nowe technologie
gospodarka i energetyka
Podnoszenie podatków nie stymuluje rozwoju gospodarczego

Podnoszenie podatków nie stymuluje rozwoju gospodarczego, ponieważ oznacza to mniej pieniędzy na konsumpcję, oszczędności oraz inwestycje przedsiębiorstw i osób prywatnych. Warto też zauważyć, że obecnie nie ma potrzeby podnoszenia podatków ze względu na stabilną sytuację finansów państwa, czego dowodem jest przewidywane wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu jeszcze w tym roku. Stabilność gospodarcza to stabilne podatki – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i sektora bankowego. Dlatego pod koniec ubiegłego roku zaproponowałem zmiany w ordynacji podatkowej wprowadzające m.in. zasadę in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
O wieku emerytalnym

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje obniżenie emerytur.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: 2.05.2015

sprawy ogólnopolskie
wiek emerytalny
polityka społeczna
Ukraina ma prawo do wyznaczania własnych bohaterów

Wcale mnie nie zaskakuje, że Ukraińcy uważają UPA za swego zbiorowego bohatera narodowego. Natomiast to, że chcą uniemożliwić jakąkolwiek debatę nad historią UPA i OUN, bo tak trzeba rozumieć zapisy, które zabraniają podawania w wątpliwość roli tych organizacji - to już jest groźne dla dialogu polsko-ukraińskiego o trudnej historii. Respektuję prawo Ukrainy do wyznaczania własnych bohaterów, ale nie może temu towarzyszyć zakaz debaty polityków, historyków i społeczeństw. Bez dialogu nie pokonamy upiorów przeszłości.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy europejskie
Ukraina
światopogląd
Walka z rasizmem i ksenofobią

Jedno [z zagrożeń dla Polski] to narastanie radykalizmu, zresztą nie tylko w Polsce, ale też w całej UE. Nasze wielkie zadanie polega na tym, aby hasła rasistowskie i ksenofobiczne nigdy nie zyskały w Polsce prawa obywatelstwa.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
Prezydent musi mieć wiedzę i doświadczenie

Głowa państwa musi mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które zdobywa się, przechodząc krok po kroku kręgi politycznego wtajemniczenia, wzloty i porażki. W polityce jestem od lat czterdziestu. Moimi kręgami wtajemniczenia były opozycja demokratyczna, "Solidarność", internowanie, praca dla rządu Tadeusza Mazowieckiego, wieloletnie posłowanie na Sejm, Ministerstwo Obrony, marszałkowanie w Sejmie i w końcu prezydentura. Czuję się dojrzały i na siłach, by sprostać strategicznym wyzwaniom. Chodzi przecież o bezpieczeństwo, problemy rodziny jako odpowiedź na kryzys demograficzny, odbudowę wspólnoty w duchu nowoczesnego patriotyzmu. I konkurencyjną gospodarkę, bo bez niej nie ma przyszłości, oraz jakość prawa.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Reforma emerytalna

-Bierze pan pod uwagę zmianę reformy emerytalnej - tak by prawo do emerytury zależało nie tylko od wieku, ale także od stażu pracy. Czy to odwrócenie reformy? - Nie, ale jest jakaś niesprawiedliwość w tym, że staż ludzi, którzy poszli do pracy np. w wieku 16 lat, jest znacznie dłuższy niż tych, którzy idą do pracy później, a prawa emerytalne nabywają w tym samym wieku. Czy to się da pogodzić z reformą emerytalną? Nad tym będą pracować eksperci. Nie chcę wywracać reformy emerytalnej, ale ją udoskonalić, by znieść tę ewidentną niesprawiedliwość.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
reforma emerytalna
wiek emerytalny
Ostatnia chwila na mądre wykorzystanie środków unijnych

Jeszcze tylko kilka lat będziemy dysponowali tak dużymi środkami europejskimi. To ostatnia taka perspektywa, więc albo teraz, albo nigdy. Bez wysokiego rozwoju gospodarczego nigdy nie zbudujemy mocnej pozycji w świecie i nie dogonimy najzamożniejszej części Europy. Dlatego będę działał na rzecz wspierania konkurencyjnej gospodarki i innowacyjności.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
fundusze unijne
gospodarka i energetyka
Konstytucja to nie zabawka

Konstytucja to nie jest zabawka, którą można dowolnie zmieniać w zależności od kontekstu. Ustrój należy doskonalić, ale bez ciągłego wywracania podszewką do góry. Złej baletnicy i rąbek u spódnicy... Jak komuś nie wychodzi politycznie, to mówi: zmieńmy ustrój, zmieńmy konstytucję. To często przejaw frustracji. W ramach tego ustroju można osiągać sukcesy

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
ustrój państwa
konstytucja
prawo
Pozycja prezydenta

W Polsce pozycja prezydenta jest relatywnie mocna na tle innych krajów europejskich. Oczywiście nie tak mocna jak prezydenta V Republiki od czasów de Gaulle'a. Ale to naprawdę duże uprawnienia i duża odpowiedzialność. Zwłaszcza że wiemy dobrze, iż zły prezydent może siać destrukcję, blokować współpracę, psuć demokrację. Słyszę niekiedy głosy, że szkoda, iż nie podstawiłem nogi rządowi, nie pokłóciłem się znowu o krzesło czy samolot. Ale nie o to chodzi w prezydenturze. Prezydent jest arbitrem, który ocenia - kierując się konstytucją - posunięcia władzy wykonawczej i ustawodawczej, a czasami jest gwarantem apolitycznej logiki w funkcjonowaniu państwa. To pozycja niesłychanie mocna w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Związki partnerskie

Trzeba m.in. dać ludziom w tego typu związkach prawo do informacji medycznej czy dziedziczenia itd. Można i trzeba szukać różnych rozwiązań, byle w zgodzie z konstytucją.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
związki partnerskie
polityka rodzinna
polityka społeczna
prawa i wolności obywatelskie
Pomoc Ukrainie w ramach NATO i UE

Ukraina ma prawo do obrony i nie jest objęta żadnym embargiem na sprzedaż broni. Działamy w ramach UE i NATO. Polska nie powinna mówić, że nigdy i w żadnej sytuacji nie będzie Ukrainie sprzedawać uzbrojenia. Tak jak niemądre było sugerowanie, że możliwe jest wysłanie polskich żołnierzy na wojnę do Donbasu. Te dwie skrajne postawy trzeba odrzucić. Pomagamy Ukrainie w ramach NATO i UE. Wspieramy zmiany systemu obronnego Ukrainy, by wzmocnić jej zdolności obronne i by lepiej współdziałała z armiami NATO.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy europejskie
bezpieczeństwo i obronność
Ukraina
polityka zagraniczna
Kościół wolny od polityki

Dla mnie ideałem jest Kościół wolny od wszelkiego zaangażowania politycznego.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 1.05.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
rozdział kościoła od państwa
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa UE jest prawdopodobnie ostatnią tak zasobną i bogatą w środki, wiec rozsądne zaplanowanie wydania tych pieniędzy jest ostatnią wielką szansą na przyśpieszenie rozwoju i zmniejszenie dystansu do krajów wysoko rozwiniętych. W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, kluczowe połączenia drogowe, przyjazny środowisku transport, cyfryzację kraju czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Źródło: fakty.tvn24.pl

Data obietnicy: kwiecień 2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Unia Europejska
fundusze unijne
Małe i średnie przedsiębiorstwa

Siłą naszego kraju jest kreatywność i ciężka praca milionów Polaków. (...) Prezydent promuje polskie firmy i szczególnie uważnie wsłuchuje się w głos małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: kwiecień 2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
oficjalne materiały wyborcze
Ruchy obywatelskie

Partycypacja obywateli w procesach zarządzania to idea, którą wspieram. Ruchy obywatelskie to niezbędna tkanka społeczeństwa.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 29.04.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
oficjalne materiały wyborcze
Polska ponad podziałami

Dla Polski trzeba umieć się porozumiewać także ponad podziałami politycznymi. Jeśli wygram, to nadal będę szukał tego, co nas łączy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 26.04.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
oficjalne materiały wyborcze
Obalenie negatywnych stereotypów o Polsce

W moim przekonaniu mądra, racjonalna reakcja państwa polskiego polega na tym, żeby się nie tylko oburzać, ale wywoływać głosy w opiniach krajów, gdzie tego rodzaju nieopatrzne słowa padają i ranią naszą dumę narodową, żeby wywoływać te opinie bardziej wiarygodne dla opinii publicznej amerykańskiej, nie wiem, francuskiej, brytyjskiej, jakiejkolwiek bądź, bo jak tylko my się będziemy oburzali, no to z tego nam wiele nie przyjdzie, jeśli chodzi o obalenie negatywnych stereotypów o Polsce. Przychodzi dużo, to są ewidentne korzyści, jeśli inni w innych krajach, inne autorytety albo inne ważne środowiska stają po stronie obrony dobrego imienia Polaków.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 24.04.2015

sprawy globalne
polityka zagraniczna
polityka historyczna
PO
W kontaktach politycznych z Rosją należy być ostrożnym

Tym się różni polityka od zabawy, że trzeba myśleć o tym, co będzie w następnym ruchu, co to da z punktu widzenia budowania relacji, z punktu widzenia pozycji państwa polskiego, z punktu widzenia upuszczenia nastrojów społecznych. Relacje z Rosją dla Polski zawsze będą miały kluczowe znaczenie, więc tutaj bym najbardziej uważał z tym, żeby nie folgować takiej naturalnej pokusie "no to dajmy sobie upust własnym emocjom".

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 24.04.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Rosja
Zakupy dla armii muszą spełniać specyficzne kryteria

No to nie może być tak, że jak coś jest... jakaś firma zainwestowała w Polsce i kupiła zakład przemysłowy, to może sprzedać coś, co nie odpowiada specyficznym potrzebom armii polskiej, bo te potrzeby wiążą się z potrzebami operacyjnymi, potrzebami na wypadek wojny, a nie na wypadek pokoju z punktu widzenia zaspokojenia zrozumiałych skądinąd oczekiwań i potrzeb załóg pracowniczych czy firm, też których kapitał jest przecież kapitałem zewnętrznym.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 24.04.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
przemysł zbrojeniowy
armia
Aktywny udział Polski w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Jestem zwolennikiem aktywnego uczestniczenia Polski w procesie negocjowania TTIP [Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji]. Musimy pilnować naszych interesów.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 22.04.2015

sprawy globalne
polityka zagraniczna
gospodarka i energetyka
oficjalne materiały wyborcze
TTIP
integracja europejska
W ciągu 10 lat Polska ma szanse być w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych gospodarek UE

Dzisiaj musimy stawiać przed sobą ambitny cel, dlatego w obecności kilkuset polskich przedsiębiorców składam poważną deklarację: o ile ustawa wejdzie w życie, Polska w ciągu 10 lat chce być w pierwszej - i ma szanse - być w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej

Źródło: wyborcza.biz

Data obietnicy: 20.04.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
innowacje i nowe technologie
Trzeba wspierać aktywność obywatelską i działanie samorządów

Trzeba budować mechanizmy sprzyjające tworzeniu ram aktywności obywatelskiej i wspierać działania samorządów - np. budżety obywatelskie

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 19.04.2015

sprawy lokalne
administracja państwowa i samorząd
oficjalne materiały wyborcze
Bezpieczeństwo Polski zależy od losu Ukrainy

Dzisiaj bezpieczeństwo Polski i przyszłość bezpieczeństwa Polski w następnych pokoleniach waży się, decyduje się poprzez los Ukrainy: czy będzie niepodległa, czy będzie na kursie prozachodnim, czy też będzie zwasalizowana i na kursie wschodnim

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 19.04.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Ukraina
Jestem zwolennikiem kompromisu politycznego

Rolą Prezydenta jest skupianie ludzi o różnych wrażliwościach i światopoglądach. Jestem zwolennikiem kompromisu politycznego.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 19.04.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
prerogatywy i rola prezydenta
oficjalne materiały wyborcze
Ulgi podatkowe dla małych firm

Małe firmy będą mogły korzystać z jeszcze większych bonusów, między innymi z ulg podatkowych

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 18.04.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
przedsiębiorczość
Wszelkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika

Wielkim wyzwaniem jest prawo kształtowane tak, aby niejako wymuszało zachowanie przyzwoitości. Wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika. Zrobię wszystko, żeby tak było.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 16.04.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
prawo
oficjalne materiały wyborcze
Umowy śmieciowe wyjątkiem, a nie regułą

Będzie w moim przekonaniu również potrzeba podjęcia decyzji w kwestii umów o pracę, które nie są umowami stałymi. Z wszystkimi tego mankamentami, a czasami i korzystnymi rozwiązaniami. Będę dążył do tego, żeby tego rodzaju nieładnie nazywane umowy śmieciowe były wyjątkiem, a nie regułą.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
Karta młodego przedsiębiorcy

Będzie karta młodego przedsiębiorcy, będą ułatwienia w zakresie prowadzenia funkcji rodzicielskich i zawodowych.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
rynek pracy
przedsiębiorczość
młodzi
Każdy ma prawo wyboru czy pozostać w Polsce, czy szukać szans na emigracji

Młodzi ludzie mogą świadomie podejmować decyzje, że "gdzieś jadę, na próbę albo potem mogę wrócić". Ale to do was należy podjęcie tej decyzji o powrocie, szukaniu sobie lepszych szans w Polsce. (...) Godne życie można znaleźć i w Polsce. Każdy ma prawo do wyboru. (...) Minęły chyba czasy, kiedy można było dobrym słowem zachęcać skutecznie. Trzeba stawiać na to, że dalszy rozwój Polski, a on jest faktem, będzie powodował to, że wielu młodych ludzi będzie się jednak zastanawiało, czy warto szukać szans poza Polską, skoro można je znaleźć po prostu w kraju.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy globalne
migracje
rynek pracy
młodzi
Wizja prezydentury

Prezydent musi być czasami arbitrem wewnątrz kraju, musi być liderem jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, obrony, polityki zagranicznej. Powinien być także tym, który wyznacza strategiczne kierunki dla państwa. Ja wyznaczyłem sobie 5 kierunków strategicznych: bezpieczeństwo, rodzina, konkurencyjna gospodarka, poprawa jakości prawa stanowionego i nowoczesny patriotyzm. Na nową kadencje dodatkowe są dwa elementy: program adresowany do młodych, a drugi to odpowiedź na rosnące zapotrzebowania Polaków, żeby żyć wygodniej, piękniej, w świecie ładu - ład przestrzenny, dbałość o krajobraz.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Pobudzanie innowacyjności na polskich uczelniach

Takie zadania jak pobudzanie innowacyjności polskiej gospodarki, także w obszarze szkolnictwa wyższego to już są fakty. (...) Temu ma służyć otwieranie uniwersytetów czy uczelni polskich na współpracę międzynarodową, na konkurencję również wewnętrzną w postaci zachęcania i ułatwiania, by przyjeżdżali do Polski przedstawiciel nauki spoza kraju.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy ogólnopolskie
innowacje i nowe technologie
edukacja i szkolnictwo wyższe
Bezpieczeństwo w sieci

Jeśli chodzi o niebezpieczeństwa w Internecie, które są faktem, które czyhają szczególnie na dzieci według mnie powinno się ograniczać zetknięcie z nimi głównie poprzez edukowanie rodziców. Ale również poprzez edukowanie dzieci, uwrażliwianie, być w może również w szkołach.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 15.04.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
bezpieczeństwo w sieci
Nie można wrócić do poprzedniego systemu emerytalnego

Więc jeśli ktoś proponuje dzisiaj, aby nic nie zrobić z emeryturami, albo żeby wrócić do poprzedniego systemu, po prostu nie wie, o czym mówi, albo się naigrywa z tak zwanego prostego człowieka. Bo przecież powrót do poprzedniego systemu jest niemożliwy ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 14.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
reforma emerytalna
PO
Rola prezydenta

Prezydent nie jest od tego, żeby sypać piasek w tryby machiny rządowej. Prezydent nie jest od tego, żeby wsadzać kij w szprychy. Tak było! Za poprzednich prezydentów tak bywało! Otóż rolą prezydenta jest wpływać na to, aby rozwiązania proponowane przez rząd były lepsze. Albo uwzględniały różne inne wrażliwości. I tak działałem, i tak działam.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 14.04.2015

sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Kwestią katastrofy smoleńskiej powinna zajmować się polska prokuratura

-Część rodzin smoleńskich właściwie wraca do możliwości powołania międzynarodowej komisji w sprawie katastrofy smoleńskiej, proponuje czy też postuluje utworzenie takiej komisji z udziałem niezależnych ekspertów. Czy pan prezydent uważa, że to byłby krok we właściwym kierunku? -(...) albo się stawia na to, że niezależna prokuratura, a więc niezależna od czynników politycznych, niezależna od władzy, zajmie w tej kwestii jednoznaczne stanowisko, albo się stawia na to, że ktoś z zewnątrz ma rozwiązywać polskie problemy. Ja stawiam na to, że to powinna zrobić polska prokuratura. (...) No, pomysł na to, żeby suwerenne państwo sięgało po czynnik zewnętrzny, zanim jeszcze polska prokuratura zakończy śledztwo, wydaje mi się być czymś zdecydowanie niestosownym i przedwczesnym.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka zagraniczna
sądy i prokuratura
Smoleńsk
Relacje polsko-ukraińskie

Polska podaje rękę Ukrainie a także robi i zrobi wszystko, by rękę Ukrainie podały inne państwa i narody wolnego świata zachodu. Polska wyciągnięta ręka to nie kwestia politycznej koniunktury, lecz naszego zrozumienia historycznych procesów zachęcających do dostrzegania w Ukrainie równoprawnego i niezmiernie ważnego partnera i sąsiada. Tu nie chodzi o przeszłość, tu zdecydowanie chodzi o przyszłość relacji polsko-ukraińskich.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 9.04.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Ukraina
Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi

To jest prawidłowy kierunek aby pomagać tym, którzy z trudem dźwigają ciężar odpowiedzialności za dzieci, radzą sobie w życiu, płacą podatki. I za dzielność, za chęć powołania następnych dzieci powinni być nagradzani, a nie karani w systemie podatkowym

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 8.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
budżet państwa i podatki
oficjalne materiały wyborcze
Bazy NATO w Polsce

Będziemy konsekwentnie dążyć do realizacji postanowień szczytu w Newport, wzmacniając wschodnią flankę, w tym zwłaszcza dotyczących ciągłej obecności wojsk sojuszniczych.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Data obietnicy: 7.04.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
O komisji międzynarodowej w sprawie katastrofy smoleńskiej

Jeśli ktoś chce udowodnić całemu światu, że sami nie umiemy załatwić swoich spraw, to ja mogę się tylko temu dziwić. Pomysł, żeby suwerenne państwo sięgało po czynnik zewnętrzny, zanim jeszcze śledztwo polskie zostanie zakończone, wydaje się być czymś zdecydowanie niestosownym i przedwczesnym.

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 7.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka zagraniczna
sądy i prokuratura
PO
W kwestii in vitro państwo musi dać obywatelom wybór

Każdy człowiek będzie rozważał kwestię in vitro w swoim sumieniu. Prawo musi być budowane dla wszystkich, uniwersalne. Państwo musi dać wybór.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 7.04.2015

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
polityka rodzinna
in vitro
oficjalne materiały wyborcze
ochrona zdrowia
Trzeba zadbać o młodych ludzi w Polsce

Przedsięwzięciem, które planuje, które chciałbym, żeby było rozwinięciem planu wspomagania polskiej rodziny, jest następny program - dobry start w dorosłe życie. Trzeba zadbać o młodych ludzi w Polsce.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 4.04.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
młodzi
oficjalne materiały wyborcze
Budownictwo komunalne dla młodych ludzi

Bardzo ważnym elementem programu dla młodych jest budownictwo komunalne dla młodych ludzi. Będę promował takie rozwiązania.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 1.04.2015

sprawy europejskie
polityka społeczna
młodzi
oficjalne materiały wyborcze
polityka mieszkaniowa
Dbanie o stan krajobrazu i architektury

Polska, którą kochamy musi być piękna. Elementem tego piękna jest stan krajobrazu i architektury.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: marzec 2015

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
oficjalne materiały wyborcze
Niezawisłe sądy

Byłoby rzeczą straszną, gdyby niezależna władza sądownicza, niezależna od władzy wykonawczej podporządkowywała rytm swojej pracy kalendarzom wyborczym. Byłoby to straszne i zupełnie sprzeczne z pryncypiami ustrojowymi. (...) To jest władza niezależna i tak musi być w demokracji.

Źródło: vod.tvp.pl

Data obietnicy: 30.03.2015

sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
Przystąpienie do strefy euro tylko po jej uzdrowieniu i konsultacjach społecznych

Nie ma mowy o tym, żeby Polska weszła do strefy euro bez akceptacji społecznej. Jak strefa euro będzie uzdrowiona, to się zastanowimy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 30.03.2015

sprawy europejskie
integracja europejska
euro
oficjalne materiały wyborcze
Nie ma potrzeby wracać do armii poborowej

Polska podjęła decyzję o przejściu na armię zawodową i nie ma potrzeby, by wracać do poprzedniego systemu.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 28.03.2015

sprawy ogólnopolskie
armia
bezpieczeństwo i obronność
Modernizacja armii i budowa tarczy antyrakietowej

Nowoczesny system bezpieczeństwa Polski oparty zostanie na solidnych podstawach: reformie dowodzenia i modernizacji technicznej armii (w tym budowie tarczy antyrakietowej – czyli nowoczesnego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej) oraz jeszcze ściślejszej współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 27.03.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
oficjalne materiały wyborcze
tarcza antyrakietowa
armia
Silna armia to bezpieczne państwo

Silna armia gwarantuje bezpieczeństwo państwa, jest warunkiem suwerenności. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wiąże się z tym naprawdę wielka odpowiedzialność. Konieczna jest wiedza i doświadczenie w tym zakresie, zwłaszcza w niespokojnych czasach. A mamy czasy niespokojne. Mam tę wiedzę i mam to doświadczenie. Pragnę nim służyć Polsce przez następne 5 lat.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 27.03.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
armia
oficjalne materiały wyborcze
PO
Wzmacnianie wspólnoty narodowej i obywatelskiej

Będę więc, jak dotąd łączył szacunek do tradycji z nowoczesnym polskim patriotyzmem. Patriotyzmem wyrażającym się w nauce, w pracy, w szacunku dla polskiego demokratycznego państwa i jego praw.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 27.03.2015

sprawy ogólnopolskie
oficjalne materiały wyborcze
prawa i wolności obywatelskie
PO
Likwidacja zbędnych przepisów

Sprawne państwo musi tworzyć dobre prawo. Polska jest krajem drastycznie przeregulowanym – wyzwaniem pozostaje więc likwidacja zbędnych przepisów, a nie uchwalanie nowych.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 27.03.2015

sprawy ogólnopolskie
prawo
oficjalne materiały wyborcze
projekt ustawy
Pomoc młodym rodzinom

Wśród kolejnych propozycji prezydenta są m.in. poprawa sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin, sprzyjający rodzicom czas pracy, elastyczny system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem oraz lepsza dostępność do miejsc edukacji i opieki.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 27.03.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
polityka mieszkaniowa
oficjalne materiały wyborcze
Walka z przemocą w rodzinie

Podpisałem ustawę sejmową, która otwiera drogę do ratyfikacji konwencji przeciw przemocy. Mam nadzieję, że ta konwencja wzmocni w nas wszystkich przekonanie, że przeciwstawianie się przemocy silniejszych nad słabszymi w rodzinie jest sprawa wszystkich. To jest wielkie wyzwanie także dla państwa polskiego.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 26.03.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
oficjalne materiały wyborcze
PO
Dalsze wspieranie potencjału obronnego

Sprawą zasadniczą, dla polskiego bezpieczeństwa jest po prostu stawianie na wzmocnienie własnego potencjału obronnego, na dalszą modernizację armii, co trwa od 2002 roku. Jesteśmy pod tym względem o wiele bardziej zaawansowani niż wiele, wiele innych krajów natowskich, które dopiero teraz ruszają z programem modernizacji.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 19.03.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
armia
Innowacyjna gospodarka

Przed polską gospodarką pojawiło się ryzyko pułapki średniego dochodu. Warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, do uniknięcia tej pułapki jest wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11/03/2015

Data obietnicy: 11.03.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
innowacje i nowe technologie
Polityka rodzinna

Polityka rodzinna, której celem jest stworzenie warunków do trwałego wzrostu dzietności, jest jednym ze strategicznych priorytetów obecnej prezydentury. Priorytet ten będzie kontynuowany w następnej kadencji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10/03/2015

Data obietnicy: 10.03.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
Współpraca z NATO

Jeszcze ściślejsza współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy globalne
NATO
PO
Program dla polskiej wsi

Musimy wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa, dlatego przedstawię program dla polskiej wsi (..) wskaże on nowe możliwości, także nowe źródła finansowania, oprócz funduszy europejskich

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

sprawy ogólnopolskie
PO
rolnictwo
oficjalne materiały wyborcze
Strategia dla młodych

Będę zabiegał o równie silny polityczny konsensus dla strategii dla młodych, jak ten który uzyskałem przy polityce rodzinnej. Już pracuje grono ekspertów, które sformułuje realistyczne, ale ambitne rekomendacje

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
PO
sprawy ogólnopolskie
młodzi
Gospodarka wiedzy

Musimy przejść do gospodarki wiedzy, która oparta jest na nowych technologiach,

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
PO
innowacje i nowe technologie
Współpraca biznesu z nauką

Zgłoszę ustawę ułatwiającą współpracę nauki i biznesu.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
PO
edukacja i szkolnictwo wyższe
przedsiębiorczość
innowacje i nowe technologie
projekt ustawy
Ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych

Zamierzam doprowadzić do wprowadzenia systemu ulg podatkowych dla firm innowacyjnych.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PO
innowacje i nowe technologie
Prorodzinny kodeks pracy

Zamierzam doprowadzić do przyjęcia przez sejm nowelizacji kodeksu pracy, ułatwi to łączenie życia zawodowego i prywatnego, wprowadzi elastyczny czas pracy, uelastyczni system urlopów na opiekę nad małymi dziećmi

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
PO
kodeks pracy
polityka rodzinna
Opieka nad dziećmi

Przyspieszenie wprowadzenie różnorodnych form opieki nad dziećmi, To wprowadzenie bonów opiekuńczych finansujących koszty opieki.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
PO
sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
Przedszkola dla wszystkich

Nacisk na wprowadzenie do 2017r., zgodnie z planami rządu, pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
polityka rodzinna
PO
Aktywnie w NATO i UE

Byliśmy i będziemy aktywnymi członkami NATO i UE.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy globalne
Unia Europejska
NATO
PO
bezpieczeństwo i obronność
integracja europejska
Program budowy mieszkań na wynajem

Wsparcie rozwoju programu budowy mieszkań na wynajem z niskim czynszem.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
PO
polityka mieszkaniowa
polityka społeczna
Innowacyjność państwa

Znalezienie się do 2025 r. w pierwszej dziesiątce państw najbardziej innowacyjnych w UE.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
PO
sprawy europejskie
innowacje i nowe technologie
Nowoczesny system bezpieczeństwa Polski

Reforma dowodzenia i modernizacji technicznej armii (w tym budowa nowoczesnego systemu obrony powietrznej i tarczy antyrakietowej).

Źródło: popieramkomorowskiego.pl

Data obietnicy: 7.03.2015

oficjalne materiały wyborcze
PO
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego

Do 2020 roku priorytetem jest kontynuowanie reformy systemu emerytalnego, która bez wzrostu obciążeń pracujących Polaków spowoduje, że osoby starsze będą miały dochody, które zapewnią im godne warunki życia. Stopniowe podnoszenie w ciągu najbliższych 25 lat wieku emerytalnego przełoży sie wprost na wyższe emerytury. Sytuacja przyszłych emerytur nie powinna być jednak przedmiotem gry w kampanii wyborczej.

Źródło: Gazeta Prawna, nr 44, 5 marca 2015 r.

Data obietnicy: 5.03.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
reforma emerytalna
wiek emerytalny
Wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego

W dalszym ciągu będę działał na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego. Obiecuję rzetelną pracę.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 2.03.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
oficjalne materiały wyborcze
PO
przemysł zbrojeniowy
Warto skrócić czas kampanii wyborczej

Jak słyszę niektóre okrzyki, to myślę sobie, że rzeczywiście warto by skrócić ten czas politycznego szaleństwa. Warto by skrócić czas bezpodstawnych oskarżeń, psucia wszystkiego, ten czas, który jest czasem najczęściej zmarnowanym, bo w czasie kampanii wyborczej można i bzdury opowiadać, można i obiecywać złote góry jak te słynne 3 mln mieszkań, których do dzisiejszego dnia nikt nie znalazł na swojej drodze, można wszystko krytykować.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 28.02.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory
kodeks wyborczy
prawo
Węgiel jednym z najważniejszych, strategicznych surowców

- To miejsce jest dobre, by powiedzieć o tym, że górnicy mają swoje zagwarantowane miejsce w ramach polskiej gospodarki. Że węgiel jest i będzie długo jeszcze jednym z najważniejszych, strategicznych surowców energetycznych. To dzisiaj rozumieją wszyscy w Polsce, szczególnie dlatego, że pada śnieg i że jest mróz – powiedział prezydent Komorowski.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: grudzień 2014

PSL
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel