Informacje ogólne

Prezydent RP

Data ostatniej aktualizacji danych:
maj 2020 r.
Data i miejsce urodzenia: 1972-05-16, Kraków
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na Prezydenta RP 2015
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny pracował w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ (1997-2001), a następnie jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. Był także wykładowcą w Wyższej... Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. W 2005 r. założył własną kancelarię prawną. W l. 2003-2007 był członkiem rady nadzorczej krakowskiego TBS Południe. W l. 2000-2002 członek Unii Wolności, następnie Prawa i Sprawiedliwości (do 2015 r.). W l. 2006-2007 wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, w l. 2008-2010 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem Trybunału Stanu (2007-2011). W 2010 r. bez powodzenia kandydował na urząd prezydenta Krakowa, uzyskał jednak mandat radnego miasta (2010-2011). Poseł na Sejm VII kadencji (2011-2014). W 2014 r. szef sztabu wyborczego PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, poseł do PE VIII kadencji (2014-2015). Prezydent RP od 2015 r. W 2015 r. w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 34,76% głosów, w drugiej turze pokonał Bronisława Komorowskiego, uzyskując 51,55% głosów. W 2020 r. uzyskał 43,50% głosów w pierwszej turze, a w drugiej zwyciężył z Rafałem Trzaskowskim, zdobywając 51,03% głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 98
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Znalezione artykuły

26.04.2024, Relacja z obrad 10. posiedzenia Sejmu

…zakończył prawie 1,5-godzinne wystąpienie. fot. Piotr Wójcik Exposé ministra Sikorskiego przysłuchiwał się prezydent  Andrzej Duda . Na konferencji prasowej podkreślał swój udział w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej w ostatnich 9 latach. Negatywnie ocenił…

3.04.2024, Partyjni kandydaci i postulaty ruchów miejskich. Jaka polityka czeka Warszawę?

…w trakcie kadencji (w 2020 r. Trzaskowski kandydował na prezydenta Polski, przegrał w II turze z Andrzejem Dudą). Rękawicę Trzaskowskiemu rzucili: formalnie bezpartyjny, były wojewoda łódzki i mazowiecki w czasie rządów PiS,  Tobiasz Bocheński…

23.01.2024, Czy Adam Bodnar mógł odwołać prokuratora krajowego?

…Bilewicz. Barski, a także inni zastępcy prokuratora generalnego, zdecydował się nie uznawać decyzji ministra Bodnara. Prezydent Andrzej Duda i politycy PiS również wyrazili swój sprzeciw i uznali, że Barski został pozbawiony stanowiska niezgodnie z prawem…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Działalność legislacyjna 2015-2018

2015-08-28
Działalność kuratorów sądowych
wniosek do TK (w toku)
Ustawa była konsekwencją wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku nakazującego uregulowanie na poziomie ustawowym szczegółowego zakresu obowiązków kuratora sądowego. Wątpliwości prezydenta wzbudził przebieg procedury ustawodawczej w kwestii rozpatrzenia przez Sejm senackich poprawek do ustawy. Wniosek prezydenta o kontrolę prewencyjną trafił w sierpniu 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego, jednak żadna z dwóch ogłoszonych dotychczas rozpraw, ze względu na niedyspozycję zdrowotną sędzi-sprawozdawcy oraz niestawiennictwo przedstawiciela wnioskodawcy, nie odbyła się.
Więcej
Pokaż mniej
2015-10-02
Uzgodnienie płci
weto (nieuchwalona)
Ustawa uchwalona przez Sejm dopuszczała wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur, nie wymagała wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci, zezwalała także na zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję przez takie pary dzieci. Według prezydenta ustawa ta miała wiele braków i niejasności, była również w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą. Ze względu na kończącą się kadencję Sejm nie zdążył zająć się wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie.
Więcej
Pokaż mniej
2015-10-06
Przepisy o sądach wojskowych
wniosek do TK (rozpatrzony)
Ustawa określa formy nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. W opinii prezydenta wątpliwości budziło przyznanie ministrowi kompetencji żądania przekazania akt spraw sądowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych stron, pełnomocników i innych uczestników postępowań sądowych oraz powierzenie ministrowi funkcji administratora tych danych osobowych. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 25 maja 2016 r. (sygn. akt Kp 5/15) uznał skargę za zasadną, następnie prezydent zwrócił ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Prace nad ustawą kontynuowane są w VIII kadencji Sejmu (druk nr 847).
Więcej
Pokaż mniej
2015-10-26
Prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz status języka regionalnego
weto (nieuchwalona)
Nowelizacja ustawy miała na celu wprowadzenie możliwości używania przed organami powiatu języka mniejszości jako języka pomocniczego. Obecnie możliwość taka istnieje, ale jedynie przed organami gminy. Prezydent poddał w wątpliwość przedstawione w ustawie skutki finansowe dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uznając je za zbyt niskie. Sejm 7. kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2015-10-26
Ustawa ws. zmian klimatu
weto (nieuchwalona)
Protokół z Kioto, jako część Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych, zobowiązywał sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych. Poprawka dauhańska przedłuża obowiązywanie Protokołu do roku 2020. Prezydent uznał, że przed wyrażeniem zgody na jej ratyfikację nie dokonano wystarczająco szczegółowej analizy skutków prawnych i ekonomicznych. Sejm 7. kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2015-10-26
Ochrona lasów państwowych
weto (nieuchwalona)
Projekt przedstawiony w sierpniu 2015 r. przez koalicję PO-PSL miał na celu uniemożliwienie prywatyzacji lasów państwowych. W opinii prezydenta nowa ustawa w niewystraczający sposób chroniłaby je przed możliwością zbywania oraz niedostatecznie precyzowała przepisy dotyczące dostępu do nich. Wniosek prezydenta nie zdążył zostać rozpatrzony przed końcem 7. kadencji Sejmu. Nowa ustawa o lasach, autorstwa PiS, została podpisana przez prezydenta w marcu 2016 r.
Więcej
Pokaż mniej
2015-11-30
Obniżenie wieku emerytalnego
projekt prezydencki (uchwalona)
Założeniem prezydenckiej propozycji jest powrót wieku emerytalnego funkcjonującego w Polsce do 2012 r., tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pierwszy projekt został złożony 21 września 2015 r., czyli jeszcze w 7. kadencji Sejmu, jednakże nie nadano mu biegu. Po wyborach prezydent ponownie złożył ten sam projekt ustawy, który został przegłosowany i 16 listopada 2016 r. prezydent podpisał ustawę. Niższy wiek emerytalny może zostać wprowadzony od 1 października 2017 r.
Więcej
Pokaż mniej
2015-11-30
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku
projekt prezydencki (uchwalona)
Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do 8 002 zł. Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), określającego obecną kwotę wolną jako niedopasowaną do realiów społeczno-gospodarczych i aktualnie jest rozpatrywany przez sejmową Komisję Finansów Publicznych (od grudnia 2015 r.). Do laski marszałkowskiej zostały również złożone poselskie projekty wszystkich pięciu ugrupowań sejmowych oraz projekt rządowy, który po senackich poprawkach zakładających podniesienie kwoty wolnej do 6 600 zł dla najmniej zarabiających, został uchwalony i podpisany przez prezydenta.
Więcej
Pokaż mniej
2016-04-22
Program 500+
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt jest uzupełnieniem rządowej Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Prezydent zaproponował, aby pieniądze z Programu 500+ nie mogły wpływać na wysokość m.in. alimentów, świadczeń rodzinnych czy wychowawczych. Ustawa została podpisana 17 lutego 2016 r.
Więcej
Pokaż mniej
2016-05-02
Uprawnienia do ulg dla młodzieży polonijnej
projekt prezydencki (uchwalona)
Nowelizacja ma na celu wprowadzenie uprawnień do ulg na przejazdy koleją oraz środkami miejskiego transportu publicznego, a także wejścia do muzeów i parków narodowych dla dzieci polonijnych uczących się poza granicami kraju oraz ich nauczycieli. Sejm uchwalił propozycję i przekazał prezydentowi oraz marszałkowi Senatu.
Więcej
Pokaż mniej
2016-08-02
"Ustawa frankowa"
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt ten jest częściową realizacją obietnic z kampanii wyborczej. Zakłada zwrócenie klientom banków zawyżonych spread’ów (również tym, którzy zaciągnęli kredyty w innych walutach niż frank szwajcarski). Natomiast samo przewalutowanie kredytów miałoby zostać odłożone w czasie. Obecnie projektem zajmuje się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.
Więcej
Pokaż mniej
2016-08-02
Swoboda działalności gospodarczej
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nadmierne obciążenie formalnościami firm sektora MSP. Zgodnie z propozycją prezydenta, ustawodawca byłby zobligowany do badania wpływu zmian legislacyjnych, dot. praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej, na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt znajduje się w Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Więcej
Pokaż mniej
2016-09-08
Zwiększenie ochrony dzieci
projekt prezydencki (uchwalona)
Główne zmiany polegają na wprowadzeniu konieczności sprawdzania przez sąd czy przestępstwo nie zostało popełnione na szkodę małoletniego oraz na zaostrzeniu wymiaru kary za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie obowiązku zawiadomienia o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka, pod groźbą kary. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Więcej
Pokaż mniej
2016-11-10
Wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ustawy ma na celu podwyższenie rangi obchodów 11.listopada. Zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych. Projekt został skierowany do pierwszego czytania.
Więcej
Pokaż mniej
2016-12-29
Wolność zgromadzeń
wniosek do TK (rozpatrzony)
Organizacja zgromadzeń odbywających się regularnie, czyli w dniach świąt państwowych lub w innym terminie, ale przynajmniej cztery razy w roku (np. miesięcznice jakiegoś wydarzenia) będzie łatwiejsza: ich organizator będzie musiał tylko raz zwrócić się do wojewody z wnioskiem o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia. Regulacja dotyczy wydarzeń, które mają na celu „w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń”. Watpliwości Prezydenta budzi fakt, że ustawa ustawa różnicuje status zgromadzeń publicznych i tym samym ogranicza demokratyczne prawo do zgromadzeń. TK w wyroku z 16.03.2017 r. orzeka o zgodności ustawy z Konstytucją RP, a 18.03.2017 r. Prezydent podpisuje ustawę.
Więcej
Pokaż mniej
2017-05-11
Uprawnienia Prokuratorii Generalnej
projekt prezydencki (uchwalona)
Uspójnia się zapisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z nowo uchwalonymi przepisami o Prokuratorii Generalnej RP, dzięki którym może ona przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Więcej
Pokaż mniej
2017-05-22
Błędne transakcje bankowe
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt dotyczy umożliwienia skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych, których to kwot zlecającym przelew nie udało się odzyskać w wyniku działań podejmowanych przez ich bank lub SKOK
Więcej
Pokaż mniej
2017-05-24
Szkodliwe solarium
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt zobowiązuje organy administracji publicznej do ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium poprzez m. in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18 roku życia, obowiązku zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy usług w tym zakresie.
Więcej
Pokaż mniej
2017-06-01
Blokowanie numerów ratunkowych
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.
Więcej
Pokaż mniej
2017-06-12
Prawa pracownicze
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (stan na 20.03.18).
Więcej
Pokaż mniej
2017-07-12
Regionalne izby obrachunkowe
weto (nieuchwalona)
Prezydent zakwestionował możliwość natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego.
Więcej
Pokaż mniej
2017-07-18
Krajowa Rada Sądownictwa
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt wprowadza następującą zmianę: Sejm wybiera członków KRS spośród większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana). Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 04.08.17).
Więcej
Pokaż mniej
2017-07-31
Krajowa Rada Sądownictwa
weto (nieuchwalona)
Ustawa dotyczyła trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów, nowych zasad dokonywania przez KRS oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz utworzenia w tym celu nowych organów KRS. Prezydent zakwestionował m.in. sposób wybierania sędziów przez Sejm (wybór pownien być efektem konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie). Ustawa nie zawiera ponadto regulacji gwarantujących szeroką reprezentację różnych grup sędziów w KRS.
Więcej
Pokaż mniej
2017-07-31
Sąd Najwyższy
weto (nieuchwalona)
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym wpływ Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na działalność Sądu Najwyższego byłby ogromny i - według Prezydenta - uprawniona jest obawa zagrożenia niezależności tego sądu i jego autorytetu w społeczeństwie, gdyż Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny jest stroną postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym. Ten sam problem dotyczyłby postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wobec którego stosowanoby te same przepisy, które dotyczyłyby Sądu Najwyższego. Ponadto Prezydent zwrócił uwagę na iezgodność zapisów ustawy: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie może przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pięciu kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skoro do kompetencji Zgromadzenia należy dokonanie wyboru jedynie trzech kandydatów (sprzeczność pomiędzy art. 12 § 2 i art. 18 § 1 pkt 1).
Więcej
Pokaż mniej
2017-08-02
Pomoc kredytobiorcom
projekt prezydencki (w Sejmie)
Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych oraz wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 04-08-17).
Więcej
Pokaż mniej
2017-08-03
Bezpłatna pomoc prawna
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt dotyczy zmian w obowiązującej od 2015 r. ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które mają na celu m.in. lepsze wykorzystanie możliwości powstałych punktów porad prawnych, powiększenie grona obywateli uprawnionych do korzystania z usług nieodpłatnie, poszerzenia oferty o m.in. mediacje i poradnictwo obywatelskie. Projektowi nie nadano biegu legislacyjnego (stan na 20.03.18).
Więcej
Pokaż mniej
2017-09-25
Sąd Najwyższy
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt dotyczy zmian w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego oraz zakresu jego kompetencji. Zmiany pozwolą lepiej realizować wyznaczone zadania związane ze sprawowaniem nadzoru judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych oraz urzeczywistnić poczucie sprawiedliwości społecznej. Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkich zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentności działalności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma być wzorem dobrej współpracy z obywatelami i przykładem włączania czynnika społecznego w działalność wymiaru sprawiedliwości. Podstawowe kierunki reform dotyczą: 1. Instytucji korygującej prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej; 2. Udziału ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; 3. Zmiany struktury Sądu Najwyższego w związku z przyznaniem Sądowi Najwyższemu nowych kompetencji oraz zmian dotyczących statusu Sądu Najwyższego; 4. Rozwiązań zwiększających efektywności postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włącznie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z tych środowisk zawodowych.
Więcej
Pokaż mniej
2017-09-26
Krajowa Rada Sądownictwa
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS proponuje zmianę zasad wyboru sędziów do składu Rady. Przedmiotem uprawnionym do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie grupa co najmniej 2 tysięcy obywateli RP bądź 25 sędziów w stanie czynnym. Projekt ustawy przewiduje, że wyboru spośród zgłoszonych kandydatów dokona Sejm kwalifikowaną większością ⅗ głosów. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany tą większością, Sejm będzie wybierał członków KRS w głosowaniu imiennym. Kolejna zmiana dotyczy reprezentacji sędziów Radzie. Projekt wprowadza regulacje zapewniające obecność sędziów należących do poszczególnych segmentów i szczebli sądownictwa. Ustawa wprowadza obowiązek przedkładania przez KRS prezydentowi RP wniosku o powołanie konkretnego sędziego lub asesora sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach oraz ich oceną. Ustawa wprowadza możliwość transmisji obrad KRS za pośrednictwem internetu.
Więcej
Pokaż mniej
2017-10-12
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów
projekt prezydencki (uchwalona)
Celem projektu ustawy jest ustanowienie dnia 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, jako święta państwowego.
Więcej
Pokaż mniej
2018-01-31
Rada Dialogu Społecznego
projekt prezydencki (uchwalona)
Projekt ustawy zmierza do usprawnienia prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady, wykonywanych przez całą Radę, jak i kompetencji autonomicznych strony pracowników i strony pracodawców Rady, w drugiej zmiany wzmacniające organizacyjnie Radę, w trzeciej natomiast propozycje doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.
Więcej
Pokaż mniej
2018-01-05
System Ubezpieczeń Społecznych
wniosek do TK (w toku)
Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego (stan na 7.08.18).
Więcej
Pokaż mniej
2018-01-12
Ułatwienia dochodzenia wierzytelności
wniosek do TK (w toku)
Zdaniem Prezydenta RP, prace parlamentarne nad ustawą powinny być prowadzone z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy tworzeniu prawa procedury, w tym z uwzględnieniem konstytucyjnie zagwarantowanego terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie podpisania ustawy, oraz z poszanowaniem zasad dotyczących okresu vacatio legis przyjmowanych regulacji.
Więcej
Pokaż mniej
2018-02-15
Instytut Pamięci Narodowej
wniosek do TK (w toku)
Zdaniem Prezydenta RP przepisy ww. ustawy powinny być precyzyjne na tyle, by każdy obywatel, po ich przeczytaniu, nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jakie jego zachowania mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie.
Więcej
Pokaż mniej
2018-03-30
Ustawa degradacyjna
weto (w Sejmie)
Regulacja prawna, zgodnie z którą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tracą z mocy prawa stopień wojskowy, wprowadza zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ustawodawca, rozstrzygając o pozbawieniu stopnia wojskowego, uwzględnia wyłącznie okoliczność członkostwa w WRON, bez odniesienia jej do faktycznej roli, jaką pełnił każdy z członków WRON. Zdaniem Prezydenta RP, każdej osobie, która w wyniku zastosowania ustawy może utracić stopień wojskowy, przysługuje prawo do zindywidualizowanego i rzetelnego postępowania.
Więcej
Pokaż mniej
2018-05-04
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
projekt prezydencki (uchwalona)
Medal ma być dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa. Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.
Więcej
Pokaż mniej
2018-08-16
Wybory do Parlamentu Europejskiego
weto (w Sejmie)
Zdaniem Prezydenta RP zmiany w ordynacji do PE powodują zachwianie zasadą proporcjonalności w wyborach (chodzi o kilkunastoprocentowy efektywny próg wyborczy), a w ich efekcie ogromna część obywateli nie miałaby reprezentacji w PE.
Więcej
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 2.04.2020
kandydat na prezydenta RP
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 6.08.2015
Kancelaria Prezydenta RP, prezydent, liczba głosów: 8 630 627
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej prezydent2015.pkw.gov.pl
od 3.08.2015
Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezes honorowy
źródło
Serwis facebook - profil Andrzeja Dudy www.facebook.com
Pokaż więcej

Obietnice

Wcześniejsze emerytury

Andrzej Duda oddał projekt, który zakładał, że każdy Polak będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli uda mu się wypracować określony staż pracy. Porozumienie w tej sprawie prezydent zawarł z szefem „Solidarności”. Mężczyźni mogliby przejść na emeryturę po 40 latach pracy; Kobiety mogłyby pobierać świadczenia emerytalne po przepracowaniu 35 lat.

Źródło: gazetawroclawska.pl

sprawy ogólnopolskie
emerytury
polityka społeczna
Przewalutowanie kredytu po kursie zaciągnięcia dla frankowiczów

Kandydat PiS na prezydenta zaprezentował swój pomysł na pomoc tym, którzy zadłużyli się we frankach szwajcarskich. Według niego, mogłyby być przewalutowane według kursu, z momentu ich udzielenia.

Źródło: www.money.pl

Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego

Jeśli wybierzecie mnie, pierwszą ustawą w Sejmie forsowaną przeze mnie będzie ustawa przywracająca niższy wiek emerytalny.

Źródło: 300polityka.pl

PiS
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
LGBT

Uważam, że każdy człowiek ma prawo do normalnego życia i chciałbym, żeby każdy mógł normalnie żyć i że mnie w ogóle nie przeszkadza to, co robią moi sąsiedzi, jeżeli tylko zachowują normy, chociażby normy obyczajowe. Mnie to zupełnie nie przeszkadza, że kiedyś mieszkało obok mnie dwóch mężczyzn, co do których moja znajoma stwierdziła, że są parą. Krótko mówiąc, że są homoseksualistami. Ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, mnie to w ogóle nie przeszkadzało, bo to byli bardzo mili, normalni mężczyźni, którzy byli sympatyczni, kulturalni, mówili "dzień dobry", zachowywali się grzecznie, w żaden sposób się nie zachowywali prowokacyjnie. Normalni ludzie, normalni ludzie. Z wielkim szacunkiem.

Źródło: tvn24.pl

Data obietnicy: 12.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia jest według mnie czymś ciekawym, ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby dawać te możliwości głosu obywatelskiego także i w demokracji bezpośredniej.

Źródło: www.polskieradio24.pl

Data obietnicy: 10.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Relacje polsko-niemieckie

- Jakie są w tej chwili relacje polsko-niemieckie oficjalne? Dobre? Mogą się zmienić po tej kampanii? - Dobre, ale ja nie mówię, pani redaktor, o niemieckich władzach, ja mówię o niemieckich mediach. Jeżeli niemieckie władze wpływają na niemieckie media, to mówienie o wolności mediów w Niemczech musiałoby być czymś zabawnym.

Źródło: www.polskieradio24.pl

Data obietnicy: 10.07.2020

polityka zagranicza
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Ja byłbym raczej bardzo sceptyczny wobec tego, żeby wprowadzać obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Powiedziałbym nie, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, niech się zaszczepi. Chciałem stworzyć tę możliwość, chcę stworzyć tę możliwość, dlatego właśnie prosiłem prezydenta Donalda Trumpa, żeby polscy naukowcy mogli w większym stopniu uczestniczyć w badaniach razem z naukowcami amerykańskimi nad szczepionką i nad lekiem na koronawirusa, bo nad obydwoma kwestiami się pracuje.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 9.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Odszkodowania za mienie bezspadkowe

Żadnych odszkodowań za mienie bezspadkowe. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, mogą sobie przyjmować na świecie różne ustawy. Każde państwo ma swoje ustawy. My nie przyjmujemy żadnych ustaw z innych krajów i żadne inne ustawy nie wchodzą do naszego systemu prawnego. Musielibyśmy je zaakceptować, musielibyśmy je do naszego systemu sami inkorporować. Ja się na to nie zgadzam, na taką implementację obcych przepisów. Nie ma ku temu żadnej podstawy. (...) A poza tym, przepraszam bardzo, odszkodowania niech płaci ten, kto wywołał II wojnę światową.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 9.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Odszkodowania za mienie bezspadkowe

Żadnych odszkodowań za mienie bezspadkowe. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, mogą sobie przyjmować na świecie różne ustawy. Każde państwo ma swoje ustawy. My nie przyjmujemy żadnych ustaw z innych krajów i żadne inne ustawy nie wchodzą do naszego systemu prawnego. Musielibyśmy je zaakceptować, musielibyśmy je do naszego systemu sami inkorporować. Ja się na to nie zgadzam, na taką implementację obcych przepisów. Nie ma ku temu żadnej podstawy. (...) A poza tym, przepraszam bardzo, odszkodowania niech płaci ten, kto wywołał II wojnę światową.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 9.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
LGBT

Oczywiście, że ludzie nie są żadną ideologią. Człowiek nie jest ideologią. Człowiek jest człowiekiem. Każdy człowiek zasługuje na szacunek, każdy człowiek ma swoją godność i ja zawsze to z całej mocy podkreślam i zawsze to podkreślałem i pod tym względem moje zdanie jest niezmienne. Natomiast, panie redaktorze, nie ma człowieka LGBT. To jest w związku z tym wielki zbiór osób o różnego rodzaju, odmiennych od heteroseksualnej orientacji seksualnej, które chcą osiągnąć określone cele o charakterze politycznym, a ponieważ są to cele o charakterze politycznym w związku z powyższym jest to ruch ideologiczny.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 9.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Termin wyborów

Były dwa względy na które cały czas trzeba było zwracać uwagę. Z jednej strony to było bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, a z drugiej strony była to kwestia także przestrzegania polskiej konstytucji i norm konstytucyjnych. (...) Okazało się i patrząc z punktu widzenia konstytucyjnego wybory powinny były odbyć się 10 maja, no ale z uwagi na kwestie zdrowotne to se nie udało, więc trzeba było znaleźć na to inny termin, mimo wszystko taki, żeby się w terminach konstytucyjnych utrzymać, żeby wybrany w tych wyborach prezydent mógł zostać zaprzysiężony 6 sierpnia, bo moja kadencja 5 sierpnia się zakończy.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 9.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wsparcie dla rolników

Polskie państwo powinno być taką ścianą, o którą rolnik zawsze może się oprzeć, kiedy wiatr mu uderzy w twarz. To taka przenośnia. Ale chodzi mi o to, że zdarza się, że w rolników uderzają klęski żywiołowe. Różne. Gradobicia, przymrozki, podtopienia (...) tak powodzie, susze. Mnóstwo tutaj może być tych możliwości. Państwo polskie zawsze powinno tutaj z rolnikiem być i państwo polskie powinno zawsze mieć fundusz, którym w razie czego rolników wesprze.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 9.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Telewizja publiczna

Sytuacja z telewizją publiczna jest zła ale to nie jest kwestia ostatnich lat, tylko jeżeli spojrzymy na to obiektywnie, to jest to kwestia, która ma miejsce u nas od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Telewizja publiczna jest swoistym łupem politycznym. (...) Prezydent Lech Kaczyński próbował coś z tym zrobić (...) ale wtedy Platforma Obywatelska nie była kompletnie tym zainteresowana, ponieważ miała telewizję jako swój łup polityczny. (...) Boleję nad tym, że eksperci nie usiądą i nie przedstawią jakiejś propozycji dotyczącej dalszego losu mediów publicznych i tego co powinniśmy z nimi zrobić i tego jak powinny zostac opłacane.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 9.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Rodzina jest fundamentem mojej polityki. To jej poświęcam największą uwagę. Jestem dumny, że przez pięć lat mojej prezydentury udało się nam tak wiele zmienić, tak wiele pomóc polskim rodzinom. To nie tylko programy społeczne, jak 500 plus czy Dobry Start, lecz także takie zmiany w prawie, jak choćby ta, która uniemożliwia odbieranie dzieci ze względu na biedę. Karta Rodziny z jednej strony jest podsumowaniem dotychczasowej polityki, którą prowadzę, a z drugiej strony jest deklaracją działań, jakie chciałbym podejmować w drugiej kadencji, jeśli wygram wybory.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Fundusz Medyczny

Na moją prośbę rząd dokonał przeglądu możliwości finansowania i znalazł w budżecie kwotę blisko 3 miliardów zł na Fundusz Medyczny, który umożliwi dostęp do środków na leczenie dzieci i dorosłych, którzy zachorowali na nowotwory i choroby rzadkie. To już zostało policzone. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że są na to pieniądze. Nie zostawimy bez pomocy ludzi, którzy naprawdę najbardziej jej potrzebują

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Wyjście z kryzysu gospodarczego

Nigdy nie zgodzę się na to, by koszty wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zostały przerzucone na najsłabszych, by bezrobocie rosło w sposób niekontrolowany. To by zresztą uderzyło we wszystkich, także tę zamożniejszą część naszego społeczeństwa, bo trwale osłabiłoby popyt.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bezpieczeństwo energetyczne

Robię wszystko, żeby Polaków od dostaw gazu z Rosji uniezależnić. Budujemy gazociąg Baltic Pipe, który doprowadzi do Polski gaz z Norwegii. Rozbudowujemy terminal LNG w Świnoujściu, tak aby mógł odbierać o połowę więcej gazu niż obecnie. Podpisaliśmy szereg dobrych kontraktów na dostawy gazu skroplonego, w tym wiele z naszym najważniejszym sojusznikiem militarnym – Stanami Zjednoczonymi. Dzięki tym wszystkim działaniom mogliśmy zadeklarować, że nie przedłużymy kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Jeśli wygram w drugiej turze, to jeszcze w mojej kadencji, bo w 2022 roku, bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa w sektorze gazu ziemnego będzie całkowicie zapewnione.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zrównoważony rozwój

Można prowadzić wielkie inwestycje rozpisane na lata i w tym samym czasie realizować te mniejsze, jak te finansowane przez Fundusz Inwestycji Lokalnych dla każdej gminy, jak budowa ponad 100 przystanków kolejowych. Można wspierać budowę przydomowych oczek wodnych i dużą retencję. Można utrzymać programy społeczne, które stabilizują domowe budżety. Dopiero wtedy możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, gdy pogodzimy te elementy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rynek medialny

W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, pozycja zagranicznych koncernów medialnych jest znacząca i ma duży wpływ na to, jak wygląda rynek medialny. Kapitał ma narodowość, właściciele mają swoje interesy. Jednak odpowiedzialność za to, jak gazeta wygląda, i to, co na co dzień się w niej ukazuje, spoczywa na redakcji. Niemiecki właściciel powinien być szczególnie ostrożny, by nie dawać pretekstów do zarzutów o próby ingerencji w życie polityczne w Polsce, zwłaszcza gdy redakcja nie ukrywa swojego politycznego zaangażowania.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Relacje Polska - UE

Jeśli chodzi o Europę, to jak ktoś uważa, że jest się jak biedna panna na wydaniu, to trudno potem przestawić się na dojrzałe relacje. Od 15 lat tworzymy Unię, otworzyliśmy swój rynek i mamy prawo dbać o nasze interesy w zjednoczonej Europie. Bez kompleksów, konsekwentnie i co najważniejsze – skutecznie. Nie wszystkim się to podoba, ale to nie znaczy, że ulegniemy. Środki, jakie przypadną Polsce w ramach wspólnego budżetu i planu odbudowy, ambitnego, takiego, o jaki zabiegaliśmy od początku kryzysu, to będzie rekordowe 160 miliardów euro, czyli ponad 700 miliardów złotych.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Transformacja energetyczna

Jeśli ktoś by chciał odejść od węgla w Polsce w sposób gwałtowny, to koszty ponieśliby przede wszystkim zwykli Polacy. Ja uważani, że transformację energetyczną należy przeprowadzić z głową, w sposób przyjazny dla domowych budżetów.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Sytuacja gospodarcza Polski

Ten kryzys, prosze państwa, powoli dobiega końca. Wychodzimy z niego w coraz większym stopniu, wskazują to dane gospodarcze te o profilu ogólnopolskim. Zmniejsza się deficyt budżetowy i to bardzo znacząco. W maju było to od początku roku 25 mld ale w czerwcu już tylko 17 mld, bo wpływy z podatku wracają do normalności. Sytuacja się znacząco poprawia, to jest nasz wielki sukces. Jeżeli chodzi o bezrobocie mamy po Czechach najniższe w Europie i to także jest wielki sukces. Ocaliliśmy miejsca pracy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zielone technologie

Polska potrzebuje zielonych technologii. Dlatego tak mocno wspieramy fotowoltaikę, jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o przyrost mocy z tego źródła. Co mnie szczególnie cieszy, to fakt, że za ten wzrost odpowiadają głównie właśnie instalacje przydomowe. Polacy polubili panele, chętnie korzystają z programu Mój Prąd. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest pierwszym, który na serio zaczął walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Środki na programy społeczne

My uszczelniliśmy lukę [VAT - przyp. MPW] w takim stopniu, że kilkadziesiąt miliardów VAT-u zaczęło trafiać do budżetu i to umożliwiło realizację wszystkich programów t.j. 500+, 300+, takich jak później 13 emerytura, którą też wypłaciliśmy bardzo stopniowo i ostrożnie, więc sytuacja jest dobra i śmiało mogę powiedzieć, że jest ona pod kontrolą. Pieniędzy na realizację tych elementów nie brakuje i wierzę w to, że nie braknie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Szanse dla młodych

Ja mam przekonanie, że tylko dwa czynniki są w stanie zatrzymać młodych w naszym kraju. Po pierwsze, wynagrodzenie połączone z kosztami życia. Te koszty życia w Polsce cały czas są jeszcze niższe niż w Europie Zachodniej, ale zadaniem wielkim na przyszłość jest doprowadzić wynagrodzenia do poziomu takiego, jak są w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają często za pracą. Ja bym chciał, żeby młodzi ludzie nie tylko wracali, ale przede wszystkim, żeby tutaj w Polsce znajdowali konkurencyjną pracę i konkurencyjne wynagrodzenia, bo to też kwestia jakości pracy.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Programy rządowe

Są w tej chwili rządowe programy, takie jak program czyste powietrze czy program twój prąd, które pozwalają uzyskać bardzo istotne dofinansowanie w przypadku wymiany paleniska jak to się mówi, czyli wymiany po prostu pieca, sposobu ogrzewania domu, plus termomodernizacji plus do tego wszystkiego można dodać jeszcze instalacje paneli fotowoltaicznych, po to aby wytwarzać prąd we własnym zakresie i stać się prosumentem.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Eutanazja

Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej (...) możecie państwo być pewni, że nigdy nie zgodze się na to, aby w Polsce została w jakimkolwiek stopniu dopuszczona eutanazja, czyli przerwanie życia człowieka przed jego naturalną śmiercią. Rzeczywiście dzisiaj to jest w wielu państwach na zachodzie Europy, ale jest to nawet tam bardzo czesto bardzo kwestionowane, bo jest ogromnie kontrowersyjne a w moim osobiście przekonaniu od strony moralnej absolutnie niedozwolone.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Eutanazja

Możemy się spodziewać, bo już takie pierwsze sygnały są, właśnie z tych państw zachodnich, w których eutanazja została wprowadzona do nas, do Polski, do naszego spokojnego kraju, w którym opieramy się na wartościach i szanujemy taką wielką wartość, jaką jest życie, będą przyjeżdżali starsi ludzie, seniorzy z krajów Europy Zachodniej po to, żeby móc w naszym kraju dożyć spokojnej i niezakłóconej niczym starości, sędziwego wieku.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Środki z OFE

Ja nie mam żadnych wątpliwości, że środki które zgromadziliśmy powinny być w naszej dyspozycji. To były nasze pieniądze, to my je zarabialiśmy, to przecież z naszych wynagrodzeń te środki były kierowane, więc po pierwsze zabranie tych środków bez zgody polskiego społeczeństwa, uważam za delikatnie mówiąc, naruszenie wszelkich zasad przez PO.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Program szkolny

To jest także i kwestia polityczna, bo trzeba powiedzieć tak - program edukacyjny będzie tak kształtowany w zależności od tego, kto będzie w danym wypadku rządził w naszym kraju, taka niestety wiemy, że jest praktyka. Jeżeli będzie w naszym kraju rządziła opcja, która szanuje polską tradycję, która jest do tej tradycji przywiązana, która szanuje te tzw. tradycyjne wartości to również i programy szkolne będą to odzwierciedlały i będą tak dobierane. Jeżeli będzie rządziła opcja liberalna, czy lewicowo-liberalna, to siłą rzeczy więcej tych treści lewicowo-liberalnych będzie do programów szkolnych wprowadzane i będzie tam przemycane.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

edukacja
prezydent2020
Wyrównanie doplat dla rolników

Jednak w wyniku działań które podjąłem ja i polski rząd (...) ten budżet na wspólną politykę rolną został bardzo znacząco zwiększony, a to oznacza, że wzrasta on także dla Polski. To będzie nie 30,5 ale 33,5 mld euro na następną perspektywę finansową i w związku z tym, tak jak się zobowiązywałem i tak jak się zobowiązaliśmy jako Zjednoczona Prawica, będziemy czynili wszystko, aby w ramach także i tych środków udało nam się na tyle zwiększyć te dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, aby sięgnęły one rzeczywiście średniej wypłat, jakie są realizowane w ramach UE na następną perspektywę finansową.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Wyrównanie doplat dla rolników

Jednak w wyniku działań które podjąłem ja i polski rząd (...) ten budżet na wspólną politykę rolną został bardzo znacząco zwiększony, a to oznacza, że wzrasta on także dla Polski. To będzie nie 30,5 ale 33,5 mld euro na następną perspektywę finansową i w związku z tym, tak jak się zobowiązywałem i tak jak się zobowiązaliśmy jako Zjednoczona Prawica, będziemy czynili wszystko, aby w ramach także i tych środków udało nam się na tyle zwiększyć te dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, aby sięgnęły one rzeczywiście średniej wypłat, jakie są realizowane w ramach UE na następną perspektywę finansową.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Uważam, że czy to będzie lek, czy to będzie szczepionka, w pierwszej kolejności powinien być dostępny dla seniorów, bo oni są grupą największego ryzyka i powinien być dostępny nieodpłatnie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Polacy mogą dzisiaj jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Kilku prezydentów ubiegało się o to, kilku prezydentów amerykańskich to obiecywało, a jednak właśnie w ostatnim czasie ten ruch bezwizowy dla Polaków został wprowadzony i jest to dla mnie wielka satysfakcja a także dowód tego, że te relacje ze Stanami Zjednoczonymi układają się dobrze.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Jeśli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. (...) Na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić i uważam, że szczepienia na koronoawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Prosze bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 6.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Dolnośląskie Centrum Onkologii

Zapowiadana tutaj od chyba 15 lat inwestycja jaką jest nowa siedziba Dolnośląskiego Centrum Onkologii ma pełne finansowanie i będzie realizowana. (…) Ta inwestycja to ponad 700 mln. zł, ale zgodnie z przyjętymi ustaleniami 300 mln. zł. zostanie dopłacone przez polski rząd z budżetu centralnego, po to żeby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Praca zdalna

Ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane, nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w Kodeksie pracy, żeby ludzie mogli tak dalej pracować, bo to jest dobre, odbiurokratyzowane, elastyczne. (…) Żeby to był element wolności, który może sobie wybrać i pracownik i pracodawca razem.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Organizacje pozarządowe w szkołach

Dlatego właśnie wczoraj, dla rodziców, dla polskiej rodziny złożyłem w polskim sejmie projekt ustawy, który przewiduje, że żadne organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia nie będą mogły wejść do szkoły i kontaktować się z dziećmi, edukować ich bez zgody rodziców. Rodzice mają prawo znać treści, które będą dzieciom przekazywane przez podmioty niepaństwowe, bo za to co jest w szkole mówione przez nauczycieli odpowiedzialność bierze polskie państwo ustanawiając programy nauczania, ale za to z czym wchodzą organizacje państwo polskie nie ponosi już odpowiedzialności, albowiem z tym wchodzą różnego rodzaju organizacje. Musi tutaj być przekazana władza naprawdę rodzicom i stąd przepisy na mocy których rodzice będą decydowali, czy życzą sobie żeby dane informacje były dzieciom przekazywane w szkole czy nie. Muszą być rodzicom wcześniej udostępnione i musi być wiadomo, kto to będzie robił.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

edukacja
prezydent2020
Politka historyczna

Obiecuję państwu stabilną politykę. Obiecuję państwu to, że będe nadal realizował taki program, jaki od początku miałem, wspierania polskiej rodziny, polityki godności, polityki mówienia prawdy o naszej historii, polityki mówienia, kto był w naszej historii bohaterem, kto był zdrajcą. Kto nas napadł i jest bandytą, a kto jest naszym sojusznikiem, możecie być państwo tego pewni.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe

Ja chcę, żeby było w polskiej konstytucji wyraźnie napisane, że adopcja, czyli przysposobienie, nie jest dopuszczalne dla osób, które żyją w nieformalnych związkach jednopłciowych. Nie może tak być. Dziecko musi się wychowywać w jak najbardziej naturalnej rodzinie. To jest jasne i oczywiste, taki jest też duch polskiej konstytucji. Ale uważam, że musi wobec wielu wątpliwości być to napisane expressis verbis. Taką propozycje przepisów zmieniających konstytucję ja w poniedziałek złożę do laski marszałkowskiej, czyli w polskim sejmie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Miasto z klimatem

Dom z Klimatem – dom, który generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, chroni powietrze, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła i oszczędza dla nas wodę, bo zbiera deszczówkę z terenu całej posesji. Dom z klimatem to również dom wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców. Bonus klimatyczny – wsparcie finansowe dla rodzi budujących dom i wykorzystujących m.in. ekologiczne źródło utrzymania, panele fotowoltaiczne, ładowarkę do samochodów elektrycznych.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Edukacja domowa

Edukacja domowa odbywała się w praktyce w ostatnim czasie właściwie we wszystkich domach w Polsce. Rodzice wielokrotnie z dziećmi siedzieli przy komputerach, wspierali je, pomagali im się uczyć. Realizowali z nimi dodatkowo program szkolny po to, żeby dzieci mogły spokojnie ten rok szkolny ukończyć bez strat. Uważam, że się to sprawdziło, uważam, że to dobrze działa, w związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formule ustawowej zaproponowanej przez posłów.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.07.2020

edukacja
prezydent2020
Nadzór nad odpadami

Program wsparcia recyklingu oraz inwestycji budowy instalacji gospodarki odpadami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Nadzór nad odpadami

Udział producentów w kosztach zagospodarowania odpadów, a tym samym zmniejszenie opłat dla obywateli.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Narodowy program sadzenia drzew; zwiększenie finansowania Parków Narodowych z budżetu państwa; gwarancją trwałości polskich lasów jest zachowanie zrównoważonego i wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Zasoby wody

Utrzymanie wsparcia dla osób, które chcą oszczędzać wodę poprzez gromadzenie deszczówki – program „Moja Woda”; dofinansowanie do efektywnych systemów nawadniania; Krajowy Program Rozwoju Retencji.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Nadzór nad odpadami

Wzmocnienie nadzoru nad obiegiem odpadów w gospodarce, wzmocnienie odpowiedzialności wytwórcy odpadów za ich utylizację.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Nadzór nad odpadami

Wzmocnienie systemu karania za przestępstwa przeciw środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw w gospodarowaniu odpadami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Miasto z klimatem

Plany adaptacyjne do zmian klimatu dla wszystkich gmin w Polsce oraz programy finansujące realizację inwestycji, jak np. tworzenie niebiesko-zielonej infrastruktury, zazielenienie miast, budowa retencji miejskiej.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Miasto z klimatem

Wprowadzenie zmian w prawie promujących tworzenie terenów zielonych.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Miasto z klimatem

Elektryfikacja transportu publicznego – wsparcie zakupu elektrycznych i ekologicznych autobusów szkolnych dla gmin – szansa na czyste oraz ciche miasta i wsie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Zielona energia

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemie energetycznym Polski. Po 2035 roku energii ze źródeł odnawialnych będzie przynajmniej tyle samo, co ze źródeł konwencjonalnych.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Czyste powietrze

Utrzymanie ulgi termomodernizacyjnej, szybkiego i prostego sposobu wspierania osób poprawiających standard swojego domu i ograniczających jego wpływ na klimat i jakość powietrza. Dotychczas Polacy zaoszczędzili dzięki wprowadzonej uldze 3 mld. zł.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Zielona energia

Rozwój narzędzi sprzyjających obniżeniu cen prądu dla przedsiębiorstw, w szczególności energochłonnych. Ułatwienia na rzecz umów typu PPA dla przemysłu na zieloną energię.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Czyste powietrze

Wprowadzenie nowych programów wsparcia dla domów wielorodzinnych, w których nadal wykorzystuje się stare, nieekologiczne źródła ogrzewania.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Czyste powietrze

Obecnie na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast – 36 to polskie miasta. Do końca mojej kadencji ta liczba zmniejszy się przynajmniej o połowę.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Czyste powietrze

Zapewnienie realizacji programów: Czyste Powietrze – utrzymanie dotacji do wymiany starych pieców i modernizacji budynków (największy program termomodernizacyjny w Europie, którego budżet to ponad 100 mld. zł), Mój prąd – tania ekologiczna energia dla obywateli.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Zielona energia

Wspieranie firm rozwijających technologie służące do produkcji zielonej energii. Zwiększenie liczby miejsc pracy w zielonej gospodarce.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Decentralizacja kraju

- Co pan prezydent myśli o postulacie głębszej decentralizacji Polski? - To zależy, co Pan rozumie pod pojęciem decentralizacji Polski. Jeżeli chodziłoby Panu o decentralizację Polski w znaczeniu np. takim, że nie wszystkie wielkie urzędy i nie wszystkie urzędy centralne muszą znajdować się w Warszawie, to ja bym się z tym zgodził. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy postulat. (…) Ja uważam, że można by było się pokusić o takie rozwiązanie, które doprowadziłoby do takiej urzędowej decentralizacji, a przez to do wzmocnienia ośrodków poza stolicą. (…) Natomiast nie jestem absolutnie zwolennikiem pogłębiania regionalizacji Polski. (…) Raczej byłbym zwolennikiem wzmocnienia właśnie administracji rządowej, wzmocnienia roli wojewodów, bo to się sprawdziło w czasie pandemii koronawirusa i w czasie różnych sytuacji kryzysowych, z jakimi mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Bezpłatne żłobki i przedszkola

To [bezpłatne żłobki i przedszkola – przyp. MPW] jest przede wszystkim sprawa samorządów. Są samorządy, które już wprowadziły darmowe żłobki i przedszkola na swoim terytorium. W tym zakresie decydują samorządy. Oczywiście samorządy otrzymują dzisiaj wsparcie w zakresie żłobków i przedszkoli ze strony państwa, chociażby w postaci programu Maluch +. Ja bym chciał, żeby te programy były rozszerzane i żebyśmy mogli na te programy kierować coraz więcej środków. W ramach budowania państwa, które będzie dobrze i w miarę równo rozwinięte, ja będę dążył do tego, żeby żłobki i przedszkola znajdowały się wszędzie w całej Polsce, żeby te miejsca w żłobkach i przedszkolach były dostępne dosłownie w każdej miejscowości, żeby każda rodzina, każda mama mogła z nich skorzystać, a tym samym zwiększyć swoje szanse i możliwości zawodowe.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

edukacja
prezydent2020
Zwolnienie emerytur z podatku

Zwolnienie z podatku (…) to jest też jakaś droga do tego, żeby państwu te emerytury podwyższyć. Ja już zresztą mówiłem na moich spotkaniach, że ja będę o tym rozwiązaniu dyskutował i będę starał się to rozwiązanie przeforsować. Oczywiście musi się na to zgodzić, Sejm, Senat, będą na pewno też i opinie ze strony ZUS-u, ze strony rządu. Natomiast ja jestem gotów to rozwiązanie forsować. Tylko proszę też mieć świadomość tego (…) że jeżeli będzie 13 emerytura i 14 emerytura to jak sobie w sumie to pani zbierze razem, to proszę się zastanowić, czy to przypadkiem nie oznacza tak, jak gdyby pani przez cały rok tego podatku nie płaciła, ale to oczywiście zależy od wysokości emerytury. Natomiast traktuję ten postulat poważnie i na pewno będę się tym zajmował.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ulgi podatkowe dla młodych

Nowe ulgi, nowe możliwości dla młodych – tak, nowe zwolnienia z podatku – tak, proszę bardzo. Najbardziej byłbym zadowolony, gdyby jeszcze została podniesiona granica wiekowa, do kiedy jest całkowite zwolnienie z podatku PiT, czyli podatku dochodowego. Dziś jest do 26 r.ż., myśmy to wprowadzili.(…) Dopóki ja jestem prezydentem, nie pozwolę na likwidację jakichkolwiek istniejących ulg podatkowych dla młodych ludzi, które dzisiaj są, także oczywiście dla tych, którzy chcieliby rozpocząć działalność gospodarczą. Uważam, że powinniśmy wprowadzać wręcz ułatwienia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podwyżki podatków

Nie sądzę, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy zamierzał podnieść podatki, a po drugie, proszę pamiętać, że póki co jeszcze jestem ja. Ja się nie zgadzam na podwyżki podatków. Na szczęście ostatnio, dosłownie dwa dni temu, bo 1 lipca wprowadzona została nowa matryca VAT i podatek VAT na wiele artykułów został właśnie obniżony.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Sędziowie pokoju

- Co Pan sądzi o instytucji sędziów pokoju i jakie są szanse, aby takich sędziów wprowadzić w Polsce? - Uważam, że bardzo duże. W związku z reformą sądownictwa trzeba zrobić coś, żeby przyspieszyć postepowania sądowe, czyli żeby w jakiś sposób odciążyć obecne sądy, jak to się mówi fachowo, zmniejszyć kognicję. Jakimś sposobem na to, jest właśnie utworzenie sądów pokoju, które mogłyby się zajmować takimi najprostszymi sprawami, jakimiś konfliktami drobnymi sąsiedzkimi, drobnymi sporami, czy sprawami np. mandatowymi. (…) Jest parę problemów. Bo są problemy chociażby mimo wszystko konstytucyjne, które w jakiś sposób trzeba będzie pokonać, ale to jest idea, która jest dla mnie ważna i którą ja traktuję bardzo poważnie i mam nadzieję, że utworzymy instytucję sędziów pokoju jako takich sędziów powiedziałbym wręcz zaufania, dodatkowo jeszcze, takich sędziów którzy są blisko ludzi. (…) Generalnie działania nad tym są w toku i ta sprawa absolutnie w żaden sposób nie przepadła, czy nie została całkowicie porzucona. Mam nadzieję, że instytucja sędziów pokoju zostanie wprowadzona i na pewno będę orędownikiem jej wprowadzenia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Tolerancja dla róznorodności

Mnie różność i inność absolutnie nie przeszkadza, ja nie zwracam uwagi kompletnie na to, jak żyją moi sąsiedzi, kim są moi sąsiedzi, dopóki ci sąsiedzi nie zaczną się zachowywać w sposób wyzywający i zaczną się swoim zachowaniem w jakiś sposób narzucać. (...) ja jestem absolutnym zwolennikiem różnorodności, ale różnorodności, gdzie tolerancja polega na tym, że również i ja i moje poglądy i moje przekonania, co do tego co to znaczy normy obyczajowe i moralne, są szanowane. Ja oczekuję, że też będę szanowany zwłaszcza w sytuacji, kiedy to mniejszość usiłuje narzucić swoją wolę większości.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 2.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Tolerancja dla róznorodności

Mnie różność i inność absolutnie nie przeszkadza, ja nie zwracam uwagi kompletnie na to, jak żyją moi sąsiedzi, kim są moi sąsiedzi, dopóki ci sąsiedzi nie zaczną się zachowywać w sposób wyzywający i zaczną się swoim zachowaniem w jakiś sposób narzucać. (...) ja jestem absolutnym zwolennikiem różnorodności, ale różnorodności, gdzie tolerancja polega na tym, że również i ja i moje poglądy i moje przekonania, co do tego co to znaczy normy obyczajowe i moralne, są szanowane. Ja oczekuję, że też będę szanowany zwłaszcza w sytuacji, kiedy to mniejszość usiłuje narzucić swoją wolę większości.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 2.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Podatek od smartfonów

Nie ma takiej opcji, żebym zgodził się, by urządzenia mobilne takie jak smartfony, czy tablety zostały obłożone jakimś podatkiem, niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania, czy nie. Bo to w efekcie prowadziłoby do wzrostu ich cen i do ograniczenia dostępności do nich. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Internet dla każdego

Światłowód i Internet dostępny dla każdego, tzn. dostępny dla każdego domu, dostępny dla każdego mieszkania. Każdy z nas taki szerokopasmowy Internet będzie miał i wierzę że w ciągu następnych 5 lat, ten program Internetu dla każdego uda nam się zrealizować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 2.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Propaganda w szkołach

Ja chcę Polski, gdzie rodzice rzeczywiście mają zagwarantowane ich prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I żeby nikt nie miał prawa im wtrącać się i ingerować w to, jak ich dzieci są wychowywane. Żeby chociażby arogancko i bezczelnie wtłaczać dzieciom propagandę seksualną w szkole. I to nie jako państwo polskie, tylko jako jakieś organizacje, które są do szkoły wpuszczane przez nieodpowiedzialne samorządy. Nie może tego być.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Nowy budżet unijny

KE przygotowała nowy budżet na lata 2021- 2027 i w propozycji budżetowej KE środki na polskie rolnictwo na najbliższą tę perspektywę siedmioletnią to proszę państwa 33,5 mld euro o 3 mld euro więcej niż pierwotnie zakładano. Nigdy jeszcze tak wielkiej pomocy na jedną perspektywę siedmioletnią nie było.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Odszkodowania dla Polski

Zapewniam państwa, ze dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nikt z zewnątrz nie będzie nam dyktował w jaki sposób mamy kształtować polskie prawo i nikt z zewnątrz nie będzie nam dyktował komu i za co mamy wypłacać odszkodowania. (…) Powiem więcej, to inni są nam winni odszkodowania za to, co nasi dziadkowie i rodzice bardzo często przeżyli, jeśli przeżyli w czasie II wojny światowej, za to mienie co zostało zniszczone.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Propaganda w szkołach

Ja chcę Polski, gdzie rodzice rzeczywiście mają zagwarantowane ich prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I żeby nikt nie miał prawa im wtrącać się i ingerować w to, jak ich dzieci są wychowywane. Żeby chociażby arogancko i bezczelnie wtłaczać dzieciom propagandę seksualną w szkole. I to nie jako państwo polskie, tylko jako jakieś organizacje, które są do szkoły wpuszczane przez nieodpowiedzialne samorządy. Nie może tego być.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

edukacja
prezydent2020
Kontynuacja programów społecznych

Ja państwu gwarantuje, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, te programy które zostały ustawione: 500 plus, 300 plus, czyli wyprawka dla dzieci, darmowe leki dla seniorów, 13 emerytura i wszystkie inne, które dzisiaj są, będą utrzymane. Nie będą ograniczane. Gwarantuję, że będzie także i 14 emerytura, bo trzymam tutaj premiera za słowo. Skoro obiecał, musi być.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Dyplomacja gospodarcza

Taką politykę dalej chcę prowadzić, odważnej i ambitnej dyplomacji gospodarczej. Także właśnie poprzez wspieranie polskich przedsiębiorców. I tych wielkich, którzy chcą inwestować poza granicami, bo już ich dzisiaj na to stać, ale także tych małych, młodych którzy zakładają start-upy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Współpraca zagraniczna

Ja chcę właśnie takiej polityki, polityki budowania sojuszy. Z kim? Z tymi, którzy są poważni, którzy nam dobrze życzą, którzy robią z nami uczciwie interesy i uczciwie nas traktują. Ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami NATO.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Współpraca zagraniczna

Ja chcę właśnie takiej polityki, polityki budowania sojuszy. Z kim? Z tymi, którzy są poważni, którzy nam dobrze życzą, którzy robią z nami uczciwie interesy i uczciwie nas traktują. Ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami NATO.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Redukcja ubóstwa

W ciągu tych ostatnich 5 lat skrajne ubóstwo w Polsce zostało zredukowane o milion 200 tys. osób. Milion 200 tys. osób zostało wyprowadzonych ze skrajnego ubóstwa, dzięki temu że jest praca, dzięki temu że są różnego rodzaju świadczenia ze strony państwa. Ubóstwo wśród dzieci zostało zredukowane o ponad 90 proc. My mamy skrajne ubóstwo na najniższym poziomie w tej chwili w naszej historii. To jest dziejowe osiągnięcie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Podatki przez ostatnie lata spadały. (…) Zmniejszony został podatek od małych i średnich przedsiębiorstw i mikrofirm, najpierw do 15 proc, potem do 9 proc.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe

Nie zgadzam się i nigdy nie pozwolę na agresywną seksualizuję dzieci i nigdy nie pozwolę na, to żeby dzieci były adoptowane przez pary jednopłciowe, bo to jest eksperymentowanie na dzieciach. Nie pozwolę na eksperymenty na dzieciach. I nikt mi nie wmówi, że to jest wolność, bo to jest właśnie niewolenie dziecka. To jest wymuszanie na dziecku. Nie wolno nigdy na to pozwolić i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie w naszym kraju.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Podatki

Podatki przez ostatnie lata spadały. (…) Zmniejszony został podatek od małych i średnich przedsiębiorstw i mikrofirm, najpierw do 15 proc, potem do 9 proc.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nowy budżet unijny

Te środki, które są proponowane dla Polski na ten czas licząc w cenach bieżących to ponad 170 mld. euro na okres 7 lat, to jest prawie tyle ile na okres poprzednich 14 lat. (…) To są dużo większe pieniądze, które Polska będzie miała do wykorzystania. I chciałbym, i to jest moje wielkie pragnienie i to jest moje wielkie zamierzenie, żebyśmy te pieniądze dobrze zrealizowali.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Szkoły

Wszędzie musi być dobra szkoła, która dobrze uczy, także polskiej historii.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

edukacja
prezydent2020
Nowe stawki VAT

Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowa matryca VAT. W praktyce oznacza ona że, nie tylko przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczać podatek VAT, że będzie on prostszy, bardziej ujednolicony niż do tej pory, ale to oznacza że zniknie cały szereg absurdów, a w efekcie że spadnie VAT, zmniejszy się po prostu na cały szereg artykułów, m.in. zmniejszy się VAT na artykuły dla niemowląt (…), zmniejszy się z 8 do 5 proc., więc to jest realny spadek. Będzie zmniejszony VAT także na artykuły higieniczne (…) Ale to także zmniejszenie VAT-u na żywność (…) w tej chwili będzie równo – 5 proc na wszystko na całe pieczywo i na wyroby ciastkarskie. Będzie zmniejszony VAT na takie artykuły jak musztarda z 23 do 5 proc. (…) To jest realna zmiana, która będzie, mam nadzieję, dla wszystkich państwa wkrótce odczuwalna.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Obniżka cen gazu

Od dzisiaj cena gazu obniża się o 10,5 proc (…) A to, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę dotychczasowych obniżek poczynając od 2015 r., oznacza, że w sumie ta cena gazu spada o 18 proc. (…) Zostało obliczone, że takie rodziny, które ogrzewają dom i używają gazu także do celów kuchennych i higienicznych, choćby do ogrzania wody, będą oszczędzały w granicach 1800 zł rocznie. To są konkretne pieniądze, które zostaną w portfelu polskich rodzin.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Wszystkim tym, którzy pytają ostatnio o podatki zwracam uwagę, że przecież to w okresie kiedy ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i rządzi Zjednoczona Prawica, zostały podjęte decyzje o obniżeniu podatku dochodowego w pierwszej grupie podatkowej z 18 na 17 proc. To realny zysk dla ludzi. O podwyższeniu kwoty wolnej dla najmniej zarabiających do 8 tys. zł. Podatek dochodowy płaci się dopiero, jak ktoś w dochodach przekroczy 8 tys. zł. (…) Młodzi ludzie w ogóle nie płacą podatku dochodowego.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Odszkodowanie od Gazpromu

Polska firma, polskie PGiGN wygrała proces arbitrażowy z rosyjskim Gazpromem i właśnie dzisiaj nad ranem rosyjski Gazprom wpłacił na rachunek spółki półtora miliarda dolarów odszkodowania (…). Wspierałem polską spółkę ze wszystkich sił, dążąc do tego żebyśmy wreszcie pokazywali naszą niezależność i rzeczywiście to, że jesteśmy suwerenni i to, że będziemy tak samo jak inni na zachodzie Europy negocjowali, rozmawiali z dostawcą rosyjskim, jeżeli chodzi o gaz. A nie że będą nam dyktowali ceny z kosmosu i będziemy z gaz płacili więcej niż Niemcy, tylko dlatego, że do tej pory nie zadbano, byśmy mogli mieć dywersyfikację dostaw.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Nowy budżet unijny

Te środki, które są proponowane dla Polski na ten czas licząc w cenach bieżących to ponad 170 mld. euro na okres 7 lat, to jest prawie tyle ile na okres poprzednich 14 lat. (…) To są dużo większe pieniądze, które Polska będzie miała do wykorzystania. I chciałbym, i to jest moje wielkie pragnienie i to jest moje wielkie zamierzenie, żebyśmy te pieniądze dobrze zrealizowali.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Nowy budżet unijny

KE przygotowała nowy budżet na lata 2021- 2027 i w propozycji budżetowej KE środki na polskie rolnictwo na najbliższą tę perspektywę siedmioletnią to proszę państwa 33,5 mld euro o 3 mld euro więcej niż pierwotnie zakładano. Nigdy jeszcze tak wielkiej pomocy na jedną perspektywę siedmioletnią nie było.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pomoc unijna dla rolników

Ubiegaliśmy się w Komisji Europejskiej, ubiegał się pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, ja też dodatkowo wspierałem go, interweniowałem w tej sprawie (…) u pana Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa, żebyśmy gospodarstwom rolnym, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, przede wszystkim gospodarstwom ogrodniczym produkującym kwiaty (…), dla tych gospodarstw ale także dla gospodarstw w branżowych produkujących mięso i mleko (…) będzie specjalna pula środków ze środków unijnych. Komisja Europejska się na to zgodziła, to będzie ok miliarda złotych w przeliczeniu z euro, które będą przekazywane rolnikom (…). To będą pieniądze, które będą wypłacane w najbliższym czasie jako pomoc dla polskich rolników, zupełnie ekstra, dodatkowa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Pomoc unijna dla rolników

Ubiegaliśmy się w Komisji Europejskiej, ubiegał się pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, ja też dodatkowo wspierałem go, interweniowałem w tej sprawie (…) u pana Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa, żebyśmy gospodarstwom rolnym, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, przede wszystkim gospodarstwom ogrodniczym produkującym kwiaty (…), dla tych gospodarstw ale także dla gospodarstw w branżowych produkujących mięso i mleko (…) będzie specjalna pula środków ze środków unijnych. Komisja Europejska się na to zgodziła, to będzie ok miliarda złotych w przeliczeniu z euro, które będą przekazywane rolnikom (…). To będą pieniądze, które będą wypłacane w najbliższym czasie jako pomoc dla polskich rolników, zupełnie ekstra, dodatkowa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.07.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wielkie inwestycje

Wielkie inwestycje właśnie ten impuls rozwojowy dają. To prowadzi do wzrostu zamożności społeczeństwa, to prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, to prowadzi do rozwoju kraju. To wreszcie prowadzi do tego, że inwestorzy ze świata będą jeszcze chętniej do nas przyjeżdżali.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Metropolitalna obwodnica trójmiasta

Chcę państwa poinformować, że rozmawiałem na ten temat z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury i mam jego zobowiązanie, że obwodnica będzie zrealizowana w wariancie, który był uzgodniony i zaakceptowany przez mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, metropolitalna obwodnica trójmiasta będzie realizowana ze środków z budżetu centralnego, ze środków publicznych, te środki już zostały przeznaczone (…), będzie realizowana w najbliższym czasie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500 +

Ale to proszę państwa także czasy, kiedy wobec 800 tys. dzieci, które w Polsce nie dojadały i żyły w biedzie. Wtedy mówiono o szczawiu i mirabelkach. Pamiętacie państwo, szczaw i mirabelki. To była kolejna zmiana, której postanowiłem dokonać choć większość ludzi w to nie wierzyła, że jest możliwa, a mianowicie wprowadzenie programu 500 plus i rzeczywiste wsparcie dla rodziny wychowującej dzieci.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wiek emerytalny

To było moje główne zobowiązanie wyborcze z 2015 r., że ten wiek emerytalny będzie obniżony. Obiecywałem to, również i tutaj w Starogardzie Gdańskim 16 kwietnia, kiedy tu byłem na spotkaniu i zrobiłem to zaraz po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Wiek emerytalny jest dzisiaj taki jak poprzednio.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Centralny Port Komunikacyjny

A dlaczego ten cały biznes, który jest z tym [Centralnym Portem Komunikacyjnym – przyp. MPW] związany nie może się rozwijać u nas? Dlaczego u nas mają nie powstawać te centra logistyczne, które powstaną wokół portu lotniczego? Dlaczego u nas ma się nie rozwijać ta infrastruktura komunikacyjna, która oplecie cały kraj? 1800 km linii kolejowych, tysiące km większych i mniejszych arterii komunikacyjnych. Jesteśmy dużym państwem w sercu Europy, stać nas na taką inwestycję.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rządy poprzedników

Rozmawiajcie ze swoimi rodzinami, rozmawiajcie ze swoimi sąsiadami, przyjaciółmi. Powiedzcie im, żeby sobie porównali, jak im się żyło w latach 2008-2015, kiedy rządziło PO, a jak im się żyje przez ostatnie 5 lat. Przypomnijcie im, że wtedy podwyższano im wiek emerytalny wbrew ich woli, przypomnicie im, ze im podwyższano podatki, przypomnijcie że zabrano im pieniądze z OFE. Przypomnijcie im o tym, bo oni zapominają, że wtedy upadały polskie stocznie, a nikt ich nie ratował, bo taka była wtedy władza, że się wtedy nic nie opłacało, że chciano sprzedać polski LOT, bo się miał nie opłacać. Myśmy odwrócili zupełnie tę politykę.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Ale to były, proszę państwa, także tak zwane prezydenckie paszporty, czyli bilety do prezydenckiego samolotu dla młodych przedsiębiorców, którzy stworzyli start-upy, którzy mieli dobre pomysły, po to by mogli ze mną polecieć. I byli ze mną w Finlandii, w Szwajcarii, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, spotykali się ze swoimi młodymi kolegami. Patrzyli jak tam funkcjonuje rynek start-upów, spotykali się z inwestorami. To wszystko służyło temu, żeby ich promować. To wszystko służyło temu, aby stwarzać dla młodych większą szansę w naszym kraju. Ja chcę to nadal kontynuować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Chcę wspierać młodych, dalej tak jak ich wspierałem w czasie swojej prezydentury. Chociażby tych odważnych, którzy zakładali start-up. Zapraszałem ich do pałacu prezydenckiego. Mogli się przedstawić wielkim inwestorom. Zawarto wiele umów dzięki którym młodzi mogli podzielić się swoimi pomysłami i uzyskać za nie pieniądze. Krótko mówiąc, wdrożyć je we współpracy z wielkimi firmami, chociażby tymi które są własnością Skarbu Państwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Lek przeciwko koronawirusowi

Oczywiście ja wierzę w to, że zdrowotnie sobie poradzimy [z koronawirusem – przyp. MPW]. To dlatego uzgodniłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem, że nasi naukowcy będą wspólnie pracowali nad lekiem przeciwko koronawirusowi. I wierzę w to, że dzięki temu, po pierwsze, ten lek zostanie szybko wynaleziony, a po drugie że my Polacy będziemy go mieli dostępnego. I że każdy kto chce, powtarzam, kto chce, będzie mógł z niego skorzystać. Kto chce, kto potrzebuje.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Połączenie kolejowe dla Kwidzynia

Ale to, proszę państwa, także i takie ogromne inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, wokół którego musi być zbudowana sieć połączeń. Także i Kwidzyń na tym skorzysta, bo Kwidzyń będzie połączony z Warszawą i CPK szybką koleją, koleją wysokich prędkości. To będzie oznaczało skrócenie czasu podróży koleją z Kwidzynia do Warszawy z 3.40 do 1,5 godziny. Przepraszam do 1 godz. 50 min.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Miejsca pracy w nowych technologiach

Dlaczego wielka światowa firma z amerykańskim rodowodem jaką jest Microsoft inwestuje w Polsce miliard dolarów? Dlaczego amerykańska firma o światowym zasięgu Google inwestuje 2 miliardy dolarów, jak zapowiedziała? Dlaczego? Dlatego, że Polska dobrze rozwija się gospodarczo. Dlatego, że jest prowadzona mądra polityka, a przede wszystkim dlatego, że jest wzmacniane polskie bezpieczeństwo. To są setki miejsc pracy dla młodych ludzi, dla młodych inżynierów w najnowocześniejszych technologiach, na najnowocześniejszych stanowiskach. To są miejsca pracy takie jak top na świecie. O to właśnie chodziło. Taką Polskę ja chcę budować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla przedsiębiorców

Między innymi dlatego realizujemy teraz wielki program inwestycyjny, to m.in. dlatego obok tego programu inwestycyjnego, aby ratować polską gospodarkę w dobie koronawirusa,, wypłaciliśmy już 100 miliardów zł polskim przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy. Dlatego, żeby gospodarka jak najszybciej przez ten trudny czas przeszła i żebyśmy mogli znowu ostro ruszyć do przodu. Żeby wzrost gospodarczy był co najmniej tak duży, jak był pomiędzy 2016 a 2019 r, czyli 4,3 proc PKB wzrostu gospodarczego rocznie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Fundusz Dróg Samorządowych

Trzeba budować autostrady i trzeba budować drogi ekspresowe, ale nie może być tak, że drogi które są właśnie w gminach i powiatach są zupełnie porzucone, są dziurawe, dziadowskie albo ich nie ma, albo są bite jeszcze nawet w niektórych miejscach. Dlatego ustanowiliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, żeby wreszcie samorządy dostały z budżetu centralnego pieniądze na realizację takich inwestycji, które służą zwykłemu człowiekowi na co dzień.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zrównoważony rozwój

Sprawiedliwy rozwój to nie tylko 6 wielkich metropolii, gdzie ładowane są wszystkie pieniądze a z terenów wiejskich ludzie wyjeżdżają, zwłaszcza młodzi, bo mówią że nie ma dla nich żadnej perspektywy. No nie może tak być, to nie jest nowoczesny rozwój.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zrównoważony rozwój

Chcę nadal realizować to, co czasem nazywam zrównoważonym rozwojem. Choć wielu mówi, że zrównoważony rozwój to głównie chodzi o ochronę środowiska. Także, ale dla mnie zrównoważony rozwój to również równy rozwój tzn., żeby cały kraj się równo rozwijał. To jest bardzo ważne, żeby nie było takich obszarów w naszym kraju, które są nazywane jakąś Polską prowincjonalną czy Polską B. W ogóle nie lubię tych słów. Polska musi dawać w każdym swoim miejscu, w każdej swojej części jednakową szansę życiową człowiekowi, tak żeby swoboda wyboru miejsca zamieszkania była rzeczywiście gwarantowana i tak żeby swoboda wyboru miejsca pracy też była gwarantowana.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Suszowe dla rolników

Realizuję interesy polskiego rolnictwa. Domagałem się od premiera twardo – suszowe do końca musi być wypłacone wszystkim tym, którym obiecaliście że wypłacone będzie. Bo to jest kwestia tego, czy rolnicy będą mieli poczucie, że polskie państwo traktuje ich poważnie i że wreszcie to jest poważne państwo.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wielka szansa płynie dla nas w nadchodzącej perspektywie finansowej z funduszy europejskich. Trzeba je dobrze wykorzystać, do tego potrzebny jest fundusz inwestycji lokalnych. Po co? Po to, żeby samorządy miały więcej możliwości pozyskiwania pieniędzy na wkład własny, a tym samym pozyskiwania tych pieniędzy europejskich i pieniędzy z innych funduszy. Te wszystkie inwestycje będą prowadziły do ogromnego rozwoju gospodarczego Polski.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
"Zielone" inwestycje

To instalacje fotowoltaiczne, które nadal trzeba budować. I zachęcać do tego i wspierać z państwowej kasy wszystkich tych, którzy chcą je realizować. (...) Warto inwestować w to, żeby mieszkańcom miast, żyło się lepiej, żeby mieli więcej terenów zielonych, żeby mieli więcej zbiorników wodnych, zwłaszcza na gorące lato, kiedy to jest tak bardzo potrzebne. To miasto z klimatem. To nadal termomodernizacja budynków z dopłatami realizowanymi z programów rządowych. Modernizacja domów prywatnych, wymiana palenisk, żeby powietrze było czyste, żeby klimat był bardziej chroniony, żebyśmy żyli w lepszych warunkach.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Inwestycje lokalne

Te małe inwestycje po kilka milionów złotych, które może zrealizować nawet mała polska firma rodzinna, bo może to zrobić i zapłaci podatki do swojej lokalnej kasy, do samorządu i będą to i podatki firmy i podatki jej pracowników, bo ona zatrudnia ludzi lokalnie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Centralny Port Komunikacyjny

Dlatego też będziemy realizowali Centralny Port Komunikacyjny. Jesteśmy wielkim 38 milionowym narodem, żyjącym w państwie, które ma ponad 312 tys. km2. I takie państwo, w sercu Europy, musi mieć taki wielki port lotniczy, na który przylatują ludzie z całego świata. To jest kwestia polskiego interesu.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Mierzeja Wiślana

Będziemy realizowali przekop przez Mierzeję Wiślaną po to, żeby było wzmocnienie polskiej suwerenności, żeby nie trzeba było pytać Rosji, czy możemy przepłynąć na nasze wewnętrzne wody terytorialne z Zalewu Wiślanego z Morza Bałtyckiego i żeby była ułatwiona turystyka i handel w tym rejonie naszego kraju, tak żeby nowe możliwości zyskał Elbląg, Tolkmicko, Frombork. Żeby można było również turystycznie przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. To jest nam potrzebne ze względów strategicznych, ze względów handlowych, ze względów turystycznych i dlatego te inwestycje realizujemy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wzrost wynagrodzeń

Tak jak powiedziałem, my powinniśmy w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie, w przeliczeniu ze złotych polskich ok. 2000 euro. W Polsce musi się wreszcie zarabiać, jak w bogatych państwach na zachodzie Europy, to konieczność dziejowa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rozwój kraju

Prowadzimy politykę bez kompleksów. Będziemy realizowali wielkie inwestycje. Dosyć proszę państwa mówienia „albo, albo”. (…) Albo wielkie inwestycje strategiczne, albo malutkie inwestycje róbmy blisko samorządu. Niech samorząd realizuje, niech to będzie Polska lokalna. Nie proszę państwa, nie ma „albo, albo”. Jedno i drugie musi być jednocześnie. Tego potrzebuje Polska. Stać nas na to.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Świadczenia emerytalne dla członków OSP

Czas jest rzeczywiście, żeby rozwijająca się Polska pomyślała także o jakimś dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w ochotniczej straży pożarnej, a o czym po cichu do mnie mówią.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wprowadzenie euro

Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej oczywiście zgodziliśmy się także na traktaty, które mówią o tym, że euro jest wspólną walutą, ale na szczęście termin przyjęcia euro nie został dla nas określony. (...) Pytanie, kiedy powinniśmy przyjąć euro. Ja przede wszystkim powiem tak: kiedy powinniśmy zacząć dyskusję o euro. Wtedy, kiedy będzie to w interesie Polaków. Wtedy, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabia się w bogatych krajach na zachodzie Europy. Wtedy powinniśmy zacząć dyskusję o przyjęciu euro. Spokojnie rozważyć na chłodno wszystkie za i przeciw i podjąć odpowiednią decyzję.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Religia w szkołach

Prosze spojrzeć na art. 48 polskiej konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tak jest też w Polsce z religią. Jest ona w szkołach ale chodzą na nią te dzieci, których rodzice decydują, że ich dzieci po prostu na religię będą chodziły. I w związku z tym rozumiem, że są to tacy rodzice, którzy chcą również tego, aby ich dzieci przystąpiły do pierwszej komunii. I chyba łatwiej by było i dzieciom i rodzicom, gdyby można było do tej pierwszej komunii w szkole się przygotować. Ale generalnie jest tak, że to jest po prostu element wolności. Kto chce z rodziców, kto ma takie przekonania, wysyła dziecko na religię w szkole. Kto nie ma, nie musi tego robić. Nie ma żadnego przymusu.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Małżeństwo w konstytucji

Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa obok małżeństwa tak właśnie pojmowanego jest także rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. I to jest zapis, który jest dobry i bardzo ważny. (...) I tutaj nie zgodzę się absolutnie na żadne zmiany.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Relokacja migrantów

Nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy się na to, aby ludzi przytransportowywano do Polski przymusowo, a tak właśnie miało być z relokacją. Mieli być migranci przymusowo przywożeni do Polski i ja się na to nie godziłem. Uważałem, że jest to łamanie praw tych ludzi i powinni móc w Europie udać się tam, gdzie chcą. Ale oprócz tego jeszcze pamiętajmy cały czas, że jesteśmy częścią zjednoczonej Europy i mamy w niej swoje obowiązki, które bardzo dobrze wykonujemy. Pomagamy strzec granic i będziemy pomagali strzec granic Europy.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Szczepionka na koronawirusa

Szczepionka, kiedy już rzeczywiście zostanie wynaleziona, powinna najpierw zostać wnikliwie u nas zostać przebadana, a następnie jeśli zostanie dopuszczona, powinna być dostępna powszechnie przede wszystkim dla seniorów. Powinna być dla nich dostępna nieodpłatnie. Natomiast, kto będzie chciał skorzystać z tej szczepionki i zaszczepić się, ten to zrobi, tzn. powinno to być dowolne, tak jak jest przy grypie.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 17.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Edukacja seksualna

I nie życzę sobie, by edukatorzy wysłani przez różnego rodzaju organizacje LGBT edukowali seksualnie w szkołach małe dzieci, bo jest to – według mnie – indoktrynacja ideologiczna i ja sobie po prostu tego nie życzę. (...) Jest wielu rodziców w Polsce – jestem o tym przekonany – którzy sobie takiej indoktrynacji po prostu nie życzą. Tym bardziej że polska konstytucja w art. 48 wyraźnie przewiduje, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, zgodnie ze swoimi przekonaniami. I jeżeli ktoś – przede wszystkim wbrew woli rodziców – wprowadza elementy indoktrynujące w szkole, to jest to także łamanie praw rodziców.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

edukacja
prezydent2020
Reforma sądownictwa

(...) nie chcę zmian o charakterze rewolucyjnym, tylko ewolucyjnym. Ludzie mają prawo żyć w spokoju – i ja chcę, by mogli żyć w jak największym spokoju.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Reforma sądownictwa

- Co z reformą sądownictwa? - Mam nadzieję, że będzie kontynuowana, dlatego że jest to reforma, która z całą pewnością zmierza w dobrym kierunku. Ogromnie bym chciał, by w Polsce wróciło powszechne poczucie sprawiedliwości sądów. Aby ludzie w moim kraju – nie sędziowie, tylko moi rodacy – uważali, że sądy są sprawiedliwe. Proszę popatrzeć, jaka jest reakcja ludzi, gdy na spotkaniach mówię o wymiarze sprawiedliwości.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Status osoby najbliższej

(...) wzajemne wspieranie się, troska i kwestia statusu osoby najbliższej. Gdyby taka ustawa rzeczywiście znalazła się na moim biurku, gdyby ktoś takie rozwiązanie zaproponował – mówiłem to już dawno – z całą pewnością bardzo uważnie rozważyłbym jej zapisy. Ponieważ może to służyć nie tylko dwóm osobom, które po prostu ze sobą żyją, lecz także osobom, które nawzajem się wspierają – mogą się wspierać dwie starsze osoby albo ktoś bardzo młody może wspierać starszą, samotną osobę. I wtedy status osoby najbliższej mógłby ułatwić mu załatwianie jej różnych życiowych spraw.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Ochrona rodziny

Jestem zwolennikiem przede wszystkim ochrony rodziny, jak stanowi to polska konstytucja. Bo rodzina jest pod specjalną ochroną ze strony polskiego państwa zgodnie z art. 18 konstytucji. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo – znajdują się pod szczególną ochroną i opieką ze strony państwa. I mówię: taką właśnie powinniśmy prowadzić politykę.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Indoktrynacja w szkołach

(...)Powiedziałem, że nie życzę sobie w szkole żadnej indoktrynacji wobec dzieci. Szkoła powinna być wolna wobec wszelkiej indoktrynacji ideologicznej.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

edukacja
prezydent2020
Inwestycje

(...) w każdym moim wystąpieniu mówię o planach na przyszłość, a te plany to przede wszystkim inwestycje w Polsce – i to od poziomu podstawowego, gdy mówię o Funduszu Inwestycji Samorządowych, który jest moim, prezydenckim pomysłem i który chciałbym, żeby nawet najmniejszym samorządom dał możliwość posiadania wkładu własnego, by skorzystały z wielkiego europejskiego planu odbudowy, o którym ostatnio mówiła Przewodnicząca Komisji Europejskiej – 750 mld euro. Tylko żeby samorządy mogły z tego skorzystać – właśnie na podstawowe potrzeby, inwestycje lokalne – muszą mieć pieniądze na wkład własny. Ponieważ bardzo często narzekają, że są w trudnej sytuacji i nie mają pieniędzy, więc proponuję Fundusz Inwestycji Samorządowych po to, by te pieniądze miały.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Miejsca pracy

Dzięki realizacji zadań z planu w Polsce może zostać zachowanych i rozwiniętych co najmniej 1 milion stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Inwestycje z Planu Dudy pozwolą Polsce i Polakom ochronić się przed skutkami kryzysu i jednocześnie dają szansę na olbrzymi skok cywilizacyjny i jeszcze szybszy pościg za Europą Zachodnią.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Miejsca pracy

Dzięki realizacji zadań z planu w Polsce może zostać zachowanych i rozwiniętych co najmniej 1 milion stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Inwestycje z Planu Dudy pozwolą Polsce i Polakom ochronić się przed skutkami kryzysu i jednocześnie dają szansę na olbrzymi skok cywilizacyjny i jeszcze szybszy pościg za Europą Zachodnią.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Doinwestowanie służby zdrowia

Inwestycje dla zdrowia. Program modernizacji i informatyzacji służby zdrowia - Narodowa Strategia Onkologiczna – 5 mld na walkę z rakiem, budowa krajowej sieci onkologicznej - Nowoczesny szpital powiatowy – rozbudowa i modernizacja ponad 200 polskich szpitali powiatowych - Program Sokół 2.0– wsparcie sportu powszechnego, dopłaty do każdej sekcji amatorskiego klubu sportowego - Trener zdrowia – nowy program wychowania fizycznego i zdrowego trybu życia dla najmłodszych do 10. roku życia

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Lokalne inwestycje

Inwestycje lokalne. Inwestycje i miejsca pracy blisko naszych domów - Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla samorządów w sfinansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych - Rządowy Program Dróg Lokalnych – dofinansowanie 3000 km dróg lokalnych każdego roku - Bezpieczne przejścia i ulice - poprawa bezpieczeństwa na drogach - Żłobek w każdej gminie – program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych - Fundusz Modernizacji Szkół – budujemy szkołę XXI wieku, program obejmie kilka tysięcy szkół we wszystkich gminach w Polsce - Bon turystyczny - bodziec dla lokalnego rozwoju oraz program wsparcia dla branży turystycznej

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Strategiczne inwestycje

Strategiczne inwestycje. Silna gospodarka i bezpieczne miejsca pracy: - Dekada strategicznych inwestycji – CPK, przekop Mierzei Wiślanej - Bezpieczeństwo energetyczne – Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu - Budowa nowych korytarzy transportowych – strategiczna infrastruktura Via Carpatia, Via Baltica, S6, S10 - Rozbudowa sieci kolejowej – korytarze dla CPK, przystanki kolejowe

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rozwój gospodarczy i G20

Relatywnie łagodny przebieg epidemii w Polsce otwiera szansę, by jak najszybciej rozpocząć realizację ambitnego planu działań społeczno-gospodarczych. Projektu, który pozwoliłby nie tylko na szybką odbudowę więzi społecznych i ekonomicznych, ale również na wytworzenie wartości dodanej. Jeżeli dzisiaj uruchomimy odważny projekt i wykorzystamy szansę Polska w ciągu nadchodzących lat dołączy do grupy państw G20 jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Doinwestowanie służby zdrowia

Inwestycje dla zdrowia. Program modernizacji i informatyzacji służby zdrowia - Narodowa Strategia Onkologiczna – 5 mld na walkę z rakiem, budowa krajowej sieci onkologicznej - Nowoczesny szpital powiatowy – rozbudowa i modernizacja ponad 200 polskich szpitali powiatowych - Program Sokół 2.0– wsparcie sportu powszechnego, dopłaty do każdej sekcji amatorskiego klubu sportowego - Trener zdrowia – nowy program wychowania fizycznego i zdrowego trybu życia dla najmłodszych do 10. roku życia

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rozwój gospodarczy i G20

Relatywnie łagodny przebieg epidemii w Polsce otwiera szansę, by jak najszybciej rozpocząć realizację ambitnego planu działań społeczno-gospodarczych. Projektu, który pozwoliłby nie tylko na szybką odbudowę więzi społecznych i ekonomicznych, ale również na wytworzenie wartości dodanej. Jeżeli dzisiaj uruchomimy odważny projekt i wykorzystamy szansę Polska w ciągu nadchodzących lat dołączy do grupy państw G20 jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje i programy społeczne

Nie ma sprzeczności między ambitnymi projektami gospodarczymi i inwestycyjnymi, a wielkimi programami społecznymi i prorodzinnymi. Ta ścieżka dziś, w obliczu kryzysu gospodarczego, prowadzi do rozwoju w pełni solidarnego. Programy społeczne nie tylko podniosły poziom życia Polaków, ale odbudowały również zaufanie między państwem i społeczeństwem. Inwestycje publiczne stworzą nowe miejsca pracy, a także spowodują skok rozwojowy naszego państwa. Nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z inwestycji. Z kolei ograniczenie bądź zawieszenie finansowego wsparcia rodzin czy emerytów przyniósłby jeszcze większy koszt społeczny. Ambitne państwo musi inwestować w rozwój infrastruktury jednocześnie wspierając podstawy bytowe rodzin.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje w środowisko

Inwestycje w Środowisko. Czysta i zasobna w wodę Polska - Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego - Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi - Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych - Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Inwestycje w środowisko

Inwestycje w Środowisko. Czysta i zasobna w wodę Polska - Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego - Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi - Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych - Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 6.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny, to jak budowa Gdyni w II RP. To największe lotnisko w naszej części Europy, to nowa sieć komunikacyjna w Polsce. To 150 tysięcy miejsc pracy. To inwestycja, która sprawi, że podróżowanie będzie łatwiejsze dla milionów Polaków.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje

W ostatnim czasie jest duża dyskusja, co dalej robić: czy dalej odważnie inwestować, iść naprzód z tymi wszystkimi wielkimi zamierzeniami, które przedstawiliśmy – to dla wielu ludzi brzmi zupełnie abstrakcyjnie – przekop przez Mierzeję Wiślaną, budowa specjalnego kanału, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, kiedy mówimy Centralny Port Komunikacyjny, Via Baltica, Via Carpatia, wielkie arterie, które przejdą przez całą Polskę od północy aż daleko na południe, kiedy mówimy: będzie połączenie pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym czy Adriatykiem, niektórzy pewnie na początku się uśmiechali. Mówili: Trójmorze? kto to w ogóle słyszał? Gdzie? Jaka budowa dróg, kolei? Proszę Państwa, to da się zrobić. To może być faktem i to się w tej chwili realizuje.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 2.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje

(…) my te wielkie programy [przekop przez Mierzeję Wiślaną, budowa specjalnego kanału, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, kiedy mówimy Centralny Port Komunikacyjny, Via Baltica, Via Carpatia – przyp. MPW] będziemy nadal realizowali, mimo epidemii koronawirusa, mimo tego, że nam to przeszkodziło, że polska gospodarka znalazła się na zakręcie przez koronawirusa. Tak jak i wszystkie gospodarki europejskie i gospodarka światowa. My się nie wycofamy z tych inwestycji. My zrealizujemy nasze zobowiązania.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 2.06.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Program „Moja Woda”

(…) trzeba powiedzieć jedno: wiem, że wielu moich rodaków już dzisiaj prowadzi takie właśnie działania [retencyjne – przyp. MPW], mamy bardzo wiele oczek wodnych w całej Polsce. Chciałbym, by przy każdym domu było takie oczko – nie tylko przy domach jednorodzinnych, lecz także wielorodzinnych. By powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. „Moja Woda” to program dofinansowania tego typu inwestycji. Będzie w nim dofinansowanie do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. Będzie można go uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 2.06.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Bezpieczeństwo żywnościowe

Obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej jest stanie na straży Rzeczypospolitej Polskiej, na straży jej bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to jednym z jego rodzajów jest właśnie bezpieczeństwo żywnościowe. Kto je zapewnia? Polscy rolnicy. Dlatego uważam, że jako Prezydent Rzeczypospolitej, jako głowa państwa mam szczególny obowiązek właśnie myślenia o sprawach rolników, dbania o nie, pilnowania tych spraw i też wzywania, by z szacunkiem podchodzić do codziennego trudu pracy rolnika.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 31.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Budżet europejski

(…) przyszły budżet europejski musi jednak uwzględniać zróżnicowanie krajów i ich sytuację; i że nie można dopuścić do tego, by zmniejszano środki na realizację polityki spójności. Po to, by Unia Europejska jako całość była właśnie jednakowo rozwinięta, by w związku z tym wszystkie kraje – i ich obywatele – miały jednakową szansę w ramach Unii Europejskiej; i że prawdopodobnie trzeba będzie na przyszłość stworzyć nowy instrument finansowy w ramach Unii Europejskiej, który pomoże w walce z kryzysem gospodarczym, jaki został spowodowany pandemią koronawirusa.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 31.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Pomoc dla rolników

Natomiast trzeba dbać o rolnicze sprawy i cały czas ich pilnować, bo są one niezwykle istotne. I właśnie dlatego m.in. tak bardzo mocno żądałem od rządu, by w tarczy antykryzysowej rolnicy zostali potraktowani jak przedsiębiorcy. To był mój bardzo twardy postulat. Powiedziałem: „To są gospodarstwa rodzinne, które bardzo często zatrudniają ludzi. Ci rolnicy muszą być potraktowani tak, jak traktuje się przedsiębiorców, i te same formy pomocy muszą trafić także do nich, m.in. również zwolnienie z KRUS-u, czyli z kosztów, które trzeba płacić. Zwłaszcza w gospodarstwach, które rzeczywiście dotknął kryzys związany z koronawirusem”. Była to ogromnie problematyczna sprawa.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 31.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ciągłość władzy

Dla mnie – jako tego, który jest także odpowiedzialny konstytucyjnie za tak zwaną ciągłość władzy państwowej – najbardziej istotna jest jedna rzecz, a mianowicie, żeby prezydent, który zostanie wybrany w tegorocznych wyborach prezydenckich mógł objąć urząd 6 sierpnia tego roku. To jest kwestia fundamentalna. 5 sierpnia jest ostatni dzień mojej kadencji i 6 sierpnia powinna się rozpocząć kadencja prezydenta, który zostanie wybrany w tych wyborach prezydenckich, które powinny się odbyć. I to jest kwestia fundamentalna, ustrojowa, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że kadencja prezydencka się kończy – czyli kończy się moja kadencja – i nie ma tego, kto wygrał wybory prezydenckie. To jest dla mnie coś niewyobrażalnego i uważam, że w tej chwili podstawowym obowiązkiem wszystkich polityków, niezależnie od barw politycznych, jest doprowadzenie do tego, żeby te wybory prezydenckie mogły się spokojnie odbyć, żeby obywatele mogli dokonać wyboru, oddać głos i żeby został zachowany porządek konstytucyjny i ład ustrojowy. To jest kwestia fundamentalna.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 31.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Inwestycje

Przekop Mierzei Wiślanej i Centralny Port Komunikacyjny to mają być inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły ewidentne profity gospodarcze polskiemu państwu. I jeżeli je zrealizujemy, to wielokrotnie więcej pieniędzy będzie na wspomnianą chociażby służbę zdrowia i wszystkie inne cele ponieważ to te właśnie inwestycje jako już funkcjonujące przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym będą przynosiły profity. I to będą wielokrotnie większe pieniądze – wierzę w to głęboko – niż to co zostanie w nie zainwestowane. W związku z powyższym to są proste, jasne i oczywiste korzyści dla polskiego państwa, idące na dziesięciolecia, a może i stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię przekopu Mierzei Wiślanej i budowy tam kanału, który będzie pozwalał na to, żeby statki mogły wpływać na Zalew Wiślany bez konieczności pytania Rosjan o zgodę, czy wolno wpłynąć czy nie. A dzisiaj mamy taką sytuację.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 31.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje

Jest tak – i wszyscy nasi rodacy doskonale o tym wiedzą – że już od lat mamy tu europejskie ceny. W Polsce płacimy w sklepach ceny w wielu przypadkach takie, jakie płacą nasi współobywatele z Unii Europejskiej, na zachodzie Europy. Ale chcemy, by w Polsce także były zachodnioeuropejskie zarobki. I do tego zdążamy. Właśnie po to są nam potrzebne mechanizmy, które wzmacniają naszą gospodarkę, budują ją. Gospodarkę budują wielkie inwestycje. Nie wierzcie, Państwo, że jeżeli tu ograniczy się inwestycję, weźmie miliard złotych i gdzieś przesunie, to będzie złote lekarstwo, które uratowało każdego.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 30.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje

Nie jest to czas wycofywania się z żadnych wielkich inwestycji. Ambitny naród, jak powiedziałem na wstępie, ambitne państwo i społeczeństwo nie wycofuje się z inwestycji. Nie mówi się, że żeby skierować środki na jeden cel, to będziemy musieli zrezygnować z zaplanowanych inwestycji w innym miejscu. Wręcz przeciwnie: realizujemy wszystko. I to jest właśnie nasza ambicja, żebyśmy zrealizowali wszystko to, co zaplanowaliśmy, i jeszcze dodatkowo więcej. Ale chciałbym, żeby z tego w ogromnym stopniu skorzystały także i samorządy. Wiem, bo wielokrotnie było to przedmiotem dyskusji, także i w sekcji Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju, że wiele samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, boryka się z problemami z możliwością wykorzystania różnego rodzaju funduszy, także funduszy europejskich – problemami związanymi z wkładem własnym, z tak zwanymi środkami własnymi. W związku z tym wystąpię z odpowiednią inicjatywą, aby powstał fundusz inwestycji samorządowych. Fundusz, na którym kwota rzędu 20 czy 30 mld złotych będzie kwotą, z której będą mogły skorzystać samorządy po to, by wykorzystać środki europejskie, które przyjdą do nas w ramach następnej perspektywy finansowej i w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 28.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Infrastruktura

Dla mnie to jest ogromnie ważne – żeby było to poczucie, że nie jest żadną gorszą sytuacją to, że mieszkam w mniejszym mieście, czy mieszkam na wsi, bo też mam stworzoną infrastrukturę drogową, bo też mam przyzwoitą, dobrze wyposażoną i piękną szkołę, bo też mam przedszkole, bo też mam szerokopasmowy internet, bo też mam dostęp do tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są znamionami nowoczesności. Chciałbym, żeby taka właśnie była Polska i cieszę się, że możemy tę Polskę zmieniać.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 28.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkcja w Europie

Europa powinna na nowo stać się wielkim warsztatem produkcyjnym. Powinniśmy wrócić do produkcji, której bardzo często Europa już dawno zaniechała, która została wyprowadzona poprzez politykę obcinania kosztów gdzieś daleko na wschód, gdzieś do dalekiej Azji czy w inne miejsca. W dobie koronawirusa spowodowało to bardzo często rwanie się łańcuchów dostaw, brak możliwości uzyskania różnego rodzaju komponentów niezbędnych do produkowania ważnych urządzeń, ważnych materiałów, które w dobie koronawirusa okazały się na wagę złota, a były po prostu przez to niedostępne.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 28.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kierunki Rozwoju w Europie

29 kwietnia napisałem list do przywódców Unii Europejskiej – do moich koleżanek i kolegów, do przywódców państw bałkańskich, a także do przywódców państw Partnerstwa Wschodniego, pisząc, jak postrzegam przyszłe kierunki, w których powinniśmy w Europie się rozwijać i o których powinniśmy dyskutować: współpraca w zakresie ochrony zdrowia, zwłaszcza zabezpieczenia nas przed ewentualnymi kolejnymi epidemiami, jak powinniśmy działać w tym zakresie; współpraca gospodarcza, która właśnie musi wejść na nowe tory, a nowy budżet europejski powinien uwzględniać kwestię realiów, w jakich znajdują się poszczególne kraje europejskie i realiów potrzeb tych krajów, by mówić o rzeczywiście równym rozwoju Unii Europejskiej w sensie, że wszystkie kraje są w miarę jednakowo rozwinięte; i żeby to zapewnić, stworzyć taką możliwość krajom

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 28.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Narodowa Strategia Onkoligczna

Trzeba pracować w zakresie naprawy polskiej służby zdrowia, realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, którą przygotowałem i która powinna być teraz wdrażana w życie. Tego trzeba pilnować, bo walka z rakiem jest jedną ze spraw priorytetowych na najbliższe dziesięciolecie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Świadczenia dla senierów

Chciałbym, żeby były podwyższane świadczenia dla seniorów. Jest już obiecana i realizowana 13. emerytura i na pewno nie pozwolę jej zabrać. Jest to ustawa, której nie pozwolę cofnąć, podobnie jak 500 plus i innych świadczeń, które zostały już przyznane. Tak jak powiedziałem: jestem tego gwarantem i będę tego gwarantem. Dopóki jestem prezydentem na pewno nikt moim rodakom tego nie zabierze. Ale chciałbym, żeby emeryci mieli 14. emeryturę, żeby podwyżki emerytur były jak najwyższe. To są ludzie, którzy przepracowali całe życie, a niejednokrotnie mają – jak na dzisiejsze czasy – cały czas niskie świadczenia. Chciałbym więc, żebyśmy tutaj realizowali taki program systematycznego podwyższania i to jest na pewno element na najbliższe lata.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Chciałbym, by te relacje nadal dobrze się układały, bo Stany to wielka gospodarka, wielki partner, największa na świecie armia i dobrze mieć takiego silnego sojusznika.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Rozwój kolei

Poza tym chcę, żebyśmy rozwijali Państwo, budowali wspomniane przystanki kolejowe – jest program 100 przystanków, ale tak naprawdę chcemy ich wybudować 200 w różnych mniejszych miejscowościach, gdzie kiedyś były przystanki, a zniknęły. Trzeba je czasem stworzyć od początku. A jest to właściwe miejsce, żeby taki przystanek kolejowy powstał, żeby pociąg się zatrzymał, żeby ludzie mogli dojechać do pracy, żeby była łatwiejsza komunikacja.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Modernizacja armii

Chciałbym, byśmy doprowadzili do szczęśliwego finału wszystkie te kontrakty [F35 – przyp. MPW], bo są to także rakiety Himars, to także zakupy, które realizujemy w Polsce – armatohaubice Krab, moździerze Rak, różne inne elementy nowoczesnego uzbrojenia, które cały czas są dostarczane polskiej armii. W najbliższych dniach kolejne. Jest to proces, który cały czas się dzieje. Chciałbym, by polski przemysł był w jak największym stopniu do tego angażowany. Wymaga – oczywiście – zmian, w wielu punktach wymaga przeobrażeń i modernizacji, ale róbmy to.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Modernizacja armii

Więc to się dzieje: reforma polskiej armii, która postępuje, wielkie kwoty wydatkujemy na modernizację. Chciałbym, by to wszystko zostało doprowadzone do takiego stanu, aby polska armia była rzeczywiście nowoczesna, silna – rzecz jasna, proporcjonalnie do naszej wielkości, do naszego położenia. Nigdy nie będziemy mocarstwem, bo nie mamy takich zadatków. Ale możemy być państwem, które przy wsparciu naszych sojuszników – po to jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim – spokojnie jest w stanie się obronić. I do takiego stanu dążę.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Bezpieczeństwo energetyczne

(…) przede wszystkim budujemy także gazociąg z szelfu norweskiego, który da nam całkowitą niezależność i wtedy rzeczywiście to my będziemy decydowali, czy podpiszemy kontakt z rosyjskim dostawcą, czy nie. Bo dzisiaj mamy tak, że musieliśmy te kontakty podpisywać, dlatego że nie było alternatywy, a gaz jest nam niezbędny. Tymczasem tworzymy to, że od 2022 roku to my będziemy decydowali, czy podpiszemy, czy nie, czy weźmiemy ten gaz z tego kierunku, czy weźmiemy ten z innego kierunku. I to jest prawdziwa suwerenność, to jest prawdziwa dywersyfikacja dostaw i to jest stawianie Polski i nas wszystkich w zupełnie innej sytuacji niż to miało miejsce dotąd, – kiedy płaciliśmy za gaz i płacimy więcej niż Niemcy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Program retencji wodnej

Wielokrotnie mówiliśmy, że poziom wody retencjonowanej w Polsce jest około 6,5%, podczas gdy chociażby w takiej Hiszpanii to jest 45%. W związku z czym ta różnica tutaj jest ogromna. Chcielibyśmy, żeby w perspektywie do 2027 roku przynajmniej zwiększyć ten poziom wody retencjonowanej w naszym kraju do 15% – byłby to już zupełnie niezły wynik, ale to wymaga bardzo wielu działań i ogromnych nakładów w najbliższym czasie. To właśnie dlatego na ten program retencji przeznaczonych zostało na najbliższe lata 12 mld zł po to, aby poprawić sytuację nawodnienia terenów rolniczych.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 20.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Modernizacja straży pożarnej

(...) wielki program zakupów wozów ratowniczo-gaśniczych, także dla ochotniczych straży pożarnych. W ramach tego wielkiego programu – w ogóle modernizacji polskiej straży pożarnej – w sumie będzie zakupionych ponad 500 nowych wozów strażackich, część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej. Ale w momencie, gdy nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, często używane przez kilka lat wozy, wcale niezużyte będą sukcesywnie przekazywane ochotniczym strażom pożarnym – zasilą formacje strażackie służące najbliżej człowieka.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 20.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Program „Czyste Powietrze”

Bo to nie jest tylko problem [smog – przyp. MPW] wielkich ośrodków miejskich, nie tylko problem Krakowa, ale to jest także, niestety, problem wielu miejscowości wypoczynkowych w Polsce, które tym problemem smogu od lat są dotknięte. Rzeczywiście, ten program Czyste Powietrze, program obejmujący globalną kwotę niewyobrażalnych ponad 100 miliardów złotych, służących po pierwsze – wymianie źródeł ciepła na źródła nowoczesne, gdzie emisja pyłów jest minimalna plus termomodernizacja budynków, a więc generalnie oszczędność na ogrzewaniu – to jest coś, co faktycznie ma szansę doprowadzić do tego, że w naszych miastach, tam, gdzie żyjemy, powietrze, którym oddychamy, będzie dużo czystsze. W efekcie, mam nadzieję, będziemy zdrowsi, będziemy żyli dłużej i dokonamy przełomowej zmiany służącej w Polsce także i przyszłym pokoleniom.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 14.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Baltic Pipe

Dzisiaj rozpoczynamy również – można o tym już śmiało mówić, bo są to fakty – budowę Baltic Pipe, a więc tego gazociągu, który ma prowadzić gaz z Szelfu Norweskiego poprzez Danię po dnie Morza Bałtyckiego do Polski. To są wielkie inwestycje choćby w sektorze energetycznym, które właśnie mają nam gwarantować bezpieczeństwo, mają nam gwarantować także i suwerenność gazową, uniezależnienie od dotychczasowego monopolu, jaki miał Gazprom, jeżeli chodzi o dostawy do Polski, a przede wszystkim uniezależnienie od dostaw z Rosji, z którego to powodu dotychczas bardzo cierpieliśmy

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 12.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Wiek emerytalny

Pamiętam tamtą kampanie z 2015 roku. Ludzie błagali o to, żeby obniżyć podwyższony przez PO i PSL wiek emerytalny, ludzie błagali o to, żeby rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mogły żyć w lepszych warunkach. Zrealizowałem te zobowiązania, złożyłem projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny, podpisałem ustawę 500 plus i inne ustawy, które wspierały polską rodzinę i dzięki którym polska rodzina dzisiaj ma pewniejszy byt. Wiele, wiele rozwiązań prospołecznych: 13. emerytura, godziwe wreszcie waloryzacje rent i emerytur. To jest wszystko dorobek społeczny ostatnich pięciu lat, który obiecuję będę w zdecydowany sposób bronił i kontynuował.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Małżeństwa jednopłciowe

Nie, ustawy która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe absolutnie nigdy podpiszę, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na, broń Boże, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Jest to absolutnie wykluczone. Polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo Polski wzmacnia się na naszych oczach i to są moje działania także. To Baltic Pipe - gazociąg, którym będzie biegł gaz z szelfu noweskiego do Polski, którego budowa w najbliższym czasie się rozpocznie, dlatego że są już wszystkie zgody i jest podpisana umowa z firmą, która ten gazociąg ma wykonywać. Powstał w międzyczasie gazoport w Świnoujściu. Jesteśmy coraz mocniejsi. Będziemy w pełni suwerenni energetycznie niedługo. Dzisiaj mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wojska amerykańskie które gwarantują nasze bezpieczeństwo.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Współdziałanie

Jeżeli dzisiaj dotyka nas kryzys, to my pokazujemy, że właśnie poprzez dobre współdziałanie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne tarcze antykryzysowe, przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, a więc partnerami społecznymi, przyjmowane także i w konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem, to oni zapewniają miejsca pracy. A nam chodzi o to, by po pierwsze uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło, żeby ludzie mogli się bogacić. Ja jestem optymistą, wierzę w to, że to nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i pozwoli nam z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Pierwsza wizyta zagraniczna

W tym roku myślę, że z pierwszą wizytą bardzo bym chciał pojechać do Rzymu, dlatego że to będzie oznaczało, że epidemia koronawirusa minęła, że ją pokonaliśmy, że Włochy które tak bardzo ucierpiały, są wspierane przez swojego sojusznika w Unii Europejskiej.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Państwa narodowe i wspólna Europa

Pandemia koronawirusa najlepiej pokazała, kto dzisiaj radzi sobie w Europie. W Europie poradziły sobie i radzą sobie z tą pandemią i wierzę, że sobie doskonale poradzą – tak państwa narodowe.To one stanęły do walki, to one radzą sobie dobrze, tak jak dobrze sobie radzi nasz kraj. Unia Europejska, Komisja Europejska i inne instytucje europejskie zaspały w sprawie, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy budować wspólnej Europy, bo ona jest projektem bardzo ważnym.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Współpraca w UE

Współpraca w ramach UE jest bardzo ważna. Dziś mamy bardzo dobrą współpracę transatlantycką, mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wielokrotne moje spotkania z panem prezydentem Donaldem Trumpem, jeździmy dzisiaj do Stanów Zjednoczonych bez wiz, wiec to pokazuje, że relacje są bardzo dobre. Chciałbym, żebyśmy pomogli też Unii Europejskiej wyjść z tego kryzysu, żebyśmy byli tutaj aktywni, żebyśmy dalej budowali współpracę państw UE w ramach Trójmorza, którą rozpoczęliśmy 5 lat temu. To są dzisiaj te najważniejsze wyzwania, w moim przekonaniu, polskiej polityki.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Europejska solidarność

W Europie powinniśmy postawić na współpracę. To właśnie dlatego w ramach współdziałania i wsparcia wysłaliśmy grupę naszych lekarzy do Włoch, po to żeby wsparli Włochów w bardzo trudnej wtedy dla nich sytuacji walki z koronawirusem. Wsparliśmy ich, bo Europa powinna opierać się na solidarności. Nie powinna się opierać na konkurencji, nie powinna się opierać na walce interesów, nie powinna się opierać na dyktacie silnych, ale powinna się opierać na solidarności, na wzajemnym zrozumieniu i na współpracy. I taką właśnie Europę zjednoczoną i wspólną ja proponuję i mam nadzieję, że będziemy w niej żyli.

Źródło: youtu.be

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Fundusz Medyczny

Polacy, którzy zostali doświadczeni życiowymi tragediami, nie powinni prosić o pieniądze. Państwo powinno wspierać ich środkami z tego właśnie [Funduszu Medycznego - przyp. MPW]

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Produkt polski

Informacja o tym, które produkty zostały wyprodukowane w Polsce, powinna znaleźć się na paragonie. (...) Deklaruję, że na koniec mojej drugiej kadencji, na każdym paragonie znajdzie się suma wydana na zakupy, które wyprodukowano w Polsce.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkt polski

Polacy powinni kupować więcej rodzimych produktów i mieć pewność, że nie są wprowadzani w błąd. Inspekcja Handlowa co roku znajduje w sklepach produkty, które są błędnie oznaczone jako pochodzące z Polski. To musi się skończyć, a ochrona naszych produktów musi być zapewniona ustawowo.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Członkostwo w UE

Patrzmy na nasze członkostwo pełni optymizmu, ale bądźmy krytyczni, gdy działania bezdusznej biurokracji niszczą interesy któregokolwiek z państw. Polska musi dbać o jakość funkcjonowania Unii Europejskiej, bo nasz las bez jej istnienia byłby dużo trudniejszy.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczenstwo i obronność
prezydent2020
Armia

Podstawą naszego bezpieczeństwa militarnego jest silna i nowoczesna polska armia będąca istotną częścią sił sojuszniczych NATO.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczenstwo i obronność
prezydent2020
Bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa

Najbliższe lata w polityce międzynarodowej będą wymagały od każdego z państw działań w trzech obszarach. Po pierwsze, zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Po drugie, działań na rzecz rozwoju gospodarczego w tym trudnym czasie (...) Po trzecie, promowania wartości istotnych dla pokoju i współpracy.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa

Z mojej inicjatywy, w ciągu ostatnich pięciu lat, zostało zorganizowanych w Polsce i na świecie 25 forów biznesowych, wzięło w nich udział kilkaset polskich firm, które mogły bezpośrednio spotkać się z potencjalnymi partnerami z krajów całego świata. Podczas moich międzynarodowych spotkań podpisaliśmy też około 80 umów i memorandów o współpracy gospodarczej z 20 państwami, ułatwiających prowadzenie przez nasze firmy interesów w tych krajach.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Polityka historyczna

Dobry wizerunek Polaków za granicą wpływa nie tylko na poczucie dumy, ale to także istotny element nasze pozycji dyplomatycznej i gospodarczej. Na ten wizerunek wpływają zarówno nasze bieżące działania na scenie politycznej, ale również budowa świadomości o historii naszego kraju. (...) Dlatego Polska potrzebuje prezydenta, który będzie kontynuował przywracanie narodowej dumy.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczenstwo i obronność
prezydent2020
NATO

Polska jest dziś dostarczycielem i beneficjentem bezpieczeństwa sojuszniczego. Siły NATO i wojska amerykańskie powinny pozostać w naszym kraju i rozwijać swoją obecność, jako gwarancja współdziałania w obronie naszego kraju.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Bezpieczeństwo energetyczne

Głęboko wierzę, że dzięki rozbudowie gazoportu oraz budowie gazociągu Baltic-Pipe, podczas mojej kolejnej kadencji, Polacy poraz pierwszy w historii uniezależnią się od dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.(...) Państwo potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka. Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkt polski

Duże sieci handlowe w Polsce zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy. Skorzystają na tym także klienci, którzy będą mogli kupić asortyment od krajowego producenta, a nie z miejsc, które przypominają fabryki żywności. Oprócz pozytywnych skutków dla gospodarki, będzie to nieść również dobre skutki zdrowotne, bo skrócenie czasu transportu to mniej szkodliwych substancji konserwujących.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.(...) Państwo potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka. Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Koronawirus: gospodarka

(...) Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. (...)

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkt polski

Jako prezydent chcę nadal promować polskie produkty za granicą.(...) W obecnej sytuacji gospodarczej, ważna jest każda złotówka, która zostaje w kraju.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkt polski

Informacja o tym, które produkty zostały wyprodukowane w Polsce, powinna znaleźć się na paragonie. (...) Deklaruję, że na koniec mojej drugiej kadencji, na każdym paragonie znajdzie się suma wydana na zakupy, które wyprodukowano w Polsce.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rolnictwo

Problemy wsi są głównymi zagadnieniami mojej prezydentury. Będę mocno zabiegał, aby pomoc suszowa była sprawnie wypłacana dla rolników. To ma fundamentalne znaczenie dla gospodarstw rolniczych i sprawnej polityki rolnej państwa. Ochrona producentów żywności to jedno, a przeciwdziałanie to drugie. Polska potrzebuje lepszego systemu retencji, pozwalającego nawadniać właściwe uprawy.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Produkt polski

Jako prezydent chcę nadal promować polskie produkty za granicą.(...) W obecnej sytuacji gospodarczej, ważna jest każda złotówka, która zostaje w kraju.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Koronawirus: gospodarka

(...) Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. (...)

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
ONZ

Po doświadczeniach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, obecnie Polska działa w Radzie Praw Człowieka ONZ, a za dwa lata będzie przewodniczyć Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

obronność i bezpieczeństwo
prezydent2020
Unia Europejska/ Europejska solidarność

Nasz kraj ma również coraz większą rolę do odegrania w Unii Europejskiej. (...) Polska potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Polski. Musimy jednak dbać o to, by celem funkcjonowania Wspólnoty była realizacja interesów mieszkańców poszczególnych krajów, a nie rozbudowa biurokracji, która próbuje przeregulować nasze codzienne życie, a w chwilach kryzysu jest bezradna. Europa musi być solidarna.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Zalesianie

Polska powinna być zielonymi płucami Europy. Dbajmy o nasze lasy. Nadal chcę wspierać program zalesiania.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Odpady

Dalszego rozwoju wymaga system gospodarowania odpadami, który, ze względu na regulacje zewnętrzne, odbija się negatywnie w rachunkach Polaków - w tym zakresie potrzeba mądrej polityki uwzględniającej również odpowiedzialność producentów za wytworzone produkty.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Służba zdrowia

Obecnie realizowane są programy, które przeniosą naszą służbę zdrowia na jeszcze wyższy poziom. Wynagrodzenia lekarzy, rezydentów, ratowników, pielęgniarek i położonych zwiększyły się, a w Akademiach Medycznych uczy się więcej przyszłych specjalistów. (...) W końcówce mojej drugiej kadencji liczę na znaczną poprawę satysfakcji pacjentów.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Produkt polski

Polacy powinni kupować więcej rodzimych produktów i mieć pewność, że nie są wprowadzani w błąd. Inspekcja Handlowa co roku znajduje w sklepach produkty, które są błędnie oznaczone jako pochodzące z Polski. To musi się skończyć, a ochrona naszych produktów musi być zapewniona ustawowo.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Infrastuktura

Polska potrzebuje sprawiedliwego rozwoju. Nie zmowy elit, które czerpią korzyści z nierównomiernego rozwoju. Wspieram nie tylko działania służb skarbowych zmierzające do uszczelnienia wspólnej kasy, ale również budowę infrastruktury, która łączy wykluczone regiony, budowę dróg lokalnych i przywracanie dworców tam, gdzie zostały zlikwidowane. (...) Każdy z nas płaci podatki i każdy zasługuje na tę samą troskę państwa.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Walka ze smogiem

W dzisiejszych czasach równie ważne jak leczenie jest zapobieganie. Stąd program walki ze smogiem, który wspiera termomodernizacje budynków jednorodzinnych, jak i na wymianę źródeł ciepła (na bardziej ekologiczne). Do 2029 r. przeznaczymy 103 mld zł dofinansowania, które zapewni Polakom ciepły dom i niższe rachunki.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Produkt polski

Duże sieci handlowe w Polsce zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy. Skorzystają na tym także klienci, którzy będą mogli kupić asortyment od krajowego producenta, a nie z miejsc, które przypominają fabryki żywności. Oprócz pozytywnych skutków dla gospodarki, będzie to nieść również dobre skutki zdrowotne, bo skrócenie czasu transportu to mniej szkodliwych substancji konserwujących.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wieś

Wsie nie mogą być miejscami, które się wyludniają. Młodzi zasługują na perspektywy, gdziekolwiek przyjdzie im się urodzić. Na tym skorzystają również miasta, bo równomierny rozwój to więcej szans dla wszystkich. Sprzeciwiam się regionalizacji Polski. (...) Chcę stać na straży Polski silnej, dumnej i sprawiedliwej!

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polskie koncerny

Uważamy, że fundamentem polskie gospodarki, oprócz przedsiębiorczości i pracowitości Polaków, są silne polskie koncerny. Postawiliśmy na ich rozwój. Zadbaliśmy o to, aby nie kierowały się tylko i wyłącznie kryterium pomnażania zysku, ale aby czuły się odpowiedzialne za ludzi, za lokalne wspólnoty, wśród których prowadzą swoją działalność.

Źródło: www.andrzejduda.pl

Data obietnicy: 4.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Retencja wodna

A plan realizacji działań retencyjnych na najbliższe siedem lat – do 2027 roku – to ponad 10 mld zł, które są na ten cel przewidywane. Budowa dziewięciu wielkich zbiorników retencyjnych, ponad 30 mniejszych i ta zupełnie mała retencja. Dla przykładu wskażę, że dosłownie w tych dniach rozstrzygane są przetargi na modernizację i budowę choćby jazów, które mają zatrzymywać wodę – i w ten sposób pomagać właśnie w regulacji gospodarki wodnej poprzez możliwość nawadniania pól.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Prywatyzacja/Służba zdrowia

Nie zgodzę się na prywatyzację polskiej służby zdrowia. To znaczy, chcę żeby była pełna jasność, nie zgodzę się na prywatyzowanie tych placówek służby zdrowia, które dzisiaj są placówkami publicznymi. Dlaczego? dlatego, że potrzebna jest powszechnie dostępna dla wszystkich dobrze funkcjonująca służba zdrowia i obowiązkiem polskiego państwa, i polskiej władzy jest taką właśnie służbę zdrowia budować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Wieś

Polska wieś nadal wymaga wszechstronnej opieki i wsparcia ze strony państwa. Polskie rodzinne gospodarstwo rolne to jest fundament naszej gospodarki, o nim trzeba zawsze pamiętać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rodzinne gospodarstwo rolne

W najbliższym czasie przygotuję i złożę w polskim parlamencie ustawę właśnie o rodzinnym gospodarstwie rolnym, wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego i jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rolnictwo

Rolnik też musi być potraktowany tak jak drobny przedsiębiorca, na niego trzeba spojrzeć tak samo, on potrzebuje takich samych ulg, on też potrzebuje zwolnienia ze składki na KRUS, po to by mu było łatwiej w trudnej sytuacji.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bezpieczeństwo

Bezpieczna Polska to taka Polska, w której wszystkie te działania ze strony państwa, które do tej pory były przez ostatnie 5 lat realizowane, będą realizowane nadal. To jest właśnie bezpieczna Polska i ja taką Polskę państwu gwarantuję.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Nie będzie żadnego odbierania polskiej rodzinie przyznanych jej świadczeń, bo one właśnie stanowią o bezpieczeństwie polskiej rodziny ale nie tylko rodziny. One proszę państwa stanowią również o bezpieczeństwie polskiej gospodarki.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych elementów dla budowania silnego państwa, dla budowania społeczeństwa, o którym można mówić, że jest społeczeństwem nowoczesnym.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

bezpieczenstwo i obronność
prezydent2020
Koronawirus: sprzęt ochronny

Dziękuję także i rządowi za to, że zdecydowano się na zakup maszyn, dzięki którym będziemy mogli produkować prawdziwe maseczki ochronne o wysokich współczynnikach ochronnych na przyszłość w Polsce. Tak, będą w dyspozycji agencji rezerw materiałowych te maszyny. Być może na co dzień nie będą tak bardzo potrzebne ale dziś nikt z nas nie może przewidzieć czy nie pojawi się kolejna epidemia i Polska powinna takim wyposażeniem dysponować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Sektor bankowy

Polski sektor bankowy wie, co ja myślę o kredytach frankowych i myślę o tamtej sytuacji. Polski sektor bankowy osiąga doskonałe wyniki finansowe. Dzisiaj polski sektor bankowy musi spojrzeć na swojego klienta w szczególny sposób i wyciągnąć do tego klienta rękę, i dać temu klientowi ulgę na czas, w którym ta ulga jest mu potrzebna.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Narodowa strategia onkologiczna

Celem proszę państwa jest to, aby jak największy odsetek tych, którzy zachorują na raka, mógł spokojnie żyć przez 5 lat i dłużej, aby jak najszybciej wyłapywać te sytuacje, w których choroba nowotworowa się pojawia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Sektor bankowy

Szanowni Państwo, ja będę obligował także polskie banki do tego, by były te wakacje kredytowe. Ja sobie zdaję doskonale sprawę jak one są ważne, zwłaszcza dla tych rodzin, które mają na kredyt kupione mieszkanie, dla których spłacanie tego kredytu i mieszkanie to jest przecież być albo nie być. To jest sprawa fundamentalna. To jest także kwestia honoru polskiego sektora bankowego, nie waham się tego powiedzieć.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Służba zdrowia

Ja uważam, że służba zdrowia powinna być publiczna, z zapewnieniem w jak największym stopniu jak najlepszej techniki i technologi leczenia, jak najlepiej wykształconych i przygotowanych lekarzy, jak najlepiej przygotowanego i wykształconego personelu, a także jak najlepszego wyposażenia. Wierzę w to, że dzięki tym wszystkim przygotowanym nakładom będziemy mogli w ten sposób właśnie na przyszłość funkcjonować. Takie polskie państwo chcę budować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Dobry start

Jeżeli będziecie wysyłali, a będziecie wysyłali mam nadzieję, we wrześniu dzieci do szkoły to będziecie otrzymywali także dodatek dobry start. Może ten dobry start w tym roku będzie szczególnie ważny. (...) Zastanówcie się państwo czy w obecnej sytuacji to także będzie rozdawnictwo, czy w obecnej sytuacji także z tego można byłoby się wycofać, można byłoby tego nie dać? Zapytajcie państwo rodzinę, w której jedno z rodziców zarabiało i właśnie straciło albo obawia się, że straci pracę. Jak ta rodzina się czuje i co będzie dla niej znaczyło te 300 zł we wrześniu.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Zasiłek dla bezrobotnych/dodatek solidarnościowy

Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do kwoty 1300 zł i musi być wypłacany wszystkim tym, którzy rzeczywiście tą pracę, zwłaszcza z powodu kryzysu spowodowanego [koronawirusem - przyp. MPW], tracą i stracą. Musi być tak, że zostanie wprowadzona dodatkowa formuła wsparcia, coś co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek solidarnościowy to 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Inne programy społeczne także zostaną utrzymane. Czy będzie wypłacana 13 emerytura? Tak, będzie albowiem ustaliliśmy ją ustawowo. Emeryci mogą być spokojni. 13 emerytura została wypłacona w tym roku i będzie wypłacona także w roku przyszłym.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rodzina i praca

Pamiętajmy o tym, że wszystko robimy, aby fundamentem, tym mocnym fundamentem naszego domu, była właśnie równość wobec prawa, a jego filarami były rodzina i praca. To jest nasze wielkie dążenie i ja głęboko w to wierzę, że taka dzisiaj jest Polska i nawet jeżeli ktoś powie, że dzisiaj przez ten kryzys (koronawirus) jesteśmy na kolanach, to ja powiem spokojnie, wstaniemy z tych kolan, jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500+

Nie wycofamy się absolutnie. Ja nigdy nie pozwolę, jako prezydent Rzeczpospolitej, na to, by polskie państwo wycofało się z programu 500+. (...) Ten program dla rodzin wychowujących dzieci stanowi fundament.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polski przemysł i gospodarka

Polskie mają być stocznie i polskie stocznie muszą być odtworzone. Polski ma być przemysł, nie chcemy tutaj sprzedawania polskich, wielkich firm, pereł w koronie obcym podmiotom. My chcemy mieć polskie linie lotnicze, niech nikt nie opowiada, nie waży się powiedzieć, że są nieopłacalne, muszą być opłacalne, bo są wielką dumą polskiego państwa, są naszą wizytówką. Koniec z polityką wstydów poprzednich lat.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Świadczenia dla os. niepełnosprawnych

Będą zachowane świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodzielnego życia, do samodzielnego funkcjonowania. Również zostaną utrzymane w takiej formie w jakiej zostały w ostatnim czasie przyjęte. Możecie się państwo nie martwić

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Najniższa emerytura w 2015 r. to było 880 zł, dzisiaj jest 1200 zł, więc zmiana jest tutaj zasadnicza. Pewnie, to nie jest 2000 zł ktoś powie, to nie jest 3000 zł, które powinno być, ale proszę państwa spokojnie i konsekwentnie, ale z pamięcią, żeby rzeczywiście co roku było to podniesienie, żeby było to widoczne podniesienie, odczuwalne w portfelu, a przede wszystkim żeby było to świadczenie dodatkowe.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rolnictwo

Wkład pracy rolnika to nasze bezpieczeństwo żywnościowe, to jego wielka zasługa, to jego powód do dumy. A kiedy ma kłopoty to jest naturalną rolą polskiego państwa (...) by ten rolnik miał wszechstronną pomoc ze strony państwa, by zwłaszcza wtedy, gdy znajdzie się w trudniejszej sytuacji to państwo było wyczulone na jego potrzeby, wyciągało do niego rękę (...) ale przede wszystkim to jest państwo, na które patrząc, on wie o tym, że może spokojnie uprawiać swoją ziemię.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500+

Jak był wprowadzany program 500+ na samym początku to ci, którzy wcześniej mówili, że nie da się tego programu wprowadzić, że to jest nierealne, że to rozwali finanse państwa, że to zniszczy budżet, mówili potem: tak, teraz te rodziny pójdą i wydadzą te pieniądze na nowe telewizory. Ja powiedziałem, że jeżeli w rodzinie jest tak, że dziecko miało kompleks na tym punkcie, że są biedni, bo nie mieli dobrego telewizora, a wszyscy koledzy dookoła w klasie mieli (...) to jeżeli rodzice pójdą i to właśnie kupią, to może to jest właśnie najlepsza, doraźna forma realizacji potrzeb tego dziecka.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wsparcie dla rodzin

Rodzinie należy się prawdziwe wsparcie, rzeczywiste wsparcie, wymierne wsparcie, takie, które rodzina poczuje, takie, którym będzie mogła wymiernie dysponować

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wieś

Dzisiaj polska wieś to nowoczesność. Dzisiaj to wykształceni, młodzi, uśmiechnięci ludzie, którzy żyją na wysokim poziomie, którzy mają wielkie ambicje, którzy chcą być wyposażeni w nowoczesny sprzęt, którzy chcą realizować nowoczesną gospodarkę (...) To dlatego między innymi walczymy, żeby w Polsce nie było GMO, ponieważ chcemy, żeby nasza żywność była jak najzdrowsza.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wieś

Ja chcę żeby wielkie, polskie miasta rozwijały się jak najlepiej ale Polska musi się równo rozwijać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury stażowe

To nadal oczywiście jest zapis, który wiąże mnie zobowiązaniem z NSZZ „S”. (…) Te kwestie są liczone, bo ten postulat, żeby to był 40 letni okres pracy jest postulatem bardzo trudnym do spełnienia. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych, dzisiaj w zasadzie niemożliwym i dlatego szukamy tutaj innych rozwiązań. (…). Mam też nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zawrzeć z NSZZ „Solidarność” umowę na kolejny okres mojej prezydentury (…) w której ten postulat i to zobowiązanie będzie prolongowane, dlatego że trzeba wypracować rozwiązanie w tym zakresie. Ono nie powinno być moim zdaniem dla wszystkich zawodów jednakowe. Ono powinno być w zależności od tego, jaki kto zawód wykonywał i jaka jest realna możliwość wykonywania tego zawodu na przestrzeni lat czyli po prostu, na ile realnie człowiek ma sił, żeby ten zawód wykonywać. I do tego powinniśmy dopasować ten staż pracy, który rzeczywiście jest stażem realnym także z punktu widzenia systemowego.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.04.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Aborcja

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem. Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku, to z całą pewnością zostanie przeze mnie podpisany. Jestem zdania, że Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć wniosek grupy 119 posłów dotyczącego właśnie przesłanki eugenicznej.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.04.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Koronawirus: Produkcja sprzętu ochronnego

Uruchamiamy wszędzie, gdzie to jest możliwe, produkcję w kraju. Te działania są koordynowane - dzisiaj były omawiane na zespole zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie [sprzętu ochronnego - przyp. MPW] zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują, walcząc z koronawirusem, a także wszystkie inne osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: Zakupy sprzętu ochronnego

Chiny powoli, ale konsekwentnie mogą wracać do pracy. I dzięki temu, że mogą wracać do pracy będzie możliwe także to, abyśmy my mogli kupić w Chinach ten potrzebny na sprzęt. Chiny produkują go normalnie w ogromnej ilości, ta produkcja w tej chwili się toczy i jest wzmacniana. Pan Prezydent [Chin - przyp. MPW] powiedział, że mamy, jako Polska z ich strony zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: wizja przyszłości

Co się będzie działa z polska gospodarką - nie potrafię w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Jakie będą nasze możliwości w momencie, kiedy skończy się czas epidemii i przyjdzie czas na to, żeby odrabiać straty – nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Mogę w tej chwili tylko obiecać, że będę walczyć ze wszystkich sił żebyśmy, jak najszybciej wrócili na drogę dobrego rozwoju i żebyśmy jak najszybciej mogli realizować to, co od samego początku mówiłem, kiedy ubiegałem się o urząd prezydenta w 2015 roku, że chciałbym po prostu żeby w okresie mojej służby prezydenckiej podniósł się poziom życia Polaków. To co się dzieje w tej chwili, absolutnie burzy to marzenie i z tego puntu widzenia jest ogromnie groźne, natomiast to nie zmienia mojego głębokiego postanowienia że ja właśnie o to walczę.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 23.03.2020

prezydent2020
koronawirus
ochrona zdrowia
Koronawirus: Gospodarka

Rozwiązania idą daleko, że w wielu przypadkach w ogóle likwiduje się kryteria i po prostu pomoc będzie kierowana i będą mogli z niej skorzystać wszyscy, którzy po prostu potrzebują. Nie robimy tego branżowo, nie dzielimy na rodzaje działalności w sensie różnych branż, tylko robimy to jednolicie, by miało to charakter powszechny. Bo bardzo trudno przewidzieć, kto w szczegółach ucierpi na skutek sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.03.2020

prezydent2020
koronawirus
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Pomoc dla rolników

Rolnicy także prowadzący mniejsze gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne muszą być traktowani jak przedsiębiorcy, przecież oni bardzo często zatrudniają ludzi, oni mają te same problemy. (…) Może się okazać, że jest wielu rolników, którzy dzisiaj nie są w stanie zbyć płodów rolnych, którzy poniosą straty, oni musza mieć wsparcie (…) wiec to nie jest tylko i wyłącznie zwolnienie na 3 miesiące z obowiązku płatności składek na KRUS, to także zasiłek dla rodziców, którzy pozostają w domu, dlatego że przedszkola czy żłobki są nieczynne - on również powinien być wypłacany rolnikom, jeżeli maja taką sytuację.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 23.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
rolnictwo
koronawirus
Współpraca z Chinami

Uważam, że my także powinniśmy współpracować z Chinami. Do nas zresztą docieraj szerokie szyny i mamy terminal w Sławkowie, w związku z tym mamy szansę stać się hubem, przez który różne chińskie towary będą wędrowały dalej do Europy. Natomiast musimy w tym wszystkim pilnować swoich interesów pod każdym względem, czyli dbać o nasz rynek, dbać o nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy że mamy do czynienia z ogromnym mocarstwem i trzeba prowadzić dyplomację, trzeba dywersyfikować współprace międzynarodowa, ale trzeba to czynić w sposób ostrożny i wyważony.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 23.03.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Koronawirus: Egzamin maturalny

Czy matura się odbędzie, czy nie, to wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój sytuacji. Dzisiaj bardzo trudno jest to powiedzieć.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 23.03.2020

prezydent2020
edukacja
koronawirus
ochrona zdrowia
Koronawirus: Gospodarka

Dzisiaj zgłasza się wielu przedsiębiorców, którzy chcą różnego rodzaju materiały ochronne, stroje ochronne wytwarzać, została uruchomiona produkcja płynu odkażającego, antywirusowego, robi to PKN Orlen, robi to w tej chwili Polfa Tarchomin, zgłaszają się także prywatne firmy, żeby taką produkcję u siebie uruchamiać, zostały stworzone szybkie ścieżki do tego, aby uzyskiwać w tym zakresie zezwolenia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 23.03.2020

prezydent2020
koronawirus
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Program Tarczy Antykryzysowej

Cały ten program tarczy antykryzysowej jest ogromnie ważny dla polskiego społeczeństwa, dla przedsiębiorców, pracowników – dla całej gospodarki. W tej bardzo trudnej sytuacji on ma dzisiaj fundamentalne znaczenie. Ale głęboko w to wierzę, że zda egzamin i uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu ochronić Polskę, naszych rodaków i miejsca pracy. Kwota, o jakiej mówimy, wartość tego programu to 212 mld zł – dzisiaj ją szacujemy i podajemy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 19.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: Kwarantanna

Zostanie wprowadzona specjalna aplikacja dla osób znajdujących się w kwarantannie, która będzie mogła być instalowana na smartfonach i pomoże w realizacji kwarantanny.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 19.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirsu: Program Tarczy Antykryzysowej

Uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia, naszą codzienność zabezpieczyć przed skutkami tego, co dzieje się w tej chwili. Wszystko, dosłownie wszystko! Będziemy szukali ku temu wszelkich możliwych rozwiązań. Dzisiaj zakładamy program [tarczy antykryzysowej - przyp. MPW], ale – oczywiście – on może ulegać modyfikacjom; jeżeli to będzie konieczne, ulegnie wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 19.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: System bankowy

Trzeba pamiętać, że kryzys, który nas dotyka, ma – jak powiedziałem na początku – wymiar ogólnoświatowy. To nie jest tak, że w tej chwili możemy otrzymać od kogoś pomoc – niestety, nie. Wszyscy są w kłopotach, w związku z tym jest to program, który zakłada, że radzimy sobie sami – kompletnie bez żadnej zewnętrznej pomocy z jednoczesnym osłanianiem naszego sektora finansowego. Bo to jest także wielkie zadanie, które spocznie na Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego, by również realizować takie działania, które będą chroniły nasz system bankowy, aby on funkcjonował.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: Pakiet antykryzysowy

Ten pakiet [antykryzysowy - przyp. MPW] – można w zasadzie powiedzieć – już powstał, w najbliższym czasie będzie przekładany na teksty projektów ustaw i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy w stanie go wprowadzić. Natomiast on właśnie jest ukierunkowany na to, by pomóc wszystkim, którzy znajdują się najtrudniejszej sytuacji.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: Środki ochrony osobistej

Jest bardzo trudna sytuacja ze środkami ochrony osobistej, poszukujemy ich w tej chwili wszędzie na świecie, gdzie się tylko da. Zbieramy ze wszystkich miejsc. To jest rzeczywiście trudna sytuacja. Bardzo wiele placówek zgłasza niedobory. Staramy się to realizować ze wszystkich sił. Zobowiązałem się, że skontaktuję się w najbliższym czasie z Panem Prezydentem Chin, Przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego poproszę, aby Chiny – które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby – udostępniły nam więcej tego typu wyposażenia. Bo jestem przekonany, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do Pana Prezydenta osobiście. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Oczywiście my to zakupimy. Bo są na to środki, nie będziemy szczędzić.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawirus: Zamówienia publiczne

Były pytania, od tych, którzy realizują zmówienia publiczne, a którzy dzisiaj mają problem z ich realizacją – często z uwagi na absencję pracowników, a także ze względu na ciągi dostaw, które nie zawsze są w tej chwili realizowane. Chcę uspokoić, że w takich przypadkach nie będą realizowane kary umowne, że ta sytuacja zostanie także w ramach tego programu uwzględniona.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
zamówienia publiczne
Koronawirus: Pakiet antykryzysowy

Są tam [w pakiecie antykryzysowym - przyp. MPW] różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, przesunięcia spłat, czyli takie swoiste właśnie wakacje, choćby jeżeli chodzi o ZUS – odroczenie płatności ZUS-u, możliwość odłożenia go na raty. Mówię to do przedsiębiorców, bo wiem, że wielu z nich w ogóle bardzo się tego obawia – że ZUS będący obciążeniem zniszczy, zwłaszcza tych najmniejszych przedsiębiorców.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Pracownicy

Będzie wprowadzony system wypłaty wynagrodzeń dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy – to ręka wyciągnięta i do pracowników, i do przedsiębiorców. Bo jest bardzo wielu ludzi, którzy są niezwykle cennymi, doświadczonymi, zaufanymi pracownikami, i liczymy się z tym, że wielu przedsiębiorców stanie w dramatycznej sytuacji, że bez pomocy po prostu będą musieli takich ludzi zwolnić.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
gospodarka i energetyka
koronawirus
Koronawius: Płatności do ZUS

Będzie możliwość odsunięcia płatności ZUS-u w czasie, będzie możliwość rozłożenia później tych płatności na raty, bo wiadomo, że płacone później jednorazowo byłyby ogromnym obciążeniem.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Gospodarka

Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na trzy miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku (…) Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 16.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Unia Europejska

Unia wymaga reformy. W moim przekonaniu wymaga wzmocnienia roli państw narodowych, większej podmiotowości tych państw i wymaga większego poczucia tego, że te działania europejskie rzeczywiście są realizowane dla obywateli. Więc większa rola parlamentów narodowych, także większa rola – w moim przekonaniu – Parlamentu Europejskiego, dlatego że ludzie wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego bezpośrednio – mają poczucie, że to są ich przedstawiciele.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Koronawirus: Bezpieczeństwo żywnościowe

Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie. Jest jej bardzo dużo, absolutnie pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, wielokrotnie za to dziękowałem i ono jest faktem i dzisiaj to się pokazuje. Nie brakuje żadnych produktów, wszystko co jest potrzebne, jest w takiej ilości żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale po prostu normalnego funkcjonowania.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Harcerze

Z ich strony [harcerzy – przypis MPW] jest gotowość do tego, żeby tutaj działać. Mówimy przede wszystkim o harcerzach pełnoletnich - oni mogliby taką pomoc też nieść, ale mogliby także wspierać działania policji, wspierać działania innych służby i do tego też ich zachęcałem. Choć jednocześnie powiedziałem, że była potrzeba odwołania wszystkich zbiórek harcerskich, wszystkich zgromadzeń harcerskich, nawet zbiórek zastępów, chociaż zastęp to najmniejsza jednostka. Na wszelki wypadek, żeby to także odwołać. Skoro nie ma zajęć w szkołach, bardzo dobrze, że te wszystkie spotkania harcerskie są odwołane. Natomiast mówię do pełnoletnich harcerzy – jeżeli to możliwe, żeby uruchomić do akcji pomocowej, bo to jest w tym momencie ważne.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Testy

Nie słyszałem o żadnym rządzie na świecie, który zapewniłby test każdemu obywatelowi w swoim państwie – to po pierwsze. Po drugie – nasz rząd działa zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Światową Organizację Zdrowia i te standardy są zachowywane. To są standardy podobne jak w innych krajach.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Wybory

Jesteśmy w ogniu walki przeciwko koronawirusowi. Czynimy wszystko, aby obywatele byli jak najbezpieczniejsi. To jest dzisiaj nasze absolutnie podstawowe zadanie. Na razie nie ma mowy o zmianie terminu wyborów. Tak jak powiedziałem nie ma mowy o tym, żeby był składany wniosek o zarządzenie stanu wyjątkowego. Gdyby był stan wyjątkowy zarządzony to rzeczywiście oznaczałoby to z automatu przesunięcie terminu wyborów. Ale dzisiaj taka sytuacja nie występuje.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Unia Europejska

Jeżeli będzie wsparcie ze strony UE, a ma być, bo takie mam informacje, że jest kwestia uruchomienia funduszy solidarnościowych, to oczywiście będzie bardzo dobrze i będzie nam łatwiej, natomiast my musimy sobie poradzić tutaj. Zakasać rękawy, tak jak to zrobiliśmy, i walczyć.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Dezinformacja

Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby były jakiekolwiek pomysły dotyczące zamknięcia przede wszystkim sklepów z artykułami spożywczymi. Od tego zacznijmy. To są, niestety, elementy paniki. Niektórzy popadają w taką swoistą panikę.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Doświadczenie innych państw

Oczywiście, że patrzymy, jak inni sobie radzą w tej trudnej sytuacji. Zwłaszcza na tych, którzy sobie dobrze radzą. Oczywiście, że również wyciągamy wnioski z błędów, które zostały gdzie indziej popełnione, bo niestety i takie się zdarzały. To jest coś zupełnie wyjątkowego. Czegoś takiego do tej pory jeszcze nigdy nie było. Za mojego życia – nigdy. Sytuacja jest trudna, ale mówię: na bieżąco monitorowana i decyzje są podejmowane w zależności od okoliczności. W miarę możliwości staramy się wyprzedzać. Wiele decyzji, słusznych decyzji, zostało podjętych właśnie u nas dużo wcześniej niż w innych krajach. To za nami raczej idą inne kraje.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Stan wyjątkowy

Do tego, żeby można było mówić o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, konieczny jest wniosek złożony przez rząd do Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ma takiego wniosku, w związku z czym mogę dziś śmiało powiedzieć: nie, na pewno w najbliższym czasie czegoś takiego nie będzie. Natomiast sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć na pewno, że takiego wniosku nie będzie w ogóle. Nie mogę tego w tej chwili w odpowiedzialny sposób powiedzieć.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Dezinformacja

Pojawiają się najróżniejsze plotki m.in. dzisiaj słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie. Sytuacja się zmienia i ona być może za klika dni będzie już zupełnie inna.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Testy

Testy są wykonywane w sytuacjach uzasadnionych. Ja mówiłem tylko panu ministrowi zdrowia, żeby rozważono czy nie powinno być tak, że pełny dostęp do testów w każdej chwili mają lekarze i personel medyczny, który pracuje w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie potencjalnie może się zetknąć z osobami chorymi – żeby uspokoić nastoje, także wśród personelu medycznego, to żeby taką możliwość wprowadzono. Pan minister powiedział, że będą to rozważać.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Gospodarka

Musimy brać pod uwagę to, że sytuacja może się pogorszyć. I musimy brać pod uwagę to, że ten stan, który jest obecnie odbije się na gospodarce. To jest chyba oczywiste dla każdego, kto widzi sytuację, jaką mamy w tej chwili w kraju. Nie pracuje wiele placówek, w wielu miejscach praca jest zakłócona, zakłócone są dostawy. Branża turystyczna w tej chwili bardzo cierpi.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Gospodarka

Oczywiście nie da się zrealizować 100 proc. różnych roszczeń, bo sytuacja jest bardzo trudna, nie tylko w jednej, ale w wielu branżach, ale na pewno będą podejmowane działania, aby pomagać przedsiębiorcom. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy po tym kryzysie mogli nadal spokojnie pracować, aby firmy nie upadły i żeby gospodarka mogła wrócić na właściwe tory.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Sektor bankowy

Trzeba stworzyć warunki, aby można było zawiesić spłacanie kredytu na okres co najmniej kilku miesięcy, tak żeby każdy kto jest w takiej sytuacji, że spłacanie kredytu jest dla niego problemem, mógł zwrócić się do swojej instytucji finansowej, do swojego banku, do swojego kredytodawcy o to, żeby bez konsekwencji mógł kredytu przez kilka miesięcy nie spłacać i żeby to była forma bardzo łatwa, żeby można było to załatwić w sposób zdalny, czy to poprzez Internet, czy przez telefon, czy w innej formie, którą banki zdecydowałby się zastosować. Wola ze strony sektora bankowego, aby takie rozwiązanie przyjąć, jest. Przynajmniej ze strony tych największych banków. Formuła tego zostanie wypracowana pod auspicjami Związku Banków Polskich. Będzie to formuła dobrowolna dla sektora bankowego.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 12.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
kredyty
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Program Dostarczania Żywności

Takie osoby [w trudnej sytuacji życiowej ze względu na kwarantannę – przyp. MPW] po pierwsze, będą wyszukiwane przez ośrodki pomocy społecznej, a po drugie, proszę wszystkich o to, aby informować, jeśli wiedzą, że taka osoba jest. Także osoby, u których jest taka sytuacja, że mają problem, bo są zamknięte w domach, realizują kwarantannę i nikt nie dostarcza im produktów spożywczych, bardzo proszę żeby się kontaktowały z ośrodkami pomocy społecznej, dlatego że program jest uruchomiony dostarczania żywności właśnie m.in. z banków żywności i innych organizacji.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 12.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Przedsiębiorcy

Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 12.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
kredyty
gospodarka i energetyka
Koronawirus: Solidarność

Bardzo proszę, by wspierać osoby, które poddane są kwarantannie, tak żeby im po prostu było łatwiej to wytrzymać i żeby mogły tej kwarantanny dotrzymać. Żeby dostawały to, co jest im potrzebne – by być z nimi w kontakcie. Przez kontakt telefoniczny nie można się zarazić, ale można się dowiedzieć, czy dana osoba czegoś potrzebuje – i być może jej coś kupić, przynieść, zostawić pod drzwiami. Bardzo proszę, by być wyczulonym na osoby z rodziny, sąsiadów, znajomych, którzy znajdują się w takiej sytuacji.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 11.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Kwarantanna

Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których zastosowano domową kwarantannę, by traktować to poważnie. Jest to kwestia Państwa zdrowia, ale także zdrowia innych osób. Bardzo proszę, by traktować to poważnie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 11.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Działania rządu

Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych. W następnych dniach podejmowane będą kolejne niezbędne kroki.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Kampania

Zdecydowałem, że ze względu na bezpieczeństwo obywateli, nie będę organizował dużych spotkań związanych z kampanią prezydencką. Ryzyko rozprzestrzeniania się #koronawirus jest zbyt duże

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 9.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Fundusz Medyczny

To proszę państwa także program, który dziś ogłosiliśmy z panem premierem (…) to Fundusz Medyczny, który zostanie stworzony, który po dyskusjach będzie miał swój kształt jako fundusz. To kwota 2 mld 750 ml, która będzie służyła na onkologię przede wszystkim dzieciom, ale także proszę państwa na choroby rzadkie. Bo te do tej pory wywoływały najwięcej bólu i były z tym największe problemy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.03.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Koronawirus: Branża transportowa

To także cały system pożyczek i kredytów, które będą udzielane na bardzo niskie oprocentowanie, na bardzo dogodnych warunkach. Dla firm transportowych to możliwość przejęcia płatności i leasingu – choćby za samochody transportowe, ciężarowe – przez Agencję Rozwoju Przemysłu na okres, w którym są te trudności. Wiem, że branża transportowa ogromnie na to czeka.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus

Uczciwie mówiliśmy, uczciwie mówił pan minister Szumowski: Proszę państwa przyjdzie [koronawirus – przyp. MPW] na pewno prawie, bo jest to nieuchronne, bo jesteśmy wielkim krajem w środku Europy, 38 milinów obywateli. Jest wolność przemieszczania się. 60 tys. było na wczasach we Włoszech. Ludzie jeżdżą we wszystkich kierunkach. Jeżdżą także tam, gdzie ten wirus jest. Ludzie do nas przyjeżdżają z rejonów, gdzie wirus jest. Było prawie pewne, że ten wirus się pojawi i się pojawił. Musimy się z tym liczyć, że będą kolejne zachorowania. Proszę być spokojnym, rezerwy finansowe na ten cel są i tutaj praca jest realizowana na bieżąco. Ja też to sprawdzam, bo podróżuję po kraju, zawsze staram się w tej chwili odwiedzić tych, którzy za to odpowiadają, zapytać jak to wygląda, jak przebiegły ćwiczenia strażaków, którzy rozstawiali izby przyjęć. Te wszystkie zadania są realizowane.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Profilaktyka

Proszę, żebyście państwo pilnowali profilaktyki. Mycie rąk i zdrowy rozsądek tzn. jak się źle czuję, to nie idę, nie siedzę gdzieś, na jakiejś izbie przyjęć z innymi ludźmi, nie jadę autobusem komunikacji miejskiej do lekarza czy tramwajem. Nie chodzę w miejsca, gdzie wielu ludzi się gromadzi, tylko jestem w domu, czy jestem w pracy. Jeżeli jestem pracy i to mi się dzieje, biorę telefon, dzwonię na infolinię – nawet na 112, jeżeli to jest mi najłatwiej zapamiętać. Każdy z państwa na pewno grypę miał, więc wiecie państwo, jak się czujecie, kiedy przychodzi grypa. A więc gdybyście się tak czuli, proszę te środki ostrożności zastosować. Zadzwonić, zapytać, powiedzą państwu, co należy w danej sytuacji robić.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Procedury

PZU uruchomiło specjalną infolinię. Tam można dzwonić dowiadywać się, tam jest możliwość odbycia konsultacji z lekarzem. Są też, proszę państwa, infolinie, które prowadzą stacje sanitarno-epidemiologiczne, można nawet na 112 zadzwonić, nawet z samochodu, jak ktoś się źle czuje, żeby się zapytać, co robić, żeby zachować ostrożność. A tak na co dzień to przede wszystkim myć ręce. Myć ręce jak najczęściej jak wracacie państwo z pracy, czy jak wracacie ze szkoły. Pierwsza czynność zanim zaczniecie dotykać sprzętów domowych i zanim zaczniecie się ściskać z najbliższymi, pójść umyć ręce – najbezpieczniejszy, najprostszy sposób minimalizowania ryzyka.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: Procedury

PZU uruchomiło specjalną infolinię. Tam można dzwonić dowiadywać się, tam jest też możliwość odbycia konsultacji z lekarzem. Są też, proszę państwa, infolinie, które prowadzą stacje sanitarno-epidemiologiczne, ale mówię – można nawet na 112 zadzwonić, nawet z samochodu, jak ktoś się źle czuje, żeby się zapytać, co robić, żeby zachować ostrożność. A tak na co dzień to przede wszystkim myć ręce. Myć ręce jak najczęściej jak wracacie państwo z pracy, czy jak wracacie ze szkoły. Pierwsza czynność zanim zaczniecie dotykać sprzętów domowych i zanim zaczniecie się ściskać z najbliższymi, pójść umyć ręce – najbezpieczniejszy, najprostszy sposób minimalizowania ryzyka.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 8.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Program nauczania

Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dzieci były wychowane w jakiś obcych ideologiach, żeby tego uczyła ich szkoła. Ja się na to absolutnie nie zgadzam. Szkoła ma uczyć naszej tradycji i naszej kultury. (…)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 7.03.2020

edukacja
prezydent2020
Małżeństwo w Konstytucji

Małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, kobiety i mężczyzny po prostu, krótko mówiąc. Tak jest napisane w naszej Konstytucji i taką właśnie rodzinę przede wszystkim powinno wspierać polskie państwo. Instytucja małżeństwa z założenia ma stabilizować związek kobiety i mężczyzny, po to właśnie, aby mogły się w tym związku spokojnie wychowywać dzieci. Ja tutaj nie dopuszczam możliwości jakiejkolwiek zmiany, absolutnie.

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
związki partnerskie
Rynek Pracy

Ja w każdym razie będę czynił wszystko, żeby kraj się rozwijał i żeby we wszystkich miejscach naszego kraju postępowało uprzemysłowienie w tym najnowocześniejszym tego słowa znaczeniu, żeby było coraz więcej miejsc pracy, ale przede wszystkim żeby było coraz więcej miejsc pracy dobrze płatnej.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

Te podatki, które są w Polsce wcale nie są jakieś horrendalnie wysokie. Proszę porównać podatki w Polsce z podatkami w Niemczech chociażby, gdzie jest w końcu znacznie lepsza sytuacja materialna ludzi i też jest znacznie lepsza kondycja państwa i jednak podatki są dużo wyższe niż u nas i były zawsze, od dawna w każdym razie (…) Myśmy obniżyli podatki w ostatnim czasie i to w bardzo, kilku newralgicznych obszarach, przede wszystkim obniżyliśmy podatki dla najmniej zarabiających. (…) Do 26 roku życia młodzież nie płaci podatków w ogóle, jeżeli ma dochody. (…)

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Sędziowie

Bo uczciwy sędzia, który rzetelnie wykonuje swoją służbę publiczną, który zachowuje się w sposób odpowiedni dla godności urzędu, który żyje uczciwie, nie popełnia przestępstw, to nie ma żadnego powodu, żeby kwestionował Izbę Dyscyplinarną. Izba Dyscyplinarna to jest izba, która ma orzekać wobec tych, którzy nie realizują standardów etyki sędziowskiej, łamią prawo, którzy popełniają przestępstwa. To zwalczanie Izby Dyscyplinarnej przez środowisko sędziowskie jest więc dla mnie niepojęte.

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
Sądy

Sprawa jest absolutnie polityczna. Bardzo prosto jest to stwierdzić, kiedy spojrzy się na Traktaty Europejskie, w których jest bardzo wyraźnie napisane, że sprawy związane z ustrojem wymiaru sprawiedliwości są sprawami wewnętrznymi każdego państwa członkowskiego, w związku z czym nie są objęte prawem Unii Europejskiej i Unia ich nie reguluje.

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
Unia Europejska
sądy i prokuratura
Reforma szkolnictwa

Właśnie dlatego, że ten poziom nauczania cierpiał, dokonaliśmy reformy szkolnictwa. To dlatego właśnie zlikwidowaliśmy gimnazjum, to była bardzo trudna decyzja, bardzo poważna decyzja. A były przecież wielkie kontrowersje. (….) Były różne propozycje, był proponowany też system 4-4-4, ale to była reforma jeszcze bardziej dotkliwa i ostatecznie zdecydowano się na system 8-4, czyli taki, w którym my kończyliśmy kiedyś szkołę z żoną i obydwoje uznaliśmy, że ten system będzie dużo lepszy i że on stopniowo (…) doprowadzi do tego, że poziom nauczania się podniesie, poprawi się także poziom dyscypliny wśród uczniów.

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

edukacja
prezydent2020
Podatki

Fakt jest faktem, że kwota wolna od podatku wzrasta i wzrosła znacząco od czasu, kiedy ja zostałem prezydentem. A dla osób najmniej zarabiających ona osiągnęła to, co ja wtedy obiecywałem. W związku z czym można powiedzieć tak. Prawdą jest, że to zobowiązanie nie zostało spełnione w całości, ale w części zostało spełnione i będzie spełniane nadal. Mam nadzieje, że będę mógł w tym uczestniczyć osobiście.

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 5.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Koronawirus: Działania rządu

Jesteśmy przygotowani na to, żeby z koronawirusem walczyć. Spotykaliśmy się niejednokrotnie z Panem premierem, z panami ministrami, dyskutowaliśmy te kwestie bardzo mocno naciskaliśmy na przygotowanie, jeszcze w tej chwili uruchamiany dodatkowe środki. Mówię o tym, bo chcę państwa uspokoić. W związku z epidemią koronawirusa będzie uruchomiona specjalna infolinia dostępna dla każdego pacjenta, gdzie będzie można zadzwonić w każdej chwili i tą konsultację otrzymać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Infrastruktura

Mamy ambicję w ramach tego programu, programu Kolej Plus stworzyć połączenia kolejowe dla 20 mniejszych miast, które tych połączeń dzisiaj nie mają. Będzie oprócz tego jeszcze mnóstwo innych inwestycji. Będą z tego odnawiane i budowane perony, będą z tego właśnie realizowane zupełnie też nowe połączenia kolejowe. To są inwestycje, które są konieczne. Bo to kolej właśnie jest transportem, wierzę w to głęboko, przyszłości.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Seniorzy

Kierujemy wiele ofert dla seniorów. Jest wielki program opieki nad seniorami 75 plus, który jest obecnie przygotowywany pod kierunkiem prof. Marka Balickiego z Narodowej Rady Rozwoju. Temu ma służyć ustawa o centrach usług społecznych, które są skierowane głównie dla emerytów.

Źródło: www.se.pl

Data obietnicy: 2.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Podatki

- Ma pan jakiegoś programowego asa w rękawie? - Mogę powiedzieć, że mam kilka propozycji podatkowych, które chciałbym zgłosić. Myślę o zniesieniu podatków w pewnych elementach.

Źródło: www.se.pl

Data obietnicy: 2.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Narodowa Strategia Onkologiczna

Na onkologię przewidziane są miliardy złotych. Po to, żeby była profilaktyka, żeby było leczenie odpowiednio szybko wdrażane i odpowiednio dobrze przygotowane. Żeby była rehabilitacja, dla tych którzy potrzebują tej rehabilitacji, bo zachorowali, bo byli operowani, bo była wobec nich realizowana terapia. Czy wreszcie, proszę Państwa, ta opieka zarówno, dla chorych już nieuleczalnie, jak i dla tych, którzy powrócili do zdrowia. To wszystko jest przewidziane właśnie w Narodowej Strategii Onkologicznej, bo ona sięga od edukacji aż do ostatniego etapu dbania o chorego.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Modernizacja służb mundurowych

Budujemy komisariaty policji, tam gdzie były zlikwidowane. Tworzymy je, odtwarzamy, poddajemy remontom. Są ogromne pieniądze na modernizację służb mundurowych, policji, straży granicznej, straży pożarnej. Po co? Po to, żeby podnieść jakość życia, bo jakość życia to także bezpieczeństwo. (…) A bezpieczeństwo to także dobrze wynagradzany policjant. To, proszę państwa, dobrze wyposażony policjant. To policjant, który pracuje w godziwych warunkach, ma przyzwoity posterunek policji, ma przyzwoite wyposażenie, ma przyzwoitą infrastrukturę, ma przyzwoity radiowóz i cały pozostały sprzęt i to także jest modernizowane, to także jest zmieniane i cały czas są realizowane zakupy dla policji. Podobnie jest ze strażą graniczną, podobnie jest ze strażą pożarną.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Inicjatywa Trójmorza

Chcemy budować silną pozycję Polski w przestrzeni międzynarodowej i to się udaje. Budujemy w tej chwili współpracę w ramach Trójmorza. Chcemy, żeby powstało więcej połączeń komunikacyjnych przede wszystkim pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem. (…) Ale przede wszystkim tam, gdzie można robić interesy, tam gdzie są kraje rozwijające się. Tam, gdzie są kraje o wielkich ambicjach. Kraje które tak jak my, były kiedyś za żelazną kurtyną i które w związku z tym, tak jak my, są na dorobku. Chcą się rozwijać dynamicznie, dlatego potrzebne są nam drogi północ-południe, potrzebne są nam linie kolejowe północ-południe. Potrzebne nam są połączenia także i energetyczne w przestrzeni północ-południe. To jest wszystko coś, co nie było realizowane przez dziesięciolecia, a co jest bardzo potrzebne.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Reforma szkolnictwa

Wynagrodzenia nauczycieli, edukacja, programy szkolne - to jest cały czas wielkie zadanie. System kształcenia, szkolnictwo wyższe - to są te zadania, które cały czas są jeszcze przed nami. Nie wiem, czy potrzebne tam są wielkie, potężne reformy. Ja bym raczej powiedział, że tam jest potrzebna obserwacja uważna tego, co się dzieje i zmiany, które będą poprawiały konkretne niedociągnięcia, czy konkretne braki, które są. Myślę, że taki kierunek byłby lepszy, ale będziemy jeszcze na ten temat dyskutować.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

edukacja
prezydent2020
Reforma szkolnictwa

Jestem przekonany, że polskie państwo poprawia się w wyniku reformy szkolnej, co do której miałem wątpliwości. Ale z drugiej strony, proszę państwa, nie miałem ani ja wątpliwości, ani nie miała żadnych wątpliwości moja żona - nauczycielka z dużym doświadczeniem - że system 6-3-3 to nie jest system, który funkcjonuje dobrze. Że gimnazjum jest za krótkie i liceum jest za krótkie. I że nie służy to wychowaniu młodzieży, nie służy to edukowaniu młodzieży, nie służy to rozwojowi Polski. I chociaż nie byliśmy zachwyceni tym, co zostało przygotowane, to jednak uważałem, że przywrócenie systemu 8-4 będzie rozwiązaniem znaczenie lepszym niż to, co było do tej pory. Ja wiem, że wiele osób, zwłaszcza dzieci, które były tymi rocznikami przejściowymi, że to był dla nich trudny czas. No niestety, tak to jest. Można powiedzieć w jakimś sensie pech. Ale proszę państwa ta zmiana była konieczna. Ja mam nadzieję, że to także przyczyni się do poprawy polskiej szkoły, bo to także cały czas jest jeszcze wielkie zadanie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

edukacja
prezydent2020
Relacje z USA

Mamy dzisiaj rzeczywiście doskonały sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak podkreśla zresztą sam prezydent Donald Trump, są takie, jakich nie było po 1989 r. Cieszę się z tego, mam nadzieję, ze Polska na tym zyska. Mamy dzisiaj dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówię kupujemy od Amerykanów, od Stanów Zjednoczonych różne rzeczy poczynając od wyposażenie wojskowego poprzez inne. Ale też Amerykanie inwestują w Polsce. Amerykanie tworzą miejsca pracy w naszym kraju i rozwijają się. Proszę Państwa są Amerykanie, którzy w Polsce zainwestowali pieniądze. Założyli swoje firmy w Polsce, tu jest ich siedziba, tu płacą podatki, a prowadzą stąd działalność na całym świecie. To jest tak, że ten sojusz przynosi dwustronne korzyści. Zyskują na tym Stany Zjednoczone, ale my także proszę państwa na tym zyskujemy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Podatki

Bo wreszcie jest sprawiedliwie dzielone, to co powinno być od dawna dzielone. Podatki wreszcie są uczciwie zbierane i z tych podatków można realizować te wielkie społeczne programy. Gdyby tego nie było, nie dałoby się zrealizować ani 500 plus ani nie dałoby się zrealizować 13 emerytury ani nie dałoby się zrealizować 300 plus ani wielu innych świadczeń. Bo proszę państwa 50 mld złotych podatku VAT ginęło co roku za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy oni rządzili. Tymczasem okazało się, że kilkoma zmianami można spowodować, że te podatki będą trafiały tam gdzie powinny, czyli do Skarbu Państwa, po to żeby je rozdzielić między ludzi. To jest społeczna gospodarka rynkowa - sprawiedliwy podział dóbr.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Sektor bankowy

Już dzisiaj większość sektora bankowego jest w polskich rękach. Mam nadzieję, że będzie jeszcze większa jego część. Po co? No bo kiedy my decydujemy o naszych finansach, to nasza gospodarka jest bezpieczniejsza. To w związku z tym jest szansa na to, że pieniądze nie będą wypływały za granicę, a w każdym razie, że będzie to znacznie trudniejsze i to właśnie o to chodzi, żeby pieniądze nie wypływały z Polski, żebyśmy to my napędzali nimi naszą gospodarkę. Żeby one były do dyspozycji polskich przedsiębiorców na dobrych warunkach, żeby można było na dobrych warunkach wziąć kredyt, żeby można było rozwijać się gospodarczo, żeby można było inwestować. To jest właśnie rozwój gospodarczy. (…)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
500+

Proszę Państwa to był jeden z naszych fundamentalnych projektów, ponieważ chodziło o to, żeby podnieść jakość życia polskiej rodziny wychowującej dzieci i pokazać polskiej rodzinie wychowującej dzieci, że państwo polskie razem z nią o te dzieci się troszczy, że ona – ta rodzina, jest dla polskiego państwa ważna i że polskie państwo jest wdzięczne rodzicom za trud wychowania i chce im w tym wychowaniu pomóc. Po to, żeby im było łatwiej zaspokoić ważne potrzeby dzieci. To po to właśnie był właśnie program 500 plus. Oczywiście także po to, żeby zachęcić młodych, żeby zakładali rodziny, żeby mieli dzieci, że nie są z tym sami. Że nie są pozostawieni i radź sobie. O to właśnie chodziło w programie 500 plus.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Modernizacja armii

Wdrażamy plan modernizacji polskiej armii. I mówię z góry proszę państwa będziemy kupowali bardzo drogie wyposażenie. Chciałbym, żeby jak najwięcej tego wyposażenia było wyprodukowane w Polsce, ale będziemy kupowali wyposażenie najlepsze na świecie, nawet jeżeli jest ono bardzo drogie. Bo polski żołnierz musi być najlepiej na świecie wyposażony. To jest wielkie zadanie władz. Po to by mógł strzec bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, po to by nasi żołnierze umieli odeprzeć każdy atak. Czy to atak militarny, czy to atak klęski żywiołowej, jeżeli taki przyjdzie. (…)To właśnie dlatego kupujemy najnowocześniejsze na świecie samoloty produkcji amerykańskiej F35 – myśliwce 5 generacji. Tak są bardzo drogie, tak ale są najlepsze. Lepszych nie ma i polscy piloci będą nimi latali.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.02.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Prawo własności w Polsce

Chciałbym, żebyście Państwo mogli być tego pewni. Jeżeli nadal będę Prezydentem Rzeczypospolitej i dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa wsparciu, możecie być Państwo spokojni, żadne obce prawodawstwa nie będą wpływały na prawo własności w Polsce. Czy one są, proszę państwa, z zaprzyjaźnionych z nami krajów, czy one są z niezaprzyjaźnionych z nami krajów, nie ma to żadnego znaczenia. Nikt z żadnymi z sufitu wziętymi roszczeniami, które nigdzie w innych miejscach nie występują, nie będzie mógł się u nas zgłosić. Ponieważ ja nie podpiszę żadnych ustaw, które by to przewidywały. Dzisiaj nie ma tego w polskim prawodawstwie i póki ja jestem prezydentem nie będzie. Jeszcze raz powtarzam.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 28.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Podstawowe problemy służby zdrowia

Brakuje nam lekarzy, jest mało pielęgniarek. Na szczęście udaje się podnosić wynagrodzenia, zwiększać liczbę studentów na akademiach lekarskich, uniwersytetach medycznych. To ważne, żeby te zadania były dalej realizowane. Potrzebujemy lekarzy, lekarze chcą zarobić, trzeba ich dobrze wynagradzać, mają dziś możliwości wyjazdu za granicę, jesteśmy w UE. To bardzo trudne zadanie, nie załatwi się tego szybko. Ale proszę państwa, ta polityka będzie realizowana. Ja ją będę realizował i ja ją będę wspierał. To właśnie dlatego w kancelarii prezydenta powstała ustawa o narodowej strategii onkologicznej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 26.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Polityka zdrowotna

Chciałbym, żeby była dobra opieka zdrowotna, taka która rozumie potrzebę człowieka. Ale taka która wychodzi już od profilaktyki. Gdzie już w szkole młodzież jest uczona. Gdzie człowiek, wie co ma zrobić w sytuacji jakiegokolwiek zaniepokojenia. Gdzie pomoc lekarska jest szybka, gdzie jest także i wsparcie psychologiczne. Gdzie ten pacjent kiedy się dowie, że nawet jest chory. Jest prowadzony za rękę, bo czasem jest zagubiony, czasem nie wie co zrobić. Czasem nie wie co zrobić rodzina. Żeby była mądra realizowaną polityka w sposób zaplanowany. O to właśnie chodzi. Taką właśnie Polskę, taką właśnie opiekę zdrowotną musimy u nas budować. To jest zadanie na najbliższe lata i na najbliższe dziesięciolecia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 25.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Polityka Społeczna

Chcę, żeby było budowane uczciwe państwo, uczciwe państwo, które pamięta o każdym obywatelu. Także właśnie o emerycie i renciście. Państwo, w którym jest prawdziwa, społeczna gospodarka rynkowa, bo wcześniej to była tylko deklaracja w polskiej Konstytucji. Nie było prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej, dzięki 500 +, dzięki 13 emeryturze, dzięki mam nadzieję też 14 emeryturze, dzięki wszystkim świadczeniom, które dzisiaj są realizowane dla polskiej rodziny, także 300 plus i inne programy, dzięki wszystkim programom dla seniorów, które są realizowane jak choćby leki dla seniorów 75 plus i inne programy. Jak mam nadzieję również stworzenie specjalnej formuły ochrony zdrowia dla seniorów 75 +, jak te wszystkie działania, jak także narodowa strategia onkologiczna, Polska staje się państwem prawdziwie sprawiedliwym. Państwem, w którym uczciwie dzielony jest dochód, który to państwo ma.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 25.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

Dzisiaj podpisałem ustawę, 13 emerytura będzie wypłacana od tej pory co roku, bo da się to zrobić. Będzie 13 emerytura w wysokości najniższej emerytury na pierwszy dzień marca danego roku.(...) Przygotowaliśmy kolejną uczciwą i porządną waloryzacje emerytur. Najmniejszą kwota o jaką emerytury i renty będą waloryzowane to jest 70 zł w emeryturach a przy rentach, ci którzy nie mają całkowitej niezdolności do pracy, będą najniższą podwyżkę mieli 52 zł i 50 gr. To nie jest proszę państwa 8 zł to nie jest 20 zł. To nie jest 3 zł jak dawniej. To jest waloryzacja, którą chcieliśmy, żeby Polscy emeryci i renciści odczuli w swoich portfelach (…) Bardzo się cieszę, że Pan premier, tak jak ustaliśmy dzisiaj, przyjął z rządem projekt 14 emerytury w przyszłym roku. Znów na próbę, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała. (...)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 25.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ceny

Słyszę i widzę w wielu miejscach, bo przecież też płacę rachunki, w domu, w Krakowie, za mieszkanie w którym mieszka nasza córka, że rosną ceny. No proszę Państwa, rosną. Ale chcę Państwa uspokoić, wiele z nich rośnie tylko przejściowo. Chociażby przez takie wydarzenia, które są zupełnie od nas niezależne, a które dzieją się na świecie jak choćby kryzys na Bliskim Wschodzie, który spowodował wzrost cen ropy naftowej. Pociągnął za sobą wzrost cen paliw, wzrost cen benzyny czy ropy naftowej czy oleju napędowego. Ale te ceny już zaczynają spadać, bo ten kryzys miał charakter przejściowy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka energetyczna

Modernizacja polskiej energetyki, to wszystko proszę Państwa przed nami. To już jest realizowane, bo między innymi po to powstał gazoport w Świnoujściu, między innymi po to budujemy także i rurociąg z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Po to byśmy mieli w Polsce w przyszłości także więcej elektrowni gazowych.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

Jest także wielkie zadanie naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia. Zdążania do 6 procent. Ale to my podjęliśmy w tym zakresie inicjatywę. I to my twardo postawiliśmy ten warunek, że to będzie rosło do 6 procent PKB. I rzeczywiście rośnie. W stosunku do tego co było 5 lat temu – 30 miliardów więcej jest wydawanych na ochronę zdrowia co roku. W stosunku do tego, co było wydawane na onkologię za czasów poprzednich rządów – 7 miliardów. Dzisiaj jest 11 [miliardów], więc te wydatki wzrastają.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

W stosunku do tego, co było wydawane na onkologię za czasów poprzednich rządów – 7 miliardów. Dzisiaj jest 11 [miliardów], więc te wydatki wzrastają. Ale my mamy pełną świadomość tego, co na nas idzie. (...) Eksperci mówią do mnie "Panie Prezydencie, przewiduje się że w ciągu następnych 5 lat zachorowania na choroby onkologiczne wzrosną o 15 procent, w ciągu najbliższych 10 lat wzrosną o 28 procent." Wzrosną dlatego, że jest wiele chorób onkologicznych, które powstają na skutek tego, w jakich warunkach żyjemy, co jemy, ale także dlatego, że wydłuża się wiek. Wydłuża się długość życia. (…) To dlatego przygotowaliśmy Narodową Strategię Onkologiczną, to dlatego mamy pełną świadomość, że te wydatki na onkologię będą jeszcze wyższe. To dlatego chcemy modernizować polską onkologię.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Innowacje

(...) Muszą powstawać nowe miejsca pracy w innowacyjnym przemyśle. W tym wszystkim, co powoduje, że gospodarka staje się prawdziwie nowoczesna. My tego potrzebujemy. My nie chcemy być montownią. My chcemy mieć swoje. My chcemy mieć swoją myśl techniczną, my chcemy mieć swoje wynalazki, my chcemy mieć swoją nowoczesną produkcję. I nad tym także musimy pracować. To są dla nas wyzwania na najbliższe lata, które muszą być realizowane.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
NATO

Ale to także (...) obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju, obecność wojsk, które do polski zaprosiliśmy (…) po to żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Wszyscy wiedzą dlaczego. Dlatego, że wybuchła wojna na Ukrainie. I okazało się, że jest realne niebezpieczeństwo tego, że będą rosły te zakusy imperialne. I że jest potrzebne pokazanie, że Sojusz Północnoatlantycki żyje, że art. 5 działa i że granica NATO to nie jest granica na Odrze, tylko to jest prawdziwa wschodnia flanka NATO, tam gdzie od 1999 r. NATO się znajduje, czyli że obejmuje Polskę, obejmuje państwa bałtyckie. (…) I to się udało. Dzisiaj wojska sojusznicze są u nas, dzisiaj jest u nas także armia Stanów Zjednoczonych. I proszę mi wierzyć, jesteśmy dzięki temu dużo bezpieczniejsi niż byliśmy jeszcze w roku 2014 czy 2015, czy nawet 2016 kiedy był w Warszawie szczyt NATO (…)

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Chcemy transformacji, bo chcemy czystego powietrza, chcemy chronić klimat, chcemy zachować wszystkie dobra, także dobra środowiska dla przyszłych pokoleń i dla tych najmłodszych i dla tych, którzy jeszcze przyjdą. Ale musimy to zrobić tak, żeby Polska rodzina mogła godnie żyć, żeby człowiek miał godną pracę, żeby polskie państwo rosło w siłę, a nie żeby słabło. To są bardzo ważne zadania na najbliższe lata, które muszą być realizowane, a o których pięć lat temu jeszcze mało myśleliśmy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Sądy

Były inne sytuacje, kiedy były niepokoje społeczne. Jak choćby na początku reformy sądownictwa, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Kiedy faktycznie nie wszystkie zapisy ustawy były dobre. I ludzie protestowali. I to były duże protesty. I wtedy również wysłuchałem tego głosu, chociaż powiedziałem, że reforma jest potrzebna, bo państwo tak mówiliście, a ja się do tej reformy zobowiązałem. I reforma jest realizowana. Mimo wszystkich trudności wierzę w to, że zostanie dokończona, bo jest Polsce potrzebna.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 20.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
Sędziowie

To zadanie także i naprawy wymiaru sprawiedliwości. Żebyśmy mieli uczciwych i mądrych sędziów, którzy są niezawiśli także wobec swoich własnych struktur zawodowych, wobec swojej grupy zawodowej, wobec swoich szefów, którzy umieją myśleć samodzielnie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 15.02.2020

prezydent2020
sprawiedliwość i prawa człowieka
sądy i prokuratura
ustrój państwa
Podstawowe problemy służby zdrowia

Troska o służbę zdrowia, o to że cały czas są jeszcze kolejki do lekarzy specjalistów, o to że nie wszystko dobrze tam funkcjonuje. To jest wielkie zadanie, które musi zostać zrealizowane. Nowoczesne państwo, to państwo w którym jest zabezpieczona w sposób odpowiedni także i ochrona zdrowia obywateli. To jest wielkie zadanie, które cały czas stoi jeszcze przed nami. Oczywiście sporo się udało w tej mierze zrobić. Wiele kolejek udało się skrócić, ale jeszcze nie wszystkie sprawy są załatwione.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 15.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Inne z działu klimat

Ale to także realizowany przeze mnie i przez moją żonę we współpracy z Lasami Państwowymi program sadziMY, program sadzenia lasów, dlatego, że nie kto inny, tylko rośliny zielone, a więc drzewa, pochłaniają dwutlenek węgla, oddając tlen. To jest więc bardzo przyjazne dla klimatu, aby drzew, roślin zielonych było jak najwięcej i my wspólnie z Lasami Państwowymi propagujemy sadzenie lasów, sadzenie drzew po to też, żeby były miejsca do wypoczynku. To jest także bardzo ważny element prowadzący ku ochronie klimatu.

Źródło: "www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.02.2020

prezydent
polityka klimatyczna
Członkostwo w UE

Jeżeli ktoś mówi o polexicie, to wyraźnie bardzo go pragnie. Ja osobiście nie chcę polexitu, chciałbym, żeby Polska była w Unii Europejskiej i żebyśmy czerpali z członkostwa wszystkie korzyści, które mieliśmy do tej pory, przy czym nie mówię tylko o korzyściach o charakterze finansowym, lecz także o korzyściach ogólnoludzkich: że jest wolność, że się możemy przemieszczać, że granice są dla nas otwarte, że możemy podróżować, że jest tyle swobody i tyle poczucia wolności, którego, zwłaszcza starszemu pokoleniu Polaków, brakowało.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Węgiel i inne źródła energii

To jest przede wszystkim wielki plan modernizacji polskiej energetyki. Już ostatnio uczestniczyłem w podpisaniu olbrzymich umów na przebudowę elektrowni Dolna Odra, gdzie znikną bloki węglowe a w ich miejsce pojawią się bloki gazowe, dużo przyjemniejsze dla środowiska.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Infrastruktura

(…) jeśli weźmie się dzisiaj program rozbudowy polskich portów, (…) gigantyczną planowaną, już właściwie realizowaną, rozbudowę portu zewnętrznego w Gdyni jako zupełnie nowej części portu, portu centralnego w Gdańsku jako zupełnie nowej części portu, (…) plan rozbudowy jednocześnie portów w Szczecinie i Świnoujściu (…) To są gigantyczne inwestycje właśnie w rozwój polskich portów, które, mam nadzieję, pchną nas do przodu pod względem gospodarczym, pogłębią nasz związek z Bałtykiem, ale przede wszystkim poprawią warunki dla polskiego handlu morskiego, dla tego, żebyśmy, (…) byli hubem handlowym, energetycznym, gdzie będzie dostarczany gaz z szelfu norweskiego, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru (…). Te wszystkie możliwości związane z rozwojem polskich portów. Planujemy następny gazoport w Gdańsku. Więc są możliwości rozwojowe, mam nadzieję dzięki inwestycjom, które są realizowane, plus gigantyczne inwestycje kolejowe, bo musi być dostęp do portu gdańskiego, gdyńskiego łatwy, sprawny, nowoczesny.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ceny

Ceny rosną, to prawda. Proszę jednak też pamiętać, że rosną wynagrodzenia. Te wynagrodzenia są najczęściej wypłacane przez tych, którzy wytwarzają te produkty, sprzedają je, więc im rosną koszty pracy. To są niestety naczynia połączone, pewne procesy ekonomiczne, których przy podwyższaniu wynagrodzeń nie dało się po prostu uniknąć, dlatego że to jest gospodarka rynkowa. (...) Problem polega tylko na tym, żeby w dobry sposób starać się tyle, o ile to jest możliwe, ukierunkować to tak, żeby jednak cały czas relatywnie ta stopa życiowa się podnosiła, a jeżeli o to chodzi, to ten głos w społeczeństwie jest jednak wyraźny. Ludzie odczuwają dzisiaj swoją sytuację lepiej niż pięć lat temu.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 10.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Infrastruktura

Wiem, jak wiele dzisiaj w Polsce jeszcze cały czas potrzeba. Dlatego prosiłem i Pana Premiera, i Pana Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, by przede wszystkim postawić na komunikację, bo ona jest fundamentem rozwoju kraju. Aby ludzie dostali szansę, muszą mieć komunikację – tę przysłowiową drogę, kolej. I wreszcie te plany udaje się realizować. W najbliższym czasie pan minister Andrzej Adamczyk przedstawi plan budowy 100 obwodnic w miastach w całej Polsce. W ciągu najbliższych lat powstanie 100 obwodnic i rozwiąże to problem komunikacyjny w wielu miastach i miasteczkach – bo nie będą to tylko duże miasta, lecz także mniejsze. (...)

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 7.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Wizja gospodarki

Nie będzie – mam nadzieję – już nigdy mowy o sprzedaży polskiego LOT-u obcemu inwestorowi, że nie będzie już mowy o sprzedawaniu żadnych strategicznych biznesów, interesów gospodarczych, które stanowią fundament naszej gospodarki, a przede wszystkim naszego bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, bezpieczeństwa pod każdym względem. Jest to fundament silnego państwa, wreszcie zaczęliśmy je budować.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 7.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Ustrój sądów

My mamy prawo ustrój naszych sądów sami tworzyć i sami reformować. To jest nasze prawo jako państwa członkowskiego.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 5.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
Unia Europejska
polityka zagraniczna
Innowacje

Rozwój nowoczesnych centrów badawczych, rozwojowych i dalszy rozwój nowoczesnego przemysłu (...) To są elementy, które chciałbym, by się rozwijały, by nowoczesnej produkcji na światową skalę było jak najwięcej.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 5.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inwestycje

To jest też zadanie dla prezydenta, by zachęcać zagranicznych inwestorów do tego, by przyjeżdżali do nas. Moich rodaków zachęcam, by mieli odwagę, by młodzi zakładali start-upy, żeby w tych start-upach realizowali swoją kreatywność. To jest budowanie silnego państwa.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 5.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Narodowa Strategia Onkologicza

Bo „żyje nam się lepiej” oznacza także choćby bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo zdrowotne – a więc ważne programy, które trzeba zrealizować, jak choćby program Narodowej Strategii Onkologicznej, a więc walki z rakiem, z chorobami onkologicznymi, których – jak mówią eksperci – będzie coraz więcej, bo będziemy coraz dłużej żyli. Trzeba nam dobrego systemu leczenia, dobrej profilaktyki, szybkiego wykrywania, by ludzie mogli żyć spokojnie i bezpiecznie; by lekarz i terapia byli łatwo dostępni. Już dzisiaj jest lepiej, ale musimy to zrealizować w sposób kompleksowy – taki program jest w przygotowaniu i w najbliższym czasie będzie ogłoszony.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 5.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Programy dla seniorów

Naprawa służby zdrowia, ustanawianie specjalnych programów także dla seniorów, roboczo jest nazywany "75 plus", ale chodzi o to, żeby ta opieka nad seniorami była sprawna, dlatego że wszystkie statystki wskazują, że starszych osób będzie coraz wiecej.

Źródło: www.tvp.info

Data obietnicy: 5.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Unia Europejska

Być może brukselskie elity nie są z nas zadowolone, bo zbyt mocno naruszyliśmy czyjeś interesy. W przestrzeni międzynarodowej nie ma wolnych miejsc, jeżeli chcemy coś znaczyć, musimy się czasem rozpychać. I my to robimy. Tyle że gdy zaczynamy to robić, jesteśmy atakowani.(...)"

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Emerytury

(...) Kolejny element, czyli emerytura stażowa, jest znacznie trudniejszy do przeprowadzenia. To kwestia odpowiedzialności za bardzo poważne sprawy państwowe - chodzi o wydolność ZUS i przyszłość systemu emerytalnego. Jest u mnie zespół, który razem z panią prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską i jej przedstawicielami pracuje nad tym, żeby ustalić, czy jesteśmy w stanie to zrealizować i na jakich warunkach. Prace trwają.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Związki partnerskie

- A gdyby poprosili o podpisanie ustawy o związkach partnerskich? - Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył. Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
związki partnerskie
prawa i wolności obywatelskie
G-20

Polskę widać w Davos wreszcie. To bardzo dobrze, bo jeżeli mamy ambicję, chcemy się liczyć, chcemy być w międzynarodowych gremiach, mamy ambicję wejść do G-20, to musimy się pokazywać, musimy być widoczni, musimy być ofensywni i to się dzieje.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 25.01.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Inne z działu klimat

To jest także promowanie elektromobilności przede wszystkim w transporcie publicznym. Bo to się potencjalnie da najszybciej zrealizować. No ale także rzecz jasna w transporcie prywatnym. (…) Powiem tak, przede wszystkim transport publiczny, do tego oczywiście kto może, kogo stać na to, to zachęcam także do zakupu czy korzystania z samochodu elektrycznego.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 25.01.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Polityka historyczna

(...) moim obowiązkiem jest dbać o sprawy Polski i Polaków. Jedną z ważnych spraw jest sprawa naszej tożsamości, naszej historii i prawdy historycznej w tym kontekście, sprawa godności polskiego narodu i godności polskiego państwa. Mam stać na straży tej godności, to jest mój obowiązek – i będę czynił wszystko, i starał się na wszelkie sposoby, by ta godność była zachowywana. Będę walczył o prawdę historyczną, bo uważam to za swój obowiązek, za jedną z przyczyn, dla których zostałem przez moich rodaków wybrany – właśnie po to, by ich godnie reprezentować i by tę prawdę historyczną nieść na cały świat, bo w wielu przypadkach jest ona zakłamywana, Polacy są krzywdzeni, polski naród jest krzywdzony, bohaterowie są krzywdzeni. Nie wolno nam do tego dopuszczać, a gdy tak się dzieje, trzeba z tym walczyć.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Suwerenność a UE

Chcemy zrealizować coś, co jest naszym prawem jako władz państwowych demokratycznie wybranych, a mianowicie dokonywać zmian, również zmian systemowych, a regulowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest działaniem pozatraktatowym i w związku z powyższym mamy prawo do tego. To jest pierwsza rzecz.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Sądy

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi stać się faktem. Temu właśnie służy Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, którą powołaliśmy. Mam nadzieję, że dzięki pracy tej Izby dojdzie wreszcie do naprawy wymiaru sprawiedliwości, a także oceny, jaką wymiar sprawiedliwości i sędziowie mają w polskim społeczeństwie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.01.2020

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
Emerytury

(...) Ja wniosłem ustawę, która doprowadziła do obniżenia tego wieku emerytalnego i mogę powiedzieć wszystkim moim rodakom, którzy się tą sprawą niepokoją, że dopóki ja jestem prezydentem, to na pewno się nie zgodzę na jego podwyższenie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.01.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Kredyty we frankach

- Ale są też takie sprawy, których nie udało się rozwiązać. Sprawa frankowiczów np. nie została rozwiązana i część osób ma do Pana żal. - No nie została całkowicie rozwiązana. Rzeczywiście, ja złożyłem ustawę zgodnie ze swoją obietnicą. Sejm bardzo długo się nad tą ustawą pochylał. W końcu ona została uchwalona, ale przede wszystkim ona się nie odnosi tylko do tych osób, które brały kredyty we frankach. Myśmy prowadzili szeroko zakrojone konsultacje. Ich wynik był jednoznaczny. Dlaczego ma być pomoc wyłącznie dla tych, którzy brali kredyty we frankach. Dlaczego tylko ci ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a mają kredyty we frankach, mają otrzymać pomoc. Dlatego moja ustawa szła w tym kierunku, i poszła, bo jest już i obowiązuje, żeby każdy, kto ma problem z kredytem, mógł z dobrodziejstwa tej ustawy skorzystać, niezależnie od tego, czy ten kredyt jest we frankach, czy on jest w złotówkach, czy w jakiejś innej walucie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 23.01.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Inne z działu klimat

Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, to trzeba jasno powiedzieć, że mamy naprawdę najlepszą gospodarkę leśną w tej chwili – jest to absolutna czołówka światowa. (...) My sadzimy więcej drzew niż w Polsce jest ścinanych, w związku z czym ten bilans jest dodatni i właśnie o to chodzi, ponieważ drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, a wydalają tlen, czyli są tymi, które można powiedzieć ratują klimat.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.01.2020

prezydent2020
polityka historyczna
Polityka historyczna

Zależy nam przede wszystkim na wszystkich tych, którzy poprzez fałszywe oskarżanie Polaków – poprzez zamazywanie prawdy historycznej i szerzenie nieprawdy, czyli przeinaczanie historii, pisanie jej de facto na nowo, można tak powiedzieć, przede wszystkim przez przedstawicieli władz rosyjskich, niestety, na czele z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – mogliby zostać potencjalnie wprowadzeni w błąd.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Węgiel i inne źródła energii

Myśmy przez długi czas byli za żelazną kurtyną. Mamy gospodarkę energetyczną opartą na węglu, mamy ten węgiel w Polsce i tego nie da się zmienić od tak. To jest powolny proces, który pewnie będzie trzeba realizować, ale zdroworozsądkowo – tak, żeby ludzie nie tracili pracy, tak, żeby poziom życia ludzi się nie obniżał. To jest powolny proces, który będzie realizowany konsekwentnie, ale spokojnie, a przede wszystkim tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.01.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Integracja europejska

Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy, na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, żeby inni decydowali za nas. My, Polacy mamy prawo sami decydować o sobie samych i swoich sprawach. Po to walczyliśmy o demokrację. Jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Tak, tu jest Unia Europejska. Tak, oczywiście, i bardzo się z tego cieszymy, że jest. Ale przede wszystkim tu jest Polska.

Źródło: tvn24.pl

Data obietnicy: 17.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Współpraca z innymi państwami

Nasza dyplomacja, wspólnie z dyplomacją litewską, spowodowała, że doprowadziliśmy do istotnej poprawy relacji pomiędzy naszymi krajami, społeczeństwami (...). Doskonale rozwija nam się współpraca z państwami bałtyckimi i naszymi z sąsiadami. Razem stanowimy dzisiaj wschodnią flankę NATO, gdzie są obecne natowskie oddziały, gdzie obecna jest także armia amerykańska, najsilniejsza armia świata. Mieliśmy także w naszym kraju, i z powodzeniem zrealizowaliśmy, bardzo ważne wydarzenia międzynarodowe: Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, Konferencję COP24 (...).

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 5.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Rada Praw Człowieka ONZ

Byliśmy przez ostatnie lata – i jeszcze cały czas jesteśmy, przez te ostatnie dni – niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na 190 państw nikt nie zagłosował przeciwko Polsce. Dostaliśmy się w tym roku do Rady Praw Człowieka, będziemy teraz w Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, to też jest bardzo ważna nowa pozycja międzynarodowa dla Polski. W ostatnim czasie zostaliśmy wybrani ze znakomitym wynikiem jako przewodniczący OSCE, poczynając od 2022 roku. Naprawdę jesteśmy liczącym się państwem, które jest dostrzegane i choćby to, w jaki sposób mówi o nas właśnie ten, kto dowodzi najsilniejszym państwem na świecie – bo jednak władza prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ogromna, w ogóle nieporównywalna z władzą prezydenta Polski, to jest zupełnie co innego, można śmiało powiedzieć, że tam jest prezydent jednocześnie premierem w jednym ręku – to każdy, kto zna się na polityce międzynarodowej, wie o tym, że to buduje pozycję kraju, i naszą pozycję to buduje. I o to chodzi.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Obecność NATO w Polsce

Ale to także i militarna obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce i na wschodniej flance, czyli w państwach bałtyckich, w Rumunii – to jest rzecz ogromnie ważna, to jest fundament naszego bezpieczeństwa militarnego. To, że te oddziały Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego przed 2016 rokiem nie było, o które ja walczyłem od samego początku, od kiedy byłem prezydentem-elektem, mówiłem: Chcemy mieć tutaj, w Polsce, oddziały Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest w NATO, ale my chcemy także, żeby NATO było Polsce – to było takie moje hasło. (...)Dzisiaj jest obecność natowska w Polsce, są żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego są też wśród nich żołnierze armii Stanów Zjednoczonych, co mnie bardzo cieszy, bo to jest największa i najsilniejsza armia świata, są również we wszystkich państwach bałtyckich. My też w ramach obecności natowskiej, jesteśmy na Łotwie, wraz z innymi naszymi sojusznikami jesteśmy także w Rumunii.(...)

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Wojska Obrony Terytorialnej

Bo jak mówimy o bezpieczeństwie, to przecież nie mówimy tylko o tym bezpieczeństwie czysto militarnym, przed jakąś napaścią zewnętrzną, tylko też o tym bezpieczeństwie zwykłym, codziennym. Właśnie takim przed klęską żywiołową – czy ma nas kto przed tą kreską obronić, czy ma nam kto pomóc. Tak, dzisiaj takich, którzy mogą nam w tym pomóc, jest więcej niż było, i to jest na pewno wielki sukces. Sukces, że Wojska Obrony Terytorialnej są, że młodzi ludzie się do nich zgłaszają.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Sądy

Jeżeli sędzia narusza prawo, jeżeli sędzia narusza normy etyczne, to po to jest właśnie przede wszystkim odpowiedzialność dyscyplinarna, żeby została wobec sędziego ta odpowiedzialność dyscyplinarna wyciągnięta. Po to także, żeby społeczeństwo widziało, że sędziowie nie są bezkarną grupą wyniesioną ponad wszelkie normy, wszelkie zasady społeczne i wszelkie inne grupy, jakie w naszym społeczeństwie istnieją. Jest to dla mnie coś absolutnie naturalnego. Sędziowie mają specyficzną rolę do odegrania w polskim społeczeństwie, ale ta rola dla mnie jest bardziej rolą ich zobowiązującą niż rolą władczą. Mają być przykładem uczciwego życia, rzetelnej postawy obywatelskiej.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

ustrój państwa
sądy i prokuratura
prezydent2020
Węgiel i inne źródła energii

Jest w tej chwili nowa strategia energetyczna, będziemy zmieniali nasz tak zwany mix energetyczny, będzie więcej energii ze źródeł odnawialnych i to będzie wszystko przebudowywane. Natomiast nie przypominam sobie, żeby tam była przewidziana całkowita rezygnacja z węgla. Nie, tylko będzie znacznie więcej energii ze źródeł niewęglowych. (...) Przyspieszyć [procesy ochrony srodowiska - przyp. MPW], to znaczy, że ktoś musi ponieść tego koszty, a my nie chcemy, żeby ponosili je obywatele w Polsce. Polsce, która jest cały czas na dorobku, gdzie do zachodu Europy trochę nam brakuje. Bardzo się staramy, chcemy dogonić zachód, idzie nam bardzo dobrze, mamy świetny wzrost gospodarczy, rosną wynagrodzenia, ale to jeszcze nie jest taki poziom życia, jaki jest na zachodzie, a my dążymy do tego, żeby był taki, jak na zachodzie. Wtedy będziemy mogli się rzeczywiście zastanawiać poważniej nad tym czy przyspieszyć. Na razie robimy tyle, ile jesteśmy w stanie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

prezydent2020
polityka klimatyczna
Węgiel i inne źródła energii

Powoli przestawiamy się z jednej strony na gaz, z drugiej strony tworzymy strategię, w której ten miks energetyczny będzie znacznie bardziej ukierunkowany na tak zwaną zieloną energię, czyli energię ze źródeł odnawialnych. Chcemy budować farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim – tak, żeby one nie przeszkadzały ludziom. Chcemy, żeby było więcej energii pozyskiwanej jako tak zwana energia solarna. Chcemy szukać takich możliwości pozyskiwania czystej energii, ale to nie jest proces, który można zrealizować w rok, dwa czy trzy. To jest proces długotrwały, bardzo kosztowny.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

prezydent2020
polityka klimatyczna
Strategia klimatyczna

Jesteśmy tymi, którzy zaproponowali zasadę Just Transition w czasie zeszłorocznego grudniowego szczytu COP24 w Katowicach, czyli zasadę sprawiedliwej transformacji, to znaczy takiej transformacji sektora energetycznego przede wszystkim, jak również w ogóle przemysłu, aby odbyła się ona jak najmniej szkodliwie dla społeczeństwa. Pamiętajmy, że to są miejsca pracy, to są rodziny, które chcą normalnie funkcjonować, pamiętajmy, że to są regiony przemysłowe w każdym kraju, także i w naszym. My mamy w związku z tym także, jak wspomniałem, swoje historyczne uwarunkowania i nie jesteśmy dzisiaj bogatym krajem Europy. Jesteśmy na dorobku, już dzisiaj średnio zamożni, ale jednak cały czas na dorobku. Nadrabiamy zaległości i chcemy, żeby dano nam szansę.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

prezydent2020
polityka klimatyczna
Strategia klimatyczna

Bardzo chcemy chronić klimat, jesteśmy dzisiaj – co bardzo mocno chcę podkreślić – w awangardzie ochrony klimatu, bo to my zmniejszyliśmy emisję w stosunku do roku bazowego, zgodnie z postanowieniami konwencji z Kioto o ponad 30%, my zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 30% w stosunku do roku 1988, to był rok bazowy. Jesteśmy więc jednym z absolutnie przodujących krajów na świecie, jeżeli chodzi o ograniczenie emisji, natomiast dalsze cele są dla nas bardzo trudne, bo wymagają de facto całkowitego przestawienia naszej energetyki, co oczywiście jest możliwe, ale wyłącznie jako proces długotrwały, ponieważ musi być to bezpieczne dla Polski.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.12.2019

prezydent2020
polityka klimatyczna
Sądy

Nazywanie tego ustawą kagańcową mnie osobiście zdumiało głęboko. To jest ustawa, która ma służyć temu, aby polskie sądy dobrze funkcjonowały i aby naprawiać dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa ma również służyć uspokojeniu sytuacji, ponieważ zachowania, które prezentowali w ostatnim czasie niektórzy sędziowie były zachowaniami, które wprost w ewidentny sposób – bardzo często tego nawet nie kryli – miały prowadzić do wywołania swoistej anarchii.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 4.12.2019

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
NATO gwarantem bezpieczeństwa Polski

To, że jesteśmy w tym Sojuszu od 20 lat ma dla nas dzisiaj z całą pewnością znaczenie fundamentalne. Jeżeli mówimy, co dzisiaj jest przesłanką, że możemy mówić o bezpiecznej Polsce to m.in. mówimy: tak, Polska dzisiaj jest bezpieczna, bo jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 4.12.2019

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Strategia klimatyczna

- Polska przecież zablokowała zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką kraje UE miałyby osiągnąć do 2050 roku? - Dlatego, że chcemy, aby wszystko zostało dokładnie sprawdzone, zbadane, żeby było wiadomo, jakie będą koszty i w związku z tym, jakie rekompensaty trzeba przygotować dla tych, którzy potencjalnie mogą zostać poszkodowani na skutek tej polityki. I to powinno zostać szczegółowo przeanalizowane i nie będziemy podejmowali żadnych decyzji w ciemno, zwłaszcza takich, które mogą zaszkodzić ludziom. Po prostu nie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2019

prezydent2020
polityka klimatyczna
NATO i UE w Konstytucji

Naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie silnego państwa. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy w konstytucji o Unii Europejskiej. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu? Tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Tak.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.05.2019

prezydent2020
konstytucja
ustrój państwa
Referendum w sprawie konstytucji

Chciałbym i złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji - gdzie wszyscy Polacy będą mogli się wypowiedzieć, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski, co do tego czego chcą i czy chcą - odbyło się w tych wielkich listopadowych datach – 10 i 11 listopada tego roku.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 3.05.2018

konstytucja
referendum
sprawy ogólnopolskie
prezydent
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów w Czasie II Wojny Światowej

Chciałbym, byśmy co roku właśnie 17 marca obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów w Czasie II Wojny Światowej ‒ to wymaga przyjęcia przez polski parlament, przez Sejm i Senat. Dlatego przygotowałem projekt ustawy w tej sprawie, który dosłownie w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach trafi do Sejmu ‒ i mam nadzieję, że zostanie tam przyjęty bez zbędnej zwłoki.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 11.10.2017

sprawy ogólnopolskie
polityka historyczna
obietnice prezydenta
projekt ustawy
Prezydencki projekt ustawy o KRS - sposób wyboru sedziów - autokorekta

Nie ma szans na uchwalenie tego, co proponowałem pierwotnie - mówił prezydent. I przedstawił zupełnie nowe rozwiązanie: jeśli w Sejmie nie uda się wybrać żadnego kandydata większością 3/5 głosów, wówczas - w kolejnym głosowaniu - każdy poseł będzie miał jeden głos.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Data obietnicy: 26.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
projekt ustawy
Prezydencki projekt ustawy o KRS - sposób wyboru sedziów

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybierani spośród sędziów byli (by) wybierani w Sejmie większością 3/5 głosów. Po co? Mówiłem to, gdy wnosiłem ten pomysł, ten projekt ustawy do Sejmu. Chodzi mi o to, żeby to nie był wybór jednopartyjny, że sędziowie powinni być wybierani taką większością, o której można mówić, że jest większością ponadpartyjną. Że to nie jedna partia decyduje o tym, kto będzie sędzią w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja to rozwiązanie absolutnie i zdecydowanie podtrzymuję. Ono jest zawarte w tym projekcie ustawy – uważam, że tak po prostu musi być dla porządku, dla pewnego komfortu także i sędziów, którzy będą wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa, jak również dla samej procedury wyboru sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa i powołaniu go później na urząd sędziowski – jak Państwo wiedzą, tej nominacji dokonuje prezydent. Natomiast pojawiły się głosy, że jest potrzebny mechanizm zabezpieczający. Wiedzą Państwo ‒ partie kłócą się ze sobą w parlamencie, to nie jest żadna nowość. Potrzebny jest mechanizm zabezpieczający, który spowoduje, że po prostu będzie zachowana ciągłość władzy, że sędziowie będą wybrani. Bo jeżeli się okaże, że parlament nie jest w stanie wyłonić tych 3/5, które będą mogły wybrać tych kandydatów, wówczas oznaczałoby to, że Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie mogła pracować. Zaproponowałem taki mechanizm, że w przypadku gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, wówczas tego wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi – podkreślam to bardzo mocno: spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi – będzie dokonywał Prezydent Rzeczypospolitej. I tutaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Nowoczesna podniosły, że to rozwiązanie jest sprzeczne z Konstytucją. Ja oczywiście nie chcę, żeby pojawiły się jakiekolwiek rozwiązania, co do których będą wątpliwości, czy one są zgodne z Konstytucją, czy nie. I w związku z tym mam taką propozycję: przygotowałem projekt zmiany Konstytucji, który pozwoli Prezydentowi Rzeczypospolitej w sposób niewątpliwy tych nominacji do Krajowej Rady Sądownictwa w takiej sytuacji dokonać. Ale ponieważ – jak wszyscy wiedzą – Konstytucja przewiduje, że zmiana Konstytucji może nastąpić wyłącznie większością 2/3 głosów w polskim Sejmie, to zapraszam dzisiaj przedstawicieli klubów parlamentarnych na godz. 16 na konsultacje w tej sprawie. Jeżeli będzie zgoda, jeżeli to zostanie zaakceptowane i w związku z tym będę miał pewność, że ta propozycja zostanie uchwalona, wówczas złożę tę ustawę z odpowiednim zapisem. Jeżeli nie ‒ będziemy mieli problem, będzie potrzebne inne rozwiązanie. Szanowni Państwo, to jest moja propozycja.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
konstytucja
projekt ustawy
Prezydencki projekt ustawy o SN - stan spoczynku sędziów

Zmianie ulega również sposób przenoszenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Nie będzie takiej sytuacji – bo ja się z tym nie zgadzam – że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego jednego dnia są z sądu de facto relegowani. To nie jest rozwiązanie, które ja – jako Prezydent Rzeczypospolitej – mogłem zaakceptować. Proponuję takie rozwiązanie, jakie zostało przyjęte we wszystkich sądach powszechnych: 65 lat i przejście w stan spoczynku, oczywiście z możliwością wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej o to, aby orzekać dłużej. I Prezydent Rzeczypospolitej, czyli ten, który powołuje sędziów, będzie tutaj decydował, czy sędzia może dłużej orzekać, czy nie. To oczywiście kwestie obiektywne, związane także ze stanem zdrowia, m.in. sprawnością sędziego. Myślę, że Prezydent Rzeczypospolitej jest tutaj odpowiednią osobą, żeby te kwestie rozstrzygać. Powtarzam: skoro powołuje sędziów – to jest decyzja prezydenta ‒ to również i to, czy sędzia będzie mógł orzekać dłużej, powinno pozostać decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
projekt ustawy
Prezydencki projekt ustawy o SN - Izba Dyscyplinarna

W Sądzie Najwyższym będzie utworzona także Izba Dyscyplinarna – to niezwykle ważne, aby sprawy dyscyplinarne były załatwiane przez sądy w sposób transparentny. Odpowiednie przepisy dotyczące transparentności tych spraw także są zawarte w moim projekcie Ustawy o Sądzie Najwyższym.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
Prezydencki projekt ustawy o KRS - sposób wyboru sedziów - kandydaci ludu

...chciałbym, żeby również do Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci byli zgłaszani przez ludzi – były zresztą takie postulaty w trakcie tych konsultacji, debaty na temat tych ustaw, także we wnioskach, które były do mnie zgłaszane na piśmie jako do prezydenta. I proponuję w związku z tym, żeby kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów – powtarzam jeszcze raz – mogło zgłaszać 2 tys. obywateli i aby mogły zgłaszać ich także środowiska sędziowskie. To jest moja, jako prezydenta, propozycja.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
projekt ustawy
Prezydencki projekt ustawy o SN - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Będzie to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Taka Izba ‒ jeżeli ten projekt zostanie uchwalony przez Sejm ‒ będzie w Sądzie Najwyższym stworzona i właśnie ona będzie się tymi skargami nadzwyczajnymi zajmowała. Kto będzie wnosił skargi nadzwyczajne? Oczywiście obywatele, ale zaistnieje podmiot pośredni, tzn. będą one wnoszone za pośrednictwem szeregu podmiotów, m.in. Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta. Prawo do wniesienia skargi nadzwyczajnej będzie miało także 20 senatorów i 30 posłów poprzez – odpowiednio – Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że do posłów i senatorów też zgłaszają się skrzywdzeni ludzie. Chcę, żeby mieli oni szansę na to, aby ich sprawy zostały rozpoznane. To jest realizacja niezwykle ważnego postulatu programowego. Dziwię się, że w tym poprzednim, zawetowanym przeze mnie projekcie Ustawy o Sądzie Najwyższym to rozwiązanie się nie znalazło.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
obietnice prezydenta
PiS
projekt ustawy
sądy i prokuratura
Prezydencki projekt ustawy o SN - skarga nadzwyczajna

Jest gotowy prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, razem z uzasadnieniem, w pełni ukończony, który – poza wskazanym elementem, poza tymi zmianami dotyczącymi Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości – wprowadza jedną, bardzo zasadniczą zmianę o charakterze prospołecznym. Zmianę, którą obiecywałem w trakcie kampanii wyborczej, którą zaproponował swego czasu znany wszystkim Państwu Janusz Wojciechowski, który przez wiele lat zajmował się trudnymi sprawami ludzi skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości ‒ a mianowicie coś, co w tym projekcie zostało nazwane skargą nadzwyczajną. Możliwość wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia ‒ czyli nawet jeżeli będzie to orzeczenie wydane przez sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny czy najwyższy. Jeżeli ktoś czuje się skrzywdzony tym orzeczeniem, będzie mógł się ubiegać o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Po to, żeby właśnie trudne sprawy ludzkie tych, którzy mają głębokie poczucie krzywdy na skutek orzeczeń polskich sądów, mogły być załatwiane, jeszcze raz rozpoznane. Dlaczego uważam, że jest to rzecz niezwykle potrzebna? Proszę Państwa, mam nie tylko doświadczenie prezydenckie czy doświadczenie prezydenckiego biura, tzw. Dudapomocy, do którego zgłasza się mnóstwo ludzi z wielkim poczuciem krzywdy. Mam także doświadczenie kilku lat prowadzenia biura poselskiego, bo przecież byłem posłem na Sejm. Zgłaszali się do mnie ludzie z różnymi swoimi sprawami i wiem, że takich spraw, którym towarzyszy wielkie poczucie krzywdy, jest w Polsce bardzo dużo. Trzeba, żeby była możliwość wniesienia środka odwoławczego, żeby była możliwość jeszcze raz zbadania tych kwestii, w których obywatele mają poczucie krzywdy – temu właśnie służy ta nowa instytucja.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

sprawy ogólnopolskie
reforma sądownictwa
PiS
obietnice prezydenta
projekt ustawy
sądy i prokuratura
Ławnicy w Sądzie Najwyższym

Chcę, aby został wprowadzony do Sądu Najwyższego ‒ w sprawach dyscyplinarnych i właśnie w sprawach skarg nadzwyczajnych ‒ przy orzekaniu element społeczny, tzn. ławnicy. Żeby byli obecni przedstawiciele społeczeństwa i widzieli, w jaki sposób załatwia się sprawy dyscyplinarne, żeby w tym uczestniczyli i żeby uczestniczyli w załatwianiu skarg nadzwyczajnych, gdy rzeczywiście chodzi o ludzi skrzywdzonych – temu się trzeba bacznie przyglądać, więc czynnik społeczny jest tutaj potrzebny. Przedstawicieli społeczeństwa do Sądu Najwyższego wybierałby Senat spośród kandydatów zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe. To poddaję posłom i senatorom pod rozwagę ‒ taka jest moja propozycja w tej ustawie.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 25.09.2017

reforma sądownictwa
sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
obietnice prezydenta
PiS
projekt ustawy
Weto ustaw o sądzie najwyższym i o KRS

Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego jako instytucji. Nie wspomnę już o sędziach. I zgadzam się ze wszystkimi tymi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i że nie wolno do tego dopuścić. (...) I dlatego, szanowni Państwo, decyzja jest następująca: otóż zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję Ustawę o Sądzie Najwyższym, jak również Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem Sejm doprowadził do tego, że są one ze sobą powiązane. A ja powiedziałem, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być wybierani zwykłą większością głosów, niestety – w obecnym stanie byliby. A ja się, jako Prezydent, na to jednoznacznie nie zgadzam.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.07.2017

sądy i prokuratura
reforma sądownictwa
obietnice prezydenta
sprawy ogólnopolskie
Reforma wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości z całą pewnością wymaga w Polsce naprawy – i to na wielu płaszczyznach. Wymaga naprawy na płaszczyźnie proceduralnej, na płaszczyźnie formalnej, ale wymaga także naprawy niestety na płaszczyźnie etycznej – i to w wielu przypadkach.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.07.2017

sądy i prokuratura
reforma sądownictwa
obietnice prezydenta
sprawy ogólnopolskie
Nowe projekty prezydenckie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS

To jest, proszę Państwa, moja odpowiedzialność i dlatego oświadczam: Ustawa o Sądzie Najwyższym i Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie staną się częścią polskiego systemu prawnego. Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich ‒ również dla tych, którzy nie będą nimi zachwyceni. (...) I dlatego, proszę Państwa, biorę na siebie jako Prezydent RP tę odpowiedzialność, że ja przygotuję te ustawy. Jeżeli ci, którzy w ostatnich dniach zwracali się do mnie z różnego rodzaju uwagami i prośbami – czy to krytycznymi, czy popierającymi ustawy ‒ ale oferowali również swoją pomoc, gdybym chciał dokonać poprawy. Tak, chcę dokonać poprawy tych ustaw w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, tak aby polski wymiar sprawiedliwości i życie w tym zakresie w Polsce było naprawiane, żeby Polska była lepsza, bardziej przyjazna dla swoich obywateli, a jednocześnie, żeby mogła się stawać coraz silniejszym państwem, ale sprawiedliwym, bezpiecznym i takim, w którym ludzie będą się dobrze czuli.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.07.2017

sądy i prokuratura
reforma sądownictwa
obietnice prezydenta
sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy
Projekty ustaw reformujących sądownictwo (orędzie)

w najbliższym czasie przedstawię nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Wierzę, że w możliwie krótkim terminie te poprawione ustawy zostaną przez polski parlament uchwalone i mądra propaństwowa, a przede wszystkim prospołeczna reforma wymiaru sprawiedliwości stanie się faktem. Ludzie na to czekają.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.07.2017

sądy i prokuratura
reforma sądownictwa
obietnice prezydenta
sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy
Prezydencka ustawa o KRS warunkiem dobrej reformy sądownictwa

Zgadzam się, że potrzebna jest reforma. Również Sądu Najwyższego. Ale powinna być przeprowadzana mądrze. Zgłosiłem dziś do marszałka Sejmu projekt ustawy zmieniający ustawę o KRS. Nie podpiszę ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli ustawa zaproponowana przeze mnie nie trafi uchwalona na moje biurko.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 18.07.2017

sądy i prokuratura
sprawy ogólnopolskie
KRS
obietnice prezydenta
projekt ustawy
Opinia o wolności mediów

Ład medialny jest rzeczą niezwykle istotną i oczywiście jeżeli popatrzymy na sytuację w USA, w Polsce - w każdym przypadku można odnotować wiele patologii. Ja mogę panu przytoczyć przykład niedawny. W jednym z polskich tygodników dokonano porównania pomiędzy dwoma kanałami telewizyjnymi dwóch różnych stacji. I przykładowo jedna z tych stacji nie odnotowała wizyty mojej, czyli prezydenta RP w Chorwacji w ogóle. Wizyty bardzo ważnej, przygotowującej szczyt Trójmorza, ponieważ ta stacja nie przepada za mną jako prezydentem RP, w związku z tym spotykam się tam z permanentną krytyką. Ale ja po prostu uważam, że taka jest rzeczywistość, takie są prawa mediów. W Polsce panuje absolutna wolność jeżeli chodzi o media

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Data obietnicy: 6.07.2017

sprawy ogólnopolskie
media
obietnice prezydenta
prawa i wolności obywatelskie
Referendum w sprawie uchodźców

eśli mówimy o referendum w sprawie uchodźców, to mogłoby się ono odbyć w dacie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 8.06.2017

sprawy ogólnopolskie
uchodźcy
migracje
referendum
obietnice prezydenta
Referendum ustrojowe i w sprawie uchodźców

- Dla mnie kwestia referendum dotyczącego kształtu konstytucji jest niezwykle istotna, dotyczy ustroju RP i osobiście nie jest zwolennikiem łączenia pytań referendalnych z kwestią, oczywiście także ważną, szczególnie dla bezpieczeństwa RP, jaką jest problem przyjmowania uchodźców lub nie. Dla mnie są to rozłączne sprawy.

Źródło: telewizjarepublika.pl

Data obietnicy: 8.06.2017

sprawy ogólnopolskie
ustrój państwa
migracje
uchodźcy
referendum
obietnice prezydenta
Nie dla systemu relokacji

Obecny, polski rząd mówi jasno: nie godzimy się na system kwotowy, nie godzimy się na przymusową relokację uchodźców na teren Polski. To stanowisko jest jasne, jednoznaczne. Moje stanowisko jest zresztą takie samo

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 8.06.2017

sprawy ogólnopolskie
migracje
uchodźcy
integracja europejska
obietnice prezydenta
Zrównoważony rozwój Polski

Przywrócenie zrównoważonego rozwoju jest bardzo potrzebne – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Radia Lublin po wtorkowej wizycie w Radzyniu Podlaskim. - Swoją obecnością w Radzyniu chcę pokazać, że dla Prezydenta RP te mniejsze miasta też są ważne.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 1.06.2016

sprawy ogólnopolskie
rozwój regionalny
zrównoważony rozwój
prezydent
obietnice prezydenta
O przyjmowaniu uchodźców

Polska jest gotowa przyjąć każdego uchodźcę, który przybędzie tutaj, uciekając przed wojną na Bliskim Wschodzie, bez względu na jego wyznanie czy status ekonomiczny, przy założeniu że zastosuje się do polskich przepisów prawa i będzie chciał pozostać w naszym kraju. Problem polega na tym, że bardzo niewielu z nich wybiera Polskę jako kraj docelowy. Dlatego tak zdecydowanie sprzeciwiamy się kwotom relokacji i karom, które Komisja Europejska stara się nałożyć na wszystkie państwa członkowskie. Wywiad Prezydenta RP Andrzeja Dudy udzielony kanadyjskiemu tygodnikowi "Maclean's" 12 maja 2016 roku.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 15.05.2016

sprawy europejskie
migracje
uchodźcy
obietnice prezydenta
Modernizacja polskiej armii

Uważam, że powinniśmy mieć bardziej liczebną armię i wzmocnić polską obronność. To nasze zobowiązanie wobec NATO (...) Musimy dokonać znaczącej modernizacji polskiej armii, także pewnych zmian, jeśli chodzi o system dowodzenia, o czym rozmawiam z ministrem obrony narodowej. W większości przypadków nie ma wątpliwości, że stan polskiej armii powinien być podniesiony (wywiad udzielony dla Polskiej Agencji Prasowej)

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.04.2016

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
armia
obietnice prezydenta
NATO
O zaprzysiężeniu nowych sędziów

Jako prezydent dokonałem zaprzysiężenia pięciu sędziów wybranych przez parlament. W istocie dzisiaj w TK jest 15 sędziów. Oczekiwanie, że zaprzysięgnę teraz trzech sędziów, a więc będzie teraz de facto w Trybunale 18 sędziów, co byłoby ewidentnie sprzeczne z bezpośrednio brzmiącym artykułem konstytucji, jest po prostu absurdem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj podnoszą takie postulaty, mówią krótko: niech prezydent w czytelny sposób złamie konstytucję. Takiej zgody z mojej strony nie będzie. (wywiad udzielony dla telewizji Trwam i Radia Maryja)

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 22.03.2016

sprawy ogólnopolskie
Trybunał Konstytucyjny
ustrój państwa
Cele polskiej dyplomacji

Celem naszej dyplomacji i moich działań jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chcemy, by w Polsce był wystarczający potencjał militarny, zarówno nasz i naszych sojuszników, żeby nie opłacało się nas zaatakować

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 1.03.2016

polityka zagraniczna
obietnice prezydenta
sprawy ogólnopolskie
Obietnice do roliczenia w 5. roku prezydentury

Duda: - Bardzo proszę, żeby z moich zobowiązań rozliczać mnie w 5. roku prezydentury – Proszę mi przypomnieć wypowiedź, która mówiła, w jakim tempie ma to zostać zrealizowane? – mówił prezydent Andrzej Duda w programie #DziejeSieNaZywo WP.pl, pytany o jego kampanijne zapowiedzi dot. obniżenia wieku emerytalnego i podniesienia kwoty wolnej. - Nie było ani jednej mojej wypowiedzi. Była jedna wypowiedź w czasie pierwszej debaty, w której nie brał udział Bronisław Komorowski. Powiedziałem wtedy, że ustawę obniżającą wiek emerytalny i ustawę podwyższającą kwotę wolną przygotuję i złożę do Sejmu, do laski marszałkowskiej, w pierwszym roku mojej prezydentury. I zrobiłem to, dosłownie w pierwszych miesiącach takie ustawy złożyłem. Natomiast chciałbym, żebyśmy brali pod uwagę, że prezydent ma 5-letnią kadencję, a Sejm – 4-letnią.

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 23.02.2016

sprawy ogólnopolskie
obietnice prezydenta
polityka społeczna
wiek emerytalny
kwota wolna od podatku
Zaprzysiężenie trzech sędziów

Trybunał Konstytucyjny ma liczyć 15 sędziów. Wobec tego ci, którzy mówią, prezydent powinien zaprzysiąc jeszcze trzech sędziów, mówią: prezydent powinien złamać konstytucję. Prezydent konstytucji nie złamie. (wywiad udzielony dla TVP Info).

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 2.02.2016

sprawy ogólnopolskie
Trybunał Konstytucyjny
ustrój państwa
obietnice prezydenta
Polityka wobec Rosji

(...) Nie wolno nam jednak zamykać oczu przed imperialną polityką Rosji. Sankcje powinny pozostać w mocy, dopóki na Ukrainie nie zapanuje stabilny pokój. Leży to w interesie bezpieczeństwa całej Europy.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 24.12.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
Rosja
obietnice prezydenta
Polityka energetyczna Polski

Nie mamy żadnych wątpliwości, że ochrona klimatu jest potrzebna i w związku z tym podjęliśmy już dawno odpowiednie zobowiązania, choćby przez realizację protokołu z Kioto. Trzeba powiedzieć, że na tym polu odnieśliśmy wielki sukces, bo od roku 1988 ograniczyliśmy emisję CO2 w naszym kraju o ponad 30 proc. To jest sukces. Z drugiej jednak strony patrząc - polityka musi być realizowana w sposób rozsądny i musi być w każdym przypadku dostosowana do indywidualnych okoliczności, w jakich znajduje się dany kraj. My w Polsce mamy 90 proc. europejskich zasobów węgla. Mamy węgla do wydobycia na kolejne 200 lat, jak mówią eksperci, i polska gospodarka energetyczna jest oparta na węglu. To także kwestia naszej suwerenności. My nie zamierzamy zrezygnować z węgla jako z surowca energetycznego. (wywiad udzielony dla CCTV)

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 26.11.2015

sprawy globalne
ekologia i środowisko
węgiel
obietnice prezydenta
gospodarka i energetyka
Uchodźcy

Chcę powiedzieć jasno: przyjmiemy każdą osobę, która potrzebuje pomocy, która jest uchodźcą rzeczywiście, czyli ucieka przed wojną, ratując swoje życie i zdrowie. Jeżeli tylko będzie chciała przyjechać do Polski, z pewnością zostanie przyjęta i pomoc zostanie jej udzielona. Równocześnie nie zgadzamy się z tym, by ludzie byli kierowani do Polski w sposób przymusowy. Uchodźcy także mają swoje prawa i te prawa muszą być respektowane.

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 26.11.2015

uchodźcy
obietnice prezydenta
sprawy europejskie
polityka zagraniczna
migracje
Współpraca z rządem

Ja będę otwarty na współpracę z każdym rządem, chcę to powiedzieć wyraźnie. Ale będę realizował moje zobowiązania, które podjąłem wobec moich rodaków. Powołam Narodową radę rozwoju, będę chciał by została podniesiona kwota wolna od podatku, złożyłem projekt dotyczący wieku emerytalnego.

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 6.10.2015

sprawy ogólnopolskie
kwota wolna od podatku
polityka społeczna
innowacje i nowe technologie
Obniżenie wieku emerytalnego

Nie tak dawno Polaków przymuszono do pracy do 67 roku życia. Ja uznałem, że Polakom należy się wolność i swoboda w kwestii przejścia na emeryturę. Podczas spotkań wyborczych obywatele prosili mnie, żebym zajął się sprawą dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego. I obiecałem, że jak zostanę prezydentem złożę stosowną ustawę do Sejmu, która obniża wiek emerytalny. I zrobiłem to. Prawo do emerytury jest rzeczą bardzo ważną. Obywatel powinien mieć możliwość wyboru czy w określonym przez ustawę wieku chce już to zrobić. Wielu, kiedy osiąga wiek emerytalny ma już wnuki, którymi chce się zająć. Seniorzy zmieniają plany życiowe i po osiągnięciu wieku emerytalnego chcą zajmować się czymś innym niż podczas pracy zawodowej. Daję takim osobom szanse na dokonanie wyboru. Chcą pracować na swoją emeryturę dłużej? Jak najbardziej mogą być aktywni zawodowo.

Źródło: usa.se.pl

Data obietnicy: 29.09.2015

sprawy ogólnopolskie
wiek emerytalny
obietnice prezydenta
polityka społeczna
Polonijni nauczyciele i uczniowie

Będziemy gwarantować wsparcie państwa polskiego dla polonijnych szkół pod każdym względem. Chciałbym, aby polonijni nauczyciele otrzymali wsparcie programowe i finansowe. Każdy polonijny nauczyciel powinien mieć taki sam status jak jego koledzy pracujący w Polsce. Chcemy również wyrównać status uczniów. We wszystkich krajach, które odwiedziłem jako prezydent, słyszałem uwagi ze strony rodziców i nauczycieli, że status nauczyciela pracującego za granicą jest zbyt niski i powinien być taki jak w kraju. To samo dotyczy uczniów. Zrównać ich uprawnienia z rodakami chodzącymi do szkół w Polsce. Uczniowie polonijni przyjeżdżający na wakacje do ojczyzny powinni mieć prawo np. do korzystania z legitymacji szkolnych dających im zniżki. To są gesty, które Polska mogła uczynić, ale do tej pory nie uczyniła. Obiecuję, że się tym sprawami zajmę.

Źródło: usa.se.pl

Data obietnicy: 29.09.2015

Polonia
obietnice prezydenta
polityka zagraniczna
edukacja i szkolnictwo wyższe
Interesy wobec Niemiec

A nasze najważniejsze interesy względem Niemiec? Jakie są dzisiaj? Odbudowa gospodarki, czyli chciałbym, żebyśmy dobrze współpracowali na tym polu gospodarczym, żeby to było realizowane w sposób sprzyjający rozwojowi polskiej gospodarki, to co u nas się dzieje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz na pewno kwestia bezpieczeństwa, niezwykle dla nas dzisiaj ważna. Zarówno zakończenia wojny na Ukrainie, z jednej strony, chociaż to jest sprawa bardziej globalna, ale z drugiej strony kwestia naszego bezpośredniego bezpieczeństwa tutaj w Polsce, czyli obecności choćby sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, sił w znaczeniu szerokim.

Źródło: radioszczecin.pl

Data obietnicy: 31.08.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
bezpieczeństwo i obronność
Niemcy
NATO
Polska polityka zagraniczna

Mówiłem od samego początku, że chciałbym, żeby polska polityka zagraniczna stała się bardziej aktywna, chciałbym żebyśmy się w tej przestrzeni międzynarodowej zaczęli poważnie liczyć, w tym znaczeniu, żeby artykułować swoje stanowisko i starać się o to, żeby nasz punkt widzenia także był uwzględniany.

Źródło: vod.tvp.pl

Data obietnicy: 26.08.2015

polityka zagraniczna
obietnice prezydenta
Projekt Newport Plus

W pierwszym wystąpieniu, które miałem na temat polityki zagranicznej mówiłem o projekcie Newport Plus. On zmierza do tego, żeby przed szczytem w Warszawie już podjąć rozmowy i negocjacje z naszymi partnerami co do zwiększenia gwarancji bezpieczeństwa poprzez fizyczną obecność w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce – po pierwsze; tej tzw. krytycznej struktury, czyli uzbrojenia, a po drugie; ja uważam, że powinny być stworzone bazy NATO, wojsk amerykańskich, czy wspólne bazy polsko-amerykańskie, czy Polski z innymi krajami NATO, takie jak baza w Szczecinie, w której byliśmy dzisiaj, gdzie mieści się dowództwo korpusu. Nie jest to wielka liczba żołnierzy, bo docelowo ma ich być około 400, ale to już jest jakaś koncepcja, zwłaszcza teraz, po szczycie w Newport, rozwijania tej obecności NATO, w sensie bezpieczeństwa. (wywiad udzielony dla "Politico")

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 19.08.2015

sprawy europejskie
sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
NATO
obietnice prezydenta
Nowa Konstytucja

(...) bo ja rzeczywiście mówiłem 3 Maja w moim wystąpieniu, jeszcze wtedy w kampanii, że uważam, że Polsce potrzebna jest dzisiaj nowa Konstytucja, że powinniśmy rozpocząć debatę nad nową Konstytucją, dlatego że ta, która jest, z 97 roku, była przyjęta przed wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, była przyjęta przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, nie uwzględnia tych elementów, więc chociażby z tego względu. Ale także dlatego, że demokracja u nas się cały czas rozwija, widzimy jej dobre strony, ale widzimy także i jej mankamenty, i uważam, że choćby niektóre prawa obywatelskie dzisiaj wymagają tego, żeby je w Konstytucji wzmocnić, żeby w Konstytucji wzmocnić także gwarancje naszej suwerenności. (wywiad udzielony w "Sygnałach Dnia")

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 15.08.2015

sprawy ogólnopolskie
konstytucja
ustrój państwa
obietnice prezydenta
Obecność NATO w Polsce

Natomiast cel jest jeden, bardzo prosty – wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Europy Środkowo–Wschodniej w tej sytuacji, jaka jest. Myślę, że każdy już dzisiaj widzi, że ta obecność NATO tutaj w Europie Środkowo–Wschodniej, w Polsce powinna być bardziej namacalna, powinna być faktyczna. (wywiad udzielony dla "Sygnałów dnia")

Źródło: www.prezydent.pl

Data obietnicy: 15.08.2015

sprawy ogólnopolskie
bezpieczeństwo i obronność
obietnice prezydenta
NATO
polityka zagraniczna
Prezydentura zmian

Gdyby miał pan kilkoma słowami opisać swoją przyszłą prezydenturę, powiedziałby pan... - Na pewno powiem: aktywność, na pewno powiem: niezłomność, i na pewno powiem: naprawa państwa. Prezydentura zmiany, ale nie takiej, żeby wszystko przewracać.

Źródło: www.tygodnikpodlaski.pl

Data obietnicy: 10.08.2015

sprawy ogólnopolskie
obietnice prezydenta
prerogatywy i rola prezydenta
Narodowa Rada Rozwoju

Natomiast za niezwykle istotną sprawę, w bardziej takim długofalowym kontekście, uważam Narodową Radę Rozwoju, którą chcę powołać jak najszybciej, która będzie miała pracować nad strategiami rozwojowymi, czyli najpierw jakaś ocena stanu państwa, a potem praca nad strategiami rozwojowymi, no i pewnie też nad ustawami, tylko to już w dalszej kolejności.

Źródło: telewizjarepublika.pl

Data obietnicy: 9.08.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
obietnice prezydenta
Kutura wpływa na rozwój gospodarczy

Czynnikiem, który wpływa na jakość życia, ale też znacząco wpływa na rozwój gospodarczy jest kultura. I związane z nią bezpośrednio poczucie tożsamości, poczucie własnej wartości. Będę wspierał umacnianie polskiej kultury, instytucji jej służących, a także promowania treści, które dają poczucie dumy z naszej wspólnoty.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: maj 2015

PiS
oficjalne materiały wyborcze
kultura
sprawy ogólnopolskie
Uchwalić ustawę o ochronie ziemi

Ustawa o ochronie ziemi musi być natychmiast uchwalona. Projekt jest w Sejmie. Druk numer 1659. Tam naprawdę nie ma nad czym dyskutować. To trzeba przyjąć i uchwalić.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: 21.05.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
PiS
oficjalne materiały wyborcze
rolnictwo
prawo
Rada Dialogu

- Chcę być kreatorem i patronem dialogu (…) Są wspólne sprawy, które dla wszystkich związków zawodowych, dla wszystkich, którzy chcą bronić praw pracowniczych są jednakowe i powinny być jasne i oczywiste dla głowy państwa. Chcę zagwarantować, że mam takie podejście - powiedział Duda. (...) - Chciałbym ten dialog kreować, działając jako Prezydent Rzeczypospolitej. Dlatego, jeśli zostanę wybrany na urząd prezydenta, zostanie przyjęta zaproponowana przez związki zawodowe ustawa dotycząca Rady Dialogu, a jej patronem będzie prezydent - akcentował.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: 16.05.2015

oficjalne materiały wyborcze
2 tura
PiS
sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy
ustrój państwa
Przewalutowanie kredytu po kursie zaciągnięcia dla frankowiczów

Andrzej Duda dał nam słowo, że jako prezydent w 3 miesiące złoży ustawę, która uzna tzw. kredyty walutowe za złotowe! Dziś rano Andrzej Duda przyjął delegację ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu i złożył nam obietnicę, że – jeśli zostanie prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania prześle do parlamentu prezydencki projekt ustawy, która zmusi banki do przewalutowania tzw. kredytów walutowych na złotowe po kursie z dnia podpisania umowy.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 2015-0515

sprawy ogólnopolskie
PiS
gospodarka i energetyka
frankowicze
projekt ustawy
Węgiel kamienny, specjalne strefy ekonomiczne

Program reindustralizacji jest naszym zobowiązaniem cywilizacyjnym. Musimy odbudować polski przemysł. Jednym z pierwszych zadań, które podejmę będzie przygotowanie wspólnie z ekspertami – teoretykami i praktykami - planu odrodzenia polskiego przemysłu. Jednym z warunków aby to było możliwe jest wycofanie się z paktu klimatycznego.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: 15.05.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
PiS
oficjalne materiały wyborcze
reindustralizacja
polityka klimatyczna
Narodowa Rada Rozwoju

Powołam Narodową Radę Rozwoju, która będzie szerokim forum wypracowującym rozwiązania, projekty i inicjatywy. Chcę żeby w skład Rady weszli przedstawiciele biznesu, istniejącego w Polsce przemysłu, eksperci i naukowcy. Rada ma przygotowywać rozwiązania, które w pierwszej kolejności stworzą warunki do szybkiego rozwoju istniejących w Polsce zakładów przemysłowych, ale również staną się impulsem do powstawania nowych fabryk i firm produkcyjnych. Będę chciał aby w podobnej formule działała również Rada Przedsiębiorczości.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: 15.05.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
PiS
oficjalne materiały wyborcze
przedsiębiorczość
reindustralizacja
Nie dla referendów w sprawach światopoglądowych i podatkowych

Uważam, że nie powinno być referendów w sprawach światopoglądowych, nie powinno być referendów w sprawach na przykład podatkowych. Dzisiaj już nie ma takiej możliwości, żeby odbywały się w sprawach podatkowych. Natomiast jest wiele spraw, które można w drodze referendów rozwiązać. A przede wszystkim trzeba słuchać społeczeństwa.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
referendum
budżet państwa i podatki
prawa i wolności obywatelskie
O Jednomandatowych Okręgach Wyborczych

- Co pan myśli o JOWach, dzisiaj? - Ja uważam, że trzeba zacząć dyskusję, dlatego że są na ten temat różne zdania. Pan Paweł Kukiz i przynajmniej część jego zwolenników zdecydowanie się opowiada za tym systemem mówiąc, że on doprowadzi do poprawy jakości życia politycznego w Polsce (...), natomiast dzisiaj są artykuły w prasie o tym, że ten system przyczyni się do zabetonowania sceny politycznej. (...) Uważam, że powinna odbyć się na ten temat poważna, rzeczowa dyskusja z ekspertami. Nie jestem absolutnie przeciwnikiem referendum w tej sprawie (...), bo jest dla tego pomysłu duże społeczne poparcie. (...) Jestem nastawiony do tego w sposób spokojny i zdystansowany.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 12.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
ordynacja wyborcza
ustrój państwa
JOW
2 tura
Likwidacja umów cywilno-prawnych

(...) kwestia zlikwidowania umów, na których pracownicy nie są objęci Kodeksem, umów cywilnoprawnych, na których teraz pracuje tyle Polaków młodych, będąc niepewnymi swojego jutra w pracy (...). Te kroki trzeba podejmować, oczywiście stopniowo.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 12.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
młodzi
2 tura
O problemach pielęgniarek

Będą panie miały oparcie w prezydencie, jeśli nim zostanę. Daję na to swoje słowo honoru - powiedział do protestujących dziś (12.05) w Krakowie pielęgniarek Andrzej Duda. Duda podkreślał, że doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że obok problemów pacjentów, problem pielęgniarek jest do dziś problemem bardzo palącym, jednym z najistotniejszych w polskiej służbie zdrowia. Problemem, który wymaga natychmiastowej reakcji i konkretnych propozycji. Andrzej Duda w trakcie spotkania z pielęgniarkami powiedział im, co prezydent może dla nich zrobić i podjął zobowiązanie, że nawet nie tyle jako kandydat, a jako mężczyzna, danego słowa nie zawiedzie. - Drzwi pałacu prezydenckiego będą dla pań zawsze otwarte - mówił, przypominając, iż dostał od pań pismo, stąd wie, że problemów jest mnóstwo i należy zacząć je rozwiązywać.

Źródło: andrzejduda.pl

Data obietnicy: 12.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
2 tura
oficjalne materiały wyborcze
ochrona zdrowia
O projekcie ustawy dot. in vitro

Artykuł 30 i 30 Konstytucji -(...) czy wobec takich zapisów Konstytucji można się zgodzić na podpisanie projektu, który przewiduje możliwość mrożenia zarodków, selekcjonowania tych zarodków, wybierania spośród nich - te są dobre, te są złe. Czy można się zgodzić na projekt, gdzie dawca, czyli jedno z rodziców, mówi "Nie, już nie jestem tym zainteresowany". Nie zgadzam się na to, aby umieścić ten zarodek w ciele kobiety. (...) Jeżeli tak, to znaczy, że ten zarodek będzie przechowywany w nieskończoność. Czy to jest godność człowieka? (...) Niech będzie in vitro, ale w ramach jednorazowej operacji może zostać stworzone tylko tyle zarodków, ile będzie jednorazowo umieszczone w ciele kobiety.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 7.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy
in vitro
prawa i wolności obywatelskie
Film o Witoldzie Pileckim

Nie ma o nim [Witoldzie Pileckim] do dzisiaj żadnego filmu, mimo że gdyby był obywatelem Stanów Zjednoczonych i gdyby dla tamtego kraju walczył, dziesiątki filmów dawno by już o nim powstały, bo to było takie życie i takie bohaterstwo. Wierzę w to, że (...) taki film niedługo się pojawi i że będzie promowany przez polskie państwo, pokazujący Polaków jako bohaterów.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
oficjalne materiały wyborcze
polityka historyczna
kultura
Światopogląd

Jeżeli chodzi o poglądy, to moje poglądy są zbieżne z poglądami Ojca Świętego Jana Pawła II.

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 7.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
światopogląd
Odbudowa polskiej stoczni

Stocznię trzeba będzie odbudować i to też jest element planu naprawy Polski i rozwoju na przyszłość, tak jak i polskiego przemysłu.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2015

PiS
oficjalne materiały wyborcze
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
Dlaczego chcę zostać prezydentem

Na wstępie chciałbym przyjąć zobowiązanie. Jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, a wierzę głęboko, że tak się stanie, w pierwszym roku prezydentury przygotuję i prześlę do Sejmu dwie ustawy, które są kluczowe dla godnego życia i bezpieczeństwa Polaków. Pierwsza to ustawa obniżająca wiek emerytalny, podwyższony przez Bronisława Komorowskiego. Druga to ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku po to, aby w budżetach polskich rodzin było więcej pieniędzy. Jeżeli bym tego nie zrobił, podam się do dymisji.

Źródło: wyboryprezydenckie.tvp.pl

Data obietnicy: 5.05.2015

oficjalne materiały wyborcze
debata TVP
PiS
sprawy ogólnopolskie
prerogatywy i rola prezydenta
Lider opozycji zabiera głos po premierze

Jedną z propozycji, które z całą pewnością chciałbym, mam nadzieję jako przyszły prezydent, zgłosić do przyszłej Konstytucji, nowej Konstytucji, jaką będzie miała, wierzę w to, Rzeczpospolita, jest uprawnienie lidera opozycji do tego, aby zabierać głos bezpośrednio po premierze. W czasie każdej debaty, w której Prezes Rady Ministrów, z reguły jest to szef rządzącej koalicji lub rządzącej partii, bezpośrednio po nim powinien móc zabrać głos kandydat opozycji tak, aby obywatele mogli zestawić sobie poglądy, tak, aby obywatele mogli zapoznać się także z oceną działalności rządu, którą wyraża opozycja. (…) Uważam, że powinien on zostać wprowadzony do systemu prawnego właśnie do Konstytucji i realizowany. I chcę mocno podkreślić, niezależnie od tego, kto będzie w danym momencie rządził.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
konstytucja
ustrój państwa
prawa i wolności obywatelskie
Reforma Senatu

Uważam, że Senat powinien pozostać, choć absolutnie jestem zwolennikiem tego, aby został zmieniony, aby został zreformowany, aby miał także większy wpływ na funkcjonowanie w procesie ustawodawczym. Aby także, co uważam za przedmiot istotnej dyskusji, wprowadzić do tego Senatu przedstawicieli środowisk, których tam dzisiaj nie ma – choćby Polonii.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.05.2015

konstytucja
PiS
sprawy ogólnopolskie
Senat
ustrój państwa
Obywatelski projekt ustawy dwukrotnie czytany w Sejmie

Jeżeli 1% osób uprawnionych w Polsce do głosowania, do udziału w wyborach powszechnych, podpisze się pod obywatelskim projektem ustawy, to muszą się odbyć w Sejmie co najmniej dwa czytania takiego projektu po to, aby Komisje się nad tym projektem pochyliły, aby odbyła się praca merytoryczna, po to także, aby obywatele nie mieli tego poczucia, że nie szanuje się w ogóle ich woli, nie szanuje się ich zdania, nie szanuje się wysiłku i pracy.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.05.2015

PiS
konstytucja
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
Poszerzenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego

Trzeba podnieść rolę Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzić do Konstytucji nowej konkretne zapisy w tej kwestii. Kompetencje Trybunału powinny być rozszerzone, by Trybunał mógł interweniować w takich sytuacjach, kiedy Konstytucja jest naruszana w działaniu organów administracji publicznej w relacji także między organami.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.05.2015

PiS
sprawy ogólnopolskie
konstytucja
sądy i prokuratura
Ochrona lasów państwowych wpisana do konstytucji

Będę dążył do tego, aby w polskiej konstytucji znalazł się zapis o ochronie lasów państwowych z absolutnym zakazem ich prywatyzacji.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.05.2015

PiS