Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1946-04-29, Żnin
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Anna Bańkowska (30.04.1946, Żnin), lista SLD, okręg 4 (Bydgoszcz), uzyskała 16.203 głosy. Członkini władz krajowych SLD, wiceprzewodnicząca KP SLD. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Przez ponad 20 lat pracowała w Fabryce Maszyn Rolniczych w Inowrocławiu, pełniąc funkcje... kierownicze, w tym przez 5 lat zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i członka zarządu. W l. 1985-1991 radna Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu – przewodniczącą komisji Budżetu i Finansów. W l. 2006-2007 radna Semiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego. W l. 1995-1998 była prezesem ZUS. Należała do PZPR, SdRP, SDPL i SLD. Z ramienia tych partii pełniła mandat poselski. Od 1989 r. Poseł na Sejm RP X, I, II, IV, VI, VII kad. W Sejmie dwukrotnie przewodniczyła komisji polityki społecznej i rodziny, przez trzy kadencje była wiceprzewodniczącą tej komisji. W obecnej kad. Sejmu jest wiceprzewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny oraz członkinią komisji: ds. kontroli państwowej. Na początku VII kadencji Sejmu RP deklarowała, że chce zajmować się polityką społeczną i rynkiem pracy. Zdaniem posłanki, priorytety w tym zakresie to: poprawa zasad waloryzacji emerytur i rent, zwiększenie płacy minimalnej do 50% średniej krajowej oraz usprawnienie systemu dostępu do pomocy społecznej tak, aby docierała do wszystkich potrzebujących. Opowiadała się także za zwiększeniem liczby żłobków i przedszkoli oraz zrównaniem urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, ojcowskich. W swoim okręgu wyborczym zamierza podjąć działania na rzecz budowy S5 oraz innych kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Nic szczególnego nie uchwalono – miałam większe oczekiwania.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Największym zaniedbaniem mijającej kadencji są obecnie obowiązujące zasady przyznawania prawa do świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Bardzo niski, nie zmieniany od 2004 r., próg dochodowy oraz wręcz symboliczne kwoty zasiłków to sprawa wymagająca natychmiastowej interwencji - w mijającej kadencji nie udało się takiej ustawy przegłosować (mimo wielu prób SLD).
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Według mnie największym ustawowym dokonaniem mijającej kadencji było przyjęcie ustawy o emeryturach pomostowych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bydgoszcz, liczba głosów: 16 203
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2011
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Bydgoszcz, liczba głosów: 16 203
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Droga S5, trasa szybkiej kolei, rozwój lotniska

Ja nie muszę pytać moich wyborców czego oczekują, bo to wiem. Wszyscy jak jeden mąż powinniśmy się zająć S5, przebiegiem trasy szybkiej kolei i rozwojem lotniska.

Źródło: bydgoszcz.gazeta.pl

SLD
Bydgoszcz
sprawy lokalne
infrastruktura
Metropolia Bydgoska

Popieram utworzenie Metropolii Bydgoskiej ze stolicą w Bydgoszczy i opartą na związku z sąsiednimi gminami oraz Inowrocławiem.

Źródło: www.radiopik.pl

Bydgoszcz
SLD
sprawy lokalne
infrastruktura