Obietnice posłów z województwa kujawsko-pomorskiego

Serwis MamPrawoWiedziec.pl tworzy archiwum obietnic wyborczych.

Zespół wolontariuszy przegląda materiały wyborcze dostępne on-line, spoty promocyjne posłów, materiały ze spotkań z wyborcami, wywiady i inne archiwa, w których mogłyby znaleźć się wypowiedzi polityków. Wychodzimy z założenia, że obywatele mają prawo oczekiwać od posła czy kandydata do sejmu, który publicznie wskazuje jakiś priorytet, że podejmie on działania na rzecz jego realizacji. Dlatego szukamy nie tylko konkretnych i możliwych do zweryfikowania deklaracji, ale również wypowiedzi, w których posłowie zaznaczają ważne ich zdaniem cele i postulaty. Oprócz szukania obietnic parlamentarzystów w internecie, serwis MamPrawoWiedziec.pl zadał pytanie posłom i senatorom na początku kadencji, co zamierzają zrobić dla swojego okręgu.

Zobacz najnowsze