Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1962-02-02, Żyraków
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Ukończył historię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z administracji publicznej oraz europeistyki. Przez rok był współwłaścicielem przedsiębiorstwa usług agrotechnicznych. W l. 90. pracował jako nauczyciel, w l. 2003-2005 był dyrektorem zespołu szkół zawodowych, przez... trzy lata dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. W l. 1998-2005 radny miasta Ropczyce. członek PiS. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: obrony narodowej; edukacji, nauki i młodzieży; zdrowia; polityki społecznej i rodziny; administracji i cyfryzacji; kultury fizycznej, sportu i turystyki. Obecnie członek komisji: ds. kontroli państwowej; edukacji, nauki i młodzieży (wiceprzewodniczący); kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
usługi, gastronomia, hotelarstwo, branża beauty, branża ślubna
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Stabilna większość parlamentarna (dla której głównym celem było dbanie o interes "swoich")
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
- Afera hazardowa - "Prosta recepta na rozwiązanie problemów ochrony zdrowie"- pakiet ustaw zdrowotnych E. Kopacz - Porażka w zakresie stworzenia i realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej wisły (pomimo zapewnień i obietnic premiera Tuska o szybkim i zdecydowanym rozwiązaniem tego problemu)
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa o działalności leczniczej, z którą się nie zgadzam. W dłuższej perspektywie czasowej, praktycznie wszystkie szpitale zostaną skomercjalizowane (spółki prawa handlowego), a potem może sprywatyzowane. Budzi to wątpliwość konstytucyjną (art.68).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Rzeszów, liczba głosów: 14 234
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
2015
kandydat na posła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Rzeszów, liczba głosów: 24 128
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej