Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1950-05-19, Rzążew
Zawód: inżynier elektryk
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 18 Siedlce
Liczba głosów: 62 891 (13,89%)
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W l. 70. nauczyciel przedmiotów zawodowych w siedleckim Zespole Szkół Zawodowych, w l. 1974-1990 zatrudniony na oddziale zasilania elektroenergetycznego PKP Siedlce. Dyrektor spółki Srebrna (1994-1997), członek zarządu i dyrektor... ekonomiczno-finansowy PKP Energetyka (2002-2005). Wojewoda siedlecki (1990-1992), sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu (1997-2001) w rządzie Jerzego Buzka, w 2007 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W l. 2002-2005 radny sejmiku woj.mazowieckiego. Działacz Porozumienia Centrum, był jego wiceprezesem. Związany z Porozumieniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów oraz Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym - Ruchem Nowej Polski. Członek PiS od 2004 r., członek komitetu politycznego PiS, przewodniczący zarządu okręgu siedleckiego. Poseł w l. 1991-1993, 1997-2001 i od 2005 r. (I, III, V-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: handlu i usług; infrastruktury; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz transportu i łączności. Od listopada 2015 r. Minister Energii w rządzie Beaty Szydło.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Prawo i Sprawiedliwość Biuro Poselskie Krzysztofa Tchórzewskiego Świętojańska 4 08-110 Siedlce biuro@tchorzewski.pl tel. (25) 644-44-07, fax (25) 644-44-07
 • Prawo i Sprawiedliwość Biuro Poselskie Krzysztofa Tchórzewskiego Filia w Łosicach 11 Listopada 08-200 Łosice biuroposelskiePiS@op.pl tel. 509-389-751

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 20.12.2019
Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 25.11.2019
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.8%
Nieobecność
1.2%
Zgodność
z linią klubu
100%

Oddane głosy

Za
98.8%
Przeciw
0%
Wstrzymał się
0%
Nieobecny
1.2%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 82
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2020-05-14 21:57:19 Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Za Zgodny
2020-05-14 21:45:30 Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Za Zgodny
2020-05-14 21:41:46 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Nową Zelandią Za Zgodny
2020-05-14 21:37:25 Ratyfikacja Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią Za Zgodny
2020-05-14 21:34:32 Ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Singapuru Za Zgodny
2020-05-12 22:18:55 Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Za Zgodny
2020-05-07 09:42:52 Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Za Zgodny
2020-05-07 09:37:24 Ustawa o nawozach i nawożeniu oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Za Zgodny
2020-05-06 18:39:49 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Za Zgodny
2020-05-06 18:23:09 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Odnawialne źródła energii

Priorytetem rządu jest wypełnienie celu w zakresie OZE do 2020 r.. Dziś mamy około 11,48 proc. energii z odnawialnych źródeł i wyprzedzamy cel o ok. 1,5 proc. Za pięć lat mamy osiągnąć 20 proc. do 2020 r.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
odnawialne źródła energii
sprawy ogólnopolskie
Budowa bloków węglowych

Wyda pan decyzję o kontynuacji programu jądrowego, czy wciśnie pedał hamulca? KT: Program jądrowy będzie kontynuowany. Jednak z punktu widzenia gwałtownie rosnących potrzeb energetycznych, budowa nowoczesnych bloków węglowych jest naszym priorytetem.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
węgiel
sprawy ogólnopolskie
Biogazownie

W tej chwili mamy ponad 60 biogazowni w Polsce. I tutaj trzeba podkreślić, że najmniej w całej Unii Europejskiej. Zakładam, że dodatkowe zachęty umożliwią powstanie takich mocy – może nie w każdej gminie, których jest ponad 2,5 tys., ale przynajmniej winno ich być ponad 1000 do 2025 r. Wiąże się to z dużym wysiłkiem inwestycyjnym, ale z drugiej strony mamy szansę na uporządkowanie obrazu niszczonego w wielu miejscach krajobrazu. Przy okazji rozwiązujemy też problemy środowiskowe i te związane z zatrudnieniem. Bo okazuje się, że na ogół biogazownie mogą powstać w takich miejscach, gdzie jest wysokie bezrobocie lub jest znacząca koncentracja hodowli.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

gospodarka i energetyka
obietnice rządu
odnawialne źródła energii
sprawy ogólnopolskie
Elektrownia w Ostrołęce

Blok w Ostrołęce ma być forpocztą zapowiadającą nową pulę wydatków inwestycyjnych sektora? KT: Koniecznością jest, by ta elektrownia powstała. Projekt jest praktycznie gotowy do rozpoczęcia, bo teren został wykupiony, przygotowano także badania środowiskowe.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Energetyka rozproszona

Jest pan zatem zwolennikiem energetyki rozproszonej? KT: Tak. Pragnę podkreślić, że duże bloki są potrzebne, ale jestem przeciwnikiem potężnej koncentracji produkcji w jednym miejscu. To jest istotne także z punktu widzenia sytuacji na świecie i rozwoju terroryzmu.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Równomierny rozwój sieci energetycznej

Kolejny ważny element naszych planów to kwestia równomiernego rozwoju sieci energetycznej. Jeżeli możemy odpowiednio na terenie całego kraju rozlokować elektrownie, to będziemy mieli np. niższe koszty przesyłu i mniejsze straty w sieci. Do tej pory to energetyka podejmowała decyzje o lokalizacji i budowała tam, gdzie było przygotowane miejsce. (...) Teraz musimy zmienić ten tok myślenia i budować elektrownie tam, gdzie jest planowana duża produkcja wymagająca dużych mocy energetycznych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Energetyka atomowa

Atom znajdzie się w polskim miksie? KT: Jest miejsce dla energetyki atomowej, ale to jest kwestia poziomu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego. Wybudowanie elektrowni atomowej na 5 tys. MW będzie nas kosztować nawet 50 mld zł. Za to zbudujemy blisko 20 tys. MW, które mogą pochodzić z nowych elektrowni konwencjonalnych.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
elektrownie atomowe
sprawy ogólnopolskie
Rynek posumentów

Nowa ustawa powinna wejść w życie od 1 lipca 2016 r., co znaczy, że do połowy maja br. musimy być gotowi na przedstawienie założeń także w zakresie rynku prosumentów. Chcemy by te instalacje się rozwijały. Jednak ich głównym celem powinno być produkowanie energii na użytek własny, a nie na sprzedaż. Chcemy zostawić taryfy gwarantowane, ale będą się one odnosiły do cen obowiązujących w zakresie energii odnawialnej np. opłaty zastępczej OZE, i nie będą gwarantowane przez okres 15 lat. Co więcej sprzedawać z taką dotacją będzie można tylko nadwyżki, przy czym dla każdego prosumenta określony zostanie wskaźnik mocy na własne potrzeby.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
projekt ustawy
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
Energetyka wiatrowa

KT: Mam też nadzieję, że niebawem ruszą też projekty wiatraków morskich. Mamy tereny na Bałtyku, gdzie efekt jest o 50 proc. lepszy niż na lądzie. Pod tym względem możemy korzystać z doświadczeń Niemców czy Duńczyków, którzy dziś demontują turbiny na lądzie i stawiają je na morzu. - Czy państwo będzie wspierało energetykę morską zapewniając finansowanie przyłączeń? KT: Jesteśmy dopiero na wstępnym etapie w rozmów na ten temat. Ale wsparcie dla energetyki wiatrowej na morzu jest jedną z ważniejszych kwestii do rozwiązania z punktu widzenia wypełnienia naszego celu w OZE do 2020 r. Inwestorzy, którzy będą rywalizować o te projekty, muszą mieć zagwarantowaną stabilizację regulacyjną. Jest to także ważne z punktu widzenia zrównoważenia naszego zasilania.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
odnawialne źródła energii
sprawy ogólnopolskie
Inwestycje wiatrakowe

Jakie technologie OZE chcecie wspierać dodatkowo oprócz biogazowni? KT: Na pewno tam, gdzie są miejsca o dobrej wietrzności będziemy pilotować duże inwestycje wiatrakowe. Na lądzie są jeszcze kompletnie niezagospodarowane miejsca np. Bieszczady. To będzie jednak wymagało wzmocnienia sieci w tej części kraju.

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2016-01-27

obietnice rządu
gospodarka i energetyka
odnawialne źródła energii
sprawy ogólnopolskie
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, ul. Wspólna 6/Krucza 36, 00-522 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: minister

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 212 000,00 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: polisa Aviva
Pełna kwota: 50 000,00 PLN

Nazwa: polisa AEGON
Pełna kwota: 71 000,00 PLN

Nazwa: program inwestycyjny In Plus Santander BP
Pełna kwota: 18 950,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 721
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: żona Teresa posiada 671 z 721 udziałów

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Ministra Energii

Opis: emerytura

Opis: dieta poselska nieopodatkowana

Łączny dochód
Kwota: 169 062,08 PLN
Brutto / Netto: netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: rocznik 2009
Wartość: 26 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, ul. Wspólna 6/Krucza 36, 00-522 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Minister

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 153 731 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 50 000,00 PLN

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 71 000,00 PLN

Nazwa: Program inwestycyjny In Plus Santander BP
Pełna kwota: 18 950,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Ministra Energii

Opis: emerytura

Opis: dieta poselska nieopodatkowana

Łączny dochód
Kwota: 169 062,08 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: rocznik 2009
Wartość: 26 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, ul. Wspólna 6/Krucza 36, 00-522 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Minister

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 68 500 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 49 000,00 PLN

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 70 000,00 PLN

Nazwa: Program inwestycyjny In Plus Santander BP (były BZ WBK)
Pełna kwota: 19 500,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Uwagi: wskazana w ubiegłym roku przekazana darowizna synowi
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie Ministra Energii

Opis: emerytura

Opis: dieta poselska nieopodatkowana

Łączny dochód
Kwota: 293 322,86 PLN
Brutto / Netto: netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: rocznik 2009
Wartość: 26 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, ul. Wspólna 6/Krucza 36, 00-522 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Minister

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 985,77 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 45 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 65 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Program inwestycyjny BZ WBK
Pełna kwota: 21 000,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: udział w drodze dojazdowej 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna), działka z domem jednorodzinnym w budowie, stan surowy zamknięty, kwota około
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 50
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie Ministra Energii
Kwota: 167 531,45 PLN
Brutto / Netto: netto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 27 360 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: opodatkowana część diety została rozliczona w wynagrodzeniu

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: rocznik 2009
Wartość: 28 000 PLN
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, ul. Wspólna 6/Krucza 36, 00-522 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Minister

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 104 209,79 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 42 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 59 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Program inwestycyjny BZ WBK
Pełna kwota: 19 500,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 230 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: udział w drodze dojazdowej 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna), działka z domem jednorodzinnym w budowie dla syna - stan surowy zamknięty, kwota około
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP - wyrównanie za 2015 rok
Kwota: 131,11 PLN

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana brutto: 2316,96 PLN

Opis: Wynagrodzenie Ministra Energii
Kwota: 204 401,07 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Rok produkcji: 2005
Wartość: 25 000,00 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność z synem Łukaszem

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: rocznik 2009
Wartość: 29 000 PLN
Uwagi: kwota około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): syn spłacił kredyt, który poręczyłem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Energii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Minister

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

Uwagi: Oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 31.12.2015 r.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
Uwagi: program inwestycyjny In Plus BZWBK wart ok. 20000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 40 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 56 000 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Program inwestycyjny BZWBK
Pełna kwota: 19 000 PLN
Uwagi: kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: (dom jednorodzinny w budowie, stan surowy, z przeznaczeniem dla syna) udział w drodze dojazdowej 3/6, 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 134 778,93 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: 27360,00 PLN nieopodatkowana 2316,96 PLN opodatkowana

Opis: uposażenie ministra - członka rady ministrów
Kwota: 10 060,57 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie ministra energii
Kwota: 14 520,34 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Rok produkcji: 2005
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem, wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: 2009
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w BPH o. Siedlce
Cała kwota: 81 500,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 11 000,00 PLN
Uwagi: ostatnia rata styczeń 2017 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP, ul Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: program inwestycyjny In Plus BZWBK wart ok. 20000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 38 000,00 PLN

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 54 000,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: (dom jednorodzinny w budowie, stan surowy, z przeznaczeniem dla syna) udział w drodze dojazdowej 3/6, 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 123 728,37 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 24 730,80 PLN

Opis: Żona Teresa: emerytura
Kwota: 18 600 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: wynagrodzenie w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 36 000 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: odsetki od pożyczki udzielonej Investpol sp. z o.o.
Kwota: 15 000 PLN

Opis: Żona Teresa: spłata pożyczki (części) przez Investpol sp. z o.o.
Kwota: 40 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Rok produkcji: 2005
Wartość: 30 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: 2009
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: ([nieczytelne] syna Konrada)

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE, pozostało do spłaty około 14000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Darowizna dla syna Konrada w kwocie 25000 PLN

Podpis
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP, ul Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: program inwestycyjny In Plus BZWBK wart ok. 20000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 37 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 38 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa: polisa AEGON
Pełna kwota: 54 000 PLN
Uwagi: kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 190 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: (zalane fundamenty pod dom jednorodzinny w przyszłości dla syna), udział w nieutwardzonej drodze dojazdowej 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 85 778,91 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: Żona Teresa: emerytura
Kwota: 15 500 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: wynagrodzenie w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 31 100 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: odsetki od pożyczki udzielonej Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 13 000 PLN
Uwagi: kwota około

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Rok produkcji: 2005
Wartość: 30 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Rok produkcji: 2009
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: ([nieczytelne] syna Konrada)

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE, pozostało do spłaty około 16000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Żona Teresa: darowizna dla syna Konrada w kwocie 25000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-19
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP, ul Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Uwagi: program inwestycyjny In Plus BZWBK wart ok. 20000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 37 000,00 PLN
Uwagi: kwota ok.

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 50 000,00 PLN
Uwagi: kwota ok.

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 190 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: (zalane fundamenty pod dom jednorodzinny w przyszłości dla syna), udział w nieutwardzonej drodze dojazdowej 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 671
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 147 049,56 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: Żona Teresa: emerytura
Kwota: 22 641,66 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: wynagrodzenie w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 46 665,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: odsetki od pożyczki udzielonej Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 19 438,00 PLN
Brutto / Netto: netto

Opis: sprzedaż 170 udziałów w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 85 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Rok produkcji: 2005
Wartość: 33 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE, pozostało do spłaty 17000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Żona Teresa: darowizna dla syna Konrada w kwocie 41490,00 PLN
Uwagi: (opłacenie specjalistycznej operacji nogi, w tym zmiażdżona kostka i kolano, po wypadku komunikacyjnym)

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000,00 PLN
Uwagi: wraz z żoną Teresą
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa Aviva
Pełna kwota: 29 000,00 PLN

Nazwa: Polisa AEGON
Pełna kwota: 38 000,00 PLN

Nazwa: Polisa In BZ WBK
Pełna kwota: 8500,00 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 131,75 m2
Wartość
Wartość domu: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą, otrzymany darowizną od syna Mateusza
2. Mieszkanie
Uwagi: Mieszkanie [tekst ukryty] zostało darowizną przekazane synowi Mateuszowi
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana oraz udział w nieutwardzonej drodze dojazdowej 3/6
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 140 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 841
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN
Dochód
Kwota: 2848,35 PLN
Brutto / Netto: netto

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie posła na Sejm RP
Kwota: 135 178,80 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: emerytura
Kwota: 21 342,44 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: wynagrodzenie w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 46 665,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: odsetki od pożyczki udzielonej Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 33 112,00 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: zwrot części pożyczki przez Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 60 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 2,3 SE
Uwagi: SAAB 2,3 SE rocznik 2001 został sprzedany za kwotę 15000,00 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: BMW
Model: 525D
Rok produkcji: 2005
Wartość: 38 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: Żona Teresa: darowizna dla syna Łukasza w kwocie 50000,00 PLN
Uwagi ogólne: Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE, pozostało do spłaty 35000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka S.A.
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000,00 PLN
Uwagi: wraz z żoną Teresą
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Aviva
Pełna kwota: 27 000,00 PLN

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna AEGON
Pełna kwota: 34 000,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51 m2
Wartość
Kwota: 380 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana oraz udział w nieutwardzonej drodze dojazdowej 3/6
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 140 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Dochód
Kwota: 5755,00 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: Dywidenda za 2010 r.

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 841
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Dochód
Kwota: 81 745,00 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN
Dochód
Kwota: 5696,71 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: Dywidenda

Uwagi: Żona Teresa: pożyczka udzielona Investpol Sp. z o. o. w kwocie 300000,00 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie posła na Sejm RP
Kwota: 147 906,43 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Dieta
Kwota: 29 676,96 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: Żona Teresa: emerytura
Kwota: 20 529,04 PLN

Opis: Żona Teresa: wynagrodzenie w Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 41 400,00 PLN

Opis: Żona Teresa: darowizna od syna Karola
Kwota: 262 000,00 PLN

Opis: Żona Teresa: zwrot pożyczki od Investpol Sp. z o.o.
Kwota: 40 000,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: SAAB
Model: 2,3 SE
Rok produkcji: 2001
Wartość: 14 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: Żona Teresa: darowizna dla syna Konrada w kwocie 42000,00 PLN
Uwagi ogólne: Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Józef
Nazwisko: Tchórzewski
Data urodzenia: 1950-05-19
Miejsce urodzenia: Rzążew
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

Miejsce zatrudnienia: PKP Energetyka
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny

Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: We wspólnocie majątkowej z żoną Teresą.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 000,00 PLN
Uwagi: wraz z żoną Teresą
Papiery wartościowe
Nazwa: Polisa ubezpieczeniowa Aviva
Pełna kwota: 27 000,00 PLN

Nazwa: Polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna AEGON
Pełna kwota: 34 000,00 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 51 m2
Wartość
Kwota: 380 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka budowlana oraz udział w nieutwardzonej drodze dojazdowej 3/6
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1360 m2
Wartość
Kwota: 140 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną Teresą
Uwagi: 3/6 tj. 432 m2 (powierzchnia wspólna)
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 59
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Dochód
Kwota: 3441,00 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: Dywidenda za 2010 r.

Emitent udziałów: Investpol Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 841
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 500,00 PLN
Uwagi: udziały żony Teresy

Emitent udziałów: SOW "Podlasie" Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 176
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100,00 PLN
Dochód
Kwota: 5696,71 PLN
Brutto / Netto: netto
Uwagi: Dywidenda za 2010r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie posła na Sejm RP (I-X) 2011r., dochód uposażenie
Kwota: 124 025,15 PLN

Opis: Dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: SAAB
Model: 2,3 SE
Rok produkcji: 2001
Wartość: 15 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność z synem Łukaszem
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Uwagi ogólne: Poręczenie synowi Łukaszowi kredytu na zakup mieszkania w kwocie 81500,00 PLN, w BPHO/ SIEDLCE
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-24

Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
 1. Za
 2. Przeciw
 3. Wstrzymanie od głosu
 4. Nie oddanie głosu
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane podstawowe
Imię
Krzysztof
Drugie imię
Józef
Nazwisko
Tchórzewski
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
19.05.1950
Miejsce urodzenia
Rzążew
Miejscowość zamieszkania
Siedlce
Kandydatka/ kandydat na funkcję
 1. Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
 2. Senator RP
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny mgr inż. elektryk
Ostatnio wykonywany zawód
Poseł na Sejm RP
Okręg wyborczy
 1. Okręg 1 - Legnica
 2. Okręg 2 - Wałbrzych
 3. Okręg 3 - Wrocław
 4. Okręg 4 - Bydgoszcz
 5. Okręg 5 - Toruń
 6. Okręg 6 - Lublin
 7. Okręg 7 - Chełm
 8. Okręg 8 - Zielona Góra
 9. Okręg 9 - Łódź
 10. Okręg 10 - Piotrków Trybunalski
 11. Okręg 11 - Sieradz
 12. Okręg 12 - Kraków I
 13. Okręg 13 - Kraków II
 14. Okręg 14 - Nowy Sącz
 15. Okręg 15 - Tarnów
 16. Okręg 16 - Płock
 17. Okręg 17 - Radom
 18. Okręg 18 - Siedlce
 19. Okręg 19 - Warszawa I
 20. Okręg 20 - Warszawa II
 21. Okręg 21 - Opole
 22. Okręg 22 - Krosno
 23. Okręg 23 - Rzeszów
 24. Okręg 24 - Białystok
 25. Okręg 25 - Gdańsk
 26. Okręg 26 - Gdynia
 27. Okręg 27 - Bielsko-Biała
 28. Okręg 28 - Częstochowa
 29. Okręg 29 - Gliwice
 30. Okręg 30 - Rybnik
 31. Okręg 31 - Katowice
 32. Okręg 32 - Sosnowiec
 33. Okręg 33 - Kielce
 34. Okręg 34 - Elbląg
 35. Okręg 35 - Olsztyn
 36. Okręg 36 - Kalisz
 37. Okręg 37 - Konin
 38. Okręg 38 - Piła
 39. Okręg 39 - Poznań
 40. Okręg 40 - Koszalin
 41. Okręg 41 - Szczecin
Komitet wyborczy (Sejm)
 1. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
 2. Komitet Wyborczy Ruch Palikota
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 4. Komitet Wyborczy Prawica
 5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
 6. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
 7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 8. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 10. Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności
 11. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 12. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
 13. Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
 14. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
 15. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Ojcowizna"
 17. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność
 18. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka Województwa Śląskiego
 19. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
Numer na liście wyborczej
2
Dane kontaktowe
E-mail
biuro@tchorzewski.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
krzysztof@tchorzewski.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.wybieram.tchorzewskiego.pl, www.tchorzewski.pl
Adres biura wyborczego
Adres
ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce
Telefon
25-6444407
E-mail
biuro@tchorzewski.pl
Aktywność zawodowa
www.tchorzewski.pl, www.sejm.gov.pl
Aktywność społeczna i polityczna
www.tchorzewski.pl
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Zainteresowania/ hobby
literatura, podróże, długie spacery szczególnie po lesie
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
wieloletnie duże doświadczenie w tej pracy, satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Uporządkowanie i poprawa prawa w zakresie infrastruktury i energetyki
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Kontynuacja dotychczsowych działań polegających na skutecznym wspieraniu samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych, oraz interwencje w sprawach publicznych oraz indywidualnych obywateli
Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w kolejnej kadencji?
1.
Zmiana tzw ustawy kominowej, której propozycję w imieniu klubu PiS złożyłem w 2008r i do końca kadencji przeleżała w podkomisji
2.
Uchwalenie ustawy o Straży Kolejowej, zgłoszona w 2008r do końca kadencji nie została uchwalona
3.
Zmiana prawa energetycznego w zakresie uprawnień do wykonywania robót energetycznych
4.
5.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
kontynuacja współpracy podjętej w obecnej kadencji
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Poprawa prawa gospodarczego
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Wybranie słabego strachliwego rządu, popsucie prawa w zakresie jego funkcjonowania a w szczególności przestrzegania co spowodowało, że rostrzgnięcia sądowe nie tylko karne ale i gospodarcze ciągną się latami, co powoduje często doprowadzanie, bez potrzeby, firm do upadłosci
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Hitów nie było. Kilkanaście ustaw dotyczących zmiany przepisów dotyczących infrastruktury oraz gospodarczych dobrze że zostały uchwalone.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Wspólpraca rzadu z prezydentem
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
 2. Sprawy europejskie
 3. Polityka zagraniczna
 4. Polityka gospodarcza
 5. Budżet państwa i podatki
 6. Polityka społeczna i rynek pracy
 7. Edukacja
 8. Szkolnictwo wyższe
 9. Kultura
 10. Ochrona zdrowia
 11. Rolnictwo
 12. Współpraca rozwojowa
 13. Polityka migracyjna
 14. Energetyka
 15. Infrastruktura
 16. Ochrona środowiska
 17. Prawa i wolności obywatelskie
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.

B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.

B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź „B”: Prosimy o wymienienie najważniejszych sektorów, które powinny pozostać w ręku państwa.
energetyka, paliwa, górnictwo, przedsiębiorstwa kolejowe
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
własność państwa poprzez posiadanie pakietów kontrolnych w spółkach prawa handlowego najlepiej giełdowych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.

B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Chiny są potencjalnym, ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Jakie widzi Pani/ Pan argumenty za i przeciw współpracy gospodarczej Polski i Chin?
same negatywy, ponieważ firmy chińskie są państwowe, chińczycy nie asymilują się ze społeczeństwem państwa w którym inwestują, zatrudniają w większości swoich pracowników nie przestrzegajac miejscowego prawa pracy
Polska zajmuje 71. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w najbliższej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
 1. Uproszczenie procedur otwierania firm
 2. Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
 3. Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
 4. Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
 5. Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
 6. Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
 7. Likwidacja płacy minimalnej
 8. Uelastycznienie kodeksu pracy
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez znaczące ograniczenie ingerencji państwa oraz ograniczenie zakresu koncesjonowania i licencji
2.
Nowe ustawy podatkowe, obecne nie nadają się do poprawy
3.
Zmniejszenie zakresu kontroli działalnosci gospodarczej
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).

B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.

B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?
A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).

B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze budżetu państwa i podatków, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Likwidacja funduszy pozabudżetowych
2.
nowe ustawy podatkowe, proste i jednoznaczne
3.
systematyczne ograniczanie zadłużenia
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa, bo w przeciwnym razie wiele gospodarstw upadnie.

B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.

B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zdecydowanie przeciwdziałać odtwarzaniu wielkich gospodarstw rolnych i wzmacniać małe gospodarstwa.
Należy dążyć do liberalizacji rynków rolnych na świecie w celu umożliwienia importu taniej żywności spoza Europy.
Należy utrzymać i wzmocnić wspólną politykę rolną Unii Europejskiej.
Powinien zostać wprowadzony podatek dochodowy w rolnictwie.
Należy zreformować KRUS.
Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:
 1. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana, podobnie jak w Niemczech, Francji i Szwajcarii.
 2. Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona tylko w przypadku określonych gatunków; produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
 3. Człowiek od zawsze modyfikuje geny roślin i zwierząt, zatem uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy wskazać źródło energii, które Pani/ Pana zdaniem powinno mieć największy udział w produkcji energii elektrycznej Polski po 2030 roku.
 1. Energia atomowa
 2. Gaz ziemny pochodzący z importu
 3. Gaz ziemny, wydobywany nowymi metodami, m.in. gaz łupkowy
 4. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna, biomasa)
 5. Węgiel
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy dalsze ograniczanie emisji CO2 leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy dalsza prywatyzacja sektora energetycznego leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój sieci kolei.

B. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój dróg.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2030 zakłada dwa cele wydawania europejskich funduszy strukturalnych. Który z przedstawionych kierunków wydatkowania pieniędzy powinien być Pani/ Pana zdaniem w większym stopniu wspierany?
A. Wsparcie biedniejszych regionów w całym kraju (w tym utrzymanie programu Rozwój Polski Wschodniej).

B. Wzmocnienie roli 18 największych miast (tzw. rozwój metropolii).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymienione są działania służące przenoszeniu transportu towarowego na kolej. Który z nich jest Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejszy?
 1. Nadanie większego priorytetu inwestycjom w infrastrukturę kolejową w stosunku do infrastruktury drogowej (60:40)
 2. Wprowadzenie wyższych opłat za korzystanie z dróg i obniżenie stawek dostępu do torów
 3. Prywatyzacja kolei
 4. Nie ma potrzeby prowadzenia działań na rzecz transportu kolejowego.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Samowole budowlane powinny być poddane abolicji (legalizowane) – należy brać pod uwagę to, że ktoś się napracował, a budynek zaczął już pełnić określone funkcje.

B. Samowole budowlane powinny być poddane kategorycznemu nakazowi rozebrania – należy brać pod uwagę obowiązujące prawo oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi poniżej stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecne przepisy o zabudowie przestrzennej są nieskuteczne.
Na poziomie administracji centralnej należy ściśle określić miejsca wolne od zabudowy.
Należy wprowadzić przepisy zaostrzające regulacje ładu przestrzennego.
Powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz stosowania reklam w przestrzeni publicznej.
Której z wymienionych poniżej instytucji powinny Pani/ Pana zdaniem podlegać kwestie dotyczące architektury i ładu przestrzennego?
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Ministerstwo Infrastruktury
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. Architektura i przeznaczenie budynku są prywatną sprawą właściciela działki.
 2. Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać wymogi określone w planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Architektura i przeznaczenie budynku powinny spełniać administracyjnie narzucone wymogi.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej