Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 11 (Katowice)
Miejsce na liście: 1

Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Data i miejsce urodzenia: 1963-07-02, Myszków
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość Okręg: 11 śląski Liczba głosów: 44 763
Magister pedagogiki, w l. 1984-2003 pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, była dyrektorką szkoły podstawowej. W l. 2002-05 radna Rady Powiatu Myszkowskiego. W PiS od 2005 r. Posłanka V, VI i VII kad. Zasiadała w komisjach: ds. kontroli państwowej; edukacji, nauki i młodzieży; ds. UE.... Od 2014 r. w Parlamencie Europejskim. W PE VIII kadencji zasiada w komisjach ds. praw kobiet i równouprawnienia, ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz ds. kultury i edukacji (pełni zastępstwo).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Parlement européen Bât. Willy Brandt 05M113 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel: +32(0)2 28 45471 fax: +32(0)2 28 49471
  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T13037 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel: +33(0)3 88 1 75471 fax: +33(0)3 88 1 79471

Poglądy

Ten kandydat nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.01.2017
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
od 19.01.2017
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, członek, Parlament Europejski VIII kadencji
od 19.01.2017
Komisja Kultury i Edukacji, zastępca członka, Parlament Europejski VIII kadencji
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.3%
Nieobecność
4.7%
Zgodność
z linią klubu
94.6%

Oddane głosy

Za
53.8%
Przeciw
30.5%
Wstrzymał się
11.1%
Nieobecny
4.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 686 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2014-05-09 11:02:00 Składy osobowe komisji sejmowych Za zgodny
2014-05-09 10:58:00 Ustawa o kierujących pojazdami, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury Wstrzymany zgodny
2014-05-09 10:43:00 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług Za zgodny
2014-05-09 09:38:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych Za zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza Przeciw zgodny
2014-05-09 09:36:00 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin Nieobecność niezgodny
2014-05-09 09:32:00 Ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Wstrzymany zgodny
2014-05-09 09:27:00 Ustawa o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Przeciw zgodny
2014-05-09 09:18:00 Prawa konsumenta Za zgodny
2014-05-09 09:10:00 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Euro w Polsce

Euro jest gwarantem wzrostu gospodarczego i nie możemy podejmować działań takich, które nie służą polskiej gospodarce

Żródło: wiadomosci.dziennik.pl

Data obietnicy: 2019-05-24

Podstawowe wartości Unii Europejskiej

Naszą ambicją jest pracować dla Polski w Brukseli tak, żeby Polacy mogli być dumni, że mają reprezentację w Parlamencie Europejskim, która stoi po stronie polskich spraw. Chcemy Europy równych szans i takich samych możliwości. Chcemy Europy silnej siłą państw członkowskich. Chcemy Europy wartości, na których została ufundowana.

Żródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 2019-05-19

Transformacja klimatyczna

My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości proponujemy, aby transformacja klimatyczna była sprawiedliwa i o taką transformację klimatyczną zabiegam w Parlamencie Europejskim.

Żródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 2019-05-22

Silna Polska w silnej Europie

Chcę silnej Polski w silnej Europie, Europy Ojczyzn, Europy równych szans i takich samych możliwości. Takiej Europy pragnę i o taką Europę walczę, dla nas, dla przyszłych pokoleń.

Żródło: twitter.com

Data obietnicy: 2019-04-25

Niezależność energetyczna Polski

Naszą ambicją jest zbudowanie niezależności energetycznej Polski, bo to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

Żródło: twitter.com

Data obietnicy: 2019-05-23

Wyrównywanie dysproporcji

UE może byś silna siłą państw członkowskich. Trzeba robić wszystko, by wyrównywać dysproporcje pomiędzy nimi.

Żródło: twitter.com

Data obietnicy: 2019-05-23

Koniec z marginalizacją Częstochowy

Musimy walczyć o bezpłatną obwodnicę dla Częstochowy i jak najszybszą budowę odcinka autostrady A1 Pyrzowice – Stryków, bo czeka nas paraliż komunikacyjny. Nie można dopuścić do tego, że po raz kolejny Częstochowa jest marginalizowana. Mieszkańcy Regionu Częstochowskiego zasługują na traktowanie na równi z mieszkańcami innych aglomeracji, którzy będą zwolnieni z opłat autostradowych.  

Żródło: www.jadwigawisniewska.pl

Budżet unijny

Będziemy walczyć w Unii Europejskiej o jak największy budżet dla Polski

Żródło: www.radioem.pl

Data obietnicy: 2019-05-08

Polityka historyczna

Musimy podjąć jeszcze większy wysiłek, aby prawda o zbrodni katyńskiej utrwaliła się w świadomości naszego narodu, Europy i całego świata. Musimy pozwolić wybrzmieć prawdzie o naszej przeszłości. Prawdzie niełatwej, ale prowadzącej do wyzwolenia. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali swoje życie, aby o prawdzie Katynia usłyszał cały świat.

Żródło: www.niedziela.pl

Data obietnicy: 2014-04-15

Niezależne budżety krajowe

Podobnie budżety krajowe powinny pozostać niezależne od UE. Gwarantem suwerenności państw jest pozostawienie budżetów krajowych w rękach parlamentów narodowych.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Harmonizacja podatkowa

Wprowadzenie zerowej stawki VAT na ubranka dziecięce w Unii dotkniętej kryzysem demograficznym, stanowiłoby istotne wsparcie dla europejskich rodzin. Jestem natomiast przeciwna harmonizacji podatków bezpośrednich. Dochody z tych podatków powinny być rozdzielane przez instytucje poszczególnych krajów członkowskich, zgodnie z potrzebami swoich obywateli.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Przyszłość UE

Unia powinna być związkiem silnych, suwerennych i solidarnych państw narodowych i na tym fundamencie budować swoją światową pozycję.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Przystąpienie do strefy Euro

W mojej ocenie polską racją stanu powinno być utrzymanie złotego, do czasu osiągnięcia przez Polskę poziomu rozwoju zbliżonego do krajów starej UE. Wtedy, znając warunki członkostwa w strefie Euro, powinniśmy dać możliwość obywatelom wypowiedzenia się na ten temat.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Polityka rolna

Wspólna Polityka Rolna powinna być kontynuowana. Należy jednak podjąć problem, jakim jest zróżnicowanie wysokości dopłat bezpośrednich poszczególnych krajów UE. Polski rolnik nie jest gorszy od francuskiego, dlatego należy dążyć do wyrównania poziomu pomocy dla rolnictwa w krajach UE.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Rozszerzenie UE

Uważam, że każde z państw, które spełnia warunki, powinno mieć możliwość ubiegania się o członkostwo w UE. Otwarte drzwi do Unii Europejskiej należy zachować szczególnie dla państw, które trzeba wspierać z powodów strategicznych m.in. Ukrainy, wolnej Białorusi czy Gruzji.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Polityka obronna

Zdolność do obrony terytorialnej Polski powinna być powiązana silnymi gwarancjami sojuszniczymi w ramach NATO. Międzynarodowa współpraca wojskowa oraz dobrze zorganizowana, zmodernizowana polska armia to podstawa polityki obronnej naszego kraju.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Liberalizacja i ujednolicenie prawa rodzinnego krajów UE

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem ujednolicania na poziomie Unii prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne, prawa do aborcji i eutanazji. Aby zachować polską tożsamość narodową, tradycję, kulturę, model życia, trzeba powrócić do korzeni integracji – Unii solidarnych i suwerennych państw opartych na chrześcijańskich wartościach.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Poprawa sytuacji demograficznej

Dlatego nie tylko Polska, ale i Europa potrzebuje efektywnej polityki prorodzinnej. Będziemy podejmować działania, aby Unia od następnej perspektywy finansowej prowadziła wspólną politykę wspierającą rodziny. Dlatego należy uelastycznić rygory wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, aby już w 2014-2020 można było w Polsce przeznaczyć istotną część tych środków na wsparcie rodziny.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-11

Gospodarka energetyczna

Polska gospodarka opiera się na energii pozyskiwanej z węgla, dlatego musimy zadbać o renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego. Wykorzystanie własnych źródeł energii – węgla i gazu łupkowego oraz dywersyfikacja dostaw gazu zapewnią bezpieczeństwo energetyczne i przyczynią się do rozwoju naszej gospodarki. Dostosowanie polityki energetycznej Unii do realiów każdego z państw członkowskich pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarki z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-03-28

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
Uwagi: wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z mężem

Tytuł prawny: współwłasność z mężem

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne ogólne (nieuprawiane)
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka rolna 3754 m2 nabyta od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dnia 01.06.2000 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: pełnienie mandatu Posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 104 214,05 EUR
Uwagi: podatek unijny: -22895,58 EUR

Opis: najem
Kwota: 28 050 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
Uwagi: wartość szacunkowa
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z mężem

Tytuł prawny: współwłasność z mężem

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne ogólne (nieuprawiane)
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka rolna 3754 m2 nabyta od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dnia 01.06.2000 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: pełnienie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 102 572,16 EUR
Uwagi: podatek unijny: -22534,26 EUR

Opis: najem
Kwota: 9250 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jadwiga Maria
Nazwisko: Wiśniewska
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: Pozostaję we wspólności majątkowej z mężem. Nie posiadam majątku odrębnego.
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: działka rolna 3754 m2 nabyta od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dnia 1.06.2000 r.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Pełnienie mandatu posła na Sejm RP - uposażenie poselskie dochód
Kwota: 53 691,85 PLN

Opis: Pełnienie mandatu posła na Sejm RP - dieta poselska
Kwota: 11 884,08 PLN

Opis: Pełnienie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 48 123,18 EUR