Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1957-12-17, Jawor
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1980 r. nauczycielka. Była dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Członkini PiS. Pełniła funkcję wiceprezesa jaworskiego Klubu Sportowego „Olimpia” w l. 2004-2008.... Radna miasta Jawor (2002-2005). Posłanka od 2005 r. (V-X kad.), pracowała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; polityki społecznej i rodziny oraz etyki. Od lipca 2015 r. rzeczniczka prasowa PiS. W latach 2015-2017 minister w Kancelarii Premiera w rządzie Beaty Szydło. Od 4 czerwca do 9 sierpnia 2019 r. minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego, od 9 sierpnia 2019 r. marszałkini Sejmu, pełniła tę funkcję także przez IX kad. Sejmu (2019-2023).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posłanki Elżbiety Witek ul. Rynek 1 59-420 Bolków woj. dolnośląskie tel. (76) 870 51 32 biuro.ew@wp.pl
  • Biuro Poselskie Posłanki Elżbiety Witek ul. Piłsudskiego 9 lok. 10 59-400 Jawor woj. dolnośląskie tel. (76) 870 51 32 biuro.ew@wp.pl

Artykuły

Wyniki 1–3 z 20
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Znalezione artykuły

25.02.2024, 6. posiedzenie Sejmu

…r. KRS zgłosiła gotowość przedstawienia sprawozdania już maju zeszłego roku, kiedy marszałkinią Sejmu była  Elżbieta Witek (PiS), jednak Sejm wysłuchał go już w obecnej kadencji. fot. Piotr Wójcik Paweł Śliz (Polska 2050-TD…

17.11.2023, Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

…zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą odrzucona przez Sejm kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na marszałka i wicemarszałka, Elżbieta Witek, ustępujący premier Mateusz Morawiecki, wiceprzewodnicząca klubu PiS Barbara Bartuś oraz w drugim: ministrowie Krzysztof Tchórzewski (b…

6.10.2023, Czy zasady organizacji wyborów w Polsce dają gwarancję, że wybory będą równe?

…Odpowiedzialności Zawodowej. zasady organizacji wyborów] październik Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak kieruje do marszałek Sejmu Elżbiety Witek (Prawo i Sprawiedliwość) pismo w sprawie konieczności zmiany granic okręgów wyborczych i liczby wybieranych w nich…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, KW Prawo i Sprawiedliwość, Legnica, liczba głosów: 46 171
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, marszałek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Budżet

Myślę, że napisanie nowego (budżetu) przed końcem roku może być trudne. Ale poprawki z pewnością będą, dlatego że ten budżet przygotowywała Platforma Obywatelska i PSL, czyli obecny rząd

Źródło: www.pb.pl

Data obietnicy: 26.10.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Mniej obowiązków dla nauczycieli

Cofniemy narzucony nauczycielom obowiązek realizacji zadań przynależnych wyspecjalizowanym placówkom psychologiczno-pedagogicznym.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Karta nauczyciela
Likwidacja godzin karcianych

Ograniczymy do niezbędnego minimum dokumentację prowadzoną przez dyrektora szkoły i nauczycieli, zlikwidujemy tzw. „godziny karciane”.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Karta nauczyciela
Zmiany w ocenianiu uczniów

Nauczyciel uzyska prawne instrumenty egzekwowania dyscypliny na swoich lekcjach i gwarancję trwałości wystawionych przez siebie ocen. Nadamy wyższą rangę ocenie z zachowania. Będzie ona wliczona do średniej ocen szkolnych, a także będzie warunkiem promocji ucznia do wyższej klasy i ukończenia szkoły. Zlikwidujemy ocenę mierną, która nie tylko obniża poziom nauczania, ale w pewien sposób stygmatyzuje ucznia, jako miernego, czyli niewydarzonego, złego, marnego i nijakiego.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Wychowawstwo

Zwiększymy znacząco dodatek za wychowawstwo, co powinno być odczytywane w środowisku nauczycielskim, jako przywilej. To ma być rekompensata za rzeczywiste, codzienne działania wychowawcze, a także podejmowanie przez nauczyciela inicjatyw wychowawczych pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Karta nauczyciela
O edukacji

Podniesienie rangi zawodu nauczycielskiego i przywrócenie sprawnego nadzoru pedagogicznego, warunkiem rozwoju polskiej edukacji. Mówiąc o sanacji polskiej oświaty, nie możemy pominąć szczególnej roli, jaką w procesie edukacji i wychowania ma do odegrania nauczyciel. Wysoka ranga moralna i społeczna, jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyróżniała nauczycieli spośród innych środowisk zawodowych. Dziś pozycja nauczyciela w szkole i społecznym odbiorze jest coraz niższa. Musimy to zmienić. Musimy wrócić do zasady, że dobra szkoła nauczycielem stoi. Nie może być tak, żeby uczeń miał więcej praw niż nauczyciel. Nie możemy tolerować sytuacji, w której zbiurokratyzowany system szkolny odwraca uwagę dyrektora szkoły i nauczycieli od ucznia. Nauczyciel powinien być mistrzem i przewodnikiem młodego człowieka.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Nadzór pedagogiczny

Bardzo ważnym elementem służącym poprawie efektów nauczania i wychowania jest nadzór pedagogiczny. Musi on być sprawnym instrumentem realizacji polityki oświatowej państwa. Odejdziemy od nadzoru biurokratycznego, który koncentruje się na dokumentacji szkolnej i sprawach administracyjno-gospodarczych. Podstawowym zadaniem nadzoru będzie skuteczne egzekwowanie – w stosunku do samorządów i szkół – wymagań dotyczących jakości kształcenia oraz warunków nauczania i wychowania. Przywrócimy funkcję kontrolną i wspierającą dyrektorów szkół. Musimy pamiętać, że im więcej autonomii dajemy szkołom i nauczycielom, tym sprawniejsza musi być współpraca w ramach nadzoru.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Kuratoria

Kurator Oświaty będzie niezależnym od Wojewody przedstawicielem Ministra Edukacji Narodowej w województwie i będzie sprawować rzeczywisty nadzór nad całą oświatą w terenie. Takie usytuowanie zwiększy jego kompetencje, ale również odpowiedzialność za realizację polityki oświatowej państwa. Bez zgody Kuratora nie będzie możliwości likwidacji szkoły, kuratorzy uzyskają prawo wydawania wiążących poleceń organom prowadzącym i samym szkołom, w zakresie nadzoru pedagogicznego i nadzoru prawnego. We wszystkich istotnych sprawach dotyczących oświaty, a podejmowanych przez organy prowadzące, wymagana będzie pozytywna opinia Kuratora Oświaty. Nadzór pedagogiczny na niższych szczeblach będą sprawować w imieniu Kuratora Inspektorzy Oświaty i Wychowania. Siedzibą Inspektorów będą znajdować się w stolicach powiatów tak, by nadzór pedagogiczny był jak najbliżej szkół i nauczycieli.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Status nauczyciela

Przywrócimy nauczycielom socjalizacyjnych, mianowanym i dyplomowanym ich status sprzed 2013 r. Dostrzegamy potrzebę zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli. Dotychczasowa procedura został całkowicie wypaczona. Obecnie większość nauczycieli dyplomowanych po osiągnięciu ostatniego realnego stopnia awansu nie podejmuje dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, ponieważ brakuje im czynników motywacyjnych, w tym finansowych. Nauczyciel dyplomowany stał się dziś powszechnym stopniem i nie wyróżnia już nauczycieli szczególnym prestiżem, jak to miało miejsce na początku działania systemu. Wprowadzimy do obecnego systemu awansu dodatkowe stopnie specjalizacji zawodowej oraz stopień dyplomowanego specjalisty; nauczyciela o wysokich kompetencjach z zakresu jednaj lub kilku dziedzin wiedzy, wdrażającego w praktyce nowatorskie rozwiązania, bez określenia długości jego stażu i konieczności pisania planu rozwoju, ale za to z koniecznym wymogiem uzyskania stopnia naukowego doktora, w zakresie nauczanego przedmiotu lub nauk pedagogicznych i psychologicznych.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Karta nauczyciela
System kształcenia nauczycieli

Zmianie musi ulec system kształcenia oraz doradztwa i doskonalenia nauczycieli. Wobec gwałtownego rozwoju różnych dziedzin wiedzy i ogromnego przyrostu informacji potrzebny jest rozwój państwowego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego, co oznacza, że ośrodki doradcze nie będą prowadzone przez samorządy lecz administrację rządową.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym

Wzmocnimy pozycję nauczyciela w stosunku do administracji samorządowej oraz uczniów i rodziców. Nauczyciele uzyskają status funkcjonariuszy publicznych i będą korzystać z ochrony przewidzianej dla nich, podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Źródło: naprawmy-edukacje.pl

Data obietnicy: 23.10.2015

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
1 Legnica
PiS
wybory 2015
Karta nauczyciela
O uchodźcach

Nie dajmy sobie narzucić dyktatu Europy. To nie my kolonizowaliśmy tamte obszary. Państwa największe, a szczególnie Niemcy, powinny się teraz zmierzyć z tym problemem. (...) Teraz słyszymy o 10 tys. imigrantów, a potem będzie ich znacznie więcej. Nie możemy być poprawni politycznie i zgodzić się na to wszystko tylko dlatego, że chcą tego Niemcy. (…) Polska nie jest państwem tak silnym i tak bogatym, żeby brać na siebie taki ciężar.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 4.09.2015

sprawy europejskie
migracje
integracja europejska
uchodźcy
1 Legnica
PiS

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja
poseł
marszałek Sejmu
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1200,00 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 30 410 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna męża - 1/2 powierzchni i wartości
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM
Kwota: 61 260,48 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 44 009,74 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 81 169,55 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Tipo
Rok produkcji: 2019
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 18 600,00 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa: 16 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 39 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3500 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 30 410 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna męża - 1/2 powierzchni i wartości
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy w MSWiA
Kwota: 34 343,53 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 19 958,09 PLN

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 31 450,44 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 45 729,89 PLN

Opis: wynagrodzenie (Kancelaria Sejmu)
Kwota: 9541,47 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Tipo
Rok produkcji: 2019
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 23 500,00 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa - 15 500,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 47 200

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 30 410 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna męża - 1/2 powierzchni
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód ze stosunku pracy w KPRM
Kwota: 61 260,48 PLN

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana - nie dotyczy

Opis: dieta parlamentarna wolna od podatku
Kwota: 30 062 PLN

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 44 009,94 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 31 460,98 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa - 18 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 60 793,27 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Minister - członek Rady Ministrów do 11.12.2019 r.
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 30 410 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna męża - 1/2 powierzchni
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna wolna od podatku
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana: 2702,4 PLN

Opis: dochód ze stosunku pracy w KPRM
Kwota: 240 274,08 PLN brutto

Opis: świadczenie emerytalne
Kwota: 3434,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia: 44 278,18 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 5011,21 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Minister - członek Rady Ministrów
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Wartość: 30 410 PLN
Tytuł prawny: własność odrębna męża - 1/2 własności
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: w tym: dieta opodatkowana: 2 316,96 PLN dieta nieopodatkowana: 27 360 PLN

Opis: uposażenie ministra w KPRM
Kwota: 204 744,08 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Cała kwota: 151 476,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 57 106,27 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 3101,78 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP - karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 22 617,34 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-03-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm

Miejsce zatrudnienia: KPRM
Stanowisko lub funkcja: Minister - członek Rady Ministrów

Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 66 m2
Tytuł prawny: 1/2 powierzchni i wartości spadku po moich teściach (jest to własność odrębna męża)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 509,96 PLN brutto

Opis: dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota: 2298,38 PLN

Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie z KPRM
Kwota: 22 506,59 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 72 242,98 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 11 581,75 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 16 791,96 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP - karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 21 967,93 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-21
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie (1/2)
Wartość: 43 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własności ze spadku po teściach
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 106X79,52 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 712,22 PLN
Uwagi: w tym dieta opodatkowana - 1 912,22 PLN dieta nieopodatkowana - 22 800 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 76 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa - ok 17 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 71 500,99 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 766,06 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 79 840,57 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 16 659,18 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17 975,44 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-08-18
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 585,91 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 429,64 PLN

Opis: dieta wolna od podatku
Kwota: 2069,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 86 225,38 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia: 23 344,26 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17 511,90 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 839,17 PLN

Opis: dieta wolna od podatku
Kwota: 27 360 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2234,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 100 207,78 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy konsumpcyjny (w tym spłata poprzedniego kredytu)
Kwota pozostała do spłacenia: 30 179,13 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17 749,70 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze włsnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 169,46 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 114 190,18 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy na cele bieżące
Kwota pozostała do spłacenia: 30 179,13 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 17 943,84 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 421,42 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 2123,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy na kampanię wyborczą i spłatę poprzedniego kredytu gotówkowego
Kwota pozostała do spłacenia: 33 851,12 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 128 172,58 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia: 17 486,68 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko panieńskie: Zbanuch
Data urodzenia: 1957-12-17
Miejsce urodzenia: Jawor
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 170 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 106 200,73 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód
Marka: Mitsubishi
Model: Colt
Rok produkcji: 2001
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt gotówkowy na kampanię i spłatę poprzedniego kredytu gotówkowego
Kwota pozostała do spłacenia: 34 988,50 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia: 134 395,12 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-25