Informacje ogólne

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Data i miejsce urodzenia: 1968-03-13, Nowy Sącz
Zawód: inżynier mechanik
Wykształcenie: wyższe
Ukończył studia na Wydziale Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pracował jako oficer na statkach zachodnich armatorów, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W 2007 r. sprawował urząd Ministra... Gospodarki Morskiej. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP ds. gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Od listopada 2015 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w rządzie Beaty Szydło. Członek Prawa i Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.12.2017
minister, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (rząd Mateusza Morawieckiego), Warszawa
16.11.2015 – 11.12.2017
minister, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (rząd Beaty Szydło), Warszawa
14.07.2014 – 15.11.2015
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej, zastępca członka, Parlament Europejski VIII kadencji
pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Rozwój żeglugi śródlądowej.

Drogi wodne powinny stać się elementami transeuropejskiej sieci transportowej. Żegluga śródlądowa jest sektorem, w którym rząd Polski dostrzega ogromne szanse. Jesteśmy zdecydowani, aby ją rozwijać, gdyż jest to nasz priorytet.

Żródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2018-04-18

Odbudowa przemysłu stoczniowego

Przemysł stoczniowy jest priorytetowy, odbudowa tego przemysłu stała się nadrzędnym celem naszych działań

Żródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2017-11-15

Niemieckie roszczenia odszkodowawcze

Uważam, iż należy ten temat uznać za ostatecznie zakończony i głośno o tym mówić wykorzystując forum Parlamentu Europejskiego. Sprawy te nie powinny podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Będę robił wszystko aby w tej kwestii przywrócić prawdę historyczną oraz elementarną sprawiedliwość w stosunkach polsko-niemieckich.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Ochrona zabytków sakralnych

Niezwykle ważna dla regionu Polski północno-zachodniej jest także kwestia ochrony zabytkowych obiektów sakralnych i wsparcia ich ze środków unijnych. Uważam, że jest to jeden z elementów powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, bez którego nie zbudujemy fundamentów Unii Europejskiej jako Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Bezpieczeństwo energetyczne

Dlatego powinniśmy bardzo stanowczo stawiać na forum Unii Europejskiej temat wspólnej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polski. Strategicznym elementem dywersyfikacji źródeł energii jest realizacja budowy Gazoportu LNG w Świnoujściu.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Koncepcja integracji UE

Moja wizja Unii Europejska to wizja Wspólnoty Solidarnych Europejskich Narodów, której fundamentem są wartości chrześcijańskie. Jestem zwolennikiem Unii jako wspólnoty suwerennych państw.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Fundusze europejskie

Dobre zarządzanie środkami europejskimi pozwoli nam na korzystanie z najnowszych narzędzi technicznych w szczególności z najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Uważam, że na forum Unii Europejskiej należy zabiegać o jak największe środki dla słabszych ekonomicznie regionów naszej Ojczyzny.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Rozwój rybołóstwa

Moim celem jest wprowadzenie zmian do Wspólnej Polityki Rybackiej UE, dające polskim rybakom, wśród krajów bałtyckich, równe szanse funkcjonowania przedsiębiorstw.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Gospodarka morska

Moim podstawowym zadaniem w Parlamencie Europejskim będzie obrona polskiego przemysłu stoczniowego. Problem marginalizacji polskich portów oraz polskich przedsiębiorstw żeglugowych musi być stale podnoszony na forum unijnym, prawo stanowione w PE musi stwarzać równe szanse rozwoju gospodarki morskiej we wszystkich krajach Unii.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Rozwój regionalnych przedsiębiorstw

Należy stworzyć dziś warunki do rozwoju takich przedsiębiorstw jak chociażby Zakłady Chemiczne Police. Ważnym elementem rozwoju naszego regionu powinien być rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz związane z tym wsparcie dla parków technologicznych, parków przemysłowych a także lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-04-xx

Euro w Polsce

Światowy kryzys gospodarczy pokazał, że euro w okresie problemów wcale nie zapewnia stabilności finansów publicznych. Polska we własnym interesie powinna zatem pozostać przy złotówce.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

Unijna biurokracja

Rzeczą, całkowicie nie do zaakceptowania, jest obecny sposób wydatkowania środków unijnych. Przede wszystkim przeciwstawić się należy ich marnotrawieniu poprzez utrzymywanie rozbuchanej biurokracji. Jakie znaczenia dla sprawności działania UE ma utrzymywanie jednej z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz przenoszenie tam całej administracji na jeden tydzień w miesiącu? W skali roku generuje to setki milionów euro kosztów.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

Unia bankowa

Już obecnie europejski nadzór bankowy, na obszarze swojej jurysdykcji, został wyposażony w prawo do arbitralnego decydowania o stawianiu banków w stan upadłości. Nie jest zatem do pomyślenia, aby Polska, jako suwerenny kraj, oddała jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki finansowej pod kuratelę zewnętrznych podmiotów. Samodzielnie zadbajmy o nasze krajowe instytucje finansowe – to jest nasze prawdziwe wyzwanie!

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

Polityka wschodnia

Warto, żeby Polska była rzetelnym i skutecznym rzecznikiem państw byłego bloku wschodniego na forum unijnym, jest to również w naszym najlepiej pojętym interesie.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

Polityka prorodzinna

Należy wygospodarować część środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację skoordynowanej polityki prorodzinnej, nastawionej na zabezpieczenie pozycji matek i zwiększenie przez to dzietności w Polsce. Mogłoby to przybrać postać instrumentów bezpośrednich, chociażby w postaci stworzenia systemu zasiłków na okres wychowania młodego pokolenia, a także mechanizmów pośrednich, zachęcających od strony strukturalnej do posiadania potomstwa.

Żródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 2014-04-14

Rozwój województwa lubuskiego

Lubuskie nie rozwinie się bez odbudowy wodnych ciągów komunikacyjnych.

Żródło: www.marekgrobarczyk.pl

Data obietnicy: 2014-03-16

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Józef
Nazwisko: Gróbarczyk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu posła do PE
Kwota: 33 158 EUR

Opis: dochody z lokat
Kwota: 7000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dochód z tytułu stosunku pracy
Kwota: 198 352 PLN
Uwagi: wartość około

Podpis
Data: 2017-03-22
Uwaga / Sprostowanie: Minister złożył sprostowanie, w którym deklaruje, że nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie pełni funkcji w spółkach prawa handlowego bądź spółdzielniach i nie uzyskał dochodu z tego tytułu w roku ubiegłym.
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Józef
Nazwisko: Gróbarczyk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła do PE
Kwota: 76 000 EUR
Uwagi: plus diety poselskie oraz świadczenia z tytułu wykonywania mandatu posła do PE

Opis: z lokat i pożyczki
Kwota: 16 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis: dochód z tytułu stosunku pracy w MGMiŻŚ
Kwota: 19 300 PLN

Podpis
Data: 2016-03-30
Uwaga / Sprostowanie: Minister złożył sprostowanie, w którym wykazał dochody z punktu IX., z lokat i pożyczek, w wysokości ok. 16000 PLN.