Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Okręg: 11 (Katowice)

Miejsce na liście: 2

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1973-04-08

Zawód: inżynier ekonomista

Wykształcenie: wyższe

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, mgr inż. zarządzania przedsiębiorstwem. Pracował w Hucie Częstochowa m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. remontów. W l. 2003-2005 nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, prowadził własną firmę informatyczną. By...ł członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek. Do 2018 r. wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Hali Sportowej sp. z o.o. W l. 2006-2011 radny Częstochowy, w l. 2010-2011. przewodniczący rady miasta. Członek SLD, od 2015 r. wiceprzewodniczący partii. Poseł na Sejm RP VII kad. W 2018 r. radny Sejmiku Województwa Śląskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.04.2015
Parlamentarny Zespół ds. Rynku Motoryzacyjnego, członek
19.03.2015 – 26.05.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151), członek
18.02.2015 – 22.04.2015
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3107), członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
88.8%
Nieobecność
11.3%
Zgodność
z linią klubu
87.1%

Oddane głosy

Za
65.8%
Przeciw
17.1%
Wstrzymał się
5.8%
Nieobecny
11.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1200 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2015-10-09 09:21:00 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Za zgodny
2015-10-09 09:20:00 informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" Wstrzymany zgodny
2015-10-09 09:19:00 Informacji o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2014 Wstrzymany zgodny
2015-10-09 09:18:00 Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014. Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i 2015 Przeciw zgodny
2015-10-08 19:05:00 Wybór Bronisława Sitka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:05:00 Wybór Krzysztofa Ślebzaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:04:00 Wybór Krzysztofa Ślebzaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:04:00 Wybór Andrzeja Jakubeckiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:03:00 Wybór Romana Hausera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-09-25 10:38:00 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Obietnice

Lepsze prawo dla Polaków

Czekam na decyzję klubu w sprawie komisji, których będę członkiem, no i w tych komisjach chciałbym pracować nad prawem, żeby było lepsze dla Polaków, żeby było lepsze dla przedsiębiorców, dla wszystkich, których to prawo dotyczy. Chciałbym być w komisji finansów, w komisji ochrony środowiska i być może w komisji zdrowia. To będzie zależało od decyzji klubu.   

Żródło: www.youtube.com

Ekspresowe i przyspieszone połączenia przez Częstochowę

Zespół zaczął się tworzyć jeszcze przed tą decyzją. Jego rolą będzie teraz pilnowanie, by wariant przez Częstochowę rzeczywiście został wykonany - mówi poseł Marek Balt.  

Żródło: wyborcza.pl

Rozmowy z ludźmi i wyjście mieszkańcom naprzeciw

- Więcej pracy, więcej rozmów z ludźmi, więcej działania; komentowanie tego co dzieje się np. w służbie zdrowia w woj. śląskim, złego zarządzania województwem. Chcemy to zmienić. - Sojusz w regionie będzie partią stałej “rozmowy z ludźmi” i konsultacji społecznych.  - Dzisiaj trzeba przekonać rządzących, że propozycje dla Śląska powinny być dużo bardziej aktywne, żeby ograniczać bezrobocie, zwiększać przyrost miejsc pracy i zatrudnienie.    

Żródło: czestochowa.naszemiasto.pl

Przejście od rozmowy do działania

Nie chcę układów ani porozumień. Chce po prostu zaapelować do delegatów, abyśmy przestali prowadzić jałowe często rozmowy i zaczęli ostro działać, tak, jak zrobiliśmy to w Częstochowie.    

Żródło: www.wczestochowie.pl

Działania w okręgu

Niezrealizowane obietnice- Do swoich największych porażek zaliczam brak uwolnienia z zakazu na sprzedaż alkoholu dla lokali w obrębie ulicy Dekabrystów. Nie udało mi się zmienić skandalicznej uchwały. Przyczyny porażki - Kluby prawicowe. Próbowałem przemówić radnym do rozumu i jestem zawiedziony postawą obecnego prezydenta miasta Piotra Kurpiosa.

Żródło: www.7dni.com.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie stanowi małżeńskiej wspólności majątkowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt II/2
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca) majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, nabyta na drodze spadku w roku 1999 oraz w drodze zmiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 68 467,35 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 17.08.2015
Podpis
Data: 2015-08-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Paweł
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie stanowi małżeńskiej wspólności majątkowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt II/2
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca) majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, nabyta na drodze spadku w roku 1999 oraz w drodze zmiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu - dieta poselska
Kwota: 29 947,20 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 119 833,57 PLN

Opis: odsetki z lokaty w ING Bank O/Częstochowa
Kwota: 7474,95 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 31.12.2014
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie wchodzi w skład wspólności małżeńskiej majątkowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt II/2
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca) majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, nabyta na drodze spadku w roku 1999 oraz w drodze zmiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
Kwota: 299 722,15 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta poselska
Kwota: 29 944,40 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - uposażenie
Kwota: 83 194,55 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 31.12.2013
Podpis
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie wchodzi w skład wspólności małżeńskiej majątkowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt II/2
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca) majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, nabyta na drodze spadku w roku 1999 oraz w drodze zmiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
Kwota: 143 339,78 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta poselska
Kwota: 29 736,20 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 31.12.2012
Podpis
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: w tej kwocie zawiera się polisa ubezpieczeniowa z funduszem kapitałowym o wartości 7808,48 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie wchodzi w skład wspólności małżeńskiej majątkowej
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt II/1
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części 18/32 części należy do mojego ojca; majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej; nabyta w drodze spadku w roku 1999 oraz w drodze zamiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ISD Huta Częstochowa sp z o.o.
Kwota: 136 951,52 PLN

Opis: Urząd Miasta Częstochowy - dieta radnego
Kwota: 2214,71 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu - dieta poselska
Kwota: 193,08 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 2011-12-31
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 000 PLN
Uwagi: w tej kwocie zawiera się polisa ubezpieczeniowa z Funduszem Kapitałowym o wartości 7553,30 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca)
Uwagi: majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z pkt. II/1
Tytuł prawny: współwłasność 14/32 części (18/32 części należy do mojego ojca) majątek nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej, nabyta w drodze spadku w roku 1996 oraz w drodze zamiany w roku 2004
Uwagi: wartość wykazana łącznie z wartością budynku w pkt II/1
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Będzinie
Dochód
Kwota: 34 545,90 PLN
Uwagi: dochód od 2011-01-01 do 2011-11-07
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
Kwota: 115 169,73 PLN

Opis: Urząd Miasta Częstochowa - dieta radnego
Kwota: 23 847,21 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych zawarta na okres od 24.12.2007 do 15.09.2038, kredyt przewalutowany na CHF w dniu 15.09.2008 - ING Bank O/Częstochowa
Cała kwota: 300 000 PLN
Uwagi: stan zadłużenia na dzień 2011-11-07
Podpis
Data: 2011-11-07