Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1972-11-22, Szczecin
Zawód: germanista
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska
Okręg: 41 Szczecin
Liczba głosów: 16 617 (4,37%)
Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Stypendysta na uniwersytetach w Greifswaldzie i Wiedniu. W l. 1998-2006 tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W l. 2004-2006 lektor języka... niemieckiego w WSAP w Szczecinie oraz dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Doradca naukowy prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej w Kijowie (2009-2011). Od 2010 r. współwłaściciel przedsiębiorstwa. Członek PO. W l. 2006-2011 radny sejmiku woj. zachodniopomorskiego, pełnił funkcję marszałka. W 2008 r. przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: spraw zagranicznych; gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Jako poseł opozycji o ograniczonym wpływie na procesy decyzyjne większości parlamentarnej PiS, uważam za sukces: 1. Założenie i prowadzenie z pomocą młodych szczecińskich prawników Biura Interwencji Obywatelskich w Szczecinie dla poszkodowanych przez decyzje polityczne PiS lub prześladowanych ze względu na poglądy polityczne i ich manifestowanie na pokojowych demonstracjach, ewentualnie osób niesłusznie dotkniętych skutkiem niektórych ustaw przyjętych przez Sejm (np. emerytalnej).
2.
W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, którego celem jest rzetelne recenzowanie działalności rządu, odpowiadam za obszar związany z Gospodarka Morska i Żeglugą Śródlądową, zajmuję się ostatnio m.in. budową promu dla PŻB (monitoruję nieprzejrzystość procesu decyzyjnego oraz absurdy z tym związane).
3.
Zabiegam o dobry wizerunek Polski w wielu formatach parlamentarnej współpracy międzynarodowej (w grupach bilateralnych oraz spotkaniach międzyparlamentarnych w ramach reprezentowania Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP).
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Najważniejsze, co nie znaczy dobre dla Polski i Polaków, podjęte przez większość parlamentarną PiS przy sprzeciwie PO ustawy to moim zdaniem: 1. Emerytalna (obniżenie wieku emerytalnego)
2.
Edukacyjna (likwidacja gimnazjów)
3.
Pakiet ustaw sądowych (zaburzający trójpodział władzy i łamiący Konstytucję RP).
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Jako poseł opozycji mam obowiązek w imieniu moich wyborców recenzować poczynania i decyzje rządu PiS oraz bronić ich przed niesprawiedliwymi decyzjami urzędniczymi inspirowanymi politycznie. Zamierzam kontynuować dotychczasową działalność wymienioną w pkt. 1.
2.
3.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Tak, statystyczne sprawozdanie z działalności zamieściłem na mojej stronie internetowej www.obrycki.pl . Jest tam pokazana m.in. moja działalność w komisjach, zespołach parlamentarnych oraz grupach bilateralnych. Tytuły interpelacji (164) oraz zapytań poselskich (55) z podziałem na adresatów, daty, miejsca i tytuły ważniejszych spotkań i konferencji prasowych z moim udziałem.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.04.2019
Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 23.05.2018
Parlamentarny Zespół ds. Reformy Kodeksu Pracy, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.6%
Nieobecność
10.4%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
57.3%
Przeciw
29%
Wstrzymał się
3.4%
Nieobecny
10.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2350 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 150 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość
Uwagi: kwota około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 117 912,51 PLN

Opis: Sejm RP - diety parl.
Kwota: 30 160,73 PLN
Uwagi: wypłacone

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie
Kwota: 279,90 PLN

Opis: Sejm RP - diety parl.
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 118 706,42 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3800 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 16 920,33 PLN
Uwagi: stan na 3.11.2015, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: MetLife OFE III filar
Pełna kwota: 39 296,15 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie
Kwota: 108 815,30 PLN

Opis: Senat RP - dieta parlamentarna
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: Senat RP - dieta wyjazdowa
Kwota: 170,86 PLN

Opis: Senat RP - dodatek funkcyjny
Kwota: 4946,07 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 041,53 PLN
Uwagi: stan na 3.11.2015, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie i dodatki stan na 03.11.2015 przychód
Kwota: 98 923

Opis: Senat RP - diety stan na 03.11.2015
Kwota: 24 730,80 PLN

Opis: Senat RP - dieta wyjazdowa
Kwota: 170,86 PLN

Opis: Senat RP - dodatek funkcyjny
Kwota: 4583,35 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 308,62 PLN
Uwagi: stan na 4.08.2015, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP) - uposażenie + dodatki, stan na 4.08.2015 r. (przychód)
Kwota: 81 743,29 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP), stan na 4.08.2015 r.
Kwota: 19 955,50 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 29 813,28 PLN
Uwagi: kwota wypłacona

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 30 068,38 PLN
Uwagi: kwota wypłacona

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 30 328,07 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego województwa
Kwota: 30 061 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Umowy o pracę
Kwota: 25 998,75 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Diety Senatora RP
Kwota: 4354,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Uposażenie Senatora RP
Kwota: 19 562,1 PLN

Opis: Inne - umowy cywilnoprawne
Kwota: 32 106,6 PLN