Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1972-11-22, Szczecin
Zawód: germanista
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015 Komitet wyborczy: Platforma Obywatelska Okręg: 41 Szczecin Liczba głosów: 16 617 (4,37%)
Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Stypendysta na uniwersytetach w Greifswaldzie i Wiedniu. W l. 1998-2006 tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W l. 2004-2006 lektor języka... niemieckiego w WSAP w Szczecinie oraz dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Doradca naukowy prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej w Kijowie (2009-2011). Od 2010 r. współwłaściciel przedsiębiorstwa. Członek PO. W l. 2006-2011 radny sejmiku woj. zachodniopomorskiego, pełnił funkcję marszałka. W 2008 r. przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: spraw zagranicznych; gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Jako poseł opozycji o ograniczonym wpływie na procesy decyzyjne większości parlamentarnej PiS, uważam za sukces: 1. Założenie i prowadzenie z pomocą młodych szczecińskich prawników Biura Interwencji Obywatelskich w Szczecinie dla poszkodowanych przez decyzje polityczne PiS lub prześladowanych ze względu na poglądy polityczne i ich manifestowanie na pokojowych demonstracjach, ewentualnie osób niesłusznie dotkniętych skutkiem niektórych ustaw przyjętych przez Sejm (np. emerytalnej).
2.
W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, którego celem jest rzetelne recenzowanie działalności rządu, odpowiadam za obszar związany z Gospodarka Morska i Żeglugą Śródlądową, zajmuję się ostatnio m.in. budową promu dla PŻB (monitoruję nieprzejrzystość procesu decyzyjnego oraz absurdy z tym związane).
3.
Zabiegam o dobry wizerunek Polski w wielu formatach parlamentarnej współpracy międzynarodowej (w grupach bilateralnych oraz spotkaniach międzyparlamentarnych w ramach reprezentowania Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP).
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Najważniejsze, co nie znaczy dobre dla Polski i Polaków, podjęte przez większość parlamentarną PiS przy sprzeciwie PO ustawy to moim zdaniem: 1. Emerytalna (obniżenie wieku emerytalnego)
2.
Edukacyjna (likwidacja gimnazjów)
3.
Pakiet ustaw sądowych (zaburzający trójpodział władzy i łamiący Konstytucję RP).
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Jako poseł opozycji mam obowiązek w imieniu moich wyborców recenzować poczynania i decyzje rządu PiS oraz bronić ich przed niesprawiedliwymi decyzjami urzędniczymi inspirowanymi politycznie. Zamierzam kontynuować dotychczasową działalność wymienioną w pkt. 1.
2.
3.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Tak, statystyczne sprawozdanie z działalności zamieściłem na mojej stronie internetowej www.obrycki.pl . Jest tam pokazana m.in. moja działalność w komisjach, zespołach parlamentarnych oraz grupach bilateralnych. Tytuły interpelacji (164) oraz zapytań poselskich (55) z podziałem na adresatów, daty, miejsca i tytuły ważniejszych spotkań i konferencji prasowych z moim udziałem.
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.04.2019
Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek
od 5.12.2018
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek, Sejm RP VIII kadencji
od 23.05.2018
Parlamentarny Zespół ds. Reformy Kodeksu Pracy, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
89.2%
Nieobecność
10.8%
Zgodność
z linią klubu
87.6%

Oddane głosy

Za
56.4%
Przeciw
29.2%
Wstrzymał się
3.6%
Nieobecny
10.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1238 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-04-26 02:24:42 Wybór pana Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Nieobecność niezgodny
2019-04-26 02:11:36 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektóre inne ustawy Przeciw zgodny
2019-04-26 01:49:19 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Wstrzymany zgodny
2019-04-26 01:43:13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Za zgodny
2019-04-26 01:42:37 Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej Za zgodny
2019-04-26 01:42:02 Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-04-26 01:41:22 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2019-04-26 01:33:16 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Za zgodny
2019-04-26 01:31:46 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka Za zgodny
2019-04-26 01:31:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 120 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2350 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 150 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość
Uwagi: kwota około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 117 912,51 PLN

Opis: Sejm RP - diety parl.
Kwota: 30 160,73 PLN
Uwagi: wypłacone

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie
Kwota: 279,90 PLN

Opis: Sejm RP - diety parl.
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 118 706,42 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3800 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 16 920,33 PLN
Uwagi: stan na 3.11.2015, małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: MetLife OFE III filar
Pełna kwota: 39 296,15 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie
Kwota: 108 815,30 PLN

Opis: Senat RP - dieta parlamentarna
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: Senat RP - dieta wyjazdowa
Kwota: 170,86 PLN

Opis: Senat RP - dodatek funkcyjny
Kwota: 4946,07 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 041,53 PLN
Uwagi: stan na 3.11.2015, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Senat RP - uposażenie i dodatki stan na 03.11.2015 przychód
Kwota: 98 923

Opis: Senat RP - diety stan na 03.11.2015
Kwota: 24 730,80 PLN

Opis: Senat RP - dieta wyjazdowa
Kwota: 170,86 PLN

Opis: Senat RP - dodatek funkcyjny
Kwota: 4583,35 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 450 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota: 25 308,62 PLN
Uwagi: stan na 4.08.2015, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP) - uposażenie + dodatki, stan na 4.08.2015 r. (przychód)
Kwota: 81 743,29 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP), stan na 4.08.2015 r.
Kwota: 19 955,50 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 29 813,28 PLN
Uwagi: kwota wypłacona

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 30 068,38 PLN
Uwagi: kwota wypłacona

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 10 000 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należność ze stosunku pracy, służbowego (Senat RP)
Kwota: 118 707,60 PLN

Opis: Przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Senat RP)
Kwota: 30 328,07 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego województwa
Kwota: 30 061 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Umowy o pracę
Kwota: 25 998,75 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Diety Senatora RP
Kwota: 4354,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota majątkowa

Opis: Uposażenie Senatora RP
Kwota: 19 562,1 PLN

Opis: Inne - umowy cywilnoprawne
Kwota: 32 106,6 PLN