Informacje ogólne

Prezydent miasta Tarnów

Data i miejsce urodzenia: 1955-11-17, Tarnów
Zawód: samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory na prezydentów miast 2018
Komitet wyborczy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg: Tarnów
Liczba głosów: 18 496 (42,68%)
Liczba głosów (II tura): 22 398 (58,11%)
Roman Ciepiela (17.11.1955, Tarnów), ukończył Akademię Rolną w Krakowie. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Członek Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, W l. 1998-2000 honorowy przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika... Ofiar Stalinizmu w Tarnowie, w l. 2002-2004 prezes Tarnowskiego Szkolnego Związku Sportowego , w l. 1995-2008 przewodniczący Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Od lat 90. związany z samorządem: w l. 1990-2002 radny Tarnowa, w l. 1994-1998 prezydent Tarnowa, w l. 1998-2000 wiceprezydent Tarnowa. W l. 2002-2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, w l. 2005-2006 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, w l. 2007-2014 wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W 2014 r. ponownie objął stanowisko prezydenta Tarnowa, zdobywając w drugiej turze 51 proc. głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
wysoka jakość nauczania
2
stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji i nauczycieli
3
wyspażanie uczniów w dodatkowe umiejetności przydatne w życiu i na rynku pracy
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
11.02.2015 – 14.06.2019
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, członek Rady Nadzorczej, Tarnów
źródło
Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska
2014
Urząd Miasta Tarnowa, prezydent miasta, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, Tarnów, liczba głosów: 15 770
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
2014
kandydat na prezydenta Tarnowa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, Tarnów, liczba głosów: 15 770
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Tarnowska strefa nowych miejsc pracy

Tarnowskie Centrum Rozwoju czyli połączenie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego w jedną silną instytucję, dysponującą terenami inwestycyjnymi i dużo większymi możliwościami finansowymi, a także obiektami.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
prezydent Tarnowa
przedsiębiorczość
rynek pracy
Trasy rowerowe

Budowa tras rowerowych spełniających nie tylko funkcje rekreacyjne, ale także komunikacyjne. Zmiana technologii budowania tras rowerowych: rezygnacja z kostki na rzecz np. asfaltu. Program budowy parkingów rowerowych przy szkołach i instytucjach publicznych.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
sport i turystyka
prezydent Tarnowa
Ośrodek paraolimpijski

Uruchomienie w Mościcach profesjonalnego ośrodka paraolimpijskiego. Na dofinansowanie na zwykle obiekty sportowe większych szans teraz nie będzie, ale o pieniądze na ośrodek dla paraolimpijczyków można się postarać.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
sport i turystyka
prezydent Tarnowa
infrastruktura
Autobusy ekologiczne

Uruchomienie linii autobusowej obsługiwanej przez małe autobusy ekologiczne na wzór dawne linii tramwajowej od dworca PKP przez ulice Wałową aż do urzędu skarbowego przy ul. Lwowskiej. Lokalizacja przystanków autobusowych bliżej dużych osiedli mieszkaniowych i systematyczna wymiana taboru.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
transport publiczny
infrastruktura
ekologia i środowisko
prezydent Tarnowa
Kształcenie zawodowe

Inwestycje w nowoczesne centra kształcenia w zawodach związanych z informatyką, automatyzacją, nowymi technologiami w energetyce odnawialnej, dizajnem.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Tarnowa
Program Modernizacji Tarnowskich Dróg

Program Modernizacji Tarnowskich Dróg, który gwarantowałby zwiększenie wydatków z budżetu miasta dokładnie na ten cel. To umożliwiałoby przyjęcie strategii w wieloletniej perspektywie i dawałoby gwarancję, że prace prowadzone byłyby systematycznie.

Źródło: www.romanciepiela.pl

Data obietnicy: listopad 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
prezydent Tarnowa
drogi i autostrady

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 240 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: BOŚ
Liczba jednostek: 381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: GRUPA AZOTY
Liczba jednostek: 1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Suma ogólna: 2831,53 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 241 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia domu: 125 m2
Wartość domu: 160 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność, 1/4 udziału - małżeńska współwłasność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 449 m2
Wartość: 16 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność, 1/4 udziału - małżeńska współwłasność majątkowa

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość: 8000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: BOS
Liczba udziałów: 381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: GRUPA AZOTY
Liczba udziałów: 1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 12 088,16 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka akcyjna
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-15
Dochód
Kwota: 33 542,88 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 174 923,18 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumencki, RCI Banque S.A., Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota: 32 549,48 PLN
Uwagi: termin spłaty 26.04.2019, małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2019-04-25
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, ww której poprawił kwotę dochodu z tytułu pełnienia funkcji w spółce handlowej.
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 265 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: BOS
Liczba jednostek: 381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: GRUPA AZOTY
Liczba jednostek: 1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Uwagi ogólne: wartość w dniu 22.11.2018 r.
Suma ogólna: 2687,93 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 241 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 125 m2
Wartość domu: 100 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 449 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość: 8000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność
Uwagi: wartość około

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: BOS
Liczba udziałów: 381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: GRUPA AZOTY
Liczba udziałów: 1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 12 088,16 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka akcyjna
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-15
Dochód
Kwota: 29 064,90 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 129 381,23 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumencki, RCI Banque Spółka Akcyjna, Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota: 30 999,50 PLN
Uwagi: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia 22.07.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2018-12-18
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 272 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: BOS
Liczba jednostek: 381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: GRUPA AZOTY
Liczba jednostek: 1
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Uwagi ogólne: wartość w dniu 14.09.2018 r.
Suma ogólna: 2004,90 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 241 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 125 m2
Wartość domu: 100 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału współwłasność

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 449 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 1000 m2
Wartość: 8000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału - współwłasność

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: BOS
Liczba udziałów: 381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: GRUPA AZOTY
Liczba udziałów: 1
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 12 088,16 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka akcyjna
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-15
Dochód
Kwota: 23 251,92 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 107 688,73 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumencki, RCI Banque Spółka Akcyjna, Warszawa, zakup samochodu
Cała kwota: 30 999,50 PLN
Uwagi: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia 22.07.2018 r., małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2018-09-14
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę, w której uzupełnia pozycję zobowiązania pieniężnego o tytuł małżeńskiej wspólności majątkowej.
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 238 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: CDR (CDPROJEKT)
Liczba jednostek: 110
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: BOS
Liczba jednostek: 381
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: GRUPA AZOTY
Liczba jednostek: 5
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Suma ogólna: 14 168,87 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 241 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów: 110
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: BOS
Liczba udziałów: 381
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: GRUPA AZOTY
Liczba udziałów: 5
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Łączny dochód
Kwota: 3183,33 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka akcyjna
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-15
Dochód
Kwota: 33 014,44 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 160 060,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 196 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje CDR (CDPROJEKT)
Liczba jednostek: 110
Pełna kwota: 5742 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: ENERGA
Liczba jednostek: 250
Pełna kwota: 2275 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Nazwa: PGE
Liczba jednostek: 479
Pełna kwota: 5005,55 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 242 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów: 110
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: ENERGA
Liczba udziałów: 250
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

Emitent udziałów: PGE
Liczba udziałów: 479
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka akcyjna
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-13
Dochód
Kwota: 29 706,26 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 159 910,16 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
Kwota: 4158,90 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2017-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 154 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje CDR (CDPROJEKT)
Liczba jednostek: 200
Pełna kwota: 4430 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 242 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów: 200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2015-01-13
Łączny dochód
Kwota: 29 706,26 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 159 518,57 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (Dz. U. 2012 poz. 361)
Kwota: 28 685,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2016-04-13
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 157 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje CDR (CDPROJEKT)
Liczba jednostek: 200
Pełna kwota: 3340 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 242 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów: 200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 234 175,59 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność z córką (10%). Wspólnota majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Przystąpienie do długu - kredyt na zakup samochodu, Volkswagen Bank Polska, stopa procentowa 5,99%, 48 miesięczny
Kwota pozostała do spłacenia: 29 341,95 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2014
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2015-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Roman Stefan
Nazwisko: Ciepiela
Data urodzenia: 1955-11-17
Miejsce urodzenia: Tarnów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Tarnowa
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Tarnowa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje CDR (CDPROJEKT)
Liczba jednostek: 200
Pełna kwota: 3506 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 242 m2
Wartość domu: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1881 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: CDR (CDPROJEKT)
Liczba udziałów: 200
Uwagi: notowane na GPW małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy
Kwota: 159 287,47 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Megane
Rok produkcji: 2009
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność z córką (10%)

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Przystąpienie do długu - kredyt na zakup samochodu, Volkswagen Bank Polska, stopa procentowa 5,99%, 48 miesięczny
Kwota pozostała do spłacenia: 30 107,45 PLN
Podpis
Miejscowość: Tarnów
Data: 2014-12-04
Źródło