Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 9
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Miejsce zamieszkania: Warszawa

Informacje ogólne

Wicepremier

Minister kultury i dziedzictwa narodowego

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1954-04-20, Warszawa
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 9 Łódź
Liczba głosów: 41 697
Profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki. Od lat 80. działacz organizacji pozarządowych. Był współzałożycielem i prezesem Społecznego Instytutu Socjologicznego, współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem Akademii Rozwoju Filantropii... w Polsce. W l. 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od końca l. 70. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, w l. 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1988 r. W 1997 r. kandydował w wyborach do Sejmu w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych z list Unii Wolności (w l. 1998-2000 był członkiem tej partii). Członek PiS, przewodniczący rady programowej PiS od 2014 r. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja). Wicepremier w rządzie Beaty Szydło oraz Minister Kultury.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Ten kandydat nie wypełnił jeszcze kwestionariusza poglądów w obecnej kampanii wyborczej do Parlamentu. Pomóż nam do niego dotrzeć - wyślij e-mail z przypomnieniem o pytaniach MamPrawoWiedziec.pl

Poproś o wypełnienie kwestionariusza

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu. MamPrawoWiedziec.pl pyta o podsumowanie połowy VIII kadencji Sejmu (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Pracę posła łączę z funkcją wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dlatego w odpowiedziach, przybliżających moją aktywność polityczną, sprawy rządowe, resortowe i poselskie potraktuję zbiorczo – tak, żeby dostarczyć Państwu możliwie najszerszego obrazu moich działań. W zakresie ministerialnym niekwestionowanym sukcesem jest zwiększenie środków budżetowych na kulturę – przekroczyły one próg 1,1 % budżetu państwa i wyniosły w sumie ponad 4 mld złotych. Tym samym w ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost nakładów na kulturę o ok. 20%. Jednym z wielu konkretnych, bardzo dobrych rezultatów tego wzrostu był m. in. zakup kolekcji Książąt Czartoryskich – stała się ona własnością narodu polskiego. Polskie zbiory narodowe zostały tym samym wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Damę z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci. Polskie dziedzictwo narodowe jest dla nas sprawą najwyższej wagi, dlatego jesteśmy szczególnie zdeterminowani, by konsekwentnie odzyskiwać zrabowane Polsce dzieła sztuki. Spośród naszych licznych sukcesów na tym polu najnowszymi są: wycofanie z aukcji w Londynie obrazu Henryka Siemiradzkiego „Taniec wśród mieczów” i rozpoczęcie formalno-prawnych starań o powrót tego dzieła sztuki do Polski, a także sprowadzenie – dzięki owocnej współpracy z FBI – obrazu Roberta Śliwińskiego „Ulica wraz z ruiną zamku”.
2.
2.Powołaliśmy (i wciąż powołujemy) nowe instytucje kultury, niezwykle ważne dla całokształtu polskiego dziedzictwa narodowego. Przytoczę tu tylko wycinek naszej działalności w tym zakresie, kompletna lista dostępna jest w pełnym raporcie (pytanie nr 4.): Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego, Polska Opera Królewska, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą (od 1.01.2018 r.), Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Powołaliśmy także nową instytucję naukową – Instytut Solidarności i Męstwa. Rozbudowujemy sieć muzeów. Najważniejsze placówki to: Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, powołanie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i połączenie go z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. To tylko niektóre z naszych przedsięwzięć. Zachęcam do zapoznania się z pełną listą sieci muzeów, która dostępna jest we wspominanym wyżej raporcie (pytanie nr 4).
3.
3.Z perspektywy mojej aktywności poselskiej niezmiernie ważnym obszarem jest Łódź – dlatego szczególnie dumny jestem z osiągnięć w tym regionie. Za największe i najważniejsze z nich uznaję podpisanie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Pocztą Chińską, które ma docelowo doprowadzić do powstania w okolicach Łodzi Centralnego Hubu Logistycznego – wielomiliardowej inwestycji, która wzmocni pozycję Łodzi na jedwabnym Szlaku, a także doprowadzi do infrastrukturalnej rewolucji w całym regionie. W przygotowaniu jest także budowa drogi ekspresowej S14. To jednak nie wszystko – Łódź pozostaje beneficjentem inwestycji prowadzonych ze środków europejskich (tylko w tym roku wsparcie otrzymały Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne i Centralne Muzeum Włókiennictwa). W przygotowaniu są porozumienia o współprowadzeniu przez MKiDN dwóch instytucji kultury: Teatru Muzycznego w Łodzi oraz Filharmonii łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Sejm VIII kadencji do końca października 2017 r. przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
1.Dwukrotne zwiększenie limitu przychodów dla twórców, od którego można liczyć 50 proc. kosztów uzysku. Limit zostanie zwiększony z ok. 80 tys. zł do ok. 160 tys. zł. (od 1 stycznia 2018 r.).
2.
2.Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – stworzyliśmy instytucję, która ma za zadnie wspierać i rozwijać społeczeństwo obywatelskie; a także powiązana z nią nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, powołująca komitet ds. Pożytku Publicznego, który sprawy trzeciego sektora przeniesie na bardzo wysoki – ministerialny – szczebel polityczny, dzięki czemu znacząco wzrośnie rola organizacji pozarządowych i staną się one ważnym punktem odniesienia w polityce państwa polskiego.
3.
3.Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków – wprowadza ochronę tymczasową obiektów zabytkowych i ochronę architektury modernistycznej. Wzmocniona została pozycja Generalnego Konserwatora Zabytków oraz kompetencje Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Na mocy ustawy utworzony został Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – pierwsze pozabudżetowe źródło finansowania prac przy zabytkach.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
1.Ustawa dekoncentracyjna – zaawansowany etap przygotowań, czeka na decyzję polityczną o dalszym procedowaniu. Planowana dekoncentracja jest konieczna, by – wzorem standardów dojrzałych, zachodnich demokracji – rozwijać rynek medialny.
2.
2.Projekt Muzeum Getta w Warszawie. Rewitalizacja Cmentarza żydowskiego na Okopowej – realizujemy obecnie zaopatrzenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w kapitał żelazny na ten cel.
3.
3.Budowa tunelu średnicowego, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz będzie pełnił funkcję metra. PKP PLK wybudują ten tunel za 1,6 mld zł. Ta imponująca inwestycja sfinansowana zostanie w całości z budżetu centralnego – bez udziału środków z budżetu miasta. Łódź jest aglomeracją od lat borykającą się z problemami strukturalnymi – inwestycje takie, jak tunel średnicowy, leżą w żywotnym interesie mieszkańców, wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, a także poprawiają jakość życia w całym regionie.
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  1. Tak
  2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Sprawozdanie: "Najważniejsze dokonania MKiDN z ostatnich dwóch lat" http://wwx.mk.gov.pl/pages/posts/najwazniejsze-dokonania-mkidn-z-ostatnich-dwoch-lat-7894.php
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 11.12.2017
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Mateusza Morawieckiego), wicepremier, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl
od 11.12.2017
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
od 14.11.2017
Komitet ds. Pożytku Publicznego, przewodniczący, Polska
źródło
Oficjalna strona Prezydenta RP www.prezydent.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
91.5%
Nieobecność
8.5%
Zgodność
z linią klubu
99.6%

Oddane głosy

Za
86.2%
Przeciw
5.2%
Wstrzymał się
0.1%
Nieobecny
8.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1336
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Nieobecność Nie dotyczy
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Polonizacja mediów i banków

Trzeba wykazać wolę politycznej zmiany w tym kierunku. Odsyłam do wielkiego programu rządu PiS, czyli „planu Morawieckiego”. Należy budować i wspierać media własne. Politycy mogą to robić w ten czy w inny sposób. Rozbudowujmy media polskie, które już są, i wykupujmy te, które mają zagraniczny kapitał. Podobny model zafunkcjonował już w sektorze bankowym. Powinniśmy budować własne instytucje medialne i finansowe.

Źródło: 300polityka.pl

Pomnik smoleński

Powtarzam, pomnik smoleński stanie przed Pałacem Prezydenckim

Źródło: 300polityka.pl

Konsultowanie ustaw w demokracji

W demokracji powinny być konsultowane wszystkie ustawy. W polityce różnie to wypada i tu nie ma zmiany jakościowej. Bo tak było przez poprzednie 27 lat. Państwo tego nie pamiętacie albo nie chcecie pamiętać, ale były ustawy przyjmowane w nocy, bez konsultacji, na skróty. Powinno być inaczej – zgadzamy się co do tego wszyscy.

Źródło: wiadomosci.ngo.pl

Data obietnicy: 2017-09-11

sprawy ogólnopolskie
ustrój państwa
prawa i wolności obywatelskie
9 Łódź
PiS
Systemowe wspieranie filantropii

Tak, trzeba systemowo wspierać filantropię, również poprzez rozwiązania legislacyjne. Będziemy nad tym razem z sektorem pracować. Ministerstwo Finansów się przed tym broni, ale będziemy to przepychali, jestem zwolennikiem tych rozwiązań.

Źródło: wiadomosci.ngo.pl

Data obietnicy: 2017-09-11

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
prawa i wolności obywatelskie
projekt ustawy
9 Łódź
PiS
Procedury przyznawania środków przez NIW

Wiemy, na czym polega różnica stanowisk. Ale bez państwa [sektora pozarządowego - dop. MPW] nie damy rady wspierać społeczeństwa obywatelskiego. Procedury będą te same, co dotąd, będzie FIO. Społeczeństwo obywatelskie ma prawo mieć dostęp do środków publicznych i nie ma żadnej innej możliwości, żeby ten dostęp był sprawiedliwy, niż transparentne konkursy. Przez lata walczyliśmy, żeby poradzić sobie z klientelizmem, który się bronił. I mamy nie najgorsze procedury. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz w nowej instytucji, która będzie powoływana w rządzie, te procedury nie były przestrzegane.

Źródło: wiadomosci.ngo.pl

Data obietnicy: 2017-09-11

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
ngo
projekt ustawy
9 Łódź
PiS
OFIP
Opłata audiowizualna

[opłata audiowizualna - przyp. red.]Najprawdopodobniej poprzez dołączenie do powszechnej opłaty za elektryczność”.

Źródło: 300polityka.pl

Data obietnicy: 2016-02-16

sprawy ogólnopolskie
PiS
9 Łódź
media
Będziemy przestrzegali prawa

Nie będziemy robili tak jak PO, że potrzebne ustawy procedujemy przez 24 czy 48 godzin. Będziemy przestrzegali prawa i szanowali prawo do debaty.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-10-28

sprawy ogólnopolskie
ustrój państwa
PiS
9 Łódź
wybory 2015
prawo
Nowe ministerstwa

Chcemy faktycznie wyodrębnić dwa ministerstwa, ale będzie to trudne. Chcemy ministerstwo gospodarki morskiej oddzielne i ministerstwo energetyki ze względu na specyficzne problemy i tego, że jest to rozproszone w trzech ministerstwach. Być może w przyszłości zlikwidujemy Ministerstwo Skarbu,

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 2015-10-28

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
PiS
9 Łódź
wybory 2015
Przewalutowanie kredytów

Musimy być ostrożni, ja mam nadzieję, że te prace, które się toczą w kancelarii prezydenta i szukanie kompromisów, wiem, że tam są zaangażowane środowiska frankowiczów, doprowadzą do jakiegoś rozsądnego kompromisu i podziału odpowiedzialności. My nie możemy za bardzo wydoić systemu bankowego, ponieważ będzie on obciążony podatkiem bankowym. Ale zdecydowanie propozycja Platformy nie była rozsądna, to była jednostronna.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2015-10-27

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PiS
wybory 2015
frankowicze
9 Łódź
Obniżka VAT

Ale 22-procentowy VAT zapowiadacie. Piotr Gliński: No tak, mało tego - PO zapowiedziało, że wróci, a nie wróciło. My nie będziemy kłamać. (...) Ta nowa ustawa VAT-owska powinna uszczelnić system podatkowy, my na vacie jak pan wie tracimy 50 miliardów rocznie, na międzynarodowym unikaniu opodatkowania 46 miliardów - to są dane Komisji Europejskiej jedne i drugie, czyli prawie 100 miliardów tracimy przez jeden z najgorszych na świecie systemów podatkowych. I nowy VAT i nowy podatek bankowy będziecie chcieli wprowadzić od 1 stycznia 2016? PG: Najprawdopodobniej tak, chociaż ja głowy nie dam, bo ta kwestia musi być przeprowadzona przez parlament, przecież.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2015-10-27

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
PiS
wybory 2015
VAT
9 Łódź
500 zł na dziecko jest rozsądne

500 zł na dziecko to jest rozsądne. Polska bieda głównie jest lokowana w rodzinach wielodzietnych. Ekonomicznie to jest niezbędne. To jest także niezbędne ze względów demograficznych, mamy 210. miejsce jeśli chodzi o rozrodczość na świecie, to jest klęska i żadne połowiczne rozwiązania nie poprawią tej sytuacji. To jest także ekonomicznie niezbędne, ponieważ te pieniądze pójdą od razu na rynek. Pan jak dobrze sytuowany, może pan od razu nie poleci z tym na bazarek. Większość z tych rodzin z tymi pieniędzmi pójdą natychmiast do sklepów, gdzie będą kupowały artykuły dziecięce, niestety droższe przez to, że Platforma podniosła VAT na to.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2015-10-27

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
polityka rodzinna
PiS
wybory 2015
500+
9 Łódź

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN
Uwagi: w PKO BP

Kwota: 22 662 PLN
Uwagi: w City Handlowy, współwłasność z żoną

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kl. VI i VII, działka jest nieużywana i nieuprawiana, nie pobiera i nigdy nie występował o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z KPRM
Kwota: 179 957,88 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: diety na wyjazdach zagranicznych
Kwota: 1000 PLN

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 28 000 PLN
Uwagi: w City Handlowy, oszczędności żony, z którą posiadam współwłasność, kwota około

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kat V i VI, działka jest nieużywana i nieuprawiana, nie pobieram i nigdy nie występowałem o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z najmu części domu
Kwota: 8250 PLN
Uwagi: 1/2 czynszu - 750 PLN miesięcznie brutto przez 11 miesięcy = 8250 PLN rocznie - 8,5 % ryczałtu

Opis: zarobki jako Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota: 253 588,88 PLN
Uwagi: przychód: 254923,88 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 897,52 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane 2537,52 PLN

Opis: diety na wyjazdach zagranicznych
Kwota: 2000 PLN
Uwagi: kwota około

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: obraz Edwarda Dwurnika pt "Wesołych świąt" z 1981r.
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne: oba auta nabyte w okresie współwłasności wraz z żoną
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Wiceprezes Rady Ministrów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 33 700 PLN
Uwagi: w City Handlowy, współwłasność z żoną

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 własności, wraz z siostrą, kwota około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
Uwagi: wraz z częścią wspólną, nieruchomość + miejsce parkingowe
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kat V i VI, działka jest nieużywana i nieuprawiana, nie pobieram i nigdy nie występowałem o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: czynsz najmu
Kwota: 8250 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2017 r.

Opis: dochód z KPRM
Kwota: 179 835,13 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2017 r.

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 897,52 PLN
Uwagi: dochód za 2017 r.

Opis: diety na wyjazdach zagranicznych
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis: dochód z MKiDN
Kwota: 73 753,75 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: Toyota
Model: Avensis
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: 1,8l, kwota około, auto nabyte wraz z żoną

Marka: Toyota
Model: Yaris
Wartość: 14 000 PLN
Uwagi: kwota około, auto nabyte wraz z żoną

Inne mienie
Opis: obraz Edwarda Dwurnika pt "Wesołych świąt" z 1981r.
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Wiceprezes Rady Ministrów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: w City Handlowy, oszczędności żony, z którą posiadam współwłasność, kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 własności, wraz z siostrą, kwota około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kat V i VI, działka jest nieużywana i nieuprawiana, nie pobieram i nigdy nie występowałem o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z najmu części domu
Kwota: 8300 PLN
Uwagi: 1/2 czynszu

Opis: dochód z KPRM
Kwota: 202 378,10 PLN
Uwagi: za 2016 r.

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: za 2016 r.

Opis: diety na wyjazdach zagranicznych
Kwota: 3000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis: Uniwersytet w Białymstoku - dochód
Kwota: 7075,95 PLN
Uwagi: dpchód wypłacony w 2016 r.

Opis: recenzja dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Kwota: 201,55 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: obraz Edwarda Dwurnika pt "Wesołych świąt" z 1981r.
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Uwagi ogólne: oba auta nabyte wraz z żoną
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt City Handlowy, na kupno mieszkania
Cała kwota: 120 000 PLN
Uwagi: na żonę; współwłasność, (kredyt na 60 miesięcy), podana kwota pozostała do spłacenia jest kwotą około
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Wiceprezes Rady Ministrów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 115 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 40 000 PLN
Uwagi: oszczędności żony, z którą posiadam współwłasność, kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 własności, otrzymany w spadku po rodzicach, kwota około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
Uwagi: wraz z częścią wspólną nieruchomości, miejsce parkingowe, kwota około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kat V i VI, działka jest nieużytkowana i nieuprawiana, nie pobieram i nigdy nie występowałem o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochody z najmu części domu
Kwota: 750 PLN
Uwagi: miesięcznie (1/2 czynszu)

Opis: pensja Wiceprezesa Rady Ministrów
Kwota: 10 500 PLN
Uwagi: miesięcznie, kwota około

Opis: dieta poselska
Kwota: 1900 PLN
Uwagi: miesięcznie

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: toyota
Model: avensis
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną, kwota około

Marka: toyota
Model: yaris
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną, kwota około

Inne mienie
Opis: obraz Edwarda Dwurnika pt "Wesołych świąt" z 1981
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Citi Handlowy, na kupno mieszkania
Cała kwota: 120 000 PLN
Uwagi: na żonę, ale mamy współwłasność (kredyt na 60 miesięcy)
Podpis
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko lub funkcja: Wiceprezes Rady Ministrów
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 109 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: oszczędności żony w Citi Handlowy, z którą posiadam współwłasność, kwota około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochody z najmu części domu
Kwota: 16 470 PLN
Uwagi: 1/2 czynszu

Opis: KPRM
Kwota: 22 886,56 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 89 135,97 PLN

Opis: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Kwota: 9550,09 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP
Kwota: 5247,08 PLN

Opis: Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
Kwota: 2624,75 PLN

Opis: inne prace autorskie i zlecenia (recenzje, artykuły itp.)
Kwota: 3481,20 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt City Handlowy, na kupno mieszkania
Cała kwota: 120 000 PLN
Uwagi: na żonę, współwłasność
Uwagi ogólne: Zaciągnięty na kupno mieszkania na 60 miesięcy w roku 2012
Podpis
Data: 2016-03-27
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z najmu
Kwota: 750 PLN
Uwagi: dochód miesięczny

Opis: dochody uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w Uniwersytecie w Białymstoku (etat) oraz w IFiS PAN (1/6 etatu) ustały wraz z przejściem na urlop bezpłatny z dn. 12.11.2015 roku

Opis: w trybie nieregularnym uzyskuję dochody z tytułu praw autorskich w przewodach na [nieczytelne] i tytuły naukowe
Kwota: 1600 - 2000 PLN
Uwagi: kwota około za sztukę

Opis: dochody z tytułu najmu części domu (1/2 czynszu)
Kwota: 2250 PLN
Uwagi: do lipca 2015, kwota miesięcznie

Opis: dochody z tytułu najmu części domu (1/2 czynszu)
Kwota: 750 PLN
Uwagi: od lipca 2015, kwota miesięcznie

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w City Handlowy, na kupno mieszkania, zaciągnięty w roku 2012
Cała kwota: 120 000 PLN
Uwagi: na żonę, ale mam współwłasność (kredyt na 60 miesięcy)
Podpis
Data: 2015-11-16
Uwaga / Sprostowanie: Minister złożył sprostowanie, w którym uzupełnił oświadczenie o wykaz innych dochodów (punkt IX).
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tadeusz
Nazwisko: Gliński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
poseł
profesor zw. Uniwersytet w Białymstoku, urlop bezpłatny od 12.11.2015
profesor zw. IFIS PAN, urlop bezpłatny od 12.11.2015
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 105 000 PLN
Uwagi: w PKO BP, kwota około

Kwota: 65 000 PLN
Uwagi: oszczędności żony, z którą posiadam współwłasność, kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: 1/2 własności, otrzymany w spadku po rodzicach
Uwagi: kwota około
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: współwłasność z małżonką
Uwagi: wraz z częścią wspólną nieruchomości, miejsce parkingowe, kwota około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Tytuł prawny: własność
Uwagi: ziemia kat V i VI, działka jest nieużytkowana i nieuprawiana, nie pobieram i nigdy nie występowałem o dopłaty rolne
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochody z praw autorskich
Kwota: 1600-2000 PLN
Uwagi: w trybie nieregularnym uzyskuję dochody z tytułu praw autorskich, np. recenzji w przewodach na stopnie i tytuły naukowe. Kwota około, za sztukę.

Opis: dochody z najmu części domu
Kwota: 2250 PLN
Uwagi: (1/2 czynszu), miesięcznie do lipca 2015, od tego czasu 750 PLN miesięcznie

Łączny dochód
Uwagi: dochody uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w Uniwersytecie w Białymstoku (etat) oraz IFIS PAN (1/6 etatu) ustały wraz z przejściem na urlop bezpłatny 12.11.2015
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Marka: toyota
Model: avensis
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną, kwota około

Marka: toyota
Model: yaris
Wartość: 15 000 PLN
Uwagi: współwłasność z żoną, kwota około

Inne mienie
Opis: obraz Edwarda Dwurnika pt "Wesołych świąt" z 1981
Wartość: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt Citi Handlowy, na kupno mieszkania
Cała kwota: 120 000 PLN
Uwagi: na żonę, ale mamy współwłasność (kredyt na 60 miesięcy)
Podpis
Data: 2015-11-09