Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Data i miejsce urodzenia: 1973-04-10
Zawód: nauczyciel akademicki, prawnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Okręg: 1 Gdańsk
Liczba głosów: 199 591 (24,12%)
Doktor nauk prawnych. Od 2004 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wykładowczyni w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego i w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Biura poselskie:

  • Parlement européen Bât. Louise Weiss T10046 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. 0033 3 88 1 75378 fax 0033 3 88 1 79378
  • Parlement européen Bât. József Antall 03Q001 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel tel. 0032 2 28 45378 fax 0032 2 28 49378

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 26.09.2019
Parlament Europejski IX kadencji, członek, Konferencja Przewodniczących Delegacji
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, zastępca członka, Komisja Prawna
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 26.09.2019
Parlament Europejski IX kadencji, przewodnicząca, Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Walka o silną i zjednoczoną Unię Europejską

Właśnie hasłem mojej kampanii było "Imagine there’s no hate" - "wyobraź sobie świat bez nienawiści". Tu nie chodzi tylko o samą walkę z nienawiścią, za tym hasłem kryje się coś więcej[...]Mój cel to walka o demokratyczną Unię Europejską, o silną, zjednoczoną Unię Europejską [...] Chodzi o to, by walczyć o silną i zjednoczoną Europę. Inżynieria społeczna, której efektem jest mowa nienawiści doprowadza poprzez swoje fake newsowe informacje do osłabienia Unii Europejskiej, do dezintegracji, do tego, że radykalne siły nacjonalistyczne wchodzą do Unii Europejskiej po to, żeby doprowadzić do jej zniszczenia, do jej rozpadu od środka. A ja jestem temu przeciwna, po prostu się z tym nie zgadzam, ja się na to nie zgodzę.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2019-05-30

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
integracja europejska
mowa nienawiści
Walka z mową nienawiści

Być może czytają to inni, ale ja wierzę, że można z tym walczyć i tutaj też w moim programie mam trzy filary. Po pierwsze edukować, uświadamiać, tłumaczyć czym jest ta mowa nienawiści i jakie konsekwencje tych działań są.

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2019-05-30

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
mowa nienawiści
Gospodarka morska

Oczywiście będąc w Parlamencie Europejskim, będę wykorzystywała całą moją dotychczasową wiedzę, dotyczącą aspektów gospodarki morskiej, rozwoju portów, który jest tak ważny dla naszego regionu, nowych inwestycji w tym zakresie [...]

Źródło: www.rmf24.pl

Data obietnicy: 2019-05-30

pomorski
bezpartyjna
sprawy lokalne
wybory europejskie 2019
gospodarka morska
rozwój portów
Uświadamianie w sprawie hejtu

Zrobię wszystko, żeby w naszym życiu społecznym, w mediach, w internecie, w szkołach i na stadionach, w polityce i w miejscach kultu religijnego – wszędzie uświadamiać sobie, że hejt może zabić, że już teraz szerzy spustoszenie w naszych głowach. Ale ma też olbrzymie konsekwencje polityczne – to podsycany hejt prowadzi do zachowań ksenofobicznych, a te wprost do rozsadzania Unii od środka

Źródło: trojmiasto.onet.pl

Data obietnicy: 2019-05-26

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
mowa nienawiści
Unijne programy edukacyjne

Chcę, aby unijne programy edukacyjne i kulturalne, społeczne i ekonomiczne, w tym wymiany młodzieży, projekty kulturalne i edukacyjne zawierały komponent prewencji mowy nienawiści

Źródło: trojmiasto.onet.pl

Data obietnicy: 2019-05-26

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
edukacja
mowa nienawiści
Akt prawny w sprawie mowy nienawiści

Dzisiaj trudno jest mi powiedzieć, czy to byłaby na przykład dyrektywa poprzedzona białą księgą, ale potrzebny jest akt prawny definiujący mowę nienawiści i wskazanie organów, które rozstrzygałyby wątpliwości.

Źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-24

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
prawo
mowa nienawiści
Warsztaty z mowy nienawiści

Najważniejsza jest edukacja w szkołach, jak również poza nimi. Na spotkania ze mną przychodzą ludzie, którzy chcą zmiany języka i dopytują, jak z hejtem mają sobie radzić, jak pomagać najbliższym. Chciałabym, aby to był program ogólnoeuropejski. Na przykład w Finlandii są już obowiązkowe zajęcia dla młodzieży dotyczące korzystania z social mediów i konsekwencji używania mowy nienawiści. Chciałabym, żeby takie zajęcia były obowiązkowe także w innych krajach i miały charakter praktyczny, warsztatowy. Unia Europejska powinna na to znaleźć pieniądze. Grupą docelową są także rodzice, nauczyciele i seniorzy

Źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-24

pomorski
bezpartyjna
sprawy europejskie
wybory europejskie 2019
mowa nienawiści
edukacja
Ochrona dzieci

Potrzebna jest również opieka nad ofiarami, bo dzisiaj są one bezradne.[...] Tragedii samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce jest przerażająco dużo, a każdy taki przypadek to o jeden za dużo.

Źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Data obietnicy: 2019-05-24

pomorski
bezpartyjna
sprawy ogólnopolskie
mowa nienawiści
ochrona ofiar

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 176 185,91 PLN

Kwota: 120 002,34 PLN
Uwagi: na subkoncie oszczędnościowym znajdują się środki niepełnoletniej córki (stypendium i renta rodzinna, dziecko ma 9 lat i nie może być samodzielnie właścicielem konta); kwota na dzień 01.07.2019

Papiery wartościowe
Nazwa: Aviva Inve. Fund. Inw. Otwar
Pełna kwota: 157 529,75 PLN

Pełna kwota: 35 328,47 PLN

Pełna kwota: 41 858,39 PLN

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność
Uwagi: mieszkanie technicznie połączone składające się z 2 lokali, 2KW: 83,3 m2 i 67,1 m2 oraz osobna KW dla hali garażowej; nabyte w drodze spadku; podano wartość łączną dla dwóch nieruchomości: 499 000 PLN + 410 000 PLN

Tytuł prawny: własność 1/2; przeszła na mnie umową darowizny

Tytuł prawny: własność 1/2; przeszła na mnie umową darowizny

Tytuł prawny: własność 1/2, przeszła na mnie umową darowizny

Tytuł prawny: własność 1/2, przeszła na mnie umową darowizny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność, nabyte w drodze dziedziczenia 1/2

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Emitent akcji: Budimex BDX
Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Liczba akcji: 20 000 PLN
Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

Uwagi: nabyte w drodze spadku w 2019 r.

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Uwagi ogólne: Zasiadam w radzie nadzorczej TUW z siedzibą w Warszawie. TUW nie jest spółką handlową, jest przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, przeznaczoną tylko do prowadzenia zakładu ubezpieczeń, regulowanym przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych do TUW stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. W związku z niejasną sytuacją w kwestii zakazu łączenia stanowisk zrzekłam się z funkcji członka rady nadzorczej TUW, składając stosowne pismo do Prezesa zarządu towarzystwa oraz złożyłam oświadczenie do Marszałka Sejmu. W międzyczasie przesłano nam opinię Biura Analiz Sejmowych na temat łączenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z członkostwem w radach nadzorczych, z której nie wynika generalny zakaz łączenia mandatu posła z członkostwem w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Dlatego wystąpiłam do Biura Analiz Sejmowych, aby poddać ocenie a cause ad causam moją konkretną sytuację bycia członkiem rady nadzorczej TUW. Stosowne zapytania zgłoszono dnia 27.06.2019
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowy o pracę UG i AWFiS

Opis: członkostwo w radzie nadzorczej - przychód po opodatkowaniu
Kwota: 118 789 PLN
Uwagi: źródło PIT 37 za 2018 r.

Opis: Dochody z najmu - przychód netto po opodatkowaniu
Kwota: 110 992 PLN
Uwagi: źródło PIT 28 za 2018 r.

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy, własny kąt hipoteczny w CHF na zakup mieszkania, bank PKO BP
Cała kwota: 235 559,36 CHF
Uwagi: wg śr. kursu NBP z dn. 28.06.2019 - 505 754,00 PLN

Cała kwota: 100 016,19 CHF
Uwagi: wg śr. kursu NBP z dn. 28.06.2019 - 314 260,00 PLN

Cała kwota: 31 323,33 CHF
Uwagi: wg śr. kursu NBP z dn. 28.06.2019 - 98 418,00 PLN

Uwagi ogólne: łącznie pozostało do spłaty kredytów na kwotę 239 661,65 CHF wg kursu NBP z dn. 28.06.2019 - 918 431,00 PLN