Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Senatorowie niezrzeszeni
Zawód: przedsiębiorca

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Bury
Data urodzenia: 1967-01-01
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Prezes Zarządu
Stanowisko lub funkcja: BURY Sp. z o.o. z/s w Lublinie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2 726 360 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 965 168,86 USD

Kwota: 2728,76 GBP

Kwota: 5494 EUR

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 119,8 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Powierzchnia działki: 0,8215 ha
Wartość: 1 500 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia działki: 0,8202 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia działki: 0,1924 ha
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: B. i J. BURY SP.J.
Dochód / Przychód
Przychód: 19 175 PLN
Dochód: 19 175 PLN
Uwagi: 1/2 wkładów
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: BURY SP. Z O.O. Z/S w Lublinie
Liczba udziałów: 525
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 525 000 PLN

Emitent udziałów: EDUCCO BSH SP. Z O.O. Z/S W Lublinie
Liczba udziałów: 21 788
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 2 178 800 PLN

Łączny dochód
Kwota: 500 000 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: BURY SP. Z O.O. Z/S w Lublinie
Funkcja
Od kiedy: 2003-12-XX
Dochód
Kwota: 238 665 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mini
Model: Cooper
Rok produkcji: 2003
Inne mienie
Opis: zegarek Breitling Złoty

Opis: zegarek Omega Złoty

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny w PKO Bank Polski na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 61 968,20 PLN
Podpis
Miejscowość: 2019-11-11
Data: Lublin
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Najważniejsze cele Polski w perspektywie 30 lat to: - poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności czystości powietrza, - wprowadzeni systemu podatkowego i rozwiązań fiskalnych, które będa premiowały akttywnośc zawodową, prowadzenia działalności pospodarczej oraz innowacyjnośc i kreatywność, - stworzenia stabilnych i przejrzystych warunków do inwestywoania w Polsce, - obniżenie kosztów pracy, w celu pobudzania aktywności zawodowej Polek i Polaków, - "walka" z kryzysem demograficznym.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
ochrony zdrowia
2
systemu podatkowego
3
ochrona środowiska
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
namówić posłow i senatorów do zrównania udziału samorzadów w CIT z PIT (choć wiem, że będzie trudno)
2
zachęcać do poniesienia jakości debaty publicznej
3
lobbować za projektami poprawiajacymi dostęp komunikacyjny wojeowdztwa lubelskiego, w szczególności Lublina
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
18
zgodność
84%
wspólne pytania
20
zgodność
82%
wspólne pytania
22
zgodność
81%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
41%
wspólne pytania
27
zgodność
43%
wspólne pytania
16
zgodność
47%