Nowe prawa: zmiany w ordynacji na wybory do PE

Zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, zmiany dot. wystawiania mandatów oraz obowiązkowe e-kasy fiskalne dla wybranych przedsiębiorców.

#wchodzi we wtorek, 30 kwietnia

 • Oświadczenia o rezydencji podatkowej składane przez klientów banków (czyli czy są oni podatnikami innego państwa) muszą być uzupełnione o nową klauzulę o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Ze względu na wyrok TK przeniesiono przepisy dot. uprawnień budowlanych (np. uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w konkretnej specjalności, m.in. architektonicznej) z rozporządzeń do ustawy. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Głosowanie

 • Koła gospodyń wiejskich mogą być tworzone także w sołectwach położonych w granicach administracyjnych miast oraz miastach do 5 000 mieszkańców.
 • Koło może kontynuować swoją działalność, nawet jeśli wieś, na terenie której działa, uzyskała statusu miasta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Głosowanie

 • Minister infrastruktury wyznacza firmy odpowiedzialne za projektowanie, budowę, rozwój, wdrożenie lub wsparcie sprzętu do poboru opłat elektronicznych za przejazd autostradą. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Głosowanie

#wchodzi w środę, 1 maja

 • W związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE i wynikającym z tego zwiększeniem liczby polskich europosłów z 51 do 52, PKW ustali, któremu komitetowi przypadnie 52 mandat. Obejmie go poseł, który dostał się do PE z najsłabszym wynikiem z listy wyborczej, której zgodnie z metodą d’Hondta przypadł 52 mandat.
 • Do momentu objęcia przez posła 52 mandatu nie obowiązuje go zakaz łączenia tej funkcji z innymi stanowiskami lub funkcjami np. posła w Sejmie (na wypadek utraty mandatu, jeśli Wielka Brytania zostanie w UE).
 • Jeśli Wielka Brytania pozostanie w UE, dany poseł nie obejmie mandatu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024

Głosowanie

 • Przedsiębiorcy będą musieli obowiązkowo wyposażyć się w kasy fiskalne online, które przesyłają dane do Krajowej Administracji Skarbowej (np. z paragonów). 
 • Kasy będą wdrażane stopniowo: do stycznia 2020 r. muszą je wymienić warsztaty samochodowe i stacje benzynowe, do lipca 2020 r. hotele, pensjonaty i lokale gastronomiczne oraz sprzedawcy węgla, do stycznia 2021 r. fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy oraz osoby prowadzące siłownie i kluby fitness. Od stycznia 2023 r. będą musieli je wdrożyć wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży. Koszt wymiany ma być częściowo refundowany.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Głosowanie

#częściowo wchodzi w środę, 1 maja

 • Banki i SKOK-i muszą przekazywać dane o zakładanych u siebie lokatach terminowych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). Banki mają czas na przesłanie danych do 1 lipca tego roku, a SKOK-i i banki spółdzielcze do 1 stycznia 2020 r.
 • STIR analizuje dane pod kątem ryzyka wykorzystania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Funkcjonariusz wystawiający mandat karny musi obowiązkowo określić datę popełnienia wykroczenia. Data ta nie musi pokrywać się z datą wystawienia mandatu.
 • Funkcjonariusz nakładający mandat zaoczny (wystawiany, gdy sprawcy nie ma na miejscu zdarzenia) może zadecydować o doręczeniu mu go osobiście, zamiast pozostawiania go w miejscu, w którym sprawca może go odebrać (np. za wycieraczką w samochodzie).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Wniosek o sprawdzenie danych i usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie