Sejm: Mają być podwyżki i szybszy awans dla nauczycieli

Sejm zajmie się także cenami prądu oraz zwiększeniem kontroli nad firmami audytorskimi. 82. posiedzenie ma się rozpocząć o 10.00 od ślubowania nowych posłów, które zajmą miejsca po europosłach oraz wyboru nowego wicemarszałka.

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o Karcie Nauczyciela. Projekt złożony przez posłów PiS zakłada podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września 2019 r. o 9,6 proc., wprowadzenie specjalnego dodatku na start dla nauczycieli zaczynających pracę w zawodzie o wysokości 1 tys. zł oraz ustalenie minimalnej wysokości datku dla nauczycieli będących wychowawcami na poziomie 300 zł (obecnie średnio 128 zł).

Po zaproponowanych podwyżkach wykształcenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wynosić 2 782 zł, nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł, nauczyciela mianowanego – 3 250 zł, a nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł. Automatycznie mają wzrosnąć także dodatki, których wysokość zależy od wynagrodzenia, np. nagroda jubileuszowa, dodatek za pracę w porze nocnej.

Oprócz zmian w zarobkach projekt przewiduje także skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego trzeba przepracować 2 lata (obecnie 3 lata), na nauczyciela dyplomowanego – rok (obecnie 4 lata). Staż na stopień nauczyciela kontraktowego zostanie skrócony z roku i 9 miesięcy do 9 mies. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z wcześniejszej, obowiązującej od 1 września 2018 r. reformy tej samej ustawy, która wydłużyła ścieżkę awansu dla nauczycieli.

Całość ma zostać sfinansowana z pieniędzy samorządów, w tym z subwencji oświatowej wypłacanej samorządom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W projekcie nie ma jednak szczegółowych wyliczeń, a ostatni raport Związku Miast Polskich pokazuje, że już teraz subwencja wystarcza na pokrycie 85 proc. wydatków na płace.

Zaproponowane zmiany pokrywają się z ustaleniami zawartymi w porozumieniu podpisanym w związku ze strajkiem nauczycieli przez NSZZ “Solidarność”. Porozumienia nie poparły ani nie podpisały Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

Więcej kontroli nad audytorami

Rząd chce zwiększyć publiczną kontrolę nad biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi. Nowym organem nadzoru ma być Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Agencja miałaby powstać już w drugiej połowie 2019 r., a działanie rozpocząć z początkiem 2020 r. Funkcjonująca obecnie KNA, która zajmuje się nadzorem nad biegłymi i firmami razem z Polską Izbą Biegłych Rewidentów nie ma zdaniem ministerstwa finansów „właściwych narzędzi nadzorczych”. Nowa Agencja zyska m.in. uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom, którzy dopuścili się przewiniania oraz kierować do sądu wniosek o ich ukaranie. Ma także prowadzić listę wszystkich firm audytorskich i mieć wyłączną kompetencją do karania ich administracyjnie. Projekt przedstawi minister finansów

Zobacz najnowsze

Zmiany w przepisach o żywności modyfikowanej genetycznie

Pasze i żywność będą mogły być znakowane jako pozbawione GMO. Znaki graficzne na produktach będę jednolite. Produktami, które będą się mogły nimi posługiwać jest: żywność pochodzenia roślinnego, żywność pochodzenia zwierzęcego (jeśli zwierzęta nie były karmione paszą z GMO), żywność wieloskładnikowa (50 proc. składników musi się kwalifikować do oznakowania) oraz pasze. Projekt dopuszcza domieszki GMO – dla żywności próg wynosi 0,1 proc., a dla pasz próg wynosi 0,9 proc.

Zamrożenie cen prądu

Ministerstwo energii złożyło w Sejmie nowelizację tzw. ustawy prądowej. Ceny prądu mają zostać zamrożone, dzięki czemu według ministerstwa 98 proc. gospodarstw domowych będzie płaciło tyle samo w drugim półroczu tego roku co w pierwszym. Podwyżki prądu od lipca dotkną małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa będą się jednak mogły ubiegać o zwrot kosztów. Projekt przewiduje również dopłaty finansowe do zakupu zakupu samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym.

Nowy wicemarszałek

Posłowie Prawo i Sprawiedliwość zgłosili posłankę Małgorzatę Gosiewską jako swojego kandydata na stanowisko wicemarszałka. Posłanka zastąpi na tym miejscu Beatę Mazurek, która uzyskała mandat w Parlamencie Europejskim.