Projekty obywatelskie na 10. posiedzeniu Sejmu

9. posiedzenie Sejmu trwa - obrady zostaną wznowione w środę 7 marca o 15.00 - ale na stronie sejmowej już można zapoznać się z porządkiem obrad na kolejne, 10. posiedzenie, przewidziane na 15 kwietnia.

Na 10. posiedzeniu Sejmu posłowie i posłanki zajmą się 11 ustawami, w tym aż 5 inicjatywami obywatelskimi (projekty, pod którymi podpisało się 100 tys. obywateli). Te projekty to:

  • projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcje". Jego pełnomocniczką jest Kaja Godek. Inicjatywa chce wprowadzenia zakazu aborcji w przypadku „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”;
  • projekt nowelizacji kodeksu karnego, złożony przez komitet reprezentowany przez prawnika Olgierda Pankiewicza zakłada karę więzienia dla edukatorów seksualnych za „propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”;
  • projekt komitetu reprezentowanego przez Roberta Bąkiewicza, prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości – tzw. ustawa STOP 447, wstrzymująca ew. zwrot mienia lub wypłatę odszkodowań dla osób, które przeżyły Holocaust i ich spadkobierców;
  • projekt zmian w prawie łowieckim, zgodnie z którym rodzice mogliby zabierać dzieci poniżej 18 roku życia na polowania. Projekt złożyły Naczelna Rada Łowiecka i Polski Związek Łowiecki, reprezentowane przez prezesa NRŁ Rafała Malca;
  • projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanego przez prezesa ZNP Sławomira Broniarza, zakładający zmianę w finansowaniu pensji nauczycieli – zamiast z subwencji, środki miałyby pochodzić z dotacji celowej.

Dlaczego wszystkie projekty obywatelskie mają być dyskutowane na jednym posiedzeniu?

Kiedy projekt obywatelski wpłynie do Sejmu posłowie i posłanki mają trzy miesiące na przeprowadzenie jego pierwszego czytania. Jeśli zdarzy się, że Sejm nie zdąży go przeprowadzić, bo skończyła się jego kadencja, projekt obywatelski przechodzi do prac w kolejnej kadencji (nie dotyczy go zasada dyskontynuacji). Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu przeniesionego z poprzedniej kadencji musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od jej rozpoczęcia. W 9. kadencji Sejm zajął się już 12 projektami obywatelskimi. Pozostało mu jeszcze 6.

Źródło: art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Zobacz najnowsze