Jak pracuje poseł Borys Budka?

Nowy/stary/nowy przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak pracuje poseł Borys Budka?

Był radnym Zabrza, kandydatem na prezydenta Gliwic (w 2014 r.), w 2015 r. przez niecałe siedem miesięcy ministrem sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz, przez półtora roku, do powrotu 3 lipca 2021 r. Donalda Tuska z Europy, do przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. 

Borys Budka jest magistrem prawa oraz doktorem ekonomii, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posłem z Katowic jest trzecią kadencję. 43-letni przewodniczący klubu KO w wyborach w 2019 r. zdobył 99.550 głosów. 

Aktywność na posiedzeniach

Borys Budka wziął udział w 94,47 proc. głosowań – to poniżej średniej poselskiej, która wynosi 97,1 proc.

W IX kadencji na posiedzeniach Sejmu Budka wypowiedział się 87 razy. To więcej niż poselska średnia 26 wypowiedzi.

W samym 2021 r. Budka przemawiał m.in za odwołaniem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przeciwko utajnieniu obrad Sejmu w związku z aferą mailową ministra Michała Dworczyka, żądając poprawek do Krajowego Planu Odbudowy (chciał, by 40 proc. środków było rozdzielane przez samorządy). Wielokrotnie wzywał premiera Mateusza Morawieckiego do przedstawienia stanu negocjacji Funduszu Odbudowy z Unią Europejską  Ponadto wielokrotnie wnosił wnioski o odroczenie obrad lub ich przerwanie celem uzupełnienia ich o informację od ministrów – m.in Jarosława Kaczyńskiego w sprawie „działania polskich służb wobec osób, które zajmują kierownicze stanowiska w spółkach Skarbu Państwa”, Zbigniewa Ziobro – w sprawie śledztwa dot. zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w sprawie realizacji programu szczepień argumentując, że „ponad 2 mln szczepionek zalegają w magazynach.”

Komisje. Nad czym pracuje w Sejmie?

Budka jest członkiem komisji ustawodawczej oraz zastępcą przewodniczącego w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Podczas komisji ustawodawczej wypowiedział się raz – przeciwko wnioskowi premiera do TK o zbadanie czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczywiście może nakazać sądowi by samodzielnie mógł kwestionować przepisy konstytucyjne lub zweryfikować ważność powołania sędziów. Trzy razy zabierał głos w komisji kodyfikacyjnej. M.in. upomniał posłankę Barbarę Bartuś (PiS) by  się na posiedzeniach komisji wypowiadała się „w merytorycznym tonie”.

Jest członkiem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. 

Zobacz najnowsze

Jakie projekty ustaw złożył?

Budka podpisał się pod 50 przedłożeniem poselskimi, w tym 26 projektami ustaw. Popradł m.in projekt ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 r. egzaminy ósmoklasisty, ulgi na wypoczynek dla osób samozatrudnionych, dotyczący zniesienia kryterium dochodowego przy świadczeniu uzupełniającym w wysokości 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami,  wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem

Podpisał się pod 11 wotum nieufności wobec ministrów: Mariusza Kamińskiego (trzykrotnie), Jacka Sasina (dwukrotnie), Zbigniewa Ziobry (dwukrotnie), Łukasza Szumowskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Michała Dworczyka i Przemysława Czarnka oraz pod wnioskiem za odwołaniem Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. 

Reprezentował wnioskodawców w dwóch projektach ustaw dotyczących COVID-19. Pierwszy dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na program Coronavirus Response Investment Initiative przeznaczony na utworzenie funduszu celowego, który miałby być  skierowany na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov 2. Drugi –  przeciwdziałania następstwom pandemii koronawirusa w obszarze gospodarki, rozwoju i przedsiębiorczości: przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności lub odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20 proc. w porównaniu do średniego miesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego zostają zwolnione z: płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Zespoły parlamentarne. Co jest jego sprawą w Sejmie? 

Należy do dwóch zespołów parlamentarnych – Zerwij z plastikiem oraz ds. języka śląskiego i kultury śląskiej. Jak dotąd nie miał w nich dużo pracy. Oba zespoły, w sprawach merytorycznych spotkały się tylko raz. Nagrania z ich posiedzeń można obejrzeć na stronie Sejmu.

W jakich sprawach składał interpelacje?

Budka złożył w tej kadencji 24 interpelacje. 17 indywidualnie, a siedem wraz z innymi posłami. Siedem razy zwracał się do premiera, pięć razy do ministra infrastruktury, kolejne pięć razy do ministra rozwoju, pracy i technologii, a cztery razy do ministra zdrowia.

Do ministra infrastruktury pisał m.in w sprawie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (m.in czy Ministerstwo rozważa w najbliższym czasie podniesienie dotacji do co najmniej 8 złotych za wozokilometr oraz czy planuje działania, których celem będzie zmiana przepisów prawnych tak, aby umożliwić samorządom województw utworzenie spółek autobusowych na wzór samorządów gminnych), do ministra edukacji i nauki oraz ministra rodziny i polityki społecznej pisał w kwestii zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną, a premiera pytał o wysokość dotacji na ratowanie szpitali powiatowych. Siedem interpelacji Budka składał w sprawach dotyczących przedsiębiorców. 

Ile otrzymał od podatników?

Borys Budka jest posłem zawodowym. W l. 2019-2020 z tytułu uposażenia poselskiego otrzymał 230 993,34 zł, a z tytułu diety poselskiej – 59 790,76 zł.