Tabela 1

Za użytkowanie boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk poza godzinami pracy szkół, jeśli zapłacą za dostęp lub jeśli miasto przeznaczy na to specjalne środki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Kandydat

A. W naszym mieście publiczne boiska szkolne powinny być bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców poza godzinami pracy szkół.

B. W naszym mieście boiska szkolne powinny stanowić źródło dodatkowego dochodu dla szkół i być udostępniane przede wszystkim na zasadach komercyjnych.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zdecydowanie ARaczej ARaczej BZdecydowanie B

Stanisław

Mazur

X

 

 

 

 

Jerzy

Muzyk

X

 

 

 

 

Rafał

Komarewicz

X

Zobacz najnowsze

 

 

 

 

Konrad

Berkowicz

 

 

X

 

 

Adam

Hareńczyk

X