21 poprawek w kodeksie wyborczym

Posłowie PiS w ostatniej chwili zaproponowali 21 zmian w kodeksie wyborczym.

Autopoprawki PiS do zmian w kodeksie wyborczym to, m.in
–diety dla mężów zaufania: 140 zł
–skargi na komisarzy wyb składa się przez kom wyb do NSA, bez możliwości odwołania
–wraca możliwość nagrywania pracy komisji przez mężów zaufania
–dodatkowe funkcje centralnego rejestru wyborców
–posiadający paszport mogą się dopisać do rej.wyborców.

Zobacz najnowsze

https://mamprawowiedziec.pl/static/jl/562.webp