40. posiedzenie Sejmu

Dziś specjalne, jednodniowe posiedzenie Sejmu i I czytanie 4 projektów zmian w Kodeksie Pracy, dotyczących urlopów macierzyńskich.

Oprócz głośnego projektu rządowego, na czytanie czekają trzy projekty złożone przez posłów SLD, PiS i SP.


Projekt rządowy, zapowiadany przez premiera Donalda Tuska zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego do 52 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka. W myśl ustawy urlop rodzicielski, trwający maksymalnie 26 tygodni, jest dobrowolną kontynuacją płatnego urlopu macierzyńskiego. Może zostać wykorzystany w 3 częściach, każda nie krótsza niż 8 tygodni. Zapisy nowej ustawy pozwalają na bardziej elastyczne dzielenie się urlopem rodzicielskim przez oboje rodziców – będą mogli korzystać z niego oboje jednocześnie, odpowiednio dzieląc świadczenia z tytułu urlopu. W projekcie wprowadzono także ograniczenie liczby tygodni urlopu macierzyńskiego, który można wykorzystać przez porodem do 6 tygodni (obecnie nie ma takiego ograniczenia). Zgodnie z zapowiedzią premiera, złożoną 10 maja na konferencji prasowej, zmiany w ustawie miałyby objąć matki, które urodziły po 1 stycznia 2013 włącznie.

Projekt PiS nie pozostaje w sprzeczności z projektem rządu. Uwzględnia zmianę terminu obowiązywania ustawy i objęcie jej zapisami matki I kwartału.

Projekt SLD wprowadza płatny urlop rodzicielski na okres 26 tygodni. W ramach tego urlopu obowiązkowo minimum po 4 tygodnie musi zostać wykorzystane przez oboje rodziców. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub maksymalnie w 3 częściach, nie krótszych niż 4 tygodnie, do 3 roku życia dziecka. Można go dzielić pomiędzy oboje małżonków oraz wykorzystywać w niepełnym wymiarze godzin, łącząc jednocześnie z pracą zawodową. Dodatkowo bezpłatny urlop wychowawczy został wydłużony do 3 lat, ale rodzice mogą go wykorzystać dzieląc na maksymalnie 4 części do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Projekt Solidarnej Polski wprowadza 52-tygodniowy urlop macierzyński, którym mogą dzielić się oboje rodzice. Na mocy proponowanych przez SP zmian przez rok po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek emerytalnych, rentowych oraz wypadkowych z tytułu umowy o pracę. Obowiązek ten będzie wypełniany z budżetu państwa.
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.