41 posiedzenie Sejmu

Dziś początek 41 posiedzenia Sejmu.

Wpierw posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie projektu uchwały oddającej hołd Grzegorzowi Przemykowi, zgłoszona została propozycja przyjęcia jej przez aklamację. Następnie posłowie zdecydują, czy rozszerzyć porządek dzienny o Informacje rządu w sprawie propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących zmian w Karcie Nauczyciela.

Dalej zaś wysłuchają:

- sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w części dotyczącej wyrobów węglowych;

- sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wprowadzi do nas w XIX wiek dając możliwość załatwiania spraw związanych z księgami i hipoteką przez Internet oraz w sprawie nowelizacji tej samej ustawy, ale dotyczącej dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zabezpieczającego interesy wierzycieli;

- sprawozdania Komisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji dostosowującej nasze prawo do wymagań UE, w zakresie szkolenia i egzaminowania maszynistów kolejowych;

- sprawozdania Komisji Infrastruktury w sprawie zmian w ustawie o autostradach i Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Rządowy projekt ma wprowadzić m.in. obligacje na cel pokrycia części zadłużenia KFD, ma też jednak dokładniej ustalić cele na jakie KFD gromadzi środki finansowe;

- pierwszego czytania projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia autorstwa posłów PiS;

- pierwszego czytania senackiego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego oraz Prawa celnego, nowelizacji dostosowującej prawo do wyroku TK;

- pierwszego czytania projektu nowelizacji Kodeksu pracy, autorstwa posłów RP, ograniczającego konieczność przeprowadzania badań lekarskich tylko do niektórych pracowników, którzy mieliby zostać określeni na drodze rozporządzenia przez odpowiedniego Ministra. Projekt uzyskał negatywną opinię Biura Analiz Sejmowych, jako niezgodny z prawem unijnym. Został jednak dopuszczony pod obrady Sejmu przez Komisję Ustawodawczą;

- sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, która ma na celu włączenie na trwałe tego sposobu odbywania kary do polskiego porządku prawnego;

- sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji Umowy między RP a Księstwem Andory o wymienia informacji podatkowych;

- sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie o odpowiedzialności karnej posła PiS Zbigniewa Babalskiego. Wniosek złożył Olgierd Dąbrowski, były burmistrz Ostródy. Dąbrowski poczuł się urażony słowami posła, który w sierpniu ubiegłego roku sugerował, że były burmistrz sam zgłosił się na tajnego współpracownika SB.

W czwartek posłowie zajmą się:

- sprawozdaniem Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustanowienia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich;

- informacją Rady Ministrów na temat realizacji programu "Rodzina na Swoim" oraz planowanymi przez Rząd działaniami w tym zakresie po 31 grudnia 2013 roku;

- pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego i dostosowującej go do wyroku TK;

- pierwszym czytaniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, autorstwa posłów SP, która ma wyeliminować sytuacje, w których długi ściągane są z konta bankowego osoby, która dłużnikiem nie jest;

- sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych w sprawie uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o prawie bankowych i ustawy o funduszach inwestycyjnych, dostosowujących prawo do wyroku TK;

- sprawozdanie Komisji Infrastruktury w sprawie uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która wprowadza uznawalności praw jazdy między państwami oraz daje możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy w WORD-ach przez żołnierzy armii amerykańskiej;

- sprawozdanie Komisji Zdrowia w sprawie uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich dostosowującej prawo do wyroku TK;

- sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie uchwały Senatu w sprawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

- sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy deregulacyjnej.

W piątek, jak zwykle posłowie zajmą się głosowaniami oraz wysłuchają Informacji Rady Ministrów na temat zapowiadanych przez firmy, masowych zwolnień pracowników.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.