6-latki wracają. Projekt Elbanowskich w Sejmie

Zmiany w emeryturach i bankach spółdzielczych, sześciolatki, rozwój polskiej astronomii i obronność kraju. Rozpoczęło się 88. posiedzenie Sejmu.

Obrady potrwają trzy dni, od 3 do 6 marca.

Do Sejmu wraca kwestia sześciolatków. Autorzy obywatelskiego projektu zmian w systemie edukacji - Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców - chcą cofnięcia reformy z 2013 r. i przywrócenia obowiązku szkolnego od siódmego roku życia. Według ich projektu rodzice mogliby sami zadecydować o wysłaniu sześcioletniego dziecka do szkoły. Projekt daje rodzicom możliwość kontroli programu nauczania, prawo wyboru podręcznika, na który otrzymywana jest rządowa dotacja, oraz każe konsultować z rodzicami decyzje o likwidacji szkół i przedszkoli.

Trzy ratyfikacje

W pierwszym czytaniu zaprezentowany zostanie rządowy projekt ratyfikacji umowy między Polską a Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO). Przystąpienie Polski do organizacji zagwarantuje pełny dostęp do jej narzędzi oraz da możliwość prowadzania badań dotychczas niedostępnych dla polskich zespołów badawczych. Polska zyska także głos w sprawie projektów badawczych ESO.

Oprócz tego posłowie zajmą się ratyfikacją konwencji między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Dotyczy ona unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dodatkowo wprowadza ona tzw. klauzulę pełnej wymiany informacji zgodną ze standardem OECD.

Rząd wniósł jeszcze projekt ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (o długości powyżej 24 m). Ma ona wprowadzić jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg rybackich.

Większy kapitał początkowy banków spółdzielczych

Aby dostosować polskie prawo do wymogów unijnych, rząd wniósł projekt zmian w funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Wprowadza on m.in. możliwość zaliczenia wpłat za udziały członkowskie do kapitału podstawowego oraz obowiązek pokrycia normy płynności krótkoterminowej (posiadania płynnych aktywów do pokrycia odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych). Nowe prawo da możliwość utworzenia systemu ochrony instytucjonalnej, w którym znajdzie się m.in. fundusz pomocniczy czy mechanizm monitorowania ryzyka.

Zmiany w naliczaniu emerytur i świadczeń olimpijskich dla sportowców

Posłowie wysłuchają pierwszego czytania projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącego zmian w ustawie o emeryturach i rentach naliczanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według niej, osoby które studiowały przed styczniem 1999 r. i jednocześnie miały w tym czasie krótki okres opłacania składek, będą mogły wliczyć cały okres studiów do kapitału początkowego (przy min. 15 latach okresu składkowego). Posłowie SLD chcą zmian w uwzględnianiu tablic dalszego życia (ustalana przez GUS liczba miesięcy, w których będzie pobierana nowa emerytura) przy wyliczaniu emerytur, tak aby emeryci sami decydowali, czy ma ona obowiązywać od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, czy od daty przyznania świadczenia.

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki zaproponowała zmiany w ustawie o sporcie. Pozwoli ona m.in. na łączenie funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego z funkcją w innych władzach tego związku, przystąpienie do związku klubom nie biorącym udziału we współzawodnictwie organizowanym przez ten związek (ale spełniającym cele statutowe) oraz coroczną waloryzację tzw. świadczeń olimpijskich dostosowując ją do warunków ekonomicznych (obecnie świadczenie jest stałe i wynosi 2483,77 zł).

Obędzie się także drugie czytanie prezydenckiego projektu zmian w powszechnym obowiązku obrony kraju (pisaliśmy o nim przed pierwszym czytaniem).

Zobacz najnowsze