Akcja społeczna "Zadaj pytania posłom i senatorom"

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, czyli Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi prowadzi obecnie akcję społeczną pt."ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM". ICPPC apelują, by przed 15 grudnia 2009 bombardować posłów i senatorów pytaniami związanymi z ich głosowaniem nad ustawą dopuszczającą stosowanie komercyjnych upraw GMO (żywności modyfikowanej genetycznie).

Koordynatorzy akcji mówią, że celem akcji społecznej pt."ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM"' jest spowodowanie, aby posłowie i senatorowie podjęli niezależne działania (które w efekcie doprowadzą do wprowadzenia w Polsce zakazu na MON810 oraz odrzucenia nowej propozycji ustawy o GMO). Stowarzyszenie 61 uważa, że wartościowe jest przede wszystkim zadawanie posłom i senatorom pytań związanych z ich decyzjami.

Organizatorzy akcji informują, że „obowiązkiem Posła/Senatora jest reprezentować głos swoich wyborców”. Ważne jest więc, by przedstawiciele i przedstawicielki w parlamencie ów głos usłyszeli i usłyszały.

Na swojej stronie internetowej www.icppc.pl zamieścili list z pytaniami do przedstawicieli, e-maile posłów z podziałem na województwa oraz listę posłów i senatorów, którzy zaangażowali się już w akcję i odpowiedzieli na pytania. Są tam zarówno posłowie i senatorowie, którzy popierają wprowadzenie upraw GMO i ci, którzy są im przeciwni. Każda deklaracja poparta jest podpisem posłów i senatorów.

Pisząc o tej akcji Stowarzyszenie 61 nie zabiera głosu w sprawie GMO, lecz jedynie zachęca obywateli i obywatelki, by brali/brały sprawy w swoje ręce i pytali/pytały swoich przedstawicieli i przedstawicielki o ważne dla nich kwestie, pokazując podobne akcje.
BO KAŻDY MA PRAWO WIEDZIEĆ!

Zobacz najnowsze