Będzie referendum w sprawie 6-latków?

W czwartek 24 października w Sejmie odbyła się debata nad obywatelskim wnioskiem o zwołanie referendum krajowego w sprawie zmiany zapisów ustawy i zezwolenia rodzicom na decydowanie o tym, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 czy 7 lat.

Inicjatorami wniosku jest Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, prowadzące akcję „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”, które już od 2008 r. protestuje przeciwko zmianom w systemie edukacji.

W referendum, według wniosku, miałyby zostać zadane pytania:
1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?
2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?
3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?
4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej?
5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?

Na mównicę weszło kilkudziesięciu posłów opozycji.

Posłowie Twojego Ruchu i SLD wyrazili poparcie dla objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym, ale jednocześnie podkreślali, że kluczowe jest dla nich, czy szkoły i nauczyciele będą do tego odpowiednio przygotowani.

Posłowie PiS i SP krytykowali nie tylko ustawę, ale przede wszystkim postawę koalicji rządzącej wobec obywatelskiego wniosku o referendum. Zdaniem posłów PiS, m.in. Zbigniewa Babalskiego, Elżbiety Rafalskiej, Beaty Mazurek, rząd nie może decydować za obywateli, w jaki sposób chcą wychowywać swoje dzieci.
Beata Mazurek i Marek Matuszewski z PiS podkreślali, że dzieci nie są emocjonalnie przygotowane na pójście do szkoły w tak wczesnym wieku. Zdaniem Matuszewskiego winę z to ponosi nieprzygotowanie zarówno szkoły, jak i starszych dzieci, których zachowanie może być niebezpieczne dla „maluchów”.
W odpowiedzi na zarzuty opozycji posłowie PO przywoływali przykłady szkół, które już przygotowały się na przyjęcie 6-latków. Krystyna Kłosin z PO jako przykład podała szkołę w Wejcherowie. Zdaniem Kłosin w ostatnim czasie szkoła ta zainwestowała w rozwój szkoły i przygotowała się do przyjęcia 6-latków.
Julia Pitera (PO) wytknęła, że w raporcie wnioskodawców, zaprezentowanym na forum Sejmu przez Tomasza Elbanowskiego, znalazły się nieprecyzyjne dane dotyczące szkół, brak jest konkretnych numerów i adresów szkół. Pitera poprosiła o opisanie metodologii i źródeł finansowania raportu.
Urszula Augustyn (PO) podkreśliła, że szanuje każdy podpis pod wnioskiem. Zadeklarowała, że raport zostanie przeanalizowany pod kątem szkół, które wymagają jeszcze przygotowania do przyjęcia dzieci.

Minister Krystyna Szumilas w odpowiedzi na pytania i wnioski zadeklarowała, że będzie dalej prowadzony monitoring szkół, szczególnie tych wskazanych jako nieprzygotowane na przyjęcie 6-latków.

Głosowanie w sprawie obywatelskiego wniosku o referendum odbędzie się za dwa tygodnie.
Spór o obowiązujący w Polsce wiek szkolny trwa od stycznia 2009 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą od 1 września 2012 roku obniżony do 6 lat wiek szkolny miał zacząć obowiązywać wszystkie dzieci. W związku z opóźnieniami w przygotowaniu gmin do wypełnienia tego zadania Sejm w styczniu 2012 roku w trybie pilnym uchwalił rządową zmianę w tej nowelizacji, przesuwając moment objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym do 1 września 2014 r. (druk 102).

Na przełomie 2011/2012 serwis MamPrawoWiedziec.pl w badaniu wyborczym zapytał posłów o ich zdanie na temat wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Poprosiliśmy wszystkie osoby, które wybrały edukację jako obszar planowanej działalności parlamentarnej, aby ustosunkowały się do postulatu obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole. Parlamentarzyści byli pytani, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że „dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat”.

Odpowiedziało 49 osób ze 151 badanych parlamentarzystów. Zwolennikami tego rozwiązania byli przede wszystkim członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także 5 z 13 posłów Ruchu Palikota (obecnie Twój Ruch). Choć w Platformie Obywatelskiej przeważało przekonanie, że powinno się obniżyć wiek rozpoczynania nauki w szkole, to również w tej partii 3 parlamentarzystów opowiedziało się za wysyłaniem do szkoły siedmiolatków. Byli to Cezary Kucharski, Borys Budka oraz Marek Konopka. 

Wyk. 1.  Czy dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat?

 Źródło: Badanie Poglądy parlamentarzystów VII kadencji


Źródła:
sejm.gov.pl
MamPrawoWiedziec.pl