Centralny Rejestr Wyborców

Uruchomiono Centralny Rejestr Wyborców. Do czego służy? Kto zostanie w nim ujęty oraz kto ma do niego dostęp? Na te pytania odpowiadają dr hab. Aldona Domańska oraz Magdalena Wrzalik, autorki najnowszej analizy forumIdei Fundacji Batorego.

Centralny Rejestr Wyborców służy do: 
• sporządzania spisów wyborców; 
• sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum; 
• ustalania liczby wyborców; 
• sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum i weryfikacji podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu bądź województwa; 
• ustalania liczby mieszkańców koniecznej m.in. do: 
- określenia stałych obwodów głosowania; 
- ustalenia liczby członków każdej obwodowej komisji wyborczej; 
- podziału na okręgi wyborcze; 
- zmian w podziale na okręgi wyborcze; 
- tworzenia jednomandatowych okręgów wyborczych; 
- ustalania liczby radnych dla każdej rady w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego; 
- ustalania liczby radnych w razie wyborów przedterminowych; 
- ustalania limitów wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rady; 
- podziału gminy na okręgi wyborcze; 
- ustalania limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach liczących do 500 000 mieszkańców; 
- zgłoszenia kandydata na wójta.

Zobacz najnowsze

Cała analiza dostępna tutaj.